Ernst Mach

Födelseland: Österrike
Födelseår: 1838
Död år: 1916

Ernst Mach

Ernst Mach föddes den artonde februari år 1838 i Chirlitz, Österrike (utanför Brno i nuvarande Tjeckien). Han gick inte i allmän skola utan grundutbildades hemma, något som inte var helt ovanligt i Wien under denna tid. Han började därefter vid universitetet i Wien där han blev intresserad av fysik och hur människor intar intryck från omgivningen. Under hela sin karriär var Machs övertygelse att vetenskap, speciellt av historiska skäl, innehåller abstrakta begrepp och modeller som inte går att testa och att vetenskapen skall ta avstånd ifrån allt som inte går att observera. Denna syn fick påverkade under 1920-talet kvantmekanikens utvecklande som skiljer starkt mellan observerbara storheter och den abstrakta matematiska vågfunktionen. Han var även övertygad om att upptäckter inte alltid görs efter ett strikt vetenskapligt mönster utan ofta genom intuition eller rena slumpen. År 1863 kom boken "Mechanics" ut som skulle komma att påverka Albert Einsteins (1879-1955) tänkande mycket. Machs princip, som presenterades i denna bok, säger att en kropp i ett universum utan massor inte har någon rörelsemängd. Einstein skulle komma att utveckla Machs princip till den speciella relativitetsteorin, något som Mach tog avstånd ifrån och ogillade. Machs första professur var i Graz år 1864 i matematik. År 1867 flyttade han till Prag där han blev professor i experimentiell fysik. Här undersökte han bl a optik och vågfenomen. År 1887 publicerade han fotografier av projektiler som visade chockvågorna som de skapade. Detta ledde till att den s k Machvinkeln som ljudfronten utbreder sig med från projektilens bana är uppkallad efter honom. År 1929 uppkallades även hastigheten som projektiler har i ett medium i förhållande till mediets ljudhastighet efter honom och kallas numera för Machtalet. Till slut så fick han år 1895 en professur i filosofi i Wien. År 1897 fick han en hjärnblödning som ledde till en partiell förlamning och att han pensionerade sig från tjänsten år 1901. Efter det var han med i den övre kammaren av det österrikiska parlamentet. Ernst Mach dog den nittonde februari år 1916.

Källor:
[1]: Wikipedia, Ernst Mach, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida