Uppstigning

Astrobiologi

Uppstigning, kallad ascension på engelska, är höjande av antalet dimensioner i rummet som varelsen är fysiskt medveten om. Universum har fler dimensioner än vad de flesta varelser i Universumet normalt sett kan uppfatta. Universum består av 26 stycken dimensioner enligt i Vattumannens tidsålder för planeten Jorden sker bara i stora cykeln ungefär var 75000 år[8]. Den består av tre mindre cykler på ungefär 25920 år (2160 år per stjärntecken x 12 stjärntecken) enligt bl a Maya-kalendern. Denna är kopplad till precessionen hos Jordens axel. Precessionen hos Jorden är kopplad till samverkan mellan Jorden och framförallt Solen. Som påverkas av hela galaxen.

Planeten förbereder sig då för att härbergera liv med högre densitet av medvetande. Eventuellt tappar planeten förmåga att härbergera liv med lägre densitet när frekvensen hos planeten ökar. Planeten Jorden stödjer liv av femte dimensionen / fjärde densiteten.

Ordet Uppstigning

Uppstigning (Ascension) är ett ord som de flesta inte har i sitt vokabulär och därför behöver en förklaring.

 1. Ascension betyder inom religion att komma till himlen levande[1].
 2. Verbet uppstigning betyder att komma upp för en bättre överblick vilket är en ännu bättre förklaring i detta fall.
 3. Inom astronomi betyder ascension det att ett objekt, som t ex en stjärna, stiger upp ovanför horisonten[2].
 4. Svenska översättningar enligt lexikon är uppstigande och himmelsfärd[3].

Sammanfattningsvis betyder ascension att bli ett med dig själv. Ljuskroppen kommer till alla de andra kropparna. Den fysiska kroppen, plasmakroppen, den eteriska kroppen, den astrala/känslomässiga kroppen, den mentala kroppen och själ-/ljuskroppen.

Femte Dimensionen (5D)

Femte medvetandedimensionen, mer korrekt kallad Fjärde medvetandedensiteten, är en verklighet vid framförallt Jordens biosfär där verkligheten är annorlunda p g a en högre grad av tillstånd hos himlakroppen och varelserna som bor där.

Karma

Karma är orätter som du gör mot andra som inte är med i planeringen av ditt själskontrakt och som gör att din själ är i obalans, dissonans, efter livet[22]. Karma är inget du straffas för men din själ vill reparera (re-pair) detta i denna inkarnationen för att återfå balansen. Antingen genom att du ogör denna orätt mot den andra medvetande varelsen. Eller att du upplever samma sak själv.

Det är upp till dig och din livsåskådning om du anser att du skall manifestera karma p g a dåliga saker du gör och därmed manifestera detta[18]. Även om du givetvis uteslutande skall försöka göra bra saker. Du kan inte mitigera karma helt och hållet och står därmed alltid i skuld. Det är en del av 3D-Matrisens konstruktion att få dess fångade själar att tro på karma. Det är viktigt att förlåta andra och speciellt förlåta dig själv för att transmutera dualitet. För att göra detta behöver du göra inre arbete i inkarnationen. De flesta raser i Vintergatan tror inte på karma. Uppskatta svårigheter du utsätts för i din realitet som en utmaning som du skall lära dig något av.

Höjande av sin medvetandefrekvens

Genom att höja frekvensen hos sitt medvetande så blir man inte åtkomlig för negativa entiteter och eventuella pandemier. Medvetandet når femte densiteten (5D) mer än tredje densiteten (3D). Höjande av medvetandefrekvens kan göras bl a på följande sätt[14], [15], [16], [17]:

 1. Undvika massmedia: Stäng av TVn eftersom massmedia är negativ mental programmering som skall orsaka rädsla och få oss till att inte tänka rationellt. Ger inte lugn och glädje utan negativa känslor och ilska. Undvik information på alternativ media som leder till rädsla eller stress.
 2. Meditera: Stäng ute störningar, gå inombords och hitta inre ro. Sitt hellre upp än att ligga ner för att inte somna och att kroppen skall veta skillanden mellan meditation och sömn. Använd kristaller för att förstärka effekten. Slut ute omvärlden, stäng av ditt sinne och var i nuet. Bli medveten om din andning och din fysiska kropp. Upptäck din ljuskropp som finns inuti din fysiska kropp. Vilken form den har, vilken färg, vilket ras. Din själ har högre frekvens än din reinkarnerade avatar i tredje densiteten och kommer att smitta av sig med sin högre frekvens. Du har tillgång till all kunskap i Universum via din själ. Du har tillgång till din själsfamilj. Gör detta regelbundet.
 3. Undvik vacciner: Gäller alla vacciner[16]. Virus är en påhittad konstruktion, som förklaring till andra sjukdomar, som aldrig har bevittnats i verkligheten[19]. Vacciner innehåller järn för att byta ut kroppens naturliga järn och därmed sänka kroppens frekvens. Vilket i sin tur gör oss mer mottagliga för alla typer av sjukdomar, negativa attacker och försvårar en uppstigning till 5D.
 4. Undvik kött: Kött, speciellt från kommersiella slakterier, har låg frekvens.
 5. Undvik elektromagnetisk strålning: Exponering av elektromagnetisk strålning, speciellt över 1 GHz frekvens, leder till blodbrist. Järnet i blodet möjliggör för varelser att upprätthålla och låsa vår frekvens. Blodbrist, speciellt vid ryggraden, leder till att individen är mer utsatt för psykiska attacker av negativa entiteter i 4D[20]. En anledning till att män är mindre psykiska än kvinnor är att de inte har en månatlig menstruation. Järn är väldigt grundande eftersom det innehåller ett fåtal frekvenser kopplade till Jorden. Riktad, till skilland från isotrop, elektromagnetisk strålning är ännu farligare eftersom det ökar intensiteten mångfalt. 5G som innefattar syrets resonansfrekvens vid 65 GHz är livsfarligt eftersom det exiterar syret och gör att vi inte kan ta upp det i blodets hemoglobin. Denna metod användes i Wuhan för att döda de flesta människorna i Covid-19. För att grafenoxiden i vaccinet skall ha maximal effekt behöver kroppens järnnivåer först minskas för att ersättas i cellerna. Amulett av magnetit stabiliserar järnnivån i uppvaknade så att de inte kan bli besatta av mörka entiteter.
 6. Undvik modifierad mat: Undvik GMO och allt som innehåller saker vars namn är svåra att uttala. Ät organisk mat. Ät mycket öljäst, frön, böner, frukt och grönt. Tag hellre vitaminer från naturlig mat än från piller. Undvik socker.
 7. Undvik alkohol: Alkohol drar ner kroppens frekvens och gör den mer mottaglig för mörka entiteter. Den mörka sidan har målsättningen att besätta oss med entiteter.
 8. Undvik droger: Gäller både psykedelika och mediciner. Använd naturmediciner, meditation, bra mat och motion för att hela eventuella åkommor.
 9. Avkalka tallkottskörteln: Undvik fluor, som förr användes som råttgift, i tandkräm och vatten. Drick rent vatten eftersom vatten har medvetande som påverkas negativt när det inte får flyta fritt utan begränsas till raka sträckor och 90-gradersböjar. Vissa flaskvatten har tillsatt flour. Eller har eventuellt naturligt hög flourhalt från källan. Sätt en stämgaffel stämd till 528 Hz mot hjässan mellan ögonen. Byt ut plomberna av amalgam (kvicksilver) mot plast. En i taget för att undvika abstinens.
 10. Använd kristaller: Kristaller är liv av första medvetandedensiteten. Var nära kristaller så ofta som möjligt. Ha dem gärna på dig som smycken. Använd rätt kristall för rätt tillfälle. Använd ljud, förslagsvis från en stämgaffel på 4096 Hz, för att aktivera kristallerna. Kristaller kan även aktiveras med rinnande vatten (vissa kristaller löses upp i vatten), lägga dem i solljus (vissa kristaller bleks dock av solljus). Månljus bör inte användas (gällde åtminstone innan Månens fritagande från de mörka entiteterna år 2021). Ljud har stor förmåga att påverka vårt medvetande. T ex en bägare av guld har en helande ljudklang.
 11. Transmutera motstånd genom uppskattning: Om du har det svårt med något uppskatta utmaningen eftersom Universum lär dig en viktig lektion. Uppskatta att bli attackerade av mörka entiteter om du anser att det främjar dig och att du har tidigare erfarenhet av det.
 12. Vistas mycket i naturen: Jorda dig genom att gå barfota mot naturlig mark (ej asfalt).
 13. Omge dig i och kring vatten: Vatten har väldigt hög frekvens nära den hos Källan. Simma, duscha, gå i regnet, vistas nära vatten.
 14. Lyssna på harmoniska frekvenser: 432 Hz, 528 Hz, 4096 Hz etc[21]. Ljud går igenom materien och påverkar den. Speciellt om frekvensen är rätt. Ljud har stor förmåga att påverka vårt medvetande.
 15. Motionera ofta: Ökar andningen och intagandet av syre. Ännu bättre att göra det i naturen.
 16. Göra saker som motiverar: Hobbies.
 17. Skratta mycket:
 18. Dansa: Är otroligt bra för att höja sin frekvens.
 19. Minska egot: Minskat ego gör att man får bättre kontakt med sin själ.
 20. Omge dig med positiva människor:
 21. Tänka positiva tankar: Då skapar man känslor kopplade till hjärtat (kärlek). Undvik negativa tankar. Vägra att vara rädd. De mörka krafterna lever på vår rädsla.
 22. Var lycklig:

Lagen om En

Lagen om En är universella grundregler i Universum. På Jorden har dessa universella spirituella lagar medvetet undertryckts och ersatts av religioner som ett sätt att kontrollera befolkningen.

Allt som har skett i Universum finns lagrat i den Akashiska minnet (även kallat Matrisen). Och allt som kommer att ske är förutspått. Även om den inbyggda osäkerheten i de kvantmekaniska lagarna gör att det är mer eller mindre osäkert om någon speciell tidslinje kommer att inträffa.

Ascension enligt Lagen om En sker på ett positivt sätt om man gör fler tjänster för andra än sig själv (mer än 50 %). Eller på ett negativt sätt om man gör mer än 95 % av alla tjänster för sig själv. Det är med andra ord betydligt lättare att uppnå ascension på ett positivt sätt än ett negativt sätt. Och man förstår hur onda de mörka krafterna behöver vara för att lyckas med sin uppstigning.

Konsekvenser av massmeditation

Vetenskapliga undersökningar har bekräftat de positiva effekterna av massmeditation där helheten blir större än summan av delarna. I själva verket mycket större där det sker en exponentiell ökning av effekten ju fler det är som deltar.

Så varje person som medverkar i massmeditation hjälper till att realisera den framtid som önskas i betydligt större utsträckning än vad som är möjligt genom demonstrationer. optimala tidslinjen för Vattumannens tidsålder.

För att få bästa effekt med massmeditation behöver man träna i förväg och åskådliggöra (visualisera) begreppen som finns i den. Man behöver skapa ett eget samband till dessa universellt väsentliga begrepp.

Vattumannens tidsålder innebär att Jorden i sin precession runt sin egen axel passerar genom Vattunammens stjärnbild. Samtidigt har Jupiter och Pluto konjunktion med varandra.

Aktiveringen som massmeditationen innebär hjälper Ljusets Styrkor att grunda ljusets energi på Jordens yta. Och därmed möjliggöra total borttagning av Coronaviruset, hjälpa till att ta bort all rädsla som pandemin har skapat, att motverka alla planer som de Mörka krafterna har med att utlösa denna epidemi, och till att hjälpa till att vrida planetens utveckling tillbaka till den mest positiva tidtabellen för ascension (i Vattumannens tidsålder).

