Människan

Astrobiologi

Fram till nu har Människan ursprung och historia varit gömd information i övre graderna av hemliga sällskap.

Human

Ordet Human på engelska, som betyder människa på svenska, består i själva verket av två stavelser. Hu-Man. Man betyder ras av varelser som är människor. Hu är den art av rasen Man som har utvecklats på Jorden.

Homo Sapiens Sapiens

De 22 fröraserna

Ursprungen till Människan, Homo Sapiens Sapiens, skapades av Intergalaktiska Konfederationenf för ca 372000 år sedan[1]. De använde en nyfiken Lemur från Terra, som de kallade för Maruu, för att anpassa genetiken till förhållandena på Jorden.

Seeder Races (Courtesy ElenaDanaan.org) Att verkligen känna till någon eller någon, så måste vi “gränssnitta” eller sammanstråla med det hjärta till hjärta[1]. Allt vi behöver göra är att komma ihåg vilka vi är, var vi kommer ifrån, och vart vi är på väg. Allt är ett. Tid, rum, liv, medvetande, allt...är...Ett. Att komma ihåg vilka vi är är att återkoppla med denna Enhet och med vårt eviga minne. Allt vi har levt och upplevt på vår resa är inspelat i minnet hos vår själ. Allt vi behöver göra är att koppla bort störningarna från det tillfälliga förköttliga planet och vända vårt fokus inåt, att möta den magnifika själsvarelsen som befinner sig i denna tillfälliga köttkostym. Att ställa in (attuning) denna själsvarelse är att ta vår makt tillbaka. För när vi är inställda på frekvensen hos vår själ, är vi samstämda med hela Universum och med universell sanning. En själ är en fraktal av Källan. Vi behöver ingen präst, ingen religion, och ingen kyrka för att koppla till Källans Skapare. Vi har alla en direkt kommunikation. Det är varför den mörka sidan har jobbat så hårt med att undertrycka vårt medvetande om denna naturliga kraft - vår berättigad suveränitet. Nycken till allting, till vår kraft, till vårt minne, till vår frihet, är krypterad i två enkla ord: “Känn dig själv“.

När du är i yttre rymden, ser galaxerna ut som glittrande vilda blommor på ett sammetsfält. De är Universums skimmrande dagg, och i en hänförande dans, så bär de den mest värdefulla saken i deras livmoder: Liv. Var och en av dem är en Moder, och många kallar dem också för det. Här följer den illustrerade reportoaren hos de 24 Fröraserna som har sitt ursprung i flera olika "Mödrar" och formade ett intergalaktiskt råd. Den Intergalaktiska Konfederationen samlar ett oerhört antal galaxer i denna del av Universum, inklusive många olika underfederationer och råd, och de 24 Fröanra är en av dem. Här är de...

Pa-Taal

Pa-Taal (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: De är den äldsta kända kulturen och den äldsta av de 24 grundarraser, trots att de troligen inte är de äldsta i detta universum. Deras civilisation är spridd genom många galaxer och deras ursprung återstår outforskad[1].
 • Arter och utseende: Biologiska Humanoider. De är lätt självlysande, och deras skinn skiftar i regnbågens färger med en vacker silvrighet i det. De är mycket långa, omkring 2,7 meter, och smala. De har fem långa fingrar på varje hand, tunna lemmar och en lång elegant nacke. Deras kranium är lätt avlångt längst bak. Deras magnifika ögon är stora och skimmrande med stjärnor. Jag har noterat, att när de går, så svajar de gott på armarna för att balansera deras avlånga kropp. Tillhör den sjunde medvetandedensiteten.
 • Kommunikation: De är en unikt telepatisk art.
 • Baser i Solsystemet: Ingen
 • Altean

  Altean (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax NGC 7331, Pegasus galaxhop[1]. Stjärnsystem: Altea. Hemmavärld: Emerya.
 • Arter och utseende: Biologiska Humanoider. De är ca 2,7 meter långa med ett delikat vitt, lätt genomskinligt skinn. Deras ögon är mycket lutande, liknande de hos Asiater, och deras pupiller har nyanser av blått och grått, med en hypnotiserande kristalliknande skimmer. Tillhör den sjunde medvetandedensiteten.
 • Kommunikation: Vokalt och telepatiskt. I båda fallen, så talar de med en spridd omfång av vokala språk såsom språk som talas på Jorden, men kan också uttrycka sig genom detta extraordinära kodade språket, som bär packen av holografisk information på frekvensvågor. När man hör detta så låter det som delfinspråk.
 • Är knytna till ett kollektiv medvetande.
 • Baser i Solsystemet:
  Terra: Atlantis, La Passdalen i Himalaya.
  Ganymedes: "Hästsko"-området.
 • Ashai

  Ashai (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax NGC 1300, Eridanus galaxhop, 75 miljoner ljusår från Jorden[1]. Deras civilisation breder ut sig på hundratals stjärnsystem.
 • Arter och utseende: Insektoider.
 • Kommunikation: Bara telepatiskt, p g a en uppstigning nyligen till sjunde medvetandedensiteten, trots i en mer nära förgångna när de besökte Jorden och etablerade en koloni, är de fortfarande verbala.
 • Baser i Solsystemet: Terra: Forntida Mukoloni och forntida koloni på Mars. Vissa av deras avkomlingar lever fortfarande på Mars.
 • Arag'Un

  Arag'Un (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax NGC 3842 i Lejonets stjärnhop, 330 miljoner ljusår från Jorden[1]. Hemmavärld: Noya, system av sju planeter.
 • Arter och utseende: Reptiloid.
 • Kommunikation: Vokalt och telepatiskt.
 • Baser i Solsystemet: Inga.
 • Hoovid

  Hoovid (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax NGC 6702 (synbar i Lyrans stjärnbild)[1]. Hoova är stjärnsystemet som är centrum och ursprung för deras kultur, som är vida spridd i deras galax.
 • Arter och utseende: Humanoid som är mindre och med mörkare skinn. De lever mellan 500000 till 1,5 miljoner år. Har tre polariteter.
 • Kommunikation: Vokalt och telepatiskt.
 • Baser i Solsystemet: Terra: En koloni i Inre Jorden.
 • Egoni

  Egon (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax UDFJ-39546284 - Fornax (Ugnen) 13,2 miljarder ljusår bort[1]. Ursprungs- och hemmavärld: Horayan.
 • Arter och utseende: Humanoid, 2,1 meter långa, ljust regnbågsfärgat skinn, ljust hår, luktar som blommor, klara ögon.
 • Kommunikation: Vokalt och telepatiskt.
 • Baser i Solsystemet: Terra: Ryssland, Sibirien, Ukraina.
 • Z-Neel

  Z-Neel (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Galaxy: NGC1924, (visible through the Orion constellation). Homeworld: “Uuzluul (followed by weird sounds)”[1]. -Arter och utseende : tall white-translucent humanoid. Root race for some species of Grays, although a larger amount of tall Gray species originate from this galaxy (Nataru). -Connected to a Collective Consciousness -Kommunikation: Telepathic -Baser i Solsystemet: ancient outposts on Neptune and Uranus.

  Mora-Triomme

  Mora-Triomme (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Galaxy NGC 6745 (visible through the Lyra constellation), 206 M ly from Earth. Homeworld: Myrex[1]. -Arter och utseende: Amphibian Humanoid with highly extended psychic abilities. -Kommunikation: Telepathic, vocal on specific occasions when they produce frequencies as a weapon, or want to project a manipulation onto the holographic fabric of reality. Their “voice” sounds like a mono-chord chant that can heal, dismantle or create, and even open inter-dimensional vortices. -Baser i Solsystemet: None.

  Elarthian

  Elarthian (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Galaxy NGC 7319 in te “Stephan’s Quintet” group (visible through the Pegasus constellation). Homeworld: Eyael[1]. -Arter och utseende: Winged humanoids. Have been mistaken in the past on Terra for angels. Culture very active in protection and defense for the Intergalactic confederation, with a military-type structure. -Part of a Collective Consciousness -Kommunikation: Telepathic mainly, but can be vocal if needed when interacting with non-telepathic cultures. -Baser i Solsystemet: ancient colonies on Titan and Europa.

  Ormong

  Ormong (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Galaxy NGC 7252 (visible through the Aquarius constellation). Homeworld: (unpronounceable language)[1]. -Arter och utseende: Human – 6Ft tall – Brown skin – Aquiline face – very slanted eyes. (scientist I met on the excelsior, when the Lunar pods arrived). -Kommunikation: Vocal & Telepathic -Baser i Solsystemet: Terra: South America. Working with GFW Ummites.

  Elyan-Sukhami

  Elyan-Sukhami (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Galaxy not yet discovered,visible through the Southern Cross constellation[1]. -Arter och utseende: Feline Humanoid (Hauron’s race). Root race for Laan. -Kommunikation: vocal & Telepathic -Baser i Solsystemet: Terra: North-Africa, Asia, East-Russia and Inner Earth / Asteroid Belt: Merope/ Saturn: moon Enceladus.

  Khreg

  Khreg (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Galaxy NGC 3521, visible through the Leo constellation. Homeworld: Harak[1]. -Arter och utseende: about 7 to 8Ft tall, brown wrinkled skin, rectangular blue eyes. They have a narrow chest and large hips, long limbs and a long neck. Elongated head with a rectangular top. They have clear blue, rectangular eyes. I met one of them named Geittak onboard Thor Han’s command ship. -Kommunikation: Telepathic only. -Baser i Solsystemet: none.

  Ellii-Ym

  Ellii-Ym (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Galaxy: NGC 7331, Pegasus galactic cluster. Homeworld: Neva[1]. -Arter och utseende: Human, tall blond, fair skin. Root race for Ahil that were seeded in Lyra. -Kommunikation: Spoken and telepathic. -Baser i Solsystemet: Terra: Hymalayas / Ganymede.

  Akara Mantis

  Akara Mantis (M104) (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Galaxy “Sombrero” M104, visible through the Virgo constellation, and situated 28 million l.y. from Earth. -Arter och utseende: Insectoid. Multidimensional and multidensity beings. Up to 9Ft tall, they are classified in three categories: green, white, black. Root race for some Martian Insectoids. Masters in the science of vibrational genetics and frequencies, they are able to modify at will the geometrical patterns of the holographic reality. -Kommunikation: Telepathic only[1]. -Hive consciousness. -Baser i Solsystemet: none.

  Etherian

  Etherian (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Andromeda Galaxy. Star system: Maaru. Homeworld: Etheria[1]. -Arter och utseende: Tall, white skin Human. Elongated cranium, big slanted eyes, large hips. Root race for Kiily-Tokurt (Etherian-Gray hybrids) -Kommunikation: Telepathic mainly, but can be vocal when dealing with non-telepathic cultures. -Baser i Solsystemet: Asteroid Belt: Planetoid Kalliope and its moon Linus, Ceres. Saturn.

  La'Neel

  La'Neel (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Galaxy: NGC1924, (visible through the Orion constellation)[1]. -Arter och utseende: Small Grays, about 5Ft tall, with big eyes nearly touching in the middle and very slanted. Root race for some Small Grays. -Kommunikation: Telepathic only. -Hive consciousness. -Baser i Solsystemet: none.

  Gemmen

  Gemmen (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Centaurus A Galaxy, also known as NGC 5128 or Caldwell 77 (visible through the Centauri constellation). 16 M ly from Earth[1]. -Arter och utseende: Humanoid, 9th Density, with a frequency of a nature similar to radio-waves. The particularity of this species is of a very rare occurrence. It is structured in a multitude of sub-hives where soul groups are interfaced with a “Seed Being”, of which they are a fractal of consciousness. To explain it otherwise, this culture spreads throughout a multitude of star systems, in that particular galaxy only. Each of these stars are inhabited in the 9th density by “Seed-Beings”. They are non-incarnated plasmic-consciousnesses. These beings split their consciousness into a group of fractal Sub-Beings, who will all be interfaced with the original Seed-Being that is at the head of his Hive group. The Sub-Beings incarnate on the planets of these star systems, they are in general 9Ft tall, have blue skin and an elongated cranium. Another strong aspect of these beings is that all fractals of the SeedBeing’s are interfaced with the frequency of Love. Hence, they are extremely skilled in healing and as well, affecting the holographic grid of the universe. -Kommunikation: Telepathic only. -Seed-Hive society. -Baser i Solsystemet: none.

  Meroa-Astamar

  Meroa-Astamar (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Speca Galaxy, 1.7 billion light-years from Earth[1]. -Arter och utseende: Humanoid, 10 Ft tall, silver skin, high forehead. -Kommunikation: Telepathic only. -Baser i Solsystemet: none.

  Nayal

  Nayal (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Speca Galaxy, 1.7 billion light-years from Earth[1]. -Arter och utseende: Non-human, non-carbon based. They are 9th density luminescent, translucent octopus-like beings. About 10 Ft tall. -Kommunikation: Telepathic only. -Baser i Solsystemet: none.

  Oyora-Maruu

  Oyora-Maruu (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Perseus Galaxy (Perseus Galactis Cluster). Homeworld: Mar[1]. -Arter och utseende: 7Ft tall humanoids, clear blue skin, black to grey hair. Root race for Taal. The gene seeded first in the Man system ( Kepler 62 - Lyra constellation), was engineered to adapt to the environmental conditions generated by that particular star’s radiations, and the skin color of the first Taali was clear brown. Throughout the further Taal colonization of Nataru, the natural blue skin genetics often re-emerged. -Kommunikation: Vocal and Telepathic. -Baser i Solsystemet: none.

  Ô

  Ô (Courtesy ElenaDanaan.org)
  -Ursprung: Andromeda Galaxy[1]. -Arter och utseende: Plasmic non-incarnated 12th density consciousnesses. Their plasmic structure is “crystallized” in geometric patterns of light. Live in the stars of a triple system named Oshuri. -Collective Consciousness. -Kommunikation: A way that is beyond telepathic and that humans on Earth haven’t experienced yet.

  Anunnaki

  Anunnaki (Courtesy ElenaDanaan.org)
  Deras hemmavärld är planeten Nibiru, i en parallell dimension[2]. Portalen som de använder finns i Orion-zonen, så det är därför vi förknippar dem med denna kvadrant i rymden. De kommer från en dubbelstjärna som Nibiru går ett varv runt på 4000 jordår. Huvudstjärnan kallas Immaru, och det är en brun dvärgstjärna som är värd för många världar. Den sjätte planeten, Nibiru, har två satelliter och påminner om Terra, fast i en högre (medvetande-)densitet. “Anunnakene” betyder människolik (human like). Trots att de är en reptilisk kallblodig livsform, så påminner de om jordbor (Terrans) men är lite längre (2,5 m) och mer muskulösa. De har inget hår och vitt skinn. De har ett mycket strukturerat samhälle i vilken kvinnorna spelar en viktig roll inom politik och makt, trots att det är män som härskar i toppen. De reproducerar sig med ägg. De är kända för att att vara bland de mest avancerade samhällena beträffande genetisk ingenjörskonst. De leker mycket med genetik hos besegrade världar och speciellt med barn, där de försöker att skapa välvilliga hybrider som hjälper deras ändamål överallt i galaxen. Anunnaki har varit källan till att sprida stor genetisk biodiversitet och radikal förvirring i denna galax av dessa skäl. De är stora fienden till Lyranerna men också Ciakahrrimperiet. De är tekniskt avancerade och välutrustade inom krigsföring, vilket gör deras namn fruktade i denna galaktiska sektor.


  Källor:
  [1]: Elena Danaan: "The Seeders - Return of the Gods", 2022-09-21.
  [2]: Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020-09-03.
  [3]: YouTube: Elena Danaan - "What is a Prison Planet - Galactic Federation of Worlds vs Nebu Empire", 2021-12-22.
  [4]: YouTube: Elena Danaan - "Visiting a Meton mothership", 2021-09-11.

  Tillbaka till Kosmologikas hemsida

  © Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

  Nästa sida
  Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.