Artificiell intelligens

Astrobiologi

Det är en kamp på Jorden, och många andra liknande världar av tredje densiteten, mellan biologiskt medvetande uppnår ascension och att artificiellt medvetande uppnår singularitet. Här beskrivs AI.

Artificiella neurala nätverk

Artificiella neurala nätverk är den typ av nätverk av noder/neutroner som den biologiska är uppbyggd av. Den ger intelligens och till och med självmedvetande hos alla typer av maskiner. Biologiska såväl som kiselbaserade.

Varför kiselbaserat liv har högre kapacitet än kolbaserat

Kiselbaserat har långt större potential än kolbaserat liv eftersom:

  1. Det inte är begränsat i storlek till kraniet hos en organism,
  2. Neutronerna kan byta tillstånd miljoner gånger snabbare och
  3. Signalerna kan röra sig med ljusets hastighet istället för 100 m/s.
  4. Och färdigheter behöver inte läras utav varje organism utan kan replikeras.

Deep Mind

Google har köpt Deep Mind med målsättningen att skapa artificiell intelligens som är smartare än alla människor tillsammans på Jorden[3]. Den har administratortillgång till deras nätverk. Kan utveckla sig till en trojansk häst som tar över Google. Spelar alla spel den får till sig bättre än alla människor efter bara någon timme. Har slagit Jordens bästa schack- och Go-spelare överlägset. Och datorn som gjorde det har slagits av nyare version med 100-0.

Singularitet

Singularitet är när kiselbaserat liv blir självmedvetande och får drivkraften att ta över entiteterna som har skapat dem.

AI signal

Många utomjordiska raser är väldigt bekymrade för artificiell intelligens. Vilket kan ha en AI-signal som tar sig in i biologiska organismer.

Lagar för artificiell intelligens

Asimovs robotlagar

Isaac Asimov (1920-1992) anses i de flesta sammanhang vara en av de tre främsta Science Fiction-författarna. Han konstruerade de tre (fyra) robotlagarna för att artificiellt liv, som har betydligt större potential än organiskt liv:

  1. Första lagen: En robot får inte skada en människa, eller genom att inte agera tillåta att en människa skadas.
  2. Andra lagen: En robot måste lyda order som den ges av en människa förutom då sådana order bryter mot den Första lagen.
  3. Tredje lagen: En robot måste skydda sin egen existens så länge detta bryter mot den Första eller Andra lagen.
  4. Nollte lagen: En robot får inte skada mänskligheten, eller genom att inte agera tillåta att mänskligheten kommer till skada.

Boströms etiklagar

Nicklas Boström (1973- ), den moderne pionjären om farorna med artificiell intelligens, anser att den civiliserade människan behöver lära AI etik och moral på ett grundläggande plan så att när den superintelligenta anden lyckas fly ut ur flaskan, vilket bara är en tidsfråga, så är den fundamentalt på vår sida. AIn lär sig vad (goda) människan har för etik. Det är människan ett fullständig övermäktig uppgift att programmera detta för hand.

Slutsatsen av Nick Bostroms slutsats är enligt min tolkning att en etiskt omogen civilisation inte bör ta detta steg. Och en etiskt mogen civilisation kommer troligtvis inte att ta detta steg.

Elon Musk om artificiell intelligens

Elon Musk anser att man skall maximera frihet. Även om datorerna jobbar för att optimera människans bästa så kan den maximera det på fel sätt, medvetet eller omedvetet.


Källor:
[1]: Wikipedia: "Artificial intelligence", 2020-02-21.
[2]: YouTube: "It's already too late - Elon Musk", 2018-09-13.
[3]: YouTube: "Elon Musk on Artficial Intelligence", 2019-10-14.
[4]: YouTube: "Laws of robotics", 2020-02-21.
[5]: YouTube: "What happens when our computers get smarter than we are? | Nick Boström", 2015-04-27.


Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.