Larry Smarr

Födelseland: USA
Födelseår: 194?

Smarr, Larry

Larry Smarr är professor i teoretisk fysik och en av de främsta på att simulera relativetsteorins konsekvenser i superdatorer. Upptäckte under sin tid som student vid Stanford University att horisonten hos roterande svarta hål avplattas. År 2000 flyttade han efter femton år som chef för National Center for Supercomputing Applications till University of California at San Diego. Han grundade även NCSA i Chamapign-Urbana, Illinois, USA, år 1985. Är en av huvudbidragarna till att det är möjligt att analysera gravitationsvågorna från gravitationsvågsdetektorer som LIGO, Virgo m fl sedan första detekteringen år 2015.

Källor:
[1]: Wikipedia, Larry Smarr, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida