Otis Carr

Födelseland: USA
Födelseår: 1904
Död år: 1982

Otis T Carr jobbade som hisspojke på hotellet "The New Yorker" där Nikola Tesla (1856-1943) bodde under sitt sista decennium i livet. Tesla insåg att Carr hade enorm talang som ingenjör samt vetenskapsman och blev mentor för Carr[1]. Carr hade stor intuition för vilka tekniska lösningar som fungerade och var väldigt spirituell av naturen.

Carr ville utveckla civila kommersiellt gångbara rymdfarkoster och lyckades också med detta[1]. Han utvecklade interaktionssystem med rymdskeppet som interagerade med personen som körde den. Vilket många av de hemliga rymdprogrammen hade enorma problem med att utveckla själva. Hans rymdskepp OTC-1 var ute i rymden och en prototyp kom bort där ute. Carr använde delvis täckmanteln att han utvecklade farkoster för en nöjespark men gjorde misstaget att förannonsera provkörningen av prototypen. Konsekvensen blev att han blev svårt sjuk dagen innan förevisningen och den rann ut i sanden.

Carrs rymdskepp OTC-1 beslagstogs av ett uppbåd av trebokstäviga säkerhetsorganisationer och han anklagades för att utgöra ett hot mot pengasystemet. Konsekvensen blev att Otis fick femton års fängelse. Han avpolleterades genom att påstå att rymdskeppet var ett PR-jippo för nöjesparken som han i verkligheten bara hade som täckmantel för rymdskeppet han verkligen utvecklade.

Källor:
[1]: Insiders reveal SSPs & ETAs, Michael Salla, 2015-09-02.
[2]: Otis T. Carr @ Wikipedia, 2020-02-03.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida