Fritz Zwicky

Födelseland: Bulgarien
Födelseår: 1898
Död år: 1974

Fritz Zwicky föddes i Varna, Bulgarien, (Schweiz) den fjortonde februari år 1898. Fadern var schweizare, framgångsrik industrialist och ambassadör åt Norge. Han skickades till farföräldrarna i Glarus, Schweiz, vid sex års ålder. Han kom att bli en astronom som var verksam vid Caltech, först som astronom, men som sedan inriktade sig mer och mer kring teoretisk fysik. Han studerade galaxer och var den första som började upptäcka att mörk materia existerar efter studier av Comahopen. Zwicky upptäckte och uppkallade begreppet supernova tillsammans med Walter Baade (1893-1960) och grundlade dess samband med neutronstjärnor. Dessutom utförde Zwicky tillsammans med Baade observationer av Krabbnebulosan och drog slutsatsen att stjärnan i mitten är en neutronstjärna år 1942. Han var en mycket självsäker och stöddig person som var illa omtyckt men som ändå fick vara kvar eftersom Robert Millikan (1868-1953), som förde Caltech till dagens framstående position, ansåg att någon av hans galna idéer kanske var sanna. Slutade år 1968 vid Caltech och flyttade tillbaka till Schweiz där han förespråkade sin morfologiska metod; hans egen väg till kunskap, fram tills hans död den åttonde februari år 1974 i Pasadena, Kalifornien, USA.

Källor:
[1]: Wikipedia, Fritz Zwicky, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida