Uppstigning (Ascension)

Astrobiologi

Uppstigning (Ascension på engelska) för planeten Jorden sker bara i stora cykeln var 75000 år[8]. Och består av tre mindre cykler på ungefär 25000 år. Planeten förbereder sig då för att härbergera mer liv med högre densitet. Och eventuellt tappa förmåga att härbergera liv med lägre densitet eftersom frekvensen hos planeten ökar.

Ordet Ascension

Ascension är ett ord som de flesta inte har i sitt vokabulär och därför behöver en förklaring.

 1. Ascension betyder inom religion att komma till himlen levande[1].
 2. Verbet ascension betyder att komma upp för en bättre överblick vilket är en ännu bättre förklaring i detta fall.
 3. Inom astronomi betyder det att ett objekt, som t ex en stjärna, stiger upp ovanför horisonten[2].
 4. Svenska översättningar enligt lexikon är uppstigande och himmelsfärd[3].

Sammanfattningsvis betyder ascension att bli ett med dig själv. Ljuskroppen kommer till alla de andra kropparna. Den fysiska kroppen, plasmakroppen, den eteriska kroppen, den astrala/känslomässiga kroppen, den mentala kroppen och själ-/ljuskroppen.

Lagen om Ett

Lagen om Ett är universella grundregler i Universum. På Jorden har dessa universella lagar medvetet undertryckts och ersatts av religioner.

Allt som sker i Universum hos allt levande lagras i Matrisen. Och allt som har skett finns lagrat.

Ascension enligt Lagen om Ett sker på ett positivt sätt om man gör fler tjänster för andra än sig själv (mer än 50 %). Eller på ett negativt sätt om man gör mer än 95 % av alla tjänster för sig själv. Det är med andra ord betydligt lättare att uppnå ascension på ett positivt sätt än ett negativt sätt. Och man förstår hur onda de mörka krafterna behöver vara för att lyckas med sin ascension.

Konsekvenser av massmeditationen

För att lyckas med meditationen behöver man träna i förväg på den och åskådliggöra begreppen som finns i den. Man behöver skapa ett eget samband till dessa universellt väsentliga begrepp.

Vetenskapliga undersökningar har bekräftat de positiva effekterna av massmeditation där helheten blir större än summan av delarna. I själva verket mycket större där det sker en exponentiell ökning av effekten ju fler som deltar.

Så varje person som medverkar i denna massmeditation hjälper till att realisera den optimala tidslinjen för Vattumannens tidsålder.

Vattumannens tidsålder innebär att Jorden i sin omloppsbana runt Jorden passerar genom mitten av Vattunammens stjärnbild. Samtidigt har Jupiter och Pluto konjunktion med varandra.

Aktiveringen som massmeditationen innebär hjälper Ljusets Styrkor att grunda ljusets energi på Jordens yta. Och därmed möjliggöra total borttagning av Coronaviruset, hjälpa till att ta bort all rädsla som pandemin har skapat, att motverka alla planer som de Mörka krafterna har med att utlösa denna epidemi, och till att hjälpa till att vrida planetens utveckling tillbaka till den mest positiva tidtabellen för ascension (i Vattumannens tidsålder).

Förberedelser inför massmeditationen

 1. Sudda ut alla program: Man behöver sudda ut alla program som kroppen är programmerade med. Alla människor har skrivit på kontrakt som ger de mörka krafterna tillåtelse att plantera kvantbaserade implantat i oss och kontrollera oss.
 2. Först begreppen: Man behöver förstå begreppen som visualiseras i meditationen.
 3. Träna på meditationen: Man behöver träna på meditationen i förväg så att man kan visualisera och har ett flyt i meditationen. Egot behöver tystas (se Utöka dit medvetande inom Lagen om Ett).

Borttagning av Primära kontrakt

Primära kontrakt och primära implantat måste tas bort om vi skall kunna bli självstyrande varelser. Detta är en åkallan och befallning att ta bort implantaten:

Svenska

“I namnet av mitt Jag är närvaro
I namnet av Jag är som jag är
ställer jag in och annullerar alla mina kontrakt & överenskommelser med de mörka krafterna
i det förgångna, nuet och framtiden.
Och jag gör dekret och jag kommenderar
Alla konsekvenser av dessa kontrakt till att vara noll och ogiltiga.
Så må det vara och så är det.”

English

“In the name of my I Am Presence
In the name of the I Am that I Am
I cancel and nullify all my contracts & agreements with the dark forces
past, present and future.
And I decree and I command
All consequences of these contracts to be null and void.
So be it and so it is.”

Implantat triangulering

Implantat är ett svart hål och kopplar oss till den primära anomalin. De två huvudsakliga implantaten separerar oss från Källan (The Source) och separerar Man från Kvinna.

Borttagning av implantat i främre huvudet

Vi kan underminera det grundläggade trosystemet genom trianguleringsprocessen. Ta ett papper och skriv ner följande:

"Jag är Gud". Bredvid skriv ner: "Jag är inte Gud".
På nästa rad skriv ner de två tro systemen igen. Fortsätt att skriva tills hela sidan är fylld.

Genom att göra denna process löses effekten av de primära implantaten i främre huvudet bort som separerar oss från Källan.

Borttagning av implantat i solar plexus

Det andra implantatet är placerat i solar plexus ungefär två till tre fingerbredder ovanför naveln. Det separerar Man från Kvinna. Genom att göra samma skrivprocess igen, fast med fraserna "Sex är inte kärlek" och "Sex är kärlek" som kan effekterna även av detta implantat upplösas.

Meditationsinstruktioner

 1. Använd din egen teknik för att ta dig till ett avslappnat tillstånd för medvetandet.
 2. Uppge din avsikt att denna meditation är ett verktyg för att skifta planeten till den mest optimala tidslinjen och som ett verktyg för att fullständigt ta bort coronaviruset.
 3. Visualisera ett torn av starkt vitt ljus som kommer från den kosmiska centala Solen, som sedan distribueras till centrala Solar av alla galaxer i detta Universum.
  Sedan visualisera att detta ljus kommer in till den galaktiska centrala Solen, sedan genom vår galax, sedan in i vårt Solsystem och går igenom alla varelser av Ljus inuti vårt Solsystem och sedan genom alla varelser på planeten Jorden och också genom din kropp till mitten på Jorden.
 4. Visualisera att detta Ljus omvandlar allt kvarvarande coronavirus på Jorden, disinfekterar alla infekterade områden på planeten, helar alla patienter, och tar bort alla rädslor som hänger samman med denna epidemi och återställer stabilitet.
 5. Visualisera att raden av händelser på planeten Jorden skiftar till den mest positiva tidslinjen som är möjlig, skiftar iväg från alla epidemier, iväg från alla krig, iväg från all global dominans.
  Visualisera vitt, rosa, blått och guldfärgat Ljus som helar alla ojämlikheter, suddar ut all fattigdom och ger överflöd till hela Mänskligheten.
  Visualisera en ny stor kosmisk cykel i Vattumannens ålder börjar, ger rent Ljus, kärlek och lycka till alla varelser på Jorden.

English

 1. Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness.
 2. State your intent to use this meditation as a tool to shift the planet into the most optimal timeline and as a tool to completely remove the coronavirus.
 3. Visualize a pillar of brilliant white Light emanating from the Cosmic Central Sun, then being distributed to Central Suns of all galaxies in this universe.
  Then visualize this light entering through the Galactic Central Sun, then going through our Galaxy, then entering our Solar System and going through all beings of Light inside our Solar System and then through all beings on planet Earth and also through your body to the center of the Earth.
 4. Visualize this Light transmuting all remaining coronavirus on Earth, disinfecting all infected areas on the planet, healing all patients, removing all fear associated with this epidemic and restoring stability.
 5. Visualize the course of events on planet Earth shifting into the most positive timeline possible, shifting away from all epidemics, away from all wars, away from all global domination.
  Visualize white, pink, blue and golden Light healing all inequalities, erasing all poverty and bringing abundance to all humanity.
  Visualize a new grand cosmic cycle of the Age of Aquarius beginning, bringing pure Light, Love and Happiness to all beings on Earth.

Faserna hos Solens Mikronova & Jordens Ascensionsprocess

Se sidan om Solblixt (Solar flash) ur Jordens perspektiv.


Källor:
[1]: Wikitionary: "Ascension", 2020-03-14.
[2]: The free Dictionary: "Ascension", 2020-03-14.
[3]: Bab.la.se: "Ascension", 2020-03-14.
[4]: YouTube: Age of Aquarius, "Ascensionstidslinje / Meditation för att stoppa Coronaviruset April 4th/5th 2020", 2020-03-06.
[5]: The Portal - The Intelligence Hub for the Victory of Light, 2020-03-12.
[6]: Prepare for change - Cornerstone Cobra Articles, 2020-03-12.
[7]: Prepare for change - Galactic Codex, 2020-03-12.
[8]: The Law of One - Question 9.4, 1982-01-27.
[9]: DharmaSpirit.com - "Personal Bill of rights" (25 rights), 2020-04-13.
[10]: LoveAddictionHelp.com - "Personal Bill of rights" (40 rights), 2020-04-13.
[11]: YouTube: TEDx Talks - "Kristin Neff at TEDxCentennialParkWomen - The Space Between Self-Esteem and Self Compassion", 2020-04-15.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte kräver skriftligt tillstånd. Kommersiella ändamål är inte tillåtna. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.