Medvetande

Astrobiologi

Allt liv har medvetande. Medvetandet i Universum är ett och blir kvar efter en entitets död[4]. Eftersom det lagras i Matrisen/Orgonet. Medvetande blir kvar på ställen där en entitet har vistats. Det går att rekonstruera detta med fjärrsyning. Medvetande går att replikera/flytta ut ur en kropp och leva länge i en annan[4]. Hjärnan sönderfaller först p g a dess komplexa uppbyggnad av neutoner som påverkas mer av kvanteffekter än övriga kroppen. Och begränsar därför livslängden hos en varelse även om hela kroppen ålderreverseras. Det gäller dock att ha en spirituell syn på medvetnade och inte göra det teknologiskt för en civilisations bästa.

Densiteter

Allt liv har medvetande. Graden av medvetande hos en livsform bestäms av dess densitet[1].

Första Densiteten

Är den första och enklaste formen av medvetande. Alla grundläggande former av energi tillhör denna densitet. Fotoner, elementarpartiklar som elektroner, protoner, neutroner och tyngre. Lipider, kolhydrater och fetter. Mineraler och sten har densitet ett.

Andra Densiteten

Är nivån av animerad medvetande som är synligt för blotta ögat. Encelligt liv, både växter och djur, har densitet två. Två entiteter som samverkar med miljön och för att äta samt föröka sig är i andra nivån av medvetande. Växter kan utvecklas till densitet tre och även bli humanoider[4].

Tredje Densiteten

Människans, Homo Sapiens, fysiska kropp är medvetande av tredje densiteten. Det är densiteten av fri vilja.

Fjärde Densiteten

Är en fysisk densitet som där varelserna skall lära sig kärlek.

Femte Densiteten

Varelserna i femte densiteten skall lära sig om vishet och viljekraft. Är halvt fysisk och till hälften energi.

Sjätte Densiteten

Varelserna skall lära sig insikt och helheten om uppfattning. Förenar kärlek från fjärde densiteten med vishet från femte densiteten. Är helt och hållet energimässig och inte fysisk. Människans spirituella kropp är av sjätte densiteten. Vilket gör att människan har stora mentala förmågor om vi lyckas frigöra dessa.

Sjunde Densiteten

Medvetande med både gemensam och individuell form.

Åttonde Densiteten

Helt och hållet gemensamt medvetande med gruppen. Är Källan. Oändlig. Gudomlig.

Chakran

Chakran är traditionellt sett meditationsstöd.

Det finns två chakrasystem. 7-chakrasystemet och 13-chakrasystemet.

7-chakrasystemet

Det finns totalt sju chakran inom spiritualism. Fem av dessa finns inom Modersklassen av tantran[5]. Inom buddism finns inte rotchakrat så de är bara fyra. De två som inte finns inom Modersklassen av tantran är Ajna och Sahasrara.

Muladhara

Rotchakra. Sitter i skrevet vid basen av ryggraden. Finns inte i den traditionella buddhismen. Kundalini finns här.

Svadhishthana

Magchakra som sitter i naveln. Personaliteten sitter här.

Manipura

Hjärtchakra.

Anahata

Halschakra.

Vishuddhi

Kronchakra.

Ajna

Chakra som sitter mellan ögonbrynen.

Sahasrara

Kronchakra. Räknas inte alltid som ett chakra. Är den högsta formen av medvetande och innehåller varken objekt eller subjekt. Här förenas feminin Kundalini med malig Shiva och ger självinsikt.

13-chakrasystemet

Det finns ytterligare fyra chakran förutom de i 7-chakrasystemet.

Dessa extra chakran är 1. Händerna (orange/rosa), 2. Öronen och näsan (blått), 3. TBD (brunt), och 4. TBD (lila).

TBD

Kristallin energi

Alla har det inte och det är ovanligt att ha det. Barn har det i större utsträckning än vuxna. Det går inte att hålla fast vid gamla frekvenser med kristallin energi.

Kroppar

Det finns sju stycken kroppar. Den fysiska kroppen, plasmakroppen, den eteriska kroppen, den astrala/känslomässiga kroppen, den mentala kroppen och själ-/ljuskroppen.

Fysiska kroppen

Plasmakroppen

Eteriska kroppen

Astrala/känslomässiga kroppen

Mentala kroppen

Själ-/ljuskroppen


Källor:
[1]: Keart Ki: "The Seven Densities of Consciousness", 2020-02-21.
[2]: Keart Ki: "Densities Chart", 2020-02-21.
[3]: YouTube: Dr. Steven Greer - "Dr Steven Greer explains the Corona Virus & current events", 2020-03-22.
[4]: YouTube, "SSP insider reveals everything he knows about ETs".
[5]: Wikipedia: "Chakra".

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.