Definition av liv

Astrobiologi

Det är inte helt enkelt att definiera vad liv är. Det finns ett antal definitioner som har lagts fram under det senaste seklet:

  1. Att liv är saker som äter, förändrar och rör på sig är en men definition men denna skulle kunna passa in på ett fordon eller eld.
  2. En annan är att liv är saker som inte är i termodynamisk jämvikt. Även denna är inte passande eftersom t ex åska eller ozonlagret inte är i termodynamisk jämvikt.
  3. En biokemisk definition skulle kunna vara att liv består av nukleinsyror och proteiner men denna är diskriminerande eftersom liv skulle kunna vara av andra former.
  4. Den definition, som Carl Sagan (1934-1996) gillade bäst är att liv är saker som kan reproducera sig, mutera och reproducera dessa mutationer.
  5. Liv har metabolism, behöver genom för att fortplanta sig och är kolbaserat.

Det är den sist nämnda som är den bästa definitionen. Övriga definitioner är en utveckling för att ta sig dit. Den täcker dock inte in kisel- eller germaniumbaserat liv.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.