Filmhypotesen

Astrobiologi

Det verkar finnas kopplingar mellan saker som händer och filmer. Det verkar finnas en naturlag om att allt som händer måste dokumenteras på film. Eller åtminstone att befolkningen skall förberedas mentalt på saker som händer, men som inte kan avslöjas för dem, via film.

Andrija Puharich & De mystiska nio

Medicine doktorn samt psykiatern Andrija Puharich undersöker år 1952 psykisk manipulation och hallucinerande droger i ett laboratorium som del av Project Penguin[1]. En av de mest kontroversiella delarna var kanalisering där medium kontaktade icke-fysiska varelser på annan plats. När han bjöd in D. J. Vinod till en sittning i december år 1952 fick Vinod kontakt med “De nio”. De sade sig vara gudar och vägvisare, hade krafter från bortom, och har en evig närvaro. De hade bevakat Homo Sapiens sedan början och var skapare samt vaktare av oss. De hade de Nio principerna hos Universum.

Puharich ville ha kunskap och vishet från De mysteriska nio. Han koncenterade sina insatser på att undersöka dem via många kanaliseringar. Puharich skapade “Round Table Foundation” på sin egendom i Ossining, New York, år 1959. Där blev medier inbjudna att kanalisera med De mysteriska nio medan inflytelserika personer var åskådare. Som kunde bevara en stor hemlighet men ändå förmedla budskapet på olika subtila sätt. Warren McCulloch, pionjär inom cybernetik, var där. John J Hammond, student till Nikola Tesla, och Henry A Wallace, jordbruksminister samt vice president i Eisenhowers regering. Något som speciellt intresserade de inflytelserika personerna var hur det mänskliga sinnet kunde koppla med utomjordingarnas.

Gene Roddenberry och Star Trek

Gene Roddenberry[1] deltog enligt assistenten Jon Povill i sittningarna och är direkt inspirerad av sittningarna. Han tog anteckningar över saker som kunde spridas över Jorden. Kunde ställa frågor till utomjordingarna via medierna. Frågor som teleportering och warp drive.

Roddenberry skrev det första utkastet till Star Trek 1964-03-11. Bl a “Omega Glory”. Innehåll från sittningarna med De mysteriska nio kom med i avsnitt av Star Trek. Federationen i Star Trek har Huvuddirektivet (The Prime Directive). Som förhindrar dem från att ingripa i utvecklingen av en civilisation som inte har uppnått en viss mognadsgrad. En utomjordisk ras skall inte bara dyka upp hos en civilisation som inte har uppnått mognadsgrad teknologiskt att genomföra interstellära resor. Och framförallt att befolkningen där inte är främmande för utomjordingar och har ett medvetande som inkluderar detta.

Filmer och deras koppling till verkliga händelser

Film Händelse Verklighetsanknytning
Star Trek: Insurrection Federationen ingriper inte mot oegentligheter på en planet eftersom planeten inte är tillräckligt utvecklad mentalt för att kommunicera med utomjordingar. Samt har rätt till visst självstyre. De mysteriska nio berättar via medier hos sittningar på "Round Table Foundation" att de har principer som Huvuddirektivet. Det innebär att de inte ingriper öppet hos civilisationer som inte hör uppnått en viss mental och teknisk mognad. Samt att civilisationer har rätt till självstyre (inom vissa gränser).
Raiders of the Lost Ark Nazisterna öppnar den försvunna arken och smälter av att beskåda innehållet. Moses hade en låda som gav dem mat och energi. Den verkar att ha varit driven av atomkraft för vilken exponering resulterar i döden.
Close Encounters of the Third Kind (S.E.) Astronauterna går ombord på utomjordingarnas rymdskepp och lämnar Jorden. Efter händelserna vid Area 51 år 1947 som tar USA kontakt via skeppets kommunikationsutrustning med civilisationen från Zeta Reticuli. Man beslutar sig för att göra ett utbyte med Ebens och skickar tretton vetenskapsmän som bor i stjärnsystemet i flera årtionden.
Men In Black Huvudrollsinnehavarna går omkring i svarta kostymer, tar hand om utomjordingar som inte följer protokollet och suddar ut minnet på folk. Par av män klädda som predikande mormoner, fast utan biblar, söker upp personer som riskerar att avslöja hemligheter om utomjordingar och militärindustriella komplexet. De jobbar för underrättelsetjänster med trebokstäversförkortningar, vet nästan allt och går rakt sak. Det finns teknologier för att radera delar av minnet på människor. Det används framförallt på personer som har jobbat inom militärindustriella komplexet innan de går tillbaka till civila livet. Och personer som tillfälligt har förts bort på rymdskepp. Det finns många utomjordiska humanoider som lever ibland oss. 75 % av dem ser ut ungefär som oss.

Källor:
[1]: Ancient Aliens - The Mysterious Nine @ IMDb, Säsong 11 - Episod 8, 2016-07-08.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2019- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.