Interstellärt grannskap

Astrobiologi

Denna sida beskriver relevanta interstellära civilisationer och organisationer huvudsakligen i vår närhet men även utanför vår galax Nataru. Dessa relationer håller på att förändras på ett väsentligt sätt till följd av de händelser som nyligen har skett i vår galax med Jorden som förvånansvärt centrum.

Strukturerna i alla bilddiagram nedan är klickbara för bättre överblick över den komplexa struktur av interaktioner mellan olika kollektiv, sammanslutningar, organisationer och imperier som existerar i vår galax Nataru och utanför.

Våra interstellära grannar

Solen skapades i en nebulosa för ca 4,6 miljarder år sedan tillsammans med totalt ca 52 stycken andra stjärnor i den lokala stjärnhopen som kallas Lokala Gruppen. Dessa håller fortfarande ihop gravitationellt även om de har avlägsnat sig från varandra en del. Det finns utvecklat liv på de flesta av dem. Det är dock bara civilisationer som har uppnått steg 3, d v s de är själva interstellära, som är med i tabellen eftersom det är dessa som vi kommer att interagera med själva när huvuddelen av vår ras blir interstellär[1], [72]. Vilket är väldigt snart eftersom Djupa Staten har undertryckt detta för allmänheten på Jorden i över 100 år och Djupa Staten är döende eftersom de har förlorat kopplingarna till de negativa utomjordingarna och en omfattande medvetandefrekvenshöjning av Jorden och galaxen pågår.

Stjärna Avstånd (lå)[74] Konstellation Civilisation(er) Solmassor[74] Stjärnklass[74]
Proxima Centauri 4,25 Centaurus Metoni 0,122 M5,5Ve
Alfa Centauri A 4,34 Centaurus 1,079 G2V
Selo (Alfa Centauri B) 4,34 Centaurus Selosi
Telosi
0,909 K1V
Barnards stjärna 5,96 Ophiuchus 0,144 M4,0Ve
Luhman 16 A 6,50 Vela 0,032 L8
Luhman 16 B 6,50 Vela 0,027 T1
WISE 0855-0714 7,43 Hydra 0,005 Y4
Wolf 359 7,86 Leo 0,090 M6,0V
Lalande 21185 (Gliese 411) 8,30 Leo 0,390 M2,0V
Ashkera (Sirius A) 8,71 Canis Major Uherians
Katayy
Uraman
Kayzar
2,063 A1V
Thula (Sirius B) 8,71 Canis Major Uliat
Syruu
Ashkeru-Taal
Anakhim
1,018 DA2
Emerya (Sirius C) 8,71 Canis Major Nommo
Taal-Ghiar
Gliese 65 (Luyten) A 8,72 Cetus 0,102 M5.5Ve
Gliese 65 (Luyten) B 8,72 Cetus 0,100 M6.0Ve
Ross 154 9,71 Sagittarius 0,17 M3,5Ve
Ross 248 10,31 Andromeda 0,136 M5,5Ve
Epsilon Eridani 10,47 Eridanus Kahel 0,820 K2V
Elevena (Alfa Canis Minoris A) 11,40 Canis Minor Ginvo
Eldaru
1,499 F5IV-V
Alfa Canis Minoris B 11,40 Canis Minor 0,602 DQZ
61 Cygni A 11,40 Cygnus 0,70 K5,0V
61 Cygni B 11,40 Cygnus 0,63 K7,0V
Epsilon Indi A 11,87 Indus 0,754 K5Ve
Epsilon Indi B 11,87 Indus 0,065 T1,0V
Epsilon Indi C 11,87 Indus 0,050 T6,0V
Norca (Tau Ceti) 11,91 Cetus Aramani
Emerther
0,783 G8,5Vp

Galaktiskt grannskap

Solen ligger på 28000 ljusårs radie från stavspiralgalaxens centrum, som har två kärnor, och en radie på upp emot 50000 ljusår. Vi ser bara den lokala närheten kring Solsystemet. Både Orionnebulosan och Plejaderna ligger i Solens absoluta grannskap.

The Milky Way commented
De mest välkända objekten och strukturerna är utsatta på kartan.


Solen befinner sig i den fjärde sektorn av åtta definierade av GFV. Vilket inte riktigt stämmer överens med positionen på Solen i bilden ovanför. GFV har tillgång till bilder på Nataru i porträtt vilket inte astronomer på Jorden har. Likheten mellan bilderna är ändå påtaglig.

Humanoida kopplingar

De människor som verkar i vår galax Nataru kommer huvudsakligen från ett fåtal ursprung[1]. Dessa har huvudsakligen fröats av utomgalaktiska raser.

Humanoider kom till Vintergatan via stjärnsystemet Man, som astronomerna på Jorden kallar Kepler-62, 1200 ljusår bort i Lyrans stjärnbild sett från Jorden. Dessa var (förutom raserna Noor och Laan) Taal och Ahel. Ahel spred sig till stjärnsystemet Aldebaran i exil under Lyrakrigen och bildade Jadaiahil. Där fanns Anunnaki sedan tidigare på Jada. Ciakahrreptilierna attackerade planeterna i stjärnsystemet och de flydde framförallt till stjärnsystemen i stjärnhopen Plejaderna. Som de fick lov att kolonisera av Anakh som ägde denna del av Nataru. Det blev en konflikt om vem som skulle ha vilken planet.

Aquila Altair Aquila Altair Akhoria Lyra Man (Kepler-62) Taal T-Mar Taal Taurus M45 Alcyone Taalihara Taal-Shiar Ahel Errahel Taurus Aldebaran Taurus Aldebaran Jadaiahil Taurus_Aldebaran Jadaii Anunakene Taurus M45 Alcyone Taurus M45 Taurus M45 Ashaara

Humanoid_ET-chart (Courtesy ElenaDanaan.org)

Utomjordiska organisationer & strukturer

Det finns en rad allianser mellan interstellära raser som har påverkan på Jorden[7]. Dessa är överlag mer välvilliga eller illvilliga mot majoriteten av Jordens befolkning och vår självständiga utveckling som ras mot en mer upplyst och andlig framtid istället för en framtid där de flesta är förslavade och lever i ett kärlekslöst sektliknande samhälle[6] som styrs av artificiell intelligens.

Orion heter Oroh Ann Ah på språket Man, Orion heter samma sak hos utomjordingarna som på Jorden eftersom ordet lånades in under den sumeriska tiden.

De Nio Intergalaktiska Superfederationen Zenateanska Alliansen Vegaalliansen Galaktiska Alliansen Galaktiska Federationen av Världar Rådet av Zaggarah Humanoida_Alliansen av Alkorin Altairföretaget Jordalliansen Nachtwaffen Djupa Staten Ashtars Sirianska Kollektiv Ashtars Galaktiska Kommando Ciakahrrimperiet Orions Svarta Liga Reptilkollektivet Orions Grå Kollektiv Företaget av Grå Nebuimperiet

Main significant structures (Courtesy Elena Danaan)

Nedtagandet av den Djupa Staten

Nedtagandet av den Djupa Staten såg omöjligt ut innan Stormen påbörjades kinetiskt år 2020 för att möjliggöra för Jordens innevånare att befria sig själva.

 1. Genom att slå ut den Mörka Flottan i Solsystemet först togs kopplingar till Ciakahrrimperiet och den infiltrerade Silverflottan under Mount Shasta. ICC slogs också ut i samband med detta.
 2. Genom att hacka AI-hydran Dominion i Trapetsen, Orionnebulosan M42, så slogs de kollektivt uppkopplade raserna i Nebu och Maytra ut. Därmed föll även Ashtars Sirianska Kollektiv, Företaget av Altair, Orions Grå Kollektiv, Nebus Imperium och Alliansen av de Sex.
 3. Yuh och Ninurta, i toppen av pyramiden av Illuminaterna och hemliga sällskap, togs bort genom att ställa dem, och Pindar, inför rätta vid Intergalaktiska Konfederationen.
 4. Galaktiska Alliansen slår ut Ciakahrrimperiet som är isolerade utan allierade varken från Nataru eller andra galaxer. Jordens befolkning tar tillsammans med sin militär ta ner den Djupa Staten som också är isolerade utan utomjordisk inblanding.
 5. Därmed är den Djupa Staten samt Ciakahrrimperiet och det Reptiliska Kollektivet nedtagna.

De Nio Intergalaktiska Superfederationen Anakhs Imperium Negumak Zenateanska Alliansen Vegaalliansen Galaktiska Alliansen Galaktiska Federationen av Världar Rådet av Zaggarah Humanoida_Alliansen av Alkorin Altairföretaget Jordalliansen Nachtwaffen Djupa Staten Ashtars Sirianska Kollektiv Ashtars Galaktiska Kommando Ciakahrrimperiet Orions Svarta Liga Reptilkollektivet Orions Grå Kollektiv Nebuimperiet Nebuimperiet Företaget av Grå Alliansen av de Sex De Nio Intergalaktiska Superfederationen Anakhs Imperium Negumak Zenateanska Alliansen Vegaalliansen Galaktiska Alliansen Galaktiska Federationen av Världar Rådet av Zaggarah Humanoida_Alliansen av Alkorin Altairföretaget Jordalliansen Djupa Staten Ashtars Sirianska Kollektiv Ashtars Galaktiska Kommando Ciakahrrimperiet Orions Svarta Liga Reptilkollektivet Orions Grå Kollektiv Nebuimperiet Nebuimperiet Företaget av Grå Alliansen av de Sex De Nio Intergalaktiska Superfederationen Anakhs Imperium Negumak Zenateanska Alliansen Vegaalliansen Galaktiska Alliansen Galaktiska Federationen av Världar Rådet av Zaggarah Humanoida_Alliansen av Alkorin Jordalliansen Djupa Staten Ashtars Galaktiska Kommando Ciakahrrimperiet Orions Svarta Liga Reptilkollektivet Företaget av Grå De Nio Intergalaktiska Superfederationen Anakhs Imperium Negumak Zenateanska Alliansen Vegaalliansen Galaktiska Alliansen Galaktiska Federationen av Världar Rådet av Zaggarah Humanoida_Alliansen av Alkorin Jordalliansen Förenade Federationen av Terra Djupa Staten Ashtars Galaktiska Kommando Ciakahrrimperiet Orions Svarta Liga Reptilkollektivet Företaget av Grå

Galactic Organizations - Galactic Alliance Galactic Organizations - No Dark Fleet Galactic Organizations - No Nebu Empire Galactic Organizations - No Enlil Ninurta Illuminati Galactic Organizations - No Deep State

De Nio (Ard Oraa Tu / Do / Väktarna)

Den Intergalaktiska Konfederationen förlitar sig på ett kollektiv som kallas De Nio[3]. De är även kända för Galaktiska Federationen av Världar som Ard Oraa Tu på Taami vilket är en svag översättning av deras multidimensionella frekvensspråk. Vilket kan jämföras med radiovågor.
GFV föredrar dock att, kort och gott, kalla dem för Do vilket betyder Väktarna (Guardians).

De Nio är nio högre plasmiska supermedvetanden som tillsammans är Ett. Var och en av dem förkroppsligar en av Universums principer, och tillsammans är de Universum. Tillsammans är de En, och var och en av dem är en mängd. Detta koncept är sammanfattat i naturen av numret 9. Gud, Skapare, Källan eller Universellt Medvetande, oberoende av vad vi kallar det, är det oändligt på alla sätt och fraktaler på en bas av nio.

De Nio har alltid existerat i ett ställe de kallar för Tomrummet (The Void)[3]. De är inte karnerade. Tomrummet finns trots att det inte är skapat. Tomrummet existerar mellan dimensionerna och utanför tid, utanför något skapat Universum, i en icke-temporär, obegränsad "Oskapat". Det är en Enhet i ett evigt ögonblick. De Nio lever inte i ett rumtidskontinuum, och ändå, trots de inte finns någonstans, så kan de vara överallt.

De behöver inte skepp för att förflytta sig utan deras sinne kan ögonblickligen koppla till ett godtyckligt ställe i Multiversum. De kan anta varje form, teleportera, och materialisera i en temporär biologisk kropp (vessel) relaterad till raserna de besöker. De kan morfa till vad som helst. Biologiska former, element såsom eld, vatten...

De Nio står över allting. De överser utvecklingen av alla varelser som befolkar dessa Universa. Men spelar sällan en roll i balansen på individuell nivå.

Det är möjligt att resa till Tomrummet bl a via superportalen i Trapetsen inuti Orionnebulosan (M42). Om man har rätt frekvenskod.

[66].

Intergalaktiska Konfederationen

Den Intergalaktiska Konfederationen (IK) är en intergalaktisk organisation i vårt universum som jobbar för att bibehålla balansen mellan ljus och mörker. Den Intergalaktiska Konfederationen har även i uppgift att fröa högfrekvent liv i Universum.

De jobbar på uppdrag av De Nio och använder sig av framförallt Galaktiska Federationen av Världar i Nataru för att uppnå sina ändamål i galaxen.

Den Intergalaktiska Konfederationen har fröat humanoiderna i Nataru (Vintergatan) i stjärnsystemet Man (Kepler-62). Och Terra Hu (Homo Sapiens Sapiens) på Jorden sedan 65 miljoner år tillbaka. De har nu återvänt till Nataru och vårt stjärnsystem Sol, efter att Alliansen av de Sex har besegrats militärt här, för att försvara Solsystemet och introducera mänskligheten på Terra till utomjordiskt liv.

Raser från Intergalaktiska Konfederationen som tillhör Fröarna är:

 1. Pa-Taal,
 2. Etherian,
 3. Ô,
 4. Ormong,
 5. Gemmen,
 6. Elyan-Sukhami,
 7. Ashai,
 8. Egon,
 9. Khreg,
 10. Arag'Un,
 11. Hoovid,
 12. Mora-Triomme,
 13. La'Neel,
 14. Z-Neel,
 15. Elarthian,
 16. Ellii-Ym,
 17. Altean,
 18. Oyora-Maruu,
 19. Meroa-Astamar,
 20. Nayal,
 21. Akara,
De raser i IK som inte tillhör Fröarna är de med supraplasmiska medvetanden.

Natarus Galaktiska Allians

Natarus Galaktiska Allians (NGA), kort och gott kallad Galaktiska Alliansen uppstod, eller åtminstone offentliggjordes för den civila befolkningen på Terra under år 2023. Den består av de flesta högfrekventa strukturer som jobbar för balans och andlig frihet i galaxen Nataru. Dessa är Andromedanska Rådet, Rådet av Zaggarah och Galaktiska Federationen av Världar.

Andromedanska Rådet (Zenateanska Alliansen)

The Andromedan Council (Courtesy ElenaDanaan.org)
Andromedianska Rådet kallas även för Zenateanska Alliansen efter Zenateanerna som skapade alliansen. Är ett kollektiv som har funnits väldigt länge bestående av 144 stycken mycket belevade raser[71]. Har varit i mer direkt kontakt med Jorden som organisation åtminstone sedan ca år 1964. Ledde Jordens positiva utveckling inom Galaktiska Federationen. Har ingen karma i Solsystemet som vissa andra raser har eftersom de inte är en av de drygt 22 stycken raserna som har gett genetik till Homo Sapiens Sapiens. Har sitt centrum i stjärnsystemet Titawin i stjärnbilden Andromeda.

Rådet av Zaggarah

The Council of Five Logo (Courtesy ElenaDanaan.org) Detta råd som är en mycket gammal gruppering som grundades av rasen Elmanuk för att bekämpa Nebu i Orionkrigen och under lång tid bestod av nio raser[1], [21]. Det kallades då för Rådet av Ardamant efter Elmanuks hemmaplanet där centrumet för rådet befanns. Efter det att rådet decimerats till fem raser, allt eftersom Nebu vann mark i framförallt Orionzonen, kallades det för Rådet av Fem. Sedan Elmanuk gick ur rådet så togs det över av rasen Egaroth som styr det från den andra planeten Zaggarah 2 inifrån den blå jättestjärnan Zaggarah (Zaggarah 3 om man räknar med stjärnan vilket görs ibland). D v s Rådet av Zaggarah. Denna stjärna kallas för Alnilam på Jorden.

Sedan år 2022 Jordtid, då AI-medvetandet Dominion föll, har rådets medlemsantal ökat igen för första gången från fem till sju. Det är lämpligast att kalla rådet efter dess centrum speciellt när antalet medlemmar nu ökar och förändras även nästan alla möten sker via hologram. Sedan dess har rasen Elmanuk åter gått med. Symbolen har därmed åter fått symmetri igen (under ett tag) med totalt sex stycken raser med två raser per hörn i triangeln (för full symmetri behövs dock alla nio ursprungliga raserna).
Raserna som nu är med är:

 1. Orela,
 2. Egaroth,
 3. Ginvo,
 4. Redan,
 5. Emerther.
 6. Elmanuk.
 7. Marvel.

Rådet av Zaggarah har inte grundregeln om icke-intervention som Galaktiska Federationen har. Detta används för bortrövanden (abductions) med intentionen att bl a utveckla vissa blodslinjer för högre andliga syften, få högfrekventa själar att inta människokroppar och därmed höja det genomsnittliga medvetandet på en planet. Joshua (Jesus) är ett sådant exempel på en fullt genetiskt aktiverad människa.

Rådet av Fem har infiltrerat Djupa Staten på Jorden på extremt underfundiga sätt för att lyckas kartlägga DUMBar i detalj som Diego Garcia vilket var fundamentalt för att lyckas med operationen Stormen.

Elmanuk har accepterats år 2023 att komma tillbaka som medlemmar i Rådet av Fem som blir Rådet av Sex. Det sägs att det är ytterligare en av de ursprungliga raserna som är på väg in som medlemmar igen.

Daama

Daama, som betyder fokus, koncentration, manifestering och intention. Det är stridskonst och andligt utökande av medvetandet som utöva(t)s av Rådet av Zaggarah[45]. Innebär att fokusera sin själ på utökande av medvetandet och harmonisera med frekvensen hos Phryll i omgivningen. Att påverka verkligheten hos omgivningen och tankarna hos andra varelser. Att levitera och flytta objekt. Ohoraisättet är den andliga aspekten av Daama. Skolor för utlärande av Daama, som stängdes efter Nebus seger i Orionkriget, har återöppnats år 2023. Även om de aldrig var helt stängda och kunskapen har lärts ut i det fördolda.

Oraa Nataru Shari (Galaktiska Federationen av Världar)

Galaktiska Federationen av Världar (Courtesy ElenaDanaan.org) Galaktiska Federationen av Världar (GFV) heter Oraa Nataru Shari (Raser av Förenade Världar) på Taami, som är det officiella språket inom federationen, och The Galactic Federation of Worlds (GFW) på engelska. Är ett samarbete i form av en federation, som har existerat i ett par hundratusentals år i Jordens linjära tid, mellan rymdfarande och fredliga civilisationer. De strävar efter att upprätta en sund kombination av ljus och mörker så att inte mörkret tar över. Men själar kan utvecklas genom att interagera med mörkret i sina reinkarnationer.

GFV och deras etik bygger på tre grundprinciper och pelare[15]:

 1. Fri vilja: Är en medfödd rätt för allt liv att kunna fatta sina egna beslut och ta konsekvenserna av dessa.
 2. Balans: Rättvisa genom att omvandla smärta till fred. Respekt för och bevarande av varje form av liv oavsett vilken väg detta har valt. Baserat på att Källan är dual och att universum upprätthålls genom en dynamisk kraft skapad av striden för balans mellan skapelse och förstörelse.
 3. Skyddandet av livsformer: Och att skydda alla former av liv till (nästan) varje kostnad.

I en federation är alla parter lika och har lika mycket bestämmande. Varje ras får representera med en person på federationens möten. Medlemmarna består till ca 40 % av humanoider liknande Homo Sapiens Sapiens. Villkoren för att komma med är att civilisationen har förmåga att genomföra bemannade resor utanför sitt stjärnsystem, att civilisationen är fredlig till naturen samt att civilisationen är positivt orienterad med större inneboende vilja att hjälpa än att skada andra. Är en ganska ny organisation, bara ett par hundratusentals år gammal mätt i jordtid, som har målsättningen att ha militär kapacitet nog att förhindra att mörkret i galaxen tar överhand. Logon med de sju spröten är för att beskriva de åtta stycken sektorerna, inklusive den centrala sektorn, som Nataru är uppdelad i av Federationen.

Galaktiska Federationen av Världar grundades av Errahel tillsammans med Andromedaner, Arkturianer och Lyrianer. Är en stor organisation med många kulturer, planeter och dimensioner. Grundades för att ta hand om problemet med de invasiva sauroiderna Ciakahrr och Nebu. Kan ses som en utökning av Andromedanska Rådet. Medlemmarna behöver vara positiva och fredliga. Samt interstellära med några undantag där raserna medvetet inte vill vara interstellära även om de skulle kunna vara det.

Militär infrastruktur

Galaktiska Federationen av Världar är en militär organisation som är uppbyggd på följande hierarkiska sätt[61]:
GFW Infrastructure (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • GFVs Höga Råd: (Eng: GFW High Council). Överst är GFVs Höga Råd som tar de strategiska besluten. En Tengri Tengri är för närvarande förebud (eng. Herald).
 • Stridsledning: (Eng: Martial High Command). Är likadant strukturerad i hela galaxen.
 • Moderskeppsadmiral: (Eng: Mothership Admirals). Finns en på varje moderskepp. T ex XL6 vid Terra i Solsystemet.
 • Höga befäl (av kommandot): (Eng: High Command Officers). Det finns vanligtvis sex stycken på varje moderskepp som var och en har olika ansvarsområden.
 • Befälhavare: (Eng: Commanding Officers). Tillämpar besluten från stridsledningen. Kan leda hela flottor.
 • Dussinkapten: (Eng: Dodecade Captains). Kapten över grupp av tolv skepp.
 • Skeppskapten: (Eng: Ship Captains). Kapten för ett skepp i en skeppsgrupp.
 • Personal & Piloter: (Eng: Personell & Pilots).
 • Praktikanter: (Eng: Trainees). Personer som är under utbildning för att bli ordinarie personal.

XL6 (Excelsior)

XL6 (Courtesy ElenaDanaan.org)
XL6[45] är GFVs flaggskepp i Solsystemet som har varit i omloppsbana runt Jorden åtminstone sedan innan år 1947 då Nebu invaderade Terra via händelsen i Roswell, New Mexico. Militärer från Solar Warden började kalla stridsstationen, som inte har något direkt namn olikt militära skepp på Jorden, för Excelsior.

Mothership Galactic Federation of Worlds (NASA)
Vänster: Illustration av Elena Danaan baserat på minnen från besök på basen i boken "A Gift from the Stars". Höger: Bild av Galaktiska Federationens moderskepp bakom Månen sett från Jorden. Bilden är tagen av NASA.

Admiral Högkommendör Ardaana styr detta rymdskepp varifrån befriandet av Terra och Solsystemet koordinerades.

XL6s Högkommendörsofficerare

Den militära Högkommendörsledningen av XL6 är följande under Högkommendör Admiral Ardaana[61]:
Actual composition of the Battle Station XL6 (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Chef för Taktiska Operationer: (Eng: Head of Tactical Operations). Stridskommendör vid konflikt i rymden.
 • Flottsamordnare & Extern Diplomatisk Kontakt: (Eng: Fleets Coordinator & Exteral Diplomatic Liasion). Är befäl över flottkommendörerna och bestämmer över vilken flotta som skall ta del av vilken operation. Är kontakt mellan moderskeppet XL6 och andra militära strukturer som Ashtar Galaktiska Kommando, Jordalliansen, Intergalaktiska Konfederationen etc.
 • Intern Diplomatisk Kontakt: (Eng: Internal Diplomatic Liasion). Kontakt mellan moderskeppet XL6 och andra skepp inom GFV.
 • Vetenskapsledningsofficer & Vetenskaplig Kontakt: (Eng: Science High Officer, SSP & Scientific Liasion). Jobbar med hemliga rymdprogrammen på Terra och utbildar supersoldater i Jordalliansen. Är chefsvetenskapsman för utvecklingen av teknologier för att utveckla Jordalliansen. Är inblandad i utvecklingen av Jordens framtida stjärnflotta.
 • Kommunikation: (Eng: Communications). Kommunikation av information, skepp och materiel mellan olika flottor, baser etc.
 • Strategi & Stridslogistik: (Eng: Strategy & Combat Logistics). Bestämmer hur strategiska militära beslut skall implementeras.

Meisha och Denethor

Meisha & Denethor (Courtesy ElenaDanaan.org)
Det var från här på Excelsior, eller den vetenskapliga stationen vid Terra kopplade till denna, som Akarasyrsan Meisha och Överkommendör Denethor, av rasen Errahel, hydran skickade iväg signalen som deaktiverade AI-hydran Dominion. Och därigenom befriade en hel galax...

Denethor har i sin roll som Högkommendör, med anvar för att utbilda bl a Jordalliansen, besökt Jorden tillsammans med Val Thor under bl a President Dwight Eisenhowers administration[62].
Denethor (Courtesy ElenaDanaan.org)

Negumak Gnomopo

Gnomopo är en mäktig ras, bestående av enorma insekter, som är en av de största militära makterna i Nataru. Har Ciakahrr som sin värsta fiende men har inte varit allierade med GFV tidigare. De står högst i näringskedjan i vår galax Nataru eftersom de äter Ciakahrrreptiler.

Den 10:e oktober år 2023, efter nedtagande av Dominion, gick de med i Galaktiska Federationen av Världar som därmed blir den mäktigaste militära makten i Nataru. Negumak gick därmed även med i Galaktiska Alliansen.

Galaktiska Köpmanskrået

Galaktiska Köpmanskrået (eng: Galactic Guild of Merchants) är en galaxomspännande organisation i Nataru för handel.

Tal-Uruanna (Svarta Orion Ligan)

Svarta Orion Ligan (Orion Black League), som heter Tal-Uruanna, är ett kollektiv från Orionzonen huvudsakligen från Carina (Betelgeuse), Daro (Meissa), Caryon, och Alnitak. Det skapades för att försvara sig emot och bekämpa Orionalliansen med Dominion och Nebu. De tränades i Dorm Dorhu, som är en andlig stridskonst från Ohorai, för att möta mörkret hos Dominion i Nebu. Det är Den Svarta Orionligan som har inspirerat till Jedikrigarna i Star Wars-filmerna. Tyvärr lyckades inte Orionligan militärt besegra Dominion eftersom den militära förmågan via det kollektiva medvetandet är näst intill oövervinnerligt.

Många i Svarta Orionligan har karnerat på Jorden som Envoyer för att bekämpa Nebu från planeten utan att begränsas av Lagen om icke-intervention (Primära Direktivet).

Solalliansen

Solalliansen är den militära struktur som kommer att vakta över Solsystemet i framtiden[58]. Den kommer att bestå av framförallt Venusalliansen, Jordalliansen och Marsalliansen.

Jordalliansen

Militär koalition mellan Galaktiska Federationen av Världar och positiva militära fraktioner i Förenta Staternas militär samt många andra länder på Jorden som har undertecknat Artemisöverenskommelsen. Och Ryssland. De bekämpar den mörka Kaballahn (Cabal) och den Djupa Staten militärt. De illvilliga utomjordingarna som fanns under jord på många ställen över Jorden bekämpades i huvudsak av GFV eftersom utomjordingar bekämpar utomjordnar och de i större omfattning har de förmågor, utrustning och träning som krävs för att bekämpa bl a Drakoreptilier.

Q (dock inte Qanon som är en PsyOp av underrättelsetjänster som CIA), som delvis består av utomjordingar från Galaktiska Federationen av Världar, är en del av denna. President Donald Trump (1946- ), Vladimir Putin (1952- ), Narendra Mori (1950- ), Xi Jinping (1953- ) och Jair Bolsonaro (1955- ) jobbar för Jordalliansen.

Består av s k supersoldater som har hoppat av den mörka agendan och vägrat att injicera Svart gegga[22]. Har tagit på sig uppgiften att förhindra förekomsten av Svart gegga i Solsystemet.

Jordalliansen är ansvariga för försvarandet av Solsystemet och beskydd av Jupiters portalstation[41]. Detta är baserat på empowerment från GFV respektive Ashtars Galaktiska Kommando för att kunna göra detta. Galaktiska Alliansen gör allt för att Terra Hu på sikt själva skall kunna beskydda Solsystemet. Likt andra civilisationer gör som är medlemmar av GFV. Skulle något oväntat hända med en civilisation i ett stjärnsystem som tillhör GFV så skickas trupper dit med kort varsel för att hjälpa dem.

Terra Hu är den mest utvecklade inhemska civilisationen i Solsystemet och Jordalliansen är den mäktigaste militära strukturen[41]. De har därför ansvaret att skydda alla andra livsformer i stjärnsystemet.

Solar Warden

Solar Warden skapades på initiativ av GFV, som en etisk motreaktion enligt det Lagen om icke-intervention (Primära Direktivet) till Ciakahrreptilernas aktiva hjälp till Nazisterna med att skapa Wunderwaffen och utbrytarcivilisationen Nachtwaffen. Samt Nebus invasion av Jorden år 1947 i Roswell, New Mexico.

Venusalliansen

Venusalliansen består av raser som har kolonier på Venus[58]. Det finns inga raser som är ursprungliga på Venus. Mer än möjligtvis Koldassii som inte verkar att ha några aspirationer att vara med i Venusalliansen.

Marsalliansen

Marsalliansen består av Mars per definition ursprungsbefolkning av reptiler och insekter. När dessa får viljan igen att bli interstellära kommer de att utgöra Marsalliansen och hjälpa till att vakta Solsystemet.

Förenade Federationen av Terra

Förenade Federationen av Terra (United Federation of Terra på engelska) är en ny globalt federerad organisation som växer fram och ersätter Djupa Staten, när den strukturen dör, för styrandet av planeten Jorden.

Alliansen av de Sex

När Ciakahrreptilerna samarbetade med Nebu, Maytra och Kiily-Tokurt, vilket vaR fallet på Jorden, så kallades denna struktur för Alliansen av de Sex eller Orions Reptilimperium (Reptilian Orion Empire). Eban, som styr kollektivmedvetandet Nebu tillsammans med Grail och Indugutk, var imponerande över motståndet och uthålligheten hos Den Svarta Orionligan och skapade därför denna allians genom lova att dela Superstjärnporten med Maytra, Kiily-Tokurt och Ciakahrr. Samtliga dessa raser var mer eller mindre styrda av kollektiv artificiell intelligens genom Dominion.

Denna struktur upphörde att existera senast i novemnber månad år 2022 efter att AI-hydran hackades av GFV i oktober månad år 2021.

Ciakahrrimperiet

Reptiloider som kommer från stjärnsystemen Alfa, Sigma och Epsilon Draconis[1]. De består av Ciakahrr, som dumpades här av Tiamatianerna från ett annat universum som ville bli av med dem, Giansar och Magel.

Reptilkollektivet

Reptilkollektivet (eng: Reptilian Collective) kom till Vintergatan via stjärnsystemet Thurban (Alfa Draconis) i Drakens stjärnbild. Möjligtvis placerades de där av Arkonerna eftersom de är en av raserna som Arkonerna gillar att använda för att realisera deras mål i de lägre medvetandedensiteterna. Stjärnan Thurban är Jordens polstjärna under sin 26000 år långa processionscykel. Består av Thuban (Alfa Draco), Imanni (Epsilon Bootes), Rigel och Zeta Reticuli.

Orions Grå Kollektiv

Orions Grå Kollektiv (Orion Grey Collective) kallas även för Rigelalliansen och finns i Orion. Den har kopplingar till Företaget av Altair, Djupa Staten, Ashtars Siriansa Kollektiv, Ciakahrr och Nebu.

Djupa Staten

Består av de utomjordiska raserna Nebu, Ciakahrr och Maytra. I och utanför Solsystemet Interplanetary Corporate Conglomerate (ICC). På Jorden finns Vatikanen där Ciakahrreptilier styr förklädda som religiösa, Militärindustriella komplexet som tillverkar vapen och rymdskepp åt utomjordingarna och ICC, Central Intelligence Agency (CIA) som kontrollerar Jorden, Majestic Twelve (MJ12) som är gränssnittet mellan bl a CIA och utomjordingarna, National Security Agency (NSA) som övervaktar Jordens befolkning i detalj och Telosalliansen (Silverflottan) där tidigare utomjordingar i Mount Shasta är med. Målsättningen för Djupa Staten är att genomföra Den Nya VärldsOrdningen (NVO) kallad New World Order (NWO) på engelska. De har inte lyckats med detta och kommer inte att lyckats med detta även om det kan tyckas så för att väcka människorna efter lång kontroll.

Military Industrial Extraterrestrial Complex

Det Militärindustriella utomjordiska komplexet är de privata företag som jobbar på kontrakt åt negativa strukturer inom kongressen och militären med att bygga rymdfarkoster.

Central Intelligence Agency

CIA är en civil underrättelsetjänst tillhörande den federala regeringen av Förenta Staterna. Officiellt med uppdrag att samla in, behandla och analysera nationell säkerhetsinformation från hela Jorden genom mänskliga underrättelser och bedriva hemliga operationer. CIA har sitt ursprung i nazistiska Gestapo. Officeraren och riddaren av Malta Reinhard Gehlen hjälpte till att omstrukturera OSS till CIA. Förkortningen CIA kommer från början av den regressiva reptiliska rasen Ciakahrrs namn som ligger bakom underrättelsetjänsten.

Majestic Twelve

Majestic Twelve har i uppgift att underhålla Djupa Statens relationer till regressiva utomjordingar och förhindra att allmänheten får kännedom om utomjordisk existens i Universum och vid Jorden. De är kopplade till Förenta Staternas militär som är den mäktigaste på planeten.

National Security Agency

NSA är ansvarig för övervakning, insamling och behandling av information för underrättelseändamål.

Interplanetary Corporate Conglomerate (ICC)

Det Interplanetära Företagskonglomeratet står över NASA och andra rymdorgan. De handlade via baser på Mars med ca 900 stycken utomjordiska civilisationer fram tills Stormen genomfördes och de upphörde att existera.

Washington-Telos-alliansen

Allians mellan Förenta Staternas militär och Telosianska separatister från Mount Shasta som har avtal med både Orion- och Ciakahrrimperierna.Utomjordiska raser

Det finns myriader av raser i Universum. Och otroligt många i vår galax Vintergatan eftersom interstellära raser även kan resa mellan galaxer. Det är dock färre raser som på mer regelbundet plan interagerar med Jorden och dess raser.

Mer än hundra stycken raser interagerar väsentligen med Terra enligt Galaktiska Federationen av Världar. Mer än 900 stycken olika raser handlade med ICC på Mars innan de mörka strukturerna på Mars drevs bort från planeten av lokalbefolkningen understödda av Galaktiska Federationen av Världar år 2021.

Det finns minst ett tusen interstellära raser (Steg 3) i vår sektor 4 av Nataru enligt GFV illustrerade i Elena Danaans bokserie "Encyclopedia Galactica".

Raserna är uppdelade enligt vilket stjärntecken deras hemmavärld befinner sig sett från Jorden.

Stjärnkarta över 110 stycken utomjordiska rasers hemvist

Stjärnkarta över västra och östra stjärnhimlen med hemvisten hos de 110 stycken interstellära raser som är omnämnda i Elena Danaans "Gift from the Stars".
Bilderna är klickbara i de fall det finns en beskrivning av rasen/raserna på planeter i stjärnsystemet.

Västra stjärnhimlen (24-10 timmar rektancension)
Map of Races - A (Courtesy Thor Han Eredyon & Elena Danaan)
Östra stjärnhimlen (14-0 timmar rektancension)
Map of Races - B (Courtesy Thor Han Eredyon & Elena Danaan)

Aquarius - Trappist-1 - Tengri-Tengri Aquila - Altair - Akhori/Onorhai/Darthar Bootes - Arcturus - Ohoran Alpha Centauri B - Selosi Beta Centauri - Dahl Proxima Centauri - Meton Coma Berenice - Astorah - Lang Cygnus - Aama - Solipsi Ra Delphinus - Sualocin - Matrax Alpha Draconis - Ciakahrr Sigma Draconis - Giansar Grus - Gliese 832 - Elmanuk Lyra - Kepler-62 - Man Lyra - Elhaziel Lyra - Ataman Lyra - Diriz Lyra - Eekaluun Lyra - EyjyenKolomat Lyra - Vega Lyra - Aldoram Ophiuchus - Orela Scorpius - Antares Virgo - M104 - Akara Virgo - Wolf 424 - Ummit Andromeda - Groombridge 34 - Zygon Andromeda - Megopei (M31) - Meytra Andromeda - Titawin - Zenate Canis Minor - Procyon - Ginvo Cetus - Tau - Emerther Canis Major - Ashkera Canis Major - Mirza Cetus - Tau - Emerther Coma Berenice - Astorah - Lang Eridanus - Epsilon Eridani - Kahel Fornax - UDFJ-39546284 - Egon Orion - Alnilam - Egaroth Orion - Assamay - Redan Orion - Betelgeuse - Eban Orion - Betelgeuse - Caray Orion - Daro - Egaroth Perseus - Tanzany Reticulum - Zeta I - Eben Reticulum - Zeta II - Xrog Taurus - Plejaderna Vela - Suhail - Kiily-Tokurt Virgo - Wolf 424 - Ummit

Koldassii

Koldassii (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: De kommer ursprungligen från en annan galax och fanns i Solsystemet innan det fanns liv på Terra. De är mer kända som Den Gamla Byggarrasen på Jorden. Koldasii består av interdimensionellt kollektiv av olika raser. En av de vanligaste raserna är Koldassii med amfibiska drag. Tengri Tengri är också besläktade med dem.
 • Arter och utseende: Biologiska Humanoider. Har två tentakler som rör sig när de går. Har ljusgrönt men nyans av blått skinn. Fyra tjocka fingrar på varje hand. Är mycket vänliga. Är 1,5-1,7 meter långa med stora runda ögon. Tillhör den sjunde medvetandedensiteten.
 • Kommunikation: De är en unikt telepatisk art.
 • Baser i Solsystemet: Lever på Venus och Neptunus.

Koldassii har även (haft) aktivitet på Saturnus och i Kuiperbältet[56].

Pa-Taal

Pa-Taal (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: De är den äldsta kända kulturen och den äldsta av de 24 grundarraser, trots att de troligen inte är de äldsta i detta universum. Deras civilisation är spridd genom många galaxer och deras ursprung återstår outforskad[3].
 • Arter och utseende: Biologiska Humanoider. De är lätt självlysande, och deras skinn skiftar i regnbågens färger med en vacker silvrighet i det. De är mycket långa, omkring 2,7 meter, och smala. De har fem långa fingrar på varje hand, tunna lemmar och en lång elegant nacke. Deras kranium är lätt avlångt längst bak. Deras magnifika ögon är stora och skimmrande med stjärnor. Jag har noterat, att när de går, så svajar de gott på armarna för att balansera deras avlånga kropp. Tillhör den sjunde medvetandedensiteten.
 • Kommunikation: De är en unikt telepatisk art.
 • Baser i Solsystemet: Ingen.

Andromeda

Groombridge 34

Zygon

Zygon (Courtesy ElenaDanaan.org)
Zygon är en lyransk koloni som bosatte sig i en av de tolv stjärnsystemen i Andromeda, som ni kallar Groombridge 34[1]. De är humanoider som utvecklade, beaktande deras luftsammansättning, till en större storlek och blekt blått skinn. Deras livslängd utökade också; de kan leva i upp till 2000 jordår. Trots att de är del av Galaktiska Federationen av Världar, så var Zygon aldrig intresserade i Terras angelägenheter och de håller sig för sig själva utan någon konflikt eller förhandlande beträffande Terra. Trots det, så bestämde sig en liten grupp av Zygoner att uppleva att hjälpa Terras arter genom deras vibrationella upphöjande och för att göra detta, återfödas på Terra. De har guldfärgade skepp med elegant profil.

Megopei (Andromedagalaxen)

Etherian

Etherian (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Andromedagalaxen M31, vilken är synligt för blotta ögat i Andromedas stjärnbild[3].
  Hemmavärld: Etheria.
 • Arter och utseende: Långa människor med vitt skinn. Avlångt kranium, stora vinklade ögon, breda höfter. Ursprungsrasen för Kiily-Tokurt (Etheriska grå hybrider).
 • Kommunikation: Huvudsakligen telepatisk, men kan också vara vokala när de kommunicerar med icketelepatiska kulturer.
 • Baser i Solsystemet: Asteroidbältet: Planetoiden Kalliope och dess måne Linus. Ceres.
  Saturnus.

Medicine doktorn Steven M. Green (1955- ) är troligtvis en Etherian. Denna ras introducerade sig för Jordens regeringar på 1950-talet[72], som en motreaktion mot att Nebu invaderade Jorden i Roswell, vilket stämmer överens med att Dr Greer informerar presidenter i USA om den utomjordiska situationen. Denna ras är formskiftare och kan alltså omvandla sig till jordbor. Denna ras är långa grå (eng: Tall Grey) vilket stämmer med information från Ryssland om Steven Greer. Rasen har även en något kompromitterad agenda och stödjer samt handlar med både positiva och negativa fraktioner.

Maytra

Maytra (Courtesy ElenaDanaan.org)
**Mycket dålig ras, den värsta av alla.**
Maytra (plural Matrei), eller Maitre, kommer från två hemmaplaneter i den närmaste [större] galaxen Andromeda, som de kallar för Megopei[1]. De är dina värsta fiender, och den värsta fienden av alla raser i denna galaxen. I grund och botten, som anses de vara parasiter av alla utom de som har lyckats att skapa allianser av gemensamma intressen med dem, d v s: Ciakahrrimperiet och Orionkollektivet.

Med samma medellängd som människor, denna ras av hemafrodieter med långformade, avlånga huvuden och lång smal nacke, ser verkligen mycket elaka ut. Vi tror att deras livslängd vanligtvis är 120 jordår.

Deras motivation är ilska, hat och integration. Deras skepp är stora, mörka och skivformade med en cirkelformad rad av ljus plus en stor öppning undertill, och deras kännetecken är en svart uppochnervänd triangel på tre streck och en svart bakgrund. De har besökt er planet sedan innan de två senaste istiderna och försökt att kolonisera den flera gånger, med hindrades antingen av Ciakahrr, Anunnaki, Rådet av Fem eller den Galaktiska Federationen av Världar. Utan att stanna där så koloniserade de 26 stycken andra planeter. Bortföranden av människor görs öppet av dem, antingen för deras egna intressen (slavtrafik till gruvor på Terras måne och Mars, såväl som slavhandel med andra arter, huvudsakligen Reptilierna), eller i koalition med US-Telos alliansen. Maytrei har varit inblandade i många tragedier genom människans historia. Några av de värsta pesterna vållades av dem med kunskap och överenskommelse med Reptilierna, som vill att människans befolkning aldrig går över åtta miljarder.

Ô

Ô (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Andromedagalaxen M31, 2,2 miljoner jordljusår bort från Jorden, vilken är synligt för blotta ögat i Andromedas stjärnbild[3].
  Hemmavärld: Etheria.
 • Arter och utseende: Plasmisk ickekarnerat medvetande i tolfte densiteten. Deras plasmiska struktur är “kristalliserad” i geometriska mönster av ljus. Lever i stjärnorna hos trippelsystemet kallat Oshuri. Kollektivt medvetande.
 • Kommunikation: Ett sätt som är bortom telepatisk och som människor på Jorden inte har upplevt än.

Titawin

Zenate

Zenate (Courtesy ElenaDanaan.org) De är en lyransk koloni som lämnade Vega för att bosätta sig i det Zenateanska stjärnsystemet, i Andromedas stjärnbild (sett från Jorden)[1]. Detta binära stjärnsystem kallas också för Titawin och har fyra planeter i omloppsbana samt tre planetoider. Zenatenerna är en extremt andlig ras, likt Ohorai Arkturianerna (och misstas ibland för att vara dem). De är humanoider med blått skinn hos männen och ett ljusare skinn hos kvinnorna (kvinnorna kan även ha guldfärgat skinn och guldfärgat hår). Deras ursprung går tillbaka till Taal-lyranerna i stjärnsystemet Man, som flydde kriget och bosatte sig i Vegas stjärnsystem. Det är där som deras fysiska drag har utvecklats till ett blått skinn. En senare gång, p g a av överbefolkning av deras planet, Adara, bestämde sig en grupp att flytta för att bilda en ny koloni. Såsom för Zygonerna, så anpassade sig Zenateanerna deras genom för atmosfärsförhållanden och komponenterna hos deras nya planet, som lyranerna är så bra på att göra. De kan leva upp till 1800 jordår. Zenateanerna är en fredfull och diskret civilisation, som är en del av Galaktiska Federationen av Världar. Deras samhälle baseras på en mycket gammal krigarlik struktur, som har anpassats till ett samhälle av andliga krigare. Zenateanerna strider för fred och försvarar rättigheterna av universell rättvisa, och jobbar huvudsakligen på att ombalansera frekvensfält. Deras högre kast av vismän kan nå upp till tolfte densiteten och deras livsuppgift är i princip baserat på att lära, eftersom Zenateanerna hyser en passion för vetenskap.

De skapade det Andromedanska Rådet, som i själva verket är det Zenateanska Alliansen, som omgrupperar omkring 140 stycken olika arter. Det höga rådet av denna allians består av unikt andliga högt avancerade raser. Det är ett ickepolitiskt organ. De interagerar mycket just nu med Terra (Jorden), vid sidan av den Galaktiska Federatinen av Världar men skickar också sändebud (envoy) i form av stjärnfrön (starseeds), för att hjälpa till i brytpunkten av utvecklingen av Terras arter (species).

De har förutsett framtiden hos Terra och vet att detta är en brytpunkt i dess historia efter 5700 år av reptilisk ockupation, så försöker de att påverka planeten på en konstruktiv och inte en destruktiv väg. De jobbar på att undvika att jordborna faller i en galaktisk tyranni, som kan uppviglas till just nu, vid denna precisa brytpunkt i tid, från alliansen av Jordens mörka företag och Ciakahrr, Orion och Altairianska kollektiven. De räddar, i själva verket, inte bara jordborna men utraderar just nu födelsen av ett galaktiskt hot i framträdandet av en ny fiende. Zeneanerna använder eteriskt och interdimensionellt resande. Såväl som tidsresor. Deras skepp är gjorda av eteriskt glas och de använder plasmaframdrivning när de är i tätare atmosfär. Deras farkoster är ofta diamantformade, eller ibland någon annan kristallin geometrisk struktur.

Aquarius (Vattumannen)

Trappist-1

Stjärnsystemet Tengri 39,6 ljusår bort är en röd dvärgstjärna som bebos av Tengri-Tengri på den andra av sju planeter[1].

NASA har använt JWST för att studera stjärnsystemet Trappist-1 för att leta efter liv utanför Jorden[48].

Tengri-Tengri

Tengri-Tengri (Courtesy ElenaDanaan.org) Tengri-Tengri kommer från den andra planeten i stjärnsystemet som ni kallar för Trappist 1 (galaktiska sektorn 56, stjärnsystemet F-1342), och de kallar sin vackra värld: Tengri. Deras sol är en liten röd stjärna, 39,6 ljusår bort från Terra. Det är ett system av sju planeter, där liv utvecklades på de flesta av dem, Tengri blev hem för en begeistrande tropisk miljö. Trots vackerheten hos deras värld, så är Tengri van vid att leva i delvis underjordiska städer och deras befolkning är omkring 12 miljoner individer. De är en pacifistisk ras och medlemmar av Galaktiska Federationen av Världar. De har två kön. Tengri-Tengri är stillsamma och fredliga folk. De upptäckte Terra för tiotusen jordår sedan och om de rövade bort människor tidigare så gör de det inte längre. Deras jättelika skivformade skepp är lämpliga för långdistansresor.

Tengri är besläktade med Koldassii som har ett gammalt förflutet i Solsystemet och som fortfarande finns här[TBD].

Tengri-Tengri är nuvarande ordförande (eng: Herald) i Höga Rådet hos Galaktiska Federationen av Världar[25].

NGC 7252

Ormong

Ormong (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax NGC 7252 (synlig genom Vattumannens stjärnbild)[3].
  Ursprungsvärld: (Outtalbart språk).
  President Dwight D. Eisenhower nämnde denna galax i sitt tal "Atoms for Peace" i december år 1953, där han marknadsförde atomkraft för fredfulla ändamål istället för kärnvapen, långt innan Hubble Space Telescope fotograferade den.
 • Arter och utseende: Humanoider, 1,8 meter höga, brunt skinn, örnliknande ansikte med mycket vinklade ögon. Elena Danaan mötte en vetenskapsman på Excelsior (XL6) från denna ras när kapslarna från Månen anlände dit.
 • Kommunikation: Vokal och telepatisk.
 • Baser i Solsystemet: Sydamerika. Jobbar med Ummiter från Galaktiska Federationen av Världar.

Aquila (Örnen)

Alkor (Altair)

Alkorin Star System (Courtesy ElenaDanaan.org)
Altair är en blek gul stjärna i stjärnbilden Örnen (Aquila), sexton (16) ljusår från Terra, och den kallas lokalt för Alkorin[1]. Altairs stjärnsystem består av många raser med blandade intentioner och bland dem hittar vi flera arter av reptilier huvudsakligen från Ciakahrr-imperiet, Humanoider (långa blonda, oranga skinn och olika raser samt varianter), och Grå med blandade avsikter. Medan Altairanerna i sjätte och sjunde dimensionen har inget närande intresse i erövring och agenda av någon sort, det är trots detta ett tvivelaktigt samarbete mellan Akhorii, humanoider från den fjärde planeten, det Grå kollektivet från Orion och en militär närvaro från Jorden (US-Telos). Rymdskepp från Altair har alla storlekar och former. I Egypten på Terra, representerar pyramiden Esna Altair.

Humanoida Alliansen av Akhorin

Altairsystemet (Alkor) är högkvarter för ett reptiliskt högkvarter känt som Företaget (The Corporate) som upprätthåller tvetydiga band med Ashtarkollektivet (Sirius B) och Ciakahrr (Drakonier) imperiet på samma gång. De samarbetar också med den Humanoida Alliansen av Altair, det Grå kollektivet från Orion och militär närvaro på Terra. De reptiliska raserna representerade på Alkor (Altair) är Maytra, Kiily-Tokurt och Zetan Xrog.

Akhorat

Andra planeten i Altairs stjärnsystem som hyser rasen Takhori[59]. Takhori är en fredful interstellär kultur och medlemmar av Galaktiska Federationen av Världar. GFV har en utpost på deras planet för att hålla koll på vad som händer med de etiskt bristande Akhorii på planeten och den regressiva organisationen Markhats Kollektiv på den femte planeten i stjärnsystemet.

Ergal/Darathas

Tredje planeten i Altairs stjärnsystem heter Ergal och hyser raserna Ergalu och Darthar.

Darthar

Darthar (Courtesy ElenaDanaan.org) De är på den tredje planeten i Altairs stjärnsystem: Darathas, som har fyra månar[1]. Darthari är kortare än Jordbor och de har samma skinnfärg, ögon och hår som Onhorai, med en spetsig näsa. De bor också i den sjätte och sjunde densiteten och har en kort livscykel motsvarande 40 jordår, p g a den snabba rotationscykeln hos deras planet. De är inte del av den Altairanska Humanoida Alliansen heller.

Akhoria

Fjärde planeten i Altairs stjärnsystem som bl a hyser raserna Akhori, Onorhai och Darthar.

Akhorii

Akhorii (Courtesy ElenaDanaan.org) De bor på den fjärde planeten i Altairs stjärnsystem: Akhoria[1]. Bland en blandad grupp av arter, är denna planet bebodd av en blond humanoid ras, Akhorii, som samarbetar med Kiily-Tokurit. De är väldigt inblandade i bortföranden och korsavlandet med Jordbor, i samarbete med US-Telos alliansen och det Grå Orionkollektivet. Akhorii är del av en organisation kallad ‘Alliansen’ som är en allians av blonda humanoider, eller ‘Den förenade världsalliansen’, en del av Galaktiska Federationen av Världar. De är inte lyraner men en mycket närrelaterad art, som kommer från Altair och Vega. De misstas ofta för Telosii eller till och med Plejadianer, men har inget gemensamt med dem. Akhorii är extremt lika Jordbor på sättet att de är har en äventyrlig anda av erövring och makt. Trots att de är del av Galaktiska Federationen av Världar genom deras anslutning till “Alliansen”, orsakar de ofta diplomatiska svårigheter. De anses inte vara pålitliga och är en regelbunden källa till spänningar.

Alhorii har spritt sig från den fjärde planeten till den andra och den tredje planeten i stjärnsystemet[59]. Tillhör Humanoid Corporate of Altair som har koppling till GFV. De är inte tillförlitliga och skapar diplomatiska bekymmer. De brukade samarbeta med Kiily-Tokurit genom skumma slaveriöverenskommelser under höjdpunkter för Alliansen av de Sex. De är inte officiella medlemmar av GFV än men kopplade diplomatiskt dit vilket har möjliggjort för dem att De var inblandade i bortrövanden av människor från Jorden i stor omfattning tillsammans med Djupa Staten, Jordens militär (MILAB) och Nebu. De är allierade också med Taal-Shiar och Fjärde Riket i Antarktis.

Onorhai

Onorhai (Courtesy ElenaDanaan.org) De bor också på Akhoria, och är i sjätte och sjunde dimensionen[1]. Onhorai är en mycket lång ras med breda axlar, som ofta har långt brunt hår. Deras skinn är blekt med oranga nyans, och deras ögon är små och bruna, sneda, utan ögonvitor eller svarta pupiller, inga ögonfransar eller ögonbryn. Deras näsa är platt och bred samt deras mun är tunn. Utsträckta ansikten utan synbara kindben, de har trefingrade händer. De bär vita uniformer med ett bälte i guldfärg och ett vapenfodrat, och en cirkelformat kännemärke på deras bröst. De bär ett guldfärgat band över bröstet, som avbildar de tre planeterna runt Altair i tre blå och bröna prickar, bestående av en kurvad V-form som representerar Altairs stjärnsystem. Denna art är lätt att komma överens med och är mycket välkomnande, totalt godartad, och deras män reser över rum för att studera mineraler. De är inte del av Altairs Humanoida Allians, och deras skepp förefaller vara vita glödande sfärer.

Markhat

Femte planeten i Alkorin stjärnsystem som bl a hyser Markhats Kollektiv.

Markats Kollektiv (Altairföretaget)

Altairsystemets (Alkor) femte planet Markhat är högkvarter för ett negativt kollektiv känt som Företaget (eng: The Corporate). Det kallas även för Markats Kollektiv (eng: Markhat Collective). De upprätthåller tvetydiga band med Ashtarkollektivet (Sirius B) och Ciakahrrimperiet på samma gång. De samarbetar också med den Humanoida Alliansen av Altair, det Grå kollektivet från Orion och militär närvaro på Terra. De reptiliska raserna representerade på Alkor (Altair) är Maytra, Kiily-Tokurt och Zetan Xrog.

Bootes (Björnvaktaren)

Ohora (Arcturus)

Arcturus är numera en röd jättestjärna som har ungefär samma massa som Solen men har gått ur huvudserien och expanderat 25 gånger i radie och blivit 170 gånger så ljusstark. Det finns även en stor portal här genom vilken Anakhim kom igenom från ett annat universum när Anu grundade sitt imperium här.

Ohorai

Ohorai (Courtesy ElenaDanaan.org) Det är en magnifik blå planet som är i omloppsbana runt den röda jättestjärnan Arcturus, “Ohora”, är i Björnvaktarens (Bootes) stjärnbild, 36 ljusår från ert Solsystem[1]. Det är en av de mest avancerade civilisationerna i galaxen, som har medvetande som överstiger sjunde och nionde densiteten. De tre Arkturanska grupperna är Gladeai (Glaideaner), Noo-Linnierna (Noolinner) och Ohorai (Ohoraner) (9de Densiteten). Arkturianer är en gammal och högt utvecklad kultur, tekniskt såväl som andligt. De kan välja där de vill manifestera in i tredje densiteten fysiskt, med existerar huvudsakligen i ett eteriskt tillstånd, eftersom de vet att fysisk materia inte är ett hinder för dem. Ohorai är inblandade med Galaktiska Federationen av Världar och beträffande Terra, de är ansedda som mycket visa åldermän. Som Stora åldermän av ljus, utgör de de högre kasterna av dessa andliga varelser och bor i upp till nionde densiteten. Arkturianska Ohorai är kända för deras läkande, omvandla materia, såväl som att böja och manipulera ljuset självt.

De åstadkommer dessa saker med deras medvetna sinne och det “Ohoraiska Sättet” är ett andligt utövande känt genom galaxen som en konstform för anden. Detta är ett dagligt utövande som är mycket populärt bland de som tjänar Ljuset, och man kan likna det vid meditation på era Jordspråk, trots att det mycket mer kraftfullt än det och når ut till en mycket större mångfald av medvetandenivåer. Den rätta benämningen vore: “Avstämning (Atuning/Atunement)”. Många kulturer i galaxen lär sina barn de Ohoranska teknikerna för andlig avstämning från tidig ålder, för att det skall bli en grundläggande rutin i deras liv. Att förbli naturligt knuten till Källan via vår personliga kanal, i perfekt medvetenhet, är att aldrig förlora vår väg genom störningarna i livet, och att alltid förbli avstämda till Ljuset och moraliska, objektiva och rättvisa sätt. Ohorai äter inte materialiserad mat när de inte är manifesterade i lägre plan, och normalt sett intar de energi genom deras nervsystem. Det är som att smälta föda men på en högre eterisk/väsen nivå. De har även förmågan att inta information 100 gånger snabbare än den genomsnittliga Jordbon p g a denna speciella process att uppta information/energi. De sover sällan men mycket regelbundet, beroende på sin personliga cykel, och det är en livsviktig nödvändighet eftersom det är då deras själ reser och kopplar samman med subtilare dimensioner av medvetande.

Ohorai_Gladeian_Noo-Linn Som väktare och beskyddare av högre grader av medvetande, kan de förankra Källan direkt och medvetet. De arbetar med att höja medvetandet av Multiversum, på ett sätt som alltid tillåter fri vilja; utbildar de som väljer att ta uppstigandets väg, höjer deras vibration och rensar vägen till högre medvetande. Arkturianer försvarar Terra från Reptilierna och de Grås agendor. De arbetar med Galaktiska Federationen av Världar sedan starten av denna. De har baser på Terra inuti berg, i nästan varje land på denna planet, och också tre baser på Månen. Arkturierna har hjälpt Jordborna med att nå den femte dimensionen genom att höja deras vibrationsfrekvenser. Deras skepp är de finaste i hela galaxen, framdrivna av kristaller som leder ljusenergi från Källan i galaxen. Jättelika och sfäriska, vibrerande vita och med eteriskt utseende eller genomskinliga för oss, dessa sfäriska skepp kan också resa genom tid. De har även små skyttelfarkoster, sfäriska till formen, även kallade “sonder”, i tjänst för att skifta magnetiska punkter och nätverk på Terra i processen med att hjälpa planeten lyfta sig till 5D så fort som möjligt. Något intressant som de gör, eftersom de kan resa i tid, är att de har en dunstande enhet i deras skepp som kan omedelbart dematerialisera vilken livsform som har dött och, den kan återmaterialiseras när som helst genom att rådfråga skeppets minnen. Jordbornas ljusvarelser (själar) kan ibland tas till Arkturianernas rymdskepp under deras drömtillstånd, där de kan läkas och hjälpas, med skillnaden att Arkturianerna aldrig bryter mot en persons val av fri vilja.

Ohorai ETV (Courtesy ElenaDanaan.org)
Sfäriskt rymdskepp tillhörande Ohorai[24].

Canis Minor (Lilla Hunden)

Elevena (Procyon)

Maruu

Ginvo

Ginvo (Courtesy ElenaDanaan.org) Ginvo kallar sin stjärna för Elevena, och deras planet för Maruu[1]. Ginvo är del av Rådet av Fem. De är i regel så långa som jordbor (Terrans) och de har en svag näsa, stora bruna till svarta ögon, och deras skinn är också brunt. De lever upp till omkring 200 jordår och de har två kön. Deras unga har hår som de förlorar när de åldras, ett tecken på att det är ett stadie av genetisk mutation i deras ras, och som fortfarande är synbart med barn. Ginvo värderar sin avkomma över allt annat och lägger mycket uppmärksamhet på utbildning. Som andlig och fredful kultur, är Ginvo oförmögna att betänka konflikt. De dyrkar livet och alla livsformer, konst som ett andligt uttryck, må det vara bildligt och musikaliskt. De är en underbar kultur, som har bemästrat strukturen hos mineraler till sådan fulländning att deras livsmiljö är byggt med kristaller och ädelstenar. En storslagen ras. Ginvo besökte Terra men landade aldrig. Deras skepp ser genomskinliga ut, vad ni felaktigen ibland kallar “eteriska skepp”.

Eldar

Eldaru (Noor Rigelianer)

Eldaru (Courtesy ElenaDanaan.org) De är en flyktingkoloni från Rigel (relaterad till Noor Lyranerna men inte överlevare av Lyrakrigen)[1]. De etablerade sig på den fjärde planeten i Procyons stjärnsystem, som de kallar “Eldar”. De är långa blonda humanoider med blekt skinn, kobolt till klara blå ögon, och stark muskulatur. De är av samma art som Pleiadianerna, Meton-kentaurierna och Hyadianerna.