Förberedelser inför massmeditation

Optimala förberedelser är troligtvis följande:

 1. Sudda ut alla program: Man behöver sudda ut alla program som kroppen är programmerade med. Alla människor har skrivit på kontrakt som ger de mörka krafterna tillåtelse att plantera kvantbaserade implantat i oss och kontrollera oss. Dessa sänker vår frekvens och förhindrar oss från att uppstiga.
 2. Förstå begreppen: Man behöver förstå begreppen i meditationen och kunna visualisera dem.
 3. Träna på meditationen: Man behöver träna på meditationen i förväg så att man kan visualisera och har ett flyt i meditationen. Egot behöver tystas (se punkt 6 Utöka dit medvetande inom Lagen om En).
 4. Meditera innan: När man mediterar, och därmed tystar egot, så blir hjärnans signaler starkare och får större inverkan. Meditation kan förslagsvis innebära att först masserar hela kroppen (auran) för att klippa kopplingar till andra, Nadi Shodhan Pranayama (andning med en näsborre i taget) och kontrollerad andning med mantra.

Borttagning av Primära kontrakt

Primära kontrakt och primära implantat måste tas bort om vi skall kunna bli självstyrande varelser. Denna befallning måste göras många gånger över lång tid eftersom de är fysiska i en högre dimension. Detta är en åkallan och befallning att ta bort implantaten:

Svenska

"I namnet av mitt Jag är närvaro
I namnet av Jag är som jag är
ställer jag in och annullerar alla mina kontrakt & överenskommelser med de mörka krafterna
i det förgångna, nuet och framtiden.
Och jag gör dekret och jag kommenderar
Alla konsekvenser av dessa kontrakt till att vara noll och ogiltiga.
Så må det vara och så är det."

English

"In the name of my I Am Presence
In the name of the I Am that I Am
I cancel and nullify all my contracts & agreements with the dark forces
past, present and future.
And I decree and I command
All consequences of these contracts to be null and void.
So be it and so it is."

Implantat triangulering

Implantat är ett svart hål och kopplar oss till den primära anomalin. De två huvudsakliga implantaten separerar oss från Källan (The Source) och separerar Man från Kvinna.

Borttagning av implantat i främre huvudet

Vi kan underminera det grundläggade trosystemet genom trianguleringsprocessen. Ta ett papper och skriv ner följande:

"Jag är Gud". Bredvid skriv ner: "Jag är inte Gud".
På nästa rad skriv ner de två tro systemen igen. Fortsätt att skriva tills hela sidan är fylld.

Genom att göra denna process löses effekten av de primära implantaten i främre huvudet bort som separerar oss från Källan.

Borttagning av implantat i solar plexus

Det andra implantatet är placerat i solar plexus ungefär två till tre fingerbredder ovanför naveln. Det separerar Man från Kvinna. Genom att göra samma skrivprocess igen, fast med fraserna "Sex är inte kärlek" och "Sex är kärlek" som kan effekterna även av detta implantat upplösas.

Meditationsinstruktioner

 1. Använd din egen teknik för att ta dig till ett avslappnat tillstånd för medvetandet.
 2. Uppge din avsikt att denna meditation är ett verktyg för att skifta planeten till den mest optimala tidslinjen och som ett verktyg för att fullständigt ta bort coronaviruset.
 3. Visualisera ett torn av starkt vitt ljus som kommer från den kosmiska centala Solen, som sedan distribueras till centrala Solar av alla galaxer i detta Universum.
  Sedan visualisera att detta ljus kommer in till den galaktiska centrala Solen, sedan genom vår galax, sedan in i vårt Solsystem och går igenom alla varelser av Ljus inuti vårt Solsystem och sedan genom alla varelser på planeten Jorden och också genom din kropp till mitten på Jorden.
 4. Visualisera att detta Ljus omvandlar allt kvarvarande coronavirus på Jorden, disinfekterar alla infekterade områden på planeten, helar alla patienter, och tar bort alla rädslor som hänger samman med denna epidemi och återställer stabilitet.
 5. Visualisera att raden av händelser på planeten Jorden skiftar till den mest positiva tidslinjen som är möjlig, skiftar iväg från alla epidemier, iväg från alla krig, iväg från all global dominans.
  Visualisera vitt, rosa, blått och guldfärgat Ljus som helar alla ojämlikheter, suddar ut all fattigdom och ger överflöd till hela Mänskligheten.
  Visualisera en ny stor kosmisk cykel i Vattumannens ålder börjar, ger rent Ljus, kärlek och lycka till alla varelser på Jorden.

English

 1. Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness.
 2. State your intent to use this meditation as a tool to shift the planet into the most optimal timeline and as a tool to completely remove the coronavirus.
 3. Visualize a pillar of brilliant white Light emanating from the Cosmic Central Sun, then being distributed to Central Suns of all galaxies in this universe.
  Then visualize this light entering through the Galactic Central Sun, then going through our Galaxy, then entering our Solar System and going through all beings of Light inside our Solar System and then through all beings on planet Earth and also through your body to the center of the Earth.
 4. Visualize this Light transmuting all remaining coronavirus on Earth, disinfecting all infected areas on the planet, healing all patients, removing all fear associated with this epidemic and restoring stability.
 5. Visualize the course of events on planet Earth shifting into the most positive timeline possible, shifting away from all epidemics, away from all wars, away from all global domination.
  Visualize white, pink, blue and golden Light healing all inequalities, erasing all poverty and bringing abundance to all humanity.
  Visualize a new grand cosmic cycle of the Age of Aquarius beginning, bringing pure Light, Love and Happiness to all beings on Earth.

Källor:
[1]: Wikitionary: "Ascension", 2020-03-14.
[2]: The free Dictionary: "Ascension", 2020-03-14.
[3]: Bab.la.se: "Ascension", 2020-03-14.
[4]: YouTube: Age of Aquarius, "Ascensionstidslinje / Meditation för att stoppa Coronaviruset April 4th/5th 2020", 2020-03-06.
[5]: The Portal - The Intelligence Hub for the Victory of Light, 2020-03-12.
[6]: Prepare for change - Cornerstone Cobra Articles, 2020-03-12.
[7]: Prepare for change - Galactic Codex, 2020-03-12.
[8]: The Law of One - Question 9.4, 1982-01-27.
[9]: DharmaSpirit.com - "Personal Bill of rights" (25 rights), 2020-04-13.
[10]: LoveAddictionHelp.com - "Personal Bill of rights" (40 rights), 2020-04-13.
[11]: YouTube: TEDx Talks - "Kristin Neff at TEDxCentennialParkWomen - The Space Between Self-Esteem and Self Compassion", 2020-04-15.
[12]: YouTube: Farsight - "Farsight meditation with PrinCess Jeaneé", 2020-11-09.
[13]: YouTube: Farsight - "Farsight meditation with Trudy Benjamin", 2020-11-19.
[14]: YouTube: Elena Danaan - "Why is it crucial to raise our frequency, and how to do that", 2020-09-13.
[15]: YouTube: ECETI Stargate official - "Elena Danaan - Galactic Federation message of hope", 2021-09-05.
[16]: YouTube: Cosmic Agency - "How to raise your frequency", 2018-11-07.
[17]: YouTube: Elena Danaan - "How to raise your vibration", 2020-04-16.
[18]: YouTube: Cosmic Agency - "Karma: Free yourself", 2019-02-23.
[19]: ProjectCamelotPortal.com - "Dr. Robert O. Young: 5G and Corona: What is a Virus", 2020-04-02.
[20]: Odysee - "Low levels of Iron - Covid Agenda - Iron protects against astral negative Entities", 2020-04-02.
[21]: YouTube: Elena Danaan - "Why is it crucial to raise our frequency, and how to do that", 2020-09-13.
[22]: YouTube: Elena Danaan - "What is Karma?", 2024-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte kräver skriftligt tillstånd. Kommersiella ändamål är inte tillåtna. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.