Claude Shannon

Födelseland: USA
Födelseår: 1916
Död år: 2001

Shannon.jpg (8050 bytes)

Claude Elwood Shannon föddes den 30:e april år 1916 i USA. Han har jobbat vid Bell Telephone Laboratories under stora delar av sitt liv och är utan tvivel en av de största tillämpade teoretikerna under 1900-talet. Shannon gjorde det första stora bidraget till den tillämpade boolska algebran år 1938. Han lade de teoretiska grunderna för digital kommunikation år 1948 i artikeln "A mathematical theory of communication" som snabbt blev entusiastiskt mottagna. Före Shannons artikel trodde man att om man ökade överföringshastigheten hos informationen över en kanal så ökade sannolikheten för att ett fel inträffade. Shannon bevisade att detta inte var sant så länge som överföringshastigheten underskred kanalens kapacitet. Shannon blev rik bl a genom att investera i Harrison Laboratories som senare såldes till HP med stor vinst. Var direktör för Teledyne under många år. Har utvecklat teorier för schackdatorer samt en teori för jonglering. Myntade ordet "bit" (8 stycken sådana utgör en byte). Jobbade vid vid MIT fram till pensioneringen. Claude Shannon dog den 24:e februari år 2001.

Källor:
[1]: Wikipedia, Claude Elwood Shannon, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida