Jean Fourier

Födelseland: Frankrike
Födelseår: 1749
Död år: 1827

Jean-Baptiste Joseph Fourier

Jean Baptiste Joseph Fourier föddes i Auxerre, Frankrike, år 1768. Han var son till en skräddare och blev föräldralös vid åtta års ålder med konsekvensen att han blev uppfostrad i Benedictinerordens militärskola där hans matematiska förmågor upptäcktes. Han marknadsförde den franska revolutionen och belönades med en tjänst vid École Polytechnique. Han sade efter en tid upp sig från denna tjänst för att tillsammans med Monge följa med Napoleon på hans expedition till Egypten. År 1798 utsågs han guvenör av Undre Egypten. Efter britternas segrar och fransmännens kapitulation år 1801 återvände Fourier till Frankrike och han började sina berömda värmeexperiment. Intresset för detta kom ifrån Fouriers önskan att beräkna Jordens ålder genom att mäta temperaturen på olika djup i gruvor. Han fann att varje funktion kunde formuleras som en oändlig trigonometrisk serie och grundade därmed teorin om fourierserier. Fouriers tankar grundade sig på ett arbete gjort av Leonard Euler (1707-1783) på mitten av 1700-talet då han undersökte en vibrerande sträng. Den Franska Akademien, som styrdes av Joseph Lagrange (1736-1813), Pierre Laplace (1749-1827) och Adrien-Marie Legendre (1752-1833), var skeptisk till detta generella påstående. En artikel som Fourier sände till Akademien till en tävling år 1811 om just värmeledning vann men den var inte tillräckligt rigorös (Lagrange var den rigorösa matematikens fader samt Fourier hade inget bevis för påståendet) för att den skulle publiceras i "Mémoires". Ett bevis skulle visa sig vara svårt att genomföra; hans oändliga fourierserier ledde till summor som ibland hade ett oregelbundet uppförande med diskreta språng. Följden blev att funktionsbegreppet definierat av Bernoulli och Euler inte var tillräckliga och behövdes preciseras. Detta gjordes snart av Lejeune Dirichlet (1805-1859) som även gav den första fullständiga teorin för fourieranalysen år 1829. Fourier fortsatte dock sin forskning inom teorin om värmeledning och publicerade år 1822 en utav de stora klassiska matematiska verken: "Théorie analytique de la chaleur (Den analytiska värmeteorin)". Detta ledde till att han blev sekreterare i Franska Akademien och kunde publicera sin ursprungliga artikel från 1811 i Akademiens "Mémoirs". Trots att hans påstående att alla funktioner kan representeras som en fourierserie var alltför optimistiskt (klarar ej av icke-periodiska funktioner) så täcker de ett mycket brett område. Tillämpningar utvecklade av Fourier finns bl a inom akustik, optik, elektrodynamik, termodynamik och lösningar till differentialekvationer.
Jean Fourier dog i Paris år 1830 av hjärtsvikt och hans död kom enligt rykten tidigare än normalt eftersom han hade idén efter egyptenåren att extrem hetta var nyttigt och han mer eller mindre kokade sig till döds genom extremt heta bad.

Källor:
[1]: Wikipedia, Joseph Fourier, 2019-01-17.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.