Michael Boris Green

Födelseland: England
Födelseår: 1946

Michael Green 2002

Michael Boris Green är en av de främsta supersträngsteoretikerna och har varit med på tåget sedan slutet av 1970-talet. Han föddes den 22:a maj år 1946. Michael tog sin kandidatexamen år 1967 vid Cambridge University och doktorerade i elementarpartikelfysik år 1970 också vid Cambridge University. Han gjorde postdoktorala studier vid Institute for Advanced Study i Princeton fram till år 1972 då han fortsatte vid Cambridge University. År 1977 flyttade han till Oxford University och år 1978 till Queen Mary College i London där han blev professor år 1987. Började år 1979 att undersöka egenskaperna hos strängteorier som innehåller supersymmetri tillsammans med John Schwarz (1941-) och Lars Brink. Visade i augusti år 1984 tillsammans med John Schwarz att en chiral teori fri från felaktigheter kan formuleras i tio dimensioner såvida symmetrigruppen hos Yang-Mills kraften är en av två specialgrupper. Detta ledde till den första revolutionen inom strängteorin där en mängd forskare strömmade till för att utforska konsekvenserna av de nya resultatetn. Inspirerade Edward Witten (1951- ) till att börja forska om supersträngar. Skrev böckerna "Superstring Theory" i två volymer år 1988 tillsammans med Schwarz och Witten. Fick Diracmedaljen år 1989. Blev även medlem vid Royal Society detta år. Är sedan år 1993 John Humphrey Plummer professor i teoretisk fysik vid University of Cambridge. Fick Dannie Heineman priset år 2002 för "hans banbrytande arbete inom utvecklandet av supersträngteorin".

Se hans hemsida vid Cambridge University.

Källor:
[1]: Wikipedia - Michael Green, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida