Nikola Tesla

Födelseland: Österrike-Ungern
Födelseår: 1856
Död år: 1943

Nikola Tesla som ung (Courtesy Nikola Tesla Museum)
Nikola Tesla som ung (Courtesy Nikola Tesla Museum).

Sammanfattning

Nikola Tesla föddes år 1856 i Österrike-Ungern. Han var väldigt välutbildad både i matematik, ingenjörskonst och litteratur. Var lång och smal med energiska blå ögon. Nikola fick intresse för den elektriska växelströmsmotorn när han studerade vid Tekniska högskolan i Graz. Kom till New York, USA, år 1884 för att industrialisera växelströmsmotorn via Thomas Edison. Jobbade hos Edison i sex månader tills Tesla insåg att Edison inte skulle överge likström för växelström. Uppfann och tog patent på den elektriska växelströmsmotorn år 1888. Licensierade den till Westinghouse som hade stor framgång med den vid utställningar och vattenkraftsverket vid Niagarafallen. Rev licensdelen som annars hade gjort honom enormt rik. "Vann" striden tillsammans med Westinghouse mot Edison om elektrisk energiöverföring via kabel. Översta domstolen i USA utnämnde honom år 1947, tre år efter hans död till upptäckaren av radion och den trådlösa telekommunikationen. Uppfann dessutom flouriserande ljus (röntgen). Nikola Tesla är förmodligen Jordens största uppfinnare genom alla tider med åtminstone otroliga 2000 st patent. Nikola dog i New York, USA, den sjunde januari år 1943, mitt under Andra Världskriget.

Barndom

Tesla föddes i Smiljan, Österrike-Ungern (nuvarande Kroatien), 28:e juni år 1856 under en stormig natt[1]. Fadern var en grekisk-ortodox präst. Vid tre års ålder så klappade han familjekatten Macak med resultatet att det blev statisk elektricitet som blixtar vid åska. Vid sex års ålder hade han konstruerat en roterande motor bestående av en spindel driven av insekter som den jagade. Från tidig ålder fick han visioner/drömmar som han lärde sig kontrollera och drev hans uppfinningsförmåga. Nikola kunde resa till andra länder i drömmarna och prata främmande språk flytande. Vid sjutton års ålder hade han förfinat detta och kunde förbättra uppfinningar i tanken. Han hade inte bråttom att göra något utan lät saker att mogna mentalt. Han kunde använda konstruktionen mentalt och förbättra den. När han väl byggde konstruktionen var den oftast nästan fulländad ifrån början.

Tekniska institutet i Graz & utmaningen med AC-motorn

Vid 21 års ålder så vann han ett stipendium till Tekniska institutet i Graz, Österrike. Tesla studerade intensivt, upp till 20 timmar per dag. Nikola hade fotografiskt minne och kunde lära sig litterära verk utantill. När han fick intresse för något, t ex Voltaire, läste han allt som författaren hade skrivit.

Nikola fördjupade sig i elektromagnetismens lagar, som bara var tio år gamla och var ganska nya men väletablerade då. James Clerk Maxwell (1831-1879) hade publicerat "Treatise on electricity and magnetism" år 1873. När läraren påstod att det var omöjligt att konstruera en elektrisk växelströmsmotor protesterade Tesla omedelbart och påstod att han kunde konstruera en sådan motor. En DC-motor är ineffektiv och slösar energi. Det är metaller som rör sig mot varandra. Den luktar och låter, går sönder, slits ut. Tesla insåg detta. Alternativet är växelström. Ingen hade konstruerat en motor som fungerade med AC (Alternating Current). Tesla jobbade dag och natt slaviskt under flera år med att lösa utmaningen med växelströmsmotorn. Det ledde till att han slutade studera, förlorade stipendiet och slutade vid skolan. Han ansåg att det var en fråga om liv och död (för civilisationen?). År 1882, i Budapest, kom lösningen som en blixt från klar himmel (i en dröm?). Nikola var helt till sig. Lösningen var vacker. Han eliminerade de mekaniska delarna i DC-motorn som vidrörde varandra. Ersatte den inre cylindern med en av koppar och skickade en elektrisk ström genom den yttre ringen. Vilket transformerade den yttre ringen och cylindern till magneter. Interaktionen mellan delarna, tack vare induktion, gjorde att den inre cylindern roterade utan att några delar fysiskt vidrörde varandra. Det kan liknas vid en roterande karusell där rotationen förstärks och snabbas upp varje varv genom att ett handtag på karusellen får en knuff. Handtaget är elektromagneten på cylindern och den som skjuter på är magneten på utsidan.

New York och Edison

Tesla började jobba som ingenjör på ett dotterbolag till Edison i Paris. Men insåg att den stora möjligheten var att jobba för Edison i New York. Tesla hade tänkt ut en prototyp som han ville tillverka. 1884-06-06 kom den 28 åriga Nikola Tesla till New York stad för första gången helt själv med bara fyra cent på fickan. Han pratade engelska med kraftig serbisk/jugoslavisk dialekt. Var inte imponerad av vad han såg av USA och New York. Hade med sig en rekommendationsbrev från Paris-kontoret till Thomas Alva Edison (1847-1931) som han beundrade mest av alla. Edison hade uppfunnit glödlampan, kallad "The incandlescent Edison light", vid 30 års ålder fem år tidigare tillsammans med sina ingenjörer. Edison hade satt upp det första elnätverket på Jorden på södra Manhattan. Det var ett likströmsnät. Som hade stora begränsningar beträffande distribution och energiförlust. Var tvungen att ha en kraftstation varje kilometer eftersom elektronerna färdas framåt hela vägen. Det var en upplevelse för Tesla att träffa Edison. Edison anställde Tesla på direkten (i New York) för att konstruera om generatorer. Det fanns dock skillnader mellan de två männens filosofier. Edison var totalt praktisk och säljdriven. Thomas ville få saker att fungera och sälja dem. Nikola ville förstå hur mysterierna med elektricitet fungerar. Tesla var välutbildad och förstod både matematik och teori i detalj. Edison hade inte ens gått i högstadie (college) och gjorde det mesta genom att prova sig fram (trial and error). Vilket fungerade bra när Edison fick snabb återmatning. Tesla jobbade hårdast av alla av Edisons anställda med upp till 20 timmar om dagen sju dagar i veckan. Edison kallade Tesla en vetenskapspoet. Tesla behövde Edison som finansiör och hans driv som affärsman. När Tesla beskrev växelströmsmotorn för Edison sade Thomas att det inte finns någon framtid i AC-motorn och att Nikola slösade hans tid. Edison hade mycket praktisk erfarenhet av hur svårt det är att gå från ide till praktik. Dessutom så var Edison djupt ekonomiskt och känslomässigt inblandad i likströmstekniken. Detta ledde till att Tesla omedelbart slutade hos Edison efter att bara ha jobbat där i sex månader.

Dikesgrävare och Westinghouse

Tesla spenderar ett år med att patentera elektriska ljusbågar (Electric Arc Lamp) för två affärsmän från New Jersey och blir lurad på patent (Patent 335786 1886-02-09) utan att få någon ekonomisk behållning. Tesla var naiv och skulle i mångt och mycket förbli det under resten av sitt liv. Nikola fick spendera den kommande vintern med att gräva diken för två dollar per dag. Tesla visste många dagar inte när han skulle kunna äta nästa gång. Han hade varit i USA två år vid det laget och inte kommit någon vart. Hans höga utbildning inom mekanik och litteratur var ett skämt här.

På våren vände turen när George Westinghouse (1846-1914) fick reda på att Tesla hade jobbat för Edison. Westinghouse hade vid 22 års ålder uppfunnit järnvägsluftbromsen till järnvägen och lyckats konvertera denna till en förmögenhet. Han letade efter framtiden och ansåg att framtiden var elektricitet. Han var förmögen och visste hur man omvandlade idéer till praktik. Tesla fick bli partner och de lånade ut ett laboratorium till Nikola där han kunde fullända sina uppfinningar. Westighouse förstod att Tesla var en juvel som troligtvis hade löst ett av de svåraste tekniska problemen inom elektricitet. År 1888 köpte Westinghouse rättigheterna för växelströmsmotorn av Tesla för tiotusentals USD. Inklusive en royalty på 2,5 USD per hästkraft såld el under den tid som patentet gällde. Tesla flyttade till Pittsburgh där Westinghouse tillverkade AC-komponenterna som gjorde långväga överföring av elektrisk energi möjlig. Westinghouse blev dock snart i ekonomiska problem och fick be Tesla att avstå från royaltydelen i kontraktet. Utan att tveka så rev Tesla kontraktet, som annars skulle kunnat gjort honom till världens rikaste person. Om Westinghouse hade haft råd att betala vilket inte skulle vara fallet.

Växelström blir succé

Teslas nästa uppfinning var flourecens som han visade vid Columbia University. Han kallade detta för kallt ljus, som till skillnad från vanliga glödlampor inte blir varm. Det behövdes inga kablar utan bara ambient. Han uppfann Tesla coil som genererade enormt hög spänning från låg spänning som släpptes lös under kort tid. Energi finns överallt och skulle komma att ta mänskligheten framåt med enorma steg. I maj år 1893 var Columbian Exposition och Westinghouse hade fått kontraktet att lysa ut utställningen med AC. Tolv stycken 75 ton tunga dynamos genererade strömmen till ljusshowen som utställningen var, genererade tre gånger mer energi än hela Chicago. I och med att berömd. AC användes för att utvinna elektrisk energi ur Niagrafallen så var DC utslagen och Tesla var berömd. Utan förstärkare så kunde energin förmedlas över hela Östkusten i USA. Tesla var nu en enormt känd person. Otroligt vältalad, charmant, rolig, pratade många språk, kunde prata om ett ämne i flera timmar. Han flyttade tillbaka till New York, bodde på Aster House och åt på Delmonicos. Var New Yorks elits favorit. Och stjärnornas stjärna. Men ticks. Var rädd för bacillier, mänskligt hår. Trots att han var en humanitarian så hade han många problem med mänskligheten. Han var en romantiker som inte hade någon plats för romans.

Gratis trådlös energi till alla

Flyttade till Colorado Springs för att uppfylla ambitioner som han inte kunde göra på Manhattan. Men pengar sponsrade av John Astor, till kallt ljus som han sade skulle ersätta konventionell glödlampa, så fick han medel att göra utveckla teknologi för att överföra energi genom Jorden med extremt hög spänning. Teslakolven genererar extremt hög spänning och kunde lysa upp glödlampor långt bort tack vare stor fältstyrka. Påstod i “The Examiner” 1901-01-04 att Tesla hade mottagit meddelanden från Mars. Samma år så använde Marconi sjutton av Teslas patent för trådlös kommunikation. J.P. Morgan investerade 150 kUSD i Tesla för att sända trådlösa meddelanden. Den verkliga anledningen var att transportera energi trådlöst. Tesla byggde laboratorium i Wardenclyffe, Long Island. När Marconi skickar meddelande trådlöst över Atlanten 1901-12-15 så drar Morgan omedelbart in medlen till Tesla. Tesla ansåg att han med tornen skulle kunna skicka energi trådlöst var som helst och även till andra planeter.

Ekonomiska problem och Wardenclyffe rivs

År 1903 så tar pengarna slut för Tesla. Han är luspank. Och bitter över att J.P. Morgan inte vill finansiera gratis energi till alla. Idealist som han är. Tesla-tornet rivs för att göra marken lättare att sälja och betala skulden på 20 kUSD för boende på Waldorf Astoria i två årtionden.

Teslas dröm var att komma på ett energisystem som trådlöst skulle kunna ge energi till hela Jorden utan att utarma Jordens naturresurser. Annonserade en hittills okänd källa av energi som finns överallt i obegränsad mängd. Och att han jobbar på en apparat, baserad på samma teknologi som den för gratis energi, som kommer att göra krig opraktiskt. Han kallade denna för Dödsstrålen. Potentialen för teknologin är enorm. Kommer kanske att vara möjligt att styra vädret elektriskt. Tesla inser att det bör att gå att fotografera tankar eftersom dessa också består av elektriska signaler. År 1934 började Tesla att läcka information till journalister om Dödsstrålen som publicerades i dagstidningar. Samtidigt blir Tesla blev alltmer paranoid av rädsla för att bli dödad för sitt arbete.

Tidningscitat beträffande Dödsstrålen

“Kosmisk energi påstådd av Tesla”.

“Förutspår att ny kraft kommer att åsidosätta alla nuvarande bränslen; kan vara trådlös”.

"Vid en inte särskilt avlägsen tidpunkt kommer en ny kraftkälla att bli tillgänglig överallt, som åsidosätter kol, olja, gas och de andra etablerade bränslena inom industrin”.

"Jag fulländar en elektrisk krigsmotor...". Kan skjuta ner flygplan på 400 kilometers avstånd.

New York Journal: “Tesla elektrifierar hela Jorden - Uppfinnaren annonserar framgången hos hans livslånga dröm”.

“Dödsstrålemaskin beskriven; Dr Tesla säger (1934-07-11) att två av fyra nödvändiga delar av apparaten har byggts”.

Tesla dör

Fattig så flyttade han från hotell till hotell i New York. De sista åren tillbringar han på "The New Yorker". Hans bästa vän var en kvinnlig duva som blev förälskad i. Natten som duvan dog så såg han ett intensivt ljus i dess ögon. När ljuset slockade så slocknade en del av ljuset i Nikola. Nikola Tesla dör 7:e januari år 1943 vid 86 års ålder. I rum 3327 på 33:a våningen av hotellet "The New Yorker".

Återupprättelse

Sex månader senare, 1943-06-21 så kommer USAs Högsta Domstol fram till att Marconis Telegrafbolag inte ägde patenten för trådlös kommunikation utan Tesla. Bl a patent 645576 från 1900-03-20 med titeln "System of transmission of Electrical Energy". Troligtvis så var det dock Förenta Staterna som tog över rätten till Teslas patent. Och han hade över 200 stycken patent.

Kampen om Dödsstrålen

FBI avklassificerade dokument om Nikola Teslas död i september år 2016[2]. Dokumenten antyder att Tesla arbetade på ett potentiellt massförstörelsevapen kallat Dödsstrålen. Den hänger även ihop med trådlös energiöverföring. Bevis tyder på att Tesla slutförde hans dödsstråle och blev mördad p g a den. Tesla satte ihop flera uppfinningar till ett supervapen. FBI konfiskerar 80 koffertar, innehållande 130000 sidor anteckningar, med dokument via “Office of Alien Property”, som bara utreder illegala immigranter, trots att Tesla var USA-medborgare sedan tiotals år. Efter bara tre dagar säger de att de inte innehåller något av värde för nationell säkerhet. Men vägrar att ge kofferterna till systersonen Sava Kosanovic. Först nio år senare släpps dokumenten till Tesla-arkiven i Belgrad, Serbien. Det verkar som om viktiga sidor har behållits av FBI. Sava Sremac undersökte dokumenten när de kom till Serbien. Vissa sidor hade uppenbarligen rivits ut ur anteckningsböcker.

Det finns tecken som tyder på att Sava Kosanovic jobbade med Sovjetunionen och vidarebefordrade informatino som Nikola Tesla förmedlade till honom.

Tesla mördas av SS-spioner

SS-befälhavaren Otto Skorzeny och SS-kommendören Reinhard Gehlan mördar Nikola Tesla på Adolf Hitlers order i hotellrum 3327 på hotell "The New Yorker" efter att ha stulit hans uppfinningar[2]. Nazisterna fick till ett besök hos Tesla genom att låtsas vara amerikanska OSS-officerare. Tesla tog emot dem och bjöd på te. Gehlan höll fast Tesla medan Skorzeny kväver honom med en kudde. Tesla fick anbud från tyskarna redan före Andra Världskriget efter att han publikt hade gått ut med information om Dödsstrålen. Nazityskland försökte infiltrera USA:s forskarsamhälle och på 1940-talet skickade de spioner och sabotörer. Teslas Dödsstråle utgör potentiellt sätt ett massivt försvarssystem som skulle ha kunnat eliminera kärnvapenhotet. Alla stormakter, inklusive Nazityskland, ville ha Teslas uppfinning.

Erik Orion har förstahandskunskap om nazisternas intresse för vapnet[2]. Orion uppvaktade en kvinna runt år 1995. Hennes far mådde dåligt, låg inför döden och Erik följde med kvinnan hem. Fadern ville lätta sitt hjärta och sade att han var SS-befälhavaren Otto Skorzeny. Född i Österrike liksom Hitler och verksam inom nazispioneriet. Skorzeny var duktig och avancerade snabbt. Han är bl a med och fritar Benito Mussolini ur fängelset. Han deltar i, men misslyckas med, att eliminera Churchill, Roosevelt och Stalin. Efter kriget lyckas Skorzeny fly och bodde bl a i Egypten, Irland och Argentina. Han fejkar sin död år 1975. Lever dock i själva verket vidare tills han är 92 år gammal. Och det i New York, USA.

Källor:
[1]: IMDb, Tesla, 2016.
[2]: IMDb, Tesla's Death Ray: A murder declassified, 2018.
[3]: Wikipedia, "Nikola Tesla".

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.