Definitioner & förkortningar

Astrobiologi

Här följer en lista med besvärliga ord inom astrobiologin.

 • Albedo: Hur stor del av ljuset som träffar en yta, som den hos en planet, som studsar tillbaka igen (ut i rymden), och inte absorberas av ytan. Är 0 för en helt svart yta och 1 för en helt vit.
 • Akasiskt minne: Betyder eter, himmel eller atmosfär på Sanskrit. Lagrandet av alla händelser som har hänt i Universum, och troligtvis kommer att hända. Att det är fallet antyder att Universum är en simulation. Uttrycket, som är indiskt, kommer från indisk historia. Kallas även Matrisen efter Max Planck (1858-1947). Som även har gett namnet åt filmen "Matrix".
 • ARV: Alien Reproduction Vehicle. Fritt översatt Utomjordisk reproduktionsfarkost. Farkost byggd av människor baserat på utomjordisk teknologi. Vanligtvis genom reproducerande ingenjörskonst. Eller alternativt med hjälp av teknologi som medvetet getts av utomjordingar med olika agendor. Är mer konkret än UFO som kännetecknar att det är ett okänt flygande föremål.
 • ATP-syntas: Ensym som skapar den energilagrande molekylen ATP som är den mest använda energivalutan för alla organismers celler.
 • Chiralitet: Är att bl a biomolekyler har en speglingsassymetri. Uppstår när kolatom omges av fyra olika grupper av molekyler. De bildar då en tetrahed.
 • CHNOPS: De grundläggande ämnena för liv som är kol (C), väte (H), kväve (N), syre (O), fosfor (P) och svavel (S). Kol har tack vare sina fyra valenselektroner, av totalt åtta i yttersta skalet, enorma möjlighet att binda ihop andra kolatomer och andra atomer. Väte skapar bl a vatten tillsammans med syre som är polärt. Alla sex ämnena bygger upp DNA som är en universell maskinkod för att kopiera och mutera liv.
 • Civilisationstyp: En civilisations nivå kan mätas på många olika sätt. En som fokuserar på energiomsättning är Kardashev-skalan som säger hur mycket energi den kontrollerar och omsätter med fokus på hur många stjärnor den tar hand om den elektromagnetiska strålningen ifrån. Med nollpunktsenergi kan man få ut så mycket energi som man önskar utan att utvinna stjärnors elektromagnetiska strålning.
 • Disruption: Förändring i form av uppfinning eller tankesätt som avbryter en existerande dito.
 • DNA: Deoxiribonukleinsyra från engelskans Deoxy-Ribonucleic Acid. Nukleinsyra kommer från nukleotider som är organiska molekyler bestående av tre delar. En sockermolekyl, två kvävbaser och en fosfatgrupp. Skillanden från RNA är att den dessutom innehåller en deoxyribosmolekyl.
 • Dysonsfär: Koncept myntat av den brittiska fysikern Freeman Dyson (1923- ) där (delar av) ett sfäriskt skal skapas runt en stjärna för att utvinna (delar av) dess utsöndrade elektromagnetiska strålning med solceller. Vilket är enormt resurskrävande.
 • EBE: Extraterrestrial Biological Entity. Fritt översatt Utomjordisk biologisk sak. Terminologi för utomjordisk varelse. Eftersom varelserna vid Zeta Reticuli var först så fick de heta "Ebens" efter förkortningen.
 • ETV: Extra Terrestrial Vehicle. Fritt översatt Utomjordisk farkost. Terminologi för en rymdfarkost som är byggd av utomjordingar. Är mer konkret än UFO som kännetecknar att det är ett okänt flygande föremål.
 • Exoplanet: Ett planet utanför Solsystemet som Tellus ligger i. Vi vet nu (2019) tack vare Kepler att varje stjärna har minst en planet och i genomsnitt 1,6 stycken planeter. Ett tal som förväntas stiga allt eftersom vi upptäcker fler planeter med nya teleskop.
 • Extremofil: Organism som trivs i förhållanden som under normala omständigheter anses vara extrema för liv.
 • FOF: Engelsk förkortning för Friend Or Foe. D v s vän eller fiende. Är en typ av identifiering som görs av militära system för att utröna vilken grundinställning man skall ha till det.
 • GHZ: Engelsk förkortning från Galactically Habitabil Zone som direkt översatt betyder "galaktiskt bebobar zon". En galax anses inte vara beboelig överallt så som i kärnan eftersom det finns ett galaktiskt svart hål i mitten av alla galaxer, mycket stjärnaktivitet m m.
 • Kant-Laplace nebulosateori: Immanuel Kant och Pierre Simon de Laplace formulerade teorin om att Solsystemet skapades ur ett moln av stoft vilket idag är den dominerande teorin.
 • Karbonat-silikat-cykeln: Konvergent process som fungerar som en termostat via subduktion. Existerar på Jorden. Cykeln fungerar inte på planeter utan plattektonism som Mars där det inte heller finns något vatten som kan binda koldioxid. Tidigare när det fanns vatten så bands en del koldioxid rimligtvis i silikater. Men kunde inte återföras till atmosfären. Som består idag till 95 % av koldioxid. Men som bara utövar 0,006 bars tryck.
 • Metabolisk energi: Används för att skapa en mer basisk miljö på insidan av cellen än utsidan. Celler fungerar som små elkraftverk/elmotorer som kan omvandla elektrisk energi till mekanisk och vice versa.
 • Metallicitet: Mängden metaller i materien som enligt definitionen är tyngre än helium. Liv behöver en större mängd metaller för att kunna bildas, men det verkar som halten inte bör vara för stor. I en galax verkar det som metalliciteten är större i centrum än längre ut. I Solens fall är den 1,6 %.
 • Polarimetri: Eftersom en stjärnas ljus polariseras när det reflekteras genom atmosfären hos en framför passerande planet kan det polariserade ljuset sorteras ut och behandlas separat från det opolariserade ljuset från den betydligt starkare lysande stjärnan.
 • PPM: Parts Per Million. Från engelskans Delar av en miljon.
 • Prebiotisk kemi: Kemi som bygger upp grundläggande liv och som fanns speciellt mycket av vid tidigt liv på Jorden. Även kallad abiogenes.
 • Roche-gränsen: Radie hos en kropp för att den skall bli sfärisk av sin egen gravitation.
 • Stomatolit: Är en typ av molekyl som växer i lager mot solljuset. Gjorde detta nästan överallt på Jorden för 3,5 Går sedan. Nu finns de bara på platser som är för salta för fiskar och djur, som annars skulle äta upp dem.
 • Subduktion: Koldioxid återförs till atmosfären genom att kalksten förs ner i manteln av plattektonism, bryts ner till koldioxid igenom och förs upp till ytan via vulkaner. Förutsätter att planeten har plattektonism. Vilket förutsätter flytande hav på ytan som kan smörja plattektonismen.
 • Termisk exponentiell reaktion (Thermal runaway): När för mycket energi har tillförts till ett system kommer en självgående förstärkande reaktion igång som inte går att stoppa innan energin i systemet har tagit slut. T ex i ett litium-jon-batteri.
 • Termofil: Typ av extremofil organism som trivs vid ovanligt höga temperaturer. Mellan 41 och 122 grader Celsius. De finns bl a i geotermiska källor, hydrotermiska utlopp, i atmosfären och i biologiskt material under nedbrytande.
 • Theia: Himlakropp som behövs för att teori om att Månen bildades ur en kollision mellan Jorden och detta objekt skall vara vetenskapligt rimligt. Planetisimal av Mars storlek som kolliderade med Tellus för 4,54 miljarder år sedan. Det finns andra teorier som talar emot denna teori.
 • VLBI: Very Long Baseline Interferometry. Minst två radioteleskop som via atomklockor och avancerad databehandling blir som ett gigantiskt radioteleskop med samma storlek som avståndet mellan radioteleskopen. Som på Jorden är begränsad till Jordens radie.
 • Zirkoner: Kristaller av zirkonsilikat, är extremt hårda och kan överleva från Solsystemets barndom även när stenen den är i har vittrat sönder. Indikerar att Jordens skorpa har funnits sedan för 4,3 miljarder år sedan.
Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.