Wilhelm Heinrich Walter Baade

Födelseland: Tyskland
Födelseår: 1893
Död år: 1960

Walter Baade (Courtesy Mt Wilson Observatory)

Wilhelm Heinrich Walter Baade föddes i Tyskland den 24 mars år 1893 och skulle komma att bli en av 1900-talets främsta observationella astronomer. Walter studerade vid universitetet i Göttingen och arbetade sedan vid observatoriet i Hamburg mellan åren 1918 och 1931. Den viktigaste perioden i hans yrkeskarriär inträffade dock under åren vid Caltech och det tillhörande observatoriet på Mount Wilson (1931-1958). Han upptäckte och uppkallade begreppet supernova tillsammans med Fritz Zwicky (1898-1974) och grundlade dess samband med neutronstjärnor. Dessutom utförde Baade tillsammans med Zwicky observationer av Krabbnebulosan och drog slutsatsen att stjärnan i mitten är en neutronstjärna år 1942. Under mörkläggningen av Los Angeles, som skedde under Andra Världskriget, kunde Baade använda Haleteleskopet till att bl a observera centrum hos Andromedagalaxen (M31). Detta ledde till hans definition av två stjärnpopulationer, till insikten att det finns två typer av cepheidvariabler och att Universums avståndsskala fördubblades under bokstavligt talat en natt. Tillsammans med Rudolph Minkowski identifierade han många av de först upptäckta radiokällorna, t ex Cygnus A och Cassiopeja A. Walter fick Brucemedaljen år 1955. Han dog den 25 juni år 1960.

Källor:
[1]: Walter Baade @ Wikipedia. 2019-01-14.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida