Wolfpriset

Wolfpriset är ett israeliskt pris som delas ut i sex olika kategorier varje år. Det inrättades efter den tyskfödde diplomaten och filantropen Ricardo Wolf år 1967. Prissumman är $100000 och delas ut av Israels president.

Systemet för väljandet av pristagarna är inte lika "trögt" som fallet med Nobelpriset vilket leder till att detta pris på sätt och vis är intressantare även inom fysikkategorin. Matematikpriset är minst lika intressant som Fields medalj eftersom det senare nämnda priset endast delas ut vart fjärde år samt endast till matematiker som vid nomineringstillfället är yngre än 40 år gamla och därmed inte återspeglar lika många matematiska prestationer och matematiker.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida