Julian Schwinger

Födelseland: USA
Födelseår: 1918
Död år: 1994

Julian Schwinger

Julian Seymour Schwinger föddes dem tolfte februari år 1918 i New York City, USA. Efter att ha gått på City College of New York så flyttade han till Columbia University där han tog en kandidatexamen år 1936. Julian disputerade, handledd av Isidor Rabi år 1939. Postdoktorala studier gjordes vid University of California i Berkeley under Robert Oppenheimer (1904-1967). Efter en kortare tid vid Purdue University så var det krigstider även för fysikerna i USA. Han valde att tillbriga denna vid Radiation Labs vid MIT. Här jobbade han med radarutveckling och mikrovågsteknik. Efter krigsslutet år 1945 flyttade han från Purdue till Harvard. Han kunde använda tekniker från arbetet med radarn till att utveckla en differentialform av linjeintegration med Greens funktion. Detta gjorde att han kunde beräkna den första korrektionen för elektronens magnetmoment inom kvantelektrodynamiken. Schwinger fick 1965 års Nobelpris i fysik tillsammans med Shinichiro Tomonaga och Richard Feynman (1918-1988) för "deras grundläggande arbete inom kvantelektrodynamik, med långt gångna följder för elementarpartikelfysiken". Julian Schwinger dog den sextonde juli år 1994 i Los Angeles, USA.

Julian Schwinger signerade World Scientist's Warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare.
Enligt varningen behöver följande saker göras:

Källor:
[1]: Wikipedia, Julian Seymour Schwinger, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida