Medvetande

Astrobiologi

Allt liv har medvetande. Medvetandet i Universum är ett och blir kvar efter en entitets död[1]. Eftersom det lagras i Matrisen/Orgonet. Medvetande blir kvar på ställen där en entitet har vistats. Det går att rekonstruera detta med fjärrsyning. Medvetande går att replikera/flytta ut ur en kropp och leva länge i en annan[1]. Hjärnan sönderfaller först p g a dess komplexa uppbyggnad av neutoner som påverkas mer av kvanteffekter än övriga kroppen. Och begränsar därför livslängden hos en varelse även om hela kroppen ålderreverseras. Det gäller dock att ha en spirituell syn på medvetnade och inte göra det teknologiskt för en civilisations bästa.

Densiteter

Allt liv har medvetande. Graden av medvetande hos en livsform bestäms av dess densitet.

Sten har densitet ett. Växter har densitet två. Växter kan utvecklas till densitet tre och även bli humanoider[1].

Chakran

TBD.


Källor:
[1]: YouTube, "SSP insider reveals everything he knows about ETs".

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.