David Wilcock

Födelseland: USA
Födelseår: 1973

David Wilcock är en ledande folkbildare inom uppstigning (ascension) och gömd vetenskap. Han har en professionell föreläsare och författare med ett ovanligt skarpt intellekt och förmåga att oavbrutet strömma information. David är känd för sina energiska föreläsningar som kan hålla på i timmar i sträck med hög takt. Wilcock sprider kunskap om de verkliga naturlagarna baserat på forntida civilisationer, medvetande och nya paradigm inom energi.

Wilcock sägs vara en reinkarnation av Edgar Cayce (1877-1945). Vilket han själv har gått ut med och en hypotes som bl a radioprogrammet Coast to Coast AM har stött. Galaktiska Federationen av Världar debunkar dock att han skulle vara en reinkarnation av Cayce och snarare en agent för CIA[11], [12].

Barndom

David Wilcock föddes den åttonde mars år 1973 i Rotterdam, New York, USA. Han var överviktig i tonåren och delvis mobbad som barn[1],[3].

Rock 'n' Roll & marijuanamissbruk

Pappan var rockjournalist, som andra jobb efter det som ingenjör på General Electric, vilket ledde till att David fick följa med backstage på många rockkonserter som ung.

David hade en period i tonåren då han använde marijuana upp till sex gånger per dag. Han slutar dock med detta ca år 1991 och blir istället renlevnadsmänniska och vegan. Dricker inte ens kaffe.

Drömmar som ung

David hade klara drömmar (lucid dreams) från cirka fem års ålder[2]. En äldre man i långt skägg uppmanade honom att lära sig så mycket om fysik som möjligt för att han skulle behöva det som vuxen.

180 i intelligenskvot

När David gjorde ett intelligenstest visade det att Wilcock har en intelligenskvot på över 179 (testet kunde inte mäta högre värde med konfidens). Med premissen att medelintelligensen hos Jordens befolkning av Homo Sapiens Sapiens är 100 och standardavvikelsen är 15 så är det 50 personer per miljard befolkning som har högre intelligens (IQ 180 motsvarar 5,33 standardavvikelser och Z-transformen av 5,33 standardavvikelser är 1-50*10^(-9)). Detta i kombination med sin intuituion för vetenskap och fysik gör att han kan analysera data på ett väldigt bra sätt. Och har gjort framsteg inom fysik. David har även genom drömmar och medition blivit vägledd till rätt vetenskapliga resultat. Som ofta existerar på Jorden men har blivit marginaliserade eftersom den annars skulle kunna leda till oönskad utveckling inom den allmänna domänen om den blev vitt spridd.

Studier av UFO och Jordens historia

Under college-tiden så insåg David att NASA undanhåller sanningen beträffande utomjordisk aktivitet i Jordens atmosfär. Han läste över 200 stycken böcker om bl a detta och Jordens historia fram till år 1996. Det är först när han läser Graham Hancocks bok "Fingerprints of the Gods" som han får ett genombrott[2].

Vegan

Wilcock blev vegan i tidig vuxen ålder. Han kom dock fram till att hans kropp inte mådde bra av att inte ätan något animaliskt protein alls. Han började därefter äta en mindre mängd animaliskt protein. Vilket är ok enligt Lagen om En.

Utbildning

Kandidatexamen i psykologi

Wilcock tar en kandidatexamen i psykologi år 1995.

Utbildning i fysik

David studerar parallellt med sin psykologutbildning utomjordisk information om forntida civilisationer och alternativ fysik etc. Han läser mycket om fysik eftersom han i sin barndoms drömmar fått höra att han behövde läsa sig så mycket fysik som möjligt för sin framtida roll. Har kommit fram bl a till resultat inom geometrisk fysik som inte har varit publicerade sedan innan.

Upptäcker Lay-linjer

David upptäcker att i stort sett alla monoliter, ca 3300 stycken, ligger på s k Lay-linjer som utgör energirelaterade geometrier över Jordens yta.

Fjärrsyning

David börjar med kontrollerad fjärrsyning, som precis avklassificerats av underrättelsetjänsten år 1995. Han modifierar protokollet till att innefatta talinformation.

Studierna av Lagen om En

Skriver ner sina drömmar

Wilcock börjar att skriva ner sina drömmar efter att blivit av med marjuanamissbruket. Han fick därefter mycket synkroniteter och annan andlig kontakt när han blev klar i huvudet.

Upptäcker Lagen om En

Wilcock upptäcker böckerna om Lagen om En på en bokhandel i Albany, New York, och började läsa första boken om Ra 19:e januari år 1996 nästan på femtonårsdagen efter första kontakten mellan Ra och Donald Elkins (1930-1984) samt Carla Rueckert (1943-2015).

Kontakt med Ra

Efter att ha varit drogfri under fyra år, skrivit ner sina drömmar under fyra års tid, efterforskat UFO-aktiviteter i fyra år och ha upptäckt Lagen om En elva månader tidigare kontaktade Ra honom telepatiskt i december månad år 1996[3]. David blir uppmuntrad till andlig utveckling där hans framsteg på alla områden skulle bli större ju mer andlig han blir.

L/L Research

Wilcock vistades med Carla Rueckert och Jim McCarty hos företaget L/L Research, som Don Elkins (1930-1984) hade startat, under två års tid för att lära sig så mycket om Lagen om En som möjligt.

Jobb

Vårdare på mentalsjukhus

Wilcock jobbar som vårdledare på ett mentalsjukhus för minimilön under två år i egenskap av utbildad psykolog mellan år 1995 och år 1998. Utomjordingarna han hade kontakt med ville inte att han skulle fortsätta med det jobbet.

Professionell föreläsare

Wilcock bestämmer sig för att bli professionell föreläsare år 1998 efter att ha rådfrågat bl a Courtney Brown på en konferens om han trodde att David skulle kunna ha det som yrke. Han har inte haft något annat yrke sedan dess.

År 2005 ändrar David inriktning från att prata mest om utomjordingar och kanaliseringar till att prata om vetenskap. Då får Wilcock ett mycket större genomslag inom populärvetenskap och på Internet.

Samarbete med Corey Goode

Corey Goode var med i publiken på minst en föreläsning innan de träffades ordentligt år 2008. När Wilcock nämnde namnet på hemliga program kunde Goode redogöra för innehållet i dessa. Wilcock insåg att Goode var autentisk och inga tecken har senare antytt att någon information som Goode har berättat om skulle vara något annat än sant. De börjar samarbeta och gör programmet "Cosmic Disclosure" som gick på Gaia (men som nu är nedtaget).

Reinkarnation av Edgar Cayce

Det är mycket som tyder på att David Wilcock är en reinkarnation av Edgar Cayce (1877-1945)[4].

Böcker

Source Field investigations (2011)

En gömd intelligens av levande energi som Universum är byggt av guidar mänsklighetens öde. Källans fält är nyckeln till att svara på frågorna beträffande vilka mänskligheten är, hur vi kom hit och vart vi är på väg.

The Synchronicity Key (2013)

Genom att använda historia, astrologi, synkronisitet, andlig geometri och kvantfysik så visar Wilcock en gömt arkitektur inom tid som visar individer och nationer genom ett upplysningssystem Joseph Campbell kallar för Hjältens resa.

The Ascension Mysteries (2016)

Handlar om uppstigning och hur både positiva och negativa krafter kämpar för att få så bra utgång som möjligt.

Innehåller även en del personlig information om David för första gången i hans böcker.

The Divine Cosmos (2018)

Awakening in the Dream (2020)

Handlar bl a om drömmar som Wilcock hade år 1996 som verkar slå in nu år 2020.

Profetior

Wilcock har skrivit upp sina drömmar sedan 1990-talet.

1996

Divine Cosmos

Filmer och TV-serier

Ancient Aliens

Wilcock har varit med i många avsnitt av Ancient Aliens under mer än tio års tid.

Above Majestic

Cosmic Secret


Källor:
[1]: David Wilcock, "The Ascension Mysteries", ISBN 978-1101984079, 2016-08-30.
[2]: IMDb: "The Cosmic Secret", 2019-11-19.
[3]: YouTube - Starseed Alliance - Coast to Coast AM: "David Wilcock: Secrets of Blue Avians", 2018-03-07.
[4]: YouTube - Zohar StarGate ancient discoveries - Gaia.com: "Edgar Cayce has returned, in a new Body and with a new name", 2020-04-26.
[5]: Wynn Free: "The reincarnation of Edgar Cayce? Interdimensional communication and global transformation", 2004-03-11.
[6]: RationalWiki: "David Wilcock", 2020-04-21.
[7]: Divine Cosmos - About David, 2020-04-21.
[8]: RationalWiki: "David Wilcock", 2020-04-21.
[9]: IMDb: "David Wilcock", 2020-04-21.
[10]: Divine Cosmos book, 2018-02-05.
[11]: YouTube - Elena Danaan: "Cosmic Disclosure with Cosmic Girls! Megan Rose & Elena Danaan - Sept16/2021", 2021-09-16.
[12]: YouTube - Elena Danaan: "Alien implants explained- by Megan & Elena (sept 24/2021)", 2021-09-24.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html