David Wilcock

Födelseland: USA
Födelseår: 1973

David Wilcock är en ledande folkbildare inom uppstigning (ascension). Wilcock förefaller att vara reinkarnation av Edgar Casey (1877-1945) som sprider kunskap om de verkliga naturlagarna baserat på forntida civilisationer, medvetande och nya paradigm inom energi. David är känd för sina energiska föreläsningar som kan hålla på i timmar i sträck med hög takt.

Barndom

David Wilcock föddes den åttonde mars år 1973 i Rotterdam, New York, USA. Han var överviktig i tonåren och delvis mobbad som barn[1],[3].

Rock 'n' Roll & marijuanamissbruk

Pappan var rockjournalist, som andra jobb efter det som ingenjör på General Electric, vilket ledde till att David fick följa med backstage på många rockkonserter.

David hade en period i tonåren då han använde marijuana upp till sex gånger per dag. Han slutar dock med detta ca år 1991 och blir istället renlevnadsmänniska och vegan. Dricker inte ens kaffe.

Drömmar som ung

David hade klara drömmar (lucid dreams) från cirka fem års ålder[2]. En äldre man i långt skägg uppmanade honom att lära sig så mycket om fysik som möjligt för att han skulle behöva det som vuxen.

180 i intelligenskvot

När David gjorde ett intelligenstest visade det att Wilcock har en intelligenskvot på över 179 (testet kunde inte mäta högre värde med konfidens). Med premissen att medelintelligensen hos Jordens befolkning av Homo Sapiens Sapiens är 100 och standardavvikelsen är 15 så är det 50 personer per miljard befolkning som har högre intelligens (IQ 180 motsvarar 5,33 standardavvikelser och Z-transformen av 5,33 standardavvikelser är 1-50*10^(-9)). Detta i kombination med sin intuituion för vetenskap och fysik gör att han kan analysera data på ett väldigt bra sätt. Och har gjort framsteg inom fysik. David har även genom drömmar och medition blivit vägledd till rätt vetenskapliga resultat. Som ofta existerar på Jorden men har blivit marginaliserade eftersom den annars skulle kunna leda till oönskad utveckling inom den allmänna domänen om den blev vitt spridd.

Studier av UFO och Jordens historia

Under college-tiden så insåg David att NASA undanhåller sanningen beträffande utomjordisk aktivitet i Jordens atmosfär. Han läste över 200 stycken böcker om bl a detta och Jordens historia fram till år 1996. Det är först när han läser Graham Hancocks bok "Fingerprints of the Gods" som han får ett genombrott[2].

Utbildning

Kandidatexamen i psykologi

Tar en kandidatexamen i psykologi ca år 1995.

Utbildning i fysik

Läser mycket om fysik eftersom han i sin barndoms drömmar fått höra att han behövde läsa sig så mycket fysik som möjligt för sin framtida roll. Har kommit fram till resultat inom geometrisk fysik som inte har varit publicerade sedan innan.

Upptäcker Lay-linjer

David upptäcker att i stort sett alla monoliter, ca 3300 stycken, ligger på s k Lay-linjer som utgör energirelaterade geometrier över Jordens yta.

Fjärrsyning

David börjar med kontrollerad fjärrsyning, som precis avklassificerats av underrättelsetjänsten år 1995. Han modifierar protokollet till att innefatta talinformation.

Studierna av Lagen om Ett

Skriver ner sina drömmar

Wilcock börjar att skriva ner sina drömmar efter att blivit av med marjuanamissbruket. Han fick därefter mycket synkroniteter och annan andlig kontakt när han blev klar i huvudet.

Upptäcker Lagen om Ett

Wilcock upptäcker böckerna om Lagen om Ett på en bokhandel i Albany, New York, och började läsa första boken om Ra 19:e januari år 1996 nästan på femtonårsdagen efter första kontakten mellan Ra och Donald Elkins (1930-1984) samt Carla Rueckert (1943-2015).

Kontakt med Ra

Efter att ha varit drogfri under fyra år, skrivit ner sina drömmar under fyra års tid, efterforskat UFO-aktiviteter i fyra år och ha upptäckt Lagen om Ett elva månader tidigare kontaktade Ra honom telepatiskt i december månad år 1996[3]. David blir uppmuntrad till andlig utveckling där hans framsteg på alla områden skulle bli större ju mer andlig han blir.

L/L Research

Wilcock vistades med Carla Rueckert och Jim McCarty hos företaget L/L Research, som Don Elkins (1930-1984) hade startat, under två års tid för att lära sig så mycket om Lagen om Ett som möjligt.

Jobb

Vårdare på mentalsjukhus

Wilcock jobbar som vårdledare på ett mentalsjukhus för minimilön under två år i egenskap av utbildad psykolog. Utomjordingarna han hade kontakt med ville inte att han skulle fortsätta med det jobbet.

Professionell föreläsare

Wilcock bestämmer sig för att bli professionell föreläsare efter att ha rådfrågat bl a Courtney Brown på en konferens.

Samarbete med Corey Goode

Corey Goode var med i publiken på minst en föreläsning innan de träffades ordentligt. När Wilcock nämnde namnet på hemliga program kunde Goode redogöra för innehållet i dessa. Wilcock insåg att Goode var autentisk och inga tecken har senare antytt att någon information som Goode har berättat om skulle vara något annat än sant.

Reinkarnation av Edgar Cayce

Det är mycket som tyder på att David Wilcock är en reinkarnation av Edgar Cayce[4].

Böcker

Source Field investigations (2011)

Studiet av hjälten Jesus resa. Och hur den återupprepar sig via olika reinkarnationer.

The Synchronicity Key (2013)

The Ascension Mysteries (2016)

Handlar om uppstigning och hur både positiva och negativa krafter kämpar för att få så bra utgång som möjligt. Innehåller även en del personlig information om David för första gången i hans böcker.

Divine Cosmos (2018)

Awakening in the dream (2020)

Profetior

Wilcock har skrivit upp sina drömmar sedan 1990-talet.

1996

Divine Cosmos

Filmer och serier

Ancient Aliens

Above Majestic

Cosmic Secret


Källor:
[1]: David Wilcock, "The Ascension Mysteries", ISBN 978-1101984079, 2016-08-30.
[2]: IMDb: "The Cosmic Secret", 2019-11-19.
[3]: YouTube - Starseed Alliance - Coast to Coast AM: "David Wilcock: Secrets of Blue Avians", 2018-03-07.
[4]: YouTube - Zohar StarGate ancient discoveries - Gaia.com: "Edgar Cayce has returned, in a new Body and with a new name", 2020-04-26.
[5]: RationalWiki: "David Wilcock", 2020-04-21.
[6]: Divine Cosmos - About David, 2020-04-21.
[7]: RationalWiki: "David Wilcock", 2020-04-21.
[8]: IMDb: "David Wilcock", 2020-04-21.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html