Carl Sagan

Födelseland: USA
Födelseår: 1934
Död år: 1996

Carl Sagan var USAs och västvärldens största folkbildare inom astronomi kring år 1980 då tv-serien "Cosmos" kom ut med tretton avsnitt under en enda säsong[1]. Sagan var mycket artikulär och en perfekt folkbildare.

Barndom

Carl E. Sagan föddes i Brooklyn, N.Y. den 9 november år 1934 och kom att bli en mycket stor folkopinionsbildare för fysiken och då speciellt astronomin i USA. Han tog sin kandidat år 1955 och magisterexamen år 1956. Carl doktorerade i både astronomi samt astrofysik år 1960 vid University of Chicago med Gerard Kuiper (1905-1973) som handledare. Han var känd för att vara en duktig forskare, föreläsare och författare. Först undervisade han vid Harvard under ett par år innan han flyttade till Cornell University år 1968 där han blev David Duncan professor år 1971; en post han höll ända fram till sin död. Han medverkade vid flera av NASA:s rymdfärder, bl a Viking, Voyager och Galileo. Han var intresserad av livets ursprung, fysiken och kemin hos planeternas atmosfärer samt utomjordlig intelligens. Under sin tidiga karriär var han positivt inställd till intelligent liv på andra ställen och var bl a med på omslaget av en sådan bok. Senare var han mer restriktiv till att liv på andra ställen skulle kunna finnas.

Militära projekt

Sagan blev troligtvis rekryterad av militären under sin tid som doktorand vid University of Chicago. Hans handledare, Gerard Kuiper, och han var med som vetenskapsspecialister i det topphemliga projektet A119 där en atombomb skulle detorneras på Månen[2]. Detta officiellt för att befolkningen på Jorden skulle bli imponerade över USA:s militära kapabilitet. Detornationen skulle ske på Månens rand (terminator) för maximal effekt. Sagan röjde, rimligtvis medvetet, projektets existens genom att i sin ansökan för ett akademiskt stipendium till University of California at Berkeley år 1959 ange titlarna till två sekretessbelagda uppsatser om projektet A119. I hans biografi "Carl Sagan: A Life", som kom ut år 1999 så nämndes detta vilket uppmärksammades i en recension av tidningen "Nature".

Order of the Dolphin

Carl Sagan deltog vid det legendariska Delfinordensmötet i oktober år 1961. Carl var inbjuden dit av Frank Drake (1930- ) i egenskap av framstående lovande ny filosofie doktor vid 27 års ålder och förespråkare för (sökandet efter) utomjordiskt liv. Konsekvensen av mötet, som bl a stördes av att deltagaren Melvin Calvin (1911-1997) fick Nobelpriset i kemi via telefonsamtal från Nobelakademien, blev Drake-ekvationen. Där uppskattade deltagarna antalet högstående utomjordiska civilsationer som går att kommunicera med just nu till 10000 stycken. Siffran var baserat på ett lågt antal jordliknande planet per stjärna och siffran är betydligt högre nu när satelliten Kepler har hittat så många planeter.

Bytte åsikt om utomjordiskt liv

Carl Sagan var en stor förespråkare för utomjordiskt liv, och sökandet efter det (SETI), i början av sin karriär. I andra delen av sin karriär bytte han åsikt om utomjordiskt liv och blev en skeptiker officiellt. Hans uttalande att "Extraordinary claims require extraordinary evidence" säger en hel del. Eftersom vetenskapen om utomjordiskt liv hålls hemligt från allmänheten så går det inte med allmän tillgänglig information samla på sig extraordinära bevis. Rimligtvis så var han tvungen att byta åsikt officiellt för att kunna fortsätta med sitt jobb som vetenskapsman och officiell person. En anledning till att atombomber skulle detorneras på Månen är rimligtvis att utomjordiskt liv finns där som militären ville slå ut.

Folkbildare med "Cosmos"

TV-serien "Cosmos" gick under säsongen år 1980 i tretton avsnitt och kunde ses i totalt 60 länder[1]. Han fick totalt 22 stycken hedersutnämnanden från universitet. Dessutom fick han bl a John F. Kennedy Astronautics Award från American Astronutical Society och Konstatin Tsiolkovsky medaljen från Sovjets kosmonautfederation. Han var med om att grunda "The Planetary Society" som numera är en organisation med 100000 medlemmar och därmed är den största organisationen av denna typ i Världen.

Boken "Contact" leder till metrik för maskhål

Han skrev boken "Contact" och bad Kip Thorne (1940- ) att korrekturläsa avsnittet om svarta hål, något som fick Thorne att finna en metrik för maskhål. Boken blev film i mitten på 1990-talet.

Carl Sagan dog i Seattle den 20 december år 1996 efter två års kämpande med benmärgscancer och efterlämnade sig förutom hustrun Ann Druyan även fem barn.

Worlds' Scientists warning

Carl Sagan signerade World Scientists' Warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare[3].
Enligt varningen behöver följande saker göras:


Källor:
[1]: "Cosmos" @ IMDb"Cosmos" @ IMDb, 2020-02-09.
[2]: Wikipedia, Project A119, 2019-04-09.
[3]: World Scientist's Warning to Humanity, 2019-04-09.
[4]: Wikipedia, Carl Sagan, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida