Friedrich Wilhelm Bessel

Födelseland: Tyskland
Födelseår: 1784
Död år: 1846

Friedrich Wilhelm Bessel föddes den 22 juli år 1784 i Minden, Brandenburg (nuvarande Tyskland) och kom att bli en berömd tysk astronom och matematiker. Från början var han intresserad av den geografiska världen och lärde sig språk, geografi och navigering. Han sägs ha varit självlärd. År 1804 beräknade han banan för Halleys komet baserad på data från år 1607. Han skrev en artikel om ämnet som tack vare Heinrich Olbers blev publicerad. Olbers erbjöd Bessel ett jobb som assistent vid Lilienthals observatorium vilket han accepterade trots den dåliga lönen. År 1810 blev han chef över Friedrich Wilhelm III av Preussens nya obersvatorium i Königsberg och även doktor vid universitetet i Göttingen. Vid Königsberg bestämde han sig för den omfattande uppgiften att bestämma positionen och egenrörelsen hos över 50000 stycken stjärnor. Detta ledde bl a till att Bessel år 1838 blev den första personen som bestämde avståndet till en då s k fixstjärna. Genom att använda parallaxmetoden kunde han beräkna att avståndet till 61 Cygni var 360000 gånger större än jordbanans diameter, d v s 5,7 ljusår. Friedrich kom fram till och använde det som nu kallas för Besselfunktionerna år 1817 då han undersökte Keplers problem med att bestämma rörelsen hos trekropparsproblemet. År 1824 vidareutvecklade han Besselfunktionerna vid beräkningar av planetpertuberationer år 1824. År 1844 upptäckte han att Sirius är en dubbelstjärna vilken senare skulle identifieras som den första kända vita dvärgstjärnan. Han har även fått en del andra termer uppkallade efter sig som Besselfilter, Bessels identitet och Bessels olikhet. Friedrich Bessel dog år 1846.

Källor:
[1]: Wikipedia, Friedrich Bessel, 2019-01-14.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.