Hannes Alfvén

Födelseland: Sverige
Födelseår: 1908
Död år: 1995

Hannes Alfvén

Hannes Olof Gösta Alfvén föddes år 1908 i Sverige. Studerade i Uppsala. Flyttade till USA och Kalifornien år 1967. Fick ena halvan av 1970 års Nobelpris i fysik (Louis Néel fick andra hälften) för "grundläggande arbete och upptäckter inom magnetohydrodynamik med fruktfulla tillämpningar inom olika områden av plasmafysik". Motståndare till Big Bang teorin. Dog år 1995.

Källor:
[1]: Wikipedia, Hannes Alvén, 2019-01-14.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.