Joël Scherk

Födelseland: Frankrike
Födelseår: 1945
Död år: 1980

Joël Scherk föddes i Frankrike. Han tog en fransk motsvarighet till en doktorsexamen vid Ecole Normale de Superiour. Han och André Neveu (1946- ) sökte upp John Schwarz (1941- ) eftersom de hade fått ett speciellt stipendium. De räknades som doktorander i Princetons system men bevisade snart sin höga klass och imponerade stort på Schwarz. Eftersom de jobbade med ungefär samma sak inom dualresonansmodellen / bosoniska strängteorin som David Gross (1941- ) och Schwarz samt att de alla befann sig i Princeton så började de fyra att samarbeta.

År 1971 återvände Scherk till Paris. I slutet av år 1973 tillbringar han vid New York University där han bl a samanfattar strängteorin. Första halvan av år 1974 accepterade han en inbjudan att samarbeta med Schwarz i Caltech under ett halvt år.

Hade hälsoproblem år 1978-79 som gjorde att han bara kunde jobba halvtid med John Schwarz som var på besök där ett helt akademiskt år.

Joël Scherk dog vid tidig ålder år 1980.

Källor:
[1]: "Reminiscences of collaborations with Joël Scherk" av John Schwarz.
[2]: Wikipedia, Joël Scherk, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida