Filmhypotesen

Astrobiologi

Det kopplingar mellan saker som händer och filmer. Som en naturlag om att allt som händer måste dokumenteras på film. Eller åtminstone att befolkningen skall förberedas mentalt på saker som händer, men som inte kan avslöjas för dem, via film och dataspel. Innehåll som intressant nog blir socialt oacceptabelt om det påstås vara verklighet och inte fiktion.

Andrija Puharich & De mystiska nio

Medicine doktorn samt psykiatern Andrija Puharich undersöker år 1952 psykisk manipulation och hallucinerande droger i ett laboratorium som del av Project Penguin[1]. En av de mest kontroversiella delarna var kanalisering där medium kontaktade icke fysiskt lokalt närvarande varelser. När han bjöd in D. J. Vinod till en sittning i december år 1952 fick Vinod kontakt med “De nio”. De sade sig vara gudar och vägvisare, hade krafter från bortom, och har en evig närvaro. De hade hållit ett vakande öga över Homo Sapiens sedan början och var skapare samt vaktare av oss. De hade de Nio universella principerna.

Puharich ville ha kunskap och vishet från De nio. Han koncenterade sina insatser på att kommunicera med dem via många olika medier. Puharich skapade “Round Table Foundation” på sin egendom i Ossining, New York, år 1959. Där blev medier inbjudna att kanalisera med De mysteriska nio medan inflytelserika personer var åskådare. Som kunde bevara en stor hemlighet men ändå förmedla budskapet på olika subtila sätt. Warren McCulloch, pionjär inom cybernetik, var där. John J Hammond, lärljunge till Nikola Tesla, och Henry A Wallace, jordbruksminister samt vice president i Eisenhowers regering. Något som särskilt intresserade de inflytelserika personerna var hur människans sinnen kan koppla med utomjordingars.

Gene Roddenberry och Star Trek

Gene Roddenberry[1] deltog enligt assistenten Jon Povill i sittningarna och är direkt inspirerad av sittningarna. Han tog anteckningar över saker som kunde spridas över Jorden. De inbjudna kunde ställa frågor till utomjordingarna via medierna. Frågor som teleportering och warp drive.

Roddenberry skrev det första utkastet till Star Trek 1964-03-11. Bl a “Omega Glory” som har innehåll från sittningarna med De mysteriska nio kom med i avsnitt av Star Trek. Federationen i Star Trek har Huvuddirektivet (The Prime Directive). Som förhindrar dem från att ingripa i utvecklingen av en civilisation som är inte har uppnått en viss mognadsgrad och därmed är för primitiv för att dra nytta av detta. En utomjordisk ras skall inte bara dyka upp hos en civilisation som inte har uppnått en mognadsgrad teknologiskt att kunna genomföra interstellära resor. Och framförallt att befolkningen har ett accepterat medvetande om utomjordingar och är bekanta med interstellära resor.

Filmer och deras verklighetsanknytningar

Film Händelse Verklighetsanknytning
Star Trek: Insurrection Federationen ingriper inte mot oegentligheter på en planet eftersom planeten inte är tillräckligt utvecklad mentalt för att kommunicera med utomjordingar. Samt har rätt till visst självstyre. De mysteriska nio berättar via medier hos sittningar på "Round Table Foundation" att de har principer som Huvuddirektivet. Det innebär att de inte ingriper öppet hos civilisationer som inte hör uppnått en viss mental och teknisk mognad. Samt att civilisationer har rätt till självstyre (inom vissa gränser).
Raiders of the Lost Ark Nazisterna öppnar den försvunna arken och smälter av att beskåda innehållet. Moses hade en låda som gav dem mat och energi. Den verkar att ha varit driven av atomkraft för vilken exponering resulterar i döden.
Close Encounters of the Third Kind (S.E.) Astronauterna går ombord på utomjordingarnas rymdskepp och lämnar Jorden. Efter händelserna vid Area 51 år 1947 som tar USA kontakt via skeppets kommunikationsutrustning med civilisationen från Zeta Reticuli. Man beslutar sig för att göra ett utbyte med Ebens och skickar tretton vetenskapsmän som bor i stjärnsystemet i flera årtionden.
Men In Black Huvudrollsinnehavarna går omkring i svarta kostymer, tar hand om utomjordingar som inte följer protokollet och suddar ut minnet på folk. Par av män klädda som predikande mormoner, fast utan biblar, söker upp personer som riskerar att avslöja hemligheter om utomjordingar och militärindustriella komplexet. De jobbar för underrättelsetjänster med trebokstäversförkortningar, vet nästan allt och går rakt på sak. Det finns teknologier för att radera delar av minnet på människor. Det används framförallt på personer som har jobbat inom militärindustriella komplexet innan de går tillbaka till civila livet. Och personer som tillfälligt har förts bort på rymdskepp. Det finns många utomjordiska humanoider som lever ibland oss. 75 % av dem ser ut ungefär som oss.
Total Recall Minnet suddas ut på Douglas Quaid som färdas till Mars där det utvinns turbinium. Turbinium finns inte i den periodiska tabellen men däremot Terbium som är en sällsynt jordartsmetall uppkallad efter Ytterby. Flera miljoner människor levde redan på Mars när filmen spelas in år 1989. Att sudda ut minnen görs på de som har tjänstgjort på Mars innan de åldersreverseras och skickas tillbaka i tiden till samma tidpunkt som de togs från sitt liv på Jorden. Det finns vatten under ytan på Mars men inte alls i de mängder som krävs för att kunna andas atmosfärsluft utan rymddräkt ty det mesta av syret har diffunderat ut i rymden framförallt p g a det tappade magnetfältet.
E.T. the Extra-Terrestrial E.T helar det blödande såret på Elliots finger. E.T. flyger med Elliot och hans cyklande kompisar. Utomjordingar har på ett ögonblick helat hörseldefekter bara genom att vara i närheten. Interstellär transport är nära förknippad med det spirituella hos biogiska varelser och man kan därför med tankens kraft flytta sig och andra.

Källor:
[1]: IMDb - Ancient Aliens - The Mysterious Nine, Säsong 11 - Episod 8, 2016-07-08.
[2]: Gene Roddenberry @ Wikipedia, 2019-11-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2019- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.