Jorden

Astrobiologi

Utomjordiskt intresse av Jorden

Jorden, även känd under namnen Tellus, Gaia och Terra, är en förvånansvärt intressant planet i denna del av Vintergatan av flera anledningar[2].

  1. Den Forntida byggarrasen: De bodde i Solsystemet och Jorden i den tredje och fjärde densiteten för drygt två miljarder år sedan. De var mycket avancerade i slutet av sin tid här och har efterlämnat avancerad teknologi i Solsystemet. Både inuti Jorden och på andra planeter i Solsystemet. De är omtalade inom många interstellära civilisationer och deras teknologi är eftertraktad.
  2. Ligger nära interstellär motorväg: Solsystemet ligger nära ett maskhål i det kosmiska resesystemet. Det gör att restiden för interstellära civilisationer i det tredimensionella rummet blir kort. Vilket är eftertraktat.
  3. Ascension: Solsystemet, och Jorden, är nära en mikronova, solblixt, med tillhörande ascension (uppstigning) vilket är intressant för många interstellära civilisationer (TDIS). Sker bara var 75000 år för en planet som Jorden i tredje densiteten.
  4. Hav: Jorden har ovanligt stora hav av vatten med rikt liv.
  5. Det interstellära försvarsnätverk, som Den stora byggarrasen byggde och skyddade Solsystemet mot inkräktare under mer än två miljarder år, förstördes för 500000 år sedan då civilisationen på Mars lyckades förstöra den. Då exponerades en ovanligt outvecklad och oskyddad genbank framförallt på Jorden som många interstellära civilisationer har genomfört genexperiment för egen vinning.

Jorden - Den blå planeten

Utomjordiska civilisationer är här delvis p g a våra stora hav. Ändå består inte hela Jordens yta av vatten. Vilket är fallet med vissa planeter som har vatten.

Terraformning av Jorden

Ödlorna flyttar Jorden utåt i Solsystemet till den (inre delen av den) beboeliga zonen efter att ha förstört stora delar av civilisationerna på Tiamat och Mars.

Bikakejorden

Jorden är absolut inte platt, och inte heller ihålig, utan snarare full av kaviteter. Som en bikaka eller en schweizisk ost. Det är flera utomjordiska raser som är väldigt duktiga på att gräva ut strukturer under marken. Det finns därför möjlighet för mängder av olika livsformer att leva långsiktigt inklusive en mängd humanoider. De kan transportera sig in och ut ur Jorden genom konventionella gångar, via transdimensionella rymdskepp, som kan låta bli att interagera med konventionell materia, och maskhål / energivortex.

Forntida civilisationer

Jordens historia är långt mer intressant och längre än vad som förmedlas i konventionella läroböcker. Här är några av de mest inflytelserika.

Den gamla byggarrasen

Civilisation som uppkom på Venus och övriga Solsystemet inklusive Jorden för ungefär 2,6 miljarder år sedan. Utvecklade avancerad teknologi och ett försvarssystem av den lokala stjärnhopen innan civilisationen uppsteg till fjärde densiteten för ca 2,3 miljarder år sedan.

Sumerien

Civilisation som grundades av preadamiterna ifrån Maldek och Mars.

Lemuria

Kontinent i Stilla havet där civilisation av reptilier från Alfa Draconis levde innan kontinenten sänktes av Atlanerna med elektromagnetiska vapen.

Atlantis

Kontinent i Atlanten där en civilisation grundades för 31000 år sedan av Atlanerna från Atlantis. Kontinenten och kärnan av civilisationen gick under för 10860 år sedan då kontinenten sänktes av Reptilierna med samma typ av elektromagnetiska vapen som Lemiuria sänktes med tidigare av Atlanerna.

Inka

Utomjordisk civilisation som bodde i Sydamerika medan de hade problem på sin egen planet. De lämnade sedan Jorden när deras egen planet blev befriad från reptilierna ifrån Thuban (Alfa Draconis) för ca 230 år sedan.

Turkiet

Egypten

Grekiska civilisationen

Skapades av civilisationen från Atlantis innan de gick under.

Romerska civilisationen

Skapades av civilisationen från Atlantis, via den grekiska civilisationen, innan de gick under.

Homo Sapiens Sapiens

Hom Sapiens Sapiens skapades som en kompromiss mellan 22 stycken positiva civilisationer och de negativa civilisationerna från Rigel och Alfa Draconis för bara några tiotusentals år sedan[9].

Framtida civilisationer

Anshar

Är Homo Sapiens ifrån framtiden där en grupp åkte tillbaka till för sjutton miljoner år sedan för att skydda sin tidslinje på Jorden mot andra civilisationer som har sina egna agendor. Vilket är möjligt eftersom tiden inte är kausal.


Källor:
[1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
[2]: Wikipedia: "Earth", 2020-03-15.
[3]: The Law of One, 1982.
[4]: L/L Research: "The Ra Contact: Teaching the Law of One", 2018.
[5]: Kasten, Len: "Alien World Order", 2017-02-25, ISBN 978-1-59143-323-95.
[6]: Kasten, Len: "Dark Fleet", 2020-03-10, ISBN 978-1-59143-345-3.
[7]: Twitter: Sandia the ET.
[8]: Prepare for change: "Notes from Cobra Taipei Ascension Conference", 2020-02-22.
[9]: Wikipedia: "Human taxonomy", 2020-04-13.
[10]: Divine Cosmos".

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.