Edward Pickering

Födelseland: USA
Födelseår: 1846
Död år: 1919

Edward Pickering

Edward Charles Pickering föddes i USA den 19 juli år 1846. Han var ättling till en mycket ansedd familj och kunde ta pengar ur egen ficka för att finansiera insamlandet av den astronomiska data som han var så fäst vid. Han började sina studier vid Harvard. Därefter så undervisade han vid MIT under tio år i fysik. Under denna tid så byggde han det första instruktionella fysiklaboratoriet i USA. År 1877 blev han chef för Harvard College Observatory vilket han skulle förbli under 42 år. Pickering utförde omfattande fotometriska undersökningar och spektralanalyser av totalt 45000 stjärnor. Han konstruerade många instrument själv, främst ett flertal stjärnfotometrar. Oberoende av Hermann Carl Vogel (1841-1907) så upptäckte han den första spektroskopiska dubbelstjärnan. Som energisk administratör och penninginsamlare lyckades han samla in medel som ledde till att lågavlönade kvinnor kunde anställas för att utföra detta tålamodskrävande arbete. Arbete av kvinnor som Annie Jump Cannon (1863-1941) och Henrietta Leavitt (1868-1921) ledde till Henry Draper katalogen med spektra av tusentals stjärnor klassificerade enligt Cannons harvardsekvens. Han grundade ett observatorium i Peru vilket ledde till att han kunde publicera den första fotografiska stjärnkartan över hela himlasfären. Under tiden som föreståndare fick han Brucemedaljen; detta skedde år 1908. Edward Pickering dog den 3 februari år 1919.

Källor:
[1]: Wikipedia, Edward Charles Pickering, 2018-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida