Panspermia - Hur liv kan spridas

Astrobiologi

Liv kan spridas mellan himlakroppar genom en mekanism där ett nedslag av en liten himlakropp, som en meteor baserad på t ex en asteroid, slår ner på en annan (betydligt större) himlakropp. Då kan materia, innehållande liv, kastas upp från himlakroppen med större hastighet än himlakroppen som slog ner på himlakroppen med liv hade. Vissa bakterier kan fraktas i rymden och överleva tills de långt senare slår ner på en tredje himlakropp där de sedan kan vakna upp ur dvala och utvecklas vidare till mer avancerade former av liv.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.