Vera Rubin

Födelseland: USA
Födelseår: 1928
Död år: 2016
Vera Rubin

Vera Rubin föddes den 23 juli år 1928 och växte upp i Washington DC. Hon tog en B.A. från Vassar College år 1948. År 1951 gjorde hon sitt magisterarbete vid Cornell University som letade efter bevis för massrörelser i Universum på extremt stora skalor. År 1954 blev hennes doktorsavhandling, vars handledare var George Gamov (1904-1968), klar vid Georgetown University med ett arbete om galaxhopning. Hon var en av de första som upptäckte udda rörelser hos galaxer och som inte följde den kosmologiska utvidningen. År 1965 blev Rubin känd eftersom hon blev den första kvinnan som fick observera vid Palomar Observatoriet. År 1978 fann hon och hennes kolleger bevis för mörk materia i galaxer vilket bekräftade Ostrikers och James Peebles (1935- ) tidigare teoretiska arbeten.

Vera Rubin signerade World Scientist's Warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare.
Enligt varningen behöver följande saker göras:

Källor:
[1]: Wikipedia - Vera Rubin, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida