Jorden

Astrobiologi

Jorden - Den blå planeten

Utomjordiska civilisationer är här mycket p g a våra stora hav.

Terraformning av Jorden

Ödlorna flyttar Jorden utåt i Solsystemet till den (inre delen av den) beboeliga zonen.

Bikakejorden

Jorden är inte ihålig utan snarare full av kaviteter. Som en bikaka. Där finns det möjlighet för mängder av olika livsformer att leva långsiktigt inklusive en mängd humanoider.

Forntida civilisationer

Lemuria

Atlantis

Inka

Turkiet

Sumerien

Egypten

Homo Sapiens Sapiens


Källor:
[1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
[2]: Wikipedia, Earth, 2020-03-15.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.