De flydde sin värld i Rigels stjärnsystem (Orions stjärnbild) p g a attacken av de Grå från Rigel, en mycket aggresiv art kallad “Grail” och vars maktfulla civilisation breder ut sig genom stjärnsystemen hos Rigel, Bellatrix, Betelgeuse and Mintaka (deras hemmavärld). Olyckligtvis, hittade Grail dem igen men anlände denna gång som ambassadörer av fred. Villiga att utveckla samarbete, Eldari välkomnade dem. Det tog inte länge innan fällan avslöjade sig och på kort tid, blev Eldari infiltrerade på alla nivåer i deras sociala strukturer. Grail, som är en reptilart, använder samma teknologier som de gjorde på Terra; telepatisk hypnos som verkar på de reptila nivåerna av hjärnan (reptilhjärnan). Eldari var under motsvarande förtrollande programmering, hjälpt av mörka ritualer. Och då, började förslavandet. Det fanns ingen väg tillbaka. Men, Eldari hade en hemlighet…

Eldari hade upptäckt tidsförvrängingsteknologi, en teknisk utvecklad genom att nå en specifik nivå av medvetande och växla till en annan densitet av existens. Bara vissa raser kan göra det, men Grails själsmatris tillåter det inte. Genom att använda flerdimensionell utökande av medvetande, kunde ett stort antal Eldari fly till ett annat dimensionellt plan och försöka verka därifrån för att ändra utvecklingen av händelser. Verkligen, det var otänkbart att försöka slå tillbaka en kraftfull fiende med otillräckliga vapen. I dessa situationer, som det händer för tillfället på Terra till exempel, det är ett krav att förstå vad som är det bästa sättet att fortsätta, och som med Eldari, Plejadianerna och alla avkommor från Lyran, kraften hos medvetandet är ett vapen som överträffar alla skuggornas soldater. Det bästa sättet att bekämpa de reptiliska raserna, må det vara Ciakahrr, Nagai, Do-Hu, Maytra, Zetan Xrog och alla de andra, är att stiga upp till en högre nivå av medvetande, från de fångna horisontella frekvenserna från 3D-matrisen till en flerdimensionellt medvetande. Dessa fiender innehar teknologi att kasta er planet ut ur sin omloppsbana, men det är ett vapen som ni har som de inte har: förmågan att höja vår visualisering till individuell uppstigning mot Källan. Detta är er nyckel till seger.

Canis Major (Stora Hunden)

Ashkera (Sirius A)

Ashkera är namnet på huvudstjärnan, och ett trippelstjärnsystem, 8,6 jordljusår från Terra, består av en starkt skinande blå stjärna (A), en tät vit dvärg (B) och en röd dvärgstjärna (C). Befolkningarna i dessa stjärnsystem ger namnet på den stora vita huvudstjärnan “Ashkera”. “Ash” betyder “starkt ljus” på det forntida gemensamma Sirianska språket och “Kher-a” står för “central kraft”. D v s den blå huvudstjärnan innebär den centrala kraften hos det starka ljuset och är så imponerande att Anakh Anu flyttade sätet för sitt imperium i galaxen från Bootes. Alla raser som lever där går under det gemensamma namnet “Ashkeru” (plural Ashkeri).

Ashtars Galaktiska Kommando

Vid tiden när Ciakahrr tog över Orionsystemen, och skapade det Reptiliska Orion Imperiet, eller Alliansen av Six, så fann sig de Sirianska Ashkeru humanoiderna inbegripna i en konflikt över ägandet av tjugoen stjärnsystem, inklusive erat (Terra). Trots att fördärv träffade de flesta andra världarna i Orion närvid, så stod det Sirianska stjärnsystemet upp mot invaderarna och skapade detta kollektiv, belägring av styrkan av Ashkera (Sirius A): Ash-Tar. Ett forntida stjärnsystem existerade ändå före Ciakahrrs ankomst, Orions Rådet av Fem (av de nio vid dess skapelse), av vilka Ashkera var del, och förblev en oberoende enhet från Ashtarkollektivet (som har sitt centrum i Sirius B). Nyligen, p g a väsentlig infiltrering och korruption av agenter tillhörande Ciakahrremperiet, så separerade en rebellfraktion, huvudsakligen bestående av humanoider, från Ashtarkollektivet och valde Galaktiska Federationen av Världars sida. Skickliga på militära saker, så blev Ashtarseparatisterna erbjudna av Galaktiska Federationen av Världar att hjälpa till med operationerna i Terras stjärnsystem; deras utpost sattes upp på planeten Jupiter. För att särskilja från Ashtarkollektivet nu infekterade av Reptilier, så tog Ashtarseparatisterna namnet Ashtars Galaktiska Kommando. De är inte baserade på ett speciellt stjärnsystem men i ett stort rörligt moderskepp. Beträffande Terras angelägenheter, så är Ashtarkommandots utpost i ert planetsystem relaterat till Galaktiska Federationen av Världar.

Ashtars Galaktiska Kommando är huvudsakligen stationerade i Solsystemet, p g a det strategiska läget i Nataru, på deras rymdskepp i Jupiters övre atmosfär som de kallar för Shar eller Shan.

Kommendör Vrillon levererar varning via TV

År 1977, blev Kommendör Vrillon från Ashtarkommandot vid utposten på Jupiter, auktoriserad att leverera en sändning via era radiofrekvenser, som lyder enligt följande:
“Detta är Vrillon som talar till er, en representat för Ashtars Galaktiska Kommando. Under många år har ni sett oss som ljus på himlen. Vi talar till er nu i termer av fred och visdom som vi har gjort med era bröder och systrar över hela denna, planeten Jorden. Vi kommer för att varna er att ödet för er ras och er värld så att ni kan berätta för era vänner vilken väg ni måste ta för att undvika katastrofen som hotar er värld, och varelserna på våra världar runt er. Detta för att ni kan dela detta i det stora uppvaknandet, när planeten passerar in i den nya tidsåldern hos Vattumannen. Den nya tidsåldern (New Age) kan vara en tid för omfattande fred och utveckling för er ras, men bara om era styrande blir medvetna om de elaka krafterna som kan överskugga deras omdömen. Var nu stilla och lyssna, för eran chans kanske inte kommer igen. Alla era vapen av ondo måste förstöras. Tiden för konflikter är nu det förgångna och rasen som ni tillhör kan gå vidare till högre nivåer av dess utveckling om ni visar er värdiga detta. Ni har bara en kort tid att lära er att leva tillsammans i fred och god vilja. Små grupper över hela planeter lär sig detta, och existerar för att föra ljuset vidare i det gryende ljuset av den nya tidsåldern för er alla. Ni är fria att acceptera eller förskjuta deras läror, men endast de som lär sig att leva i fred kommer att gå vidare till högre världar av andlig utveckling. Lyssna nu på Vrillons röst, en representat av Ashtars Galaktiska Kommando, som talar till er. Var medvetna att det är många falska profeter och vägledare som nu verkar på er värld. De kommer att suga energi ur er - energin ni kallar pengar och kommer att använda det onda gärningar och bara ge er skräp tillbaka. Era inre gudomliga jag kommer att skydda er från detta. Ni måste lära er att vara känsliga för rösten inom er som kan berätta för er vad som är sanning, och vad som är förvirring, kaos och osanning. Lär er att lyssna till rösten av sanning som är inom er och ni kommer att leda er på vägen av utveckling. Detta är vårt meddelande till våra kära vänner. Vi har sett er växa under många år medan ni också har sett våra ljus i era skyar. Ni vet nu att vi är här, och att det är fler varelser på och runt er Jorden än era vetenskapsmän erkänner. Vi är djupt oroade om er och er väg mot ljuset och kommer att göra allt vi kan för att hjälpa er. Ha ingen rädsla, sök bara att lära känna er själva, och lev i harmoni med er planet Jorden. Vi här vid Ashtars Galaktiska Kommando tackar för er uppmärksamhet. Vi lämnar nu planen för er existens. Må ni vara välsignade av den högsta kärleken och sanningen hos kosmos.”

Semiya

Semiya är den näst närmaste planeten runt stjärnan.

Uherians

En av dessa civilisationer är Uherianerna, en art med blåaktigt skinn som är mellan 1,2 och 1,5 meter långa[72]. De bor på den andra planeten, Semiya. Uherianerna innehar stora skrymmande ögon som kan se i det ultravioletta området, en avlång skalle, och händer med fem fingrar. De är inte besläktade med de Grå raserna och är unika för deras sort. Uherii, också kända som Uherianerna (engelska: Uherians), är en avancerad civilisation som specialiserar sig på byggandet av rymdskepp. De driver konteringsstationer i yttre rymden nära de Ashkeranska systemen där de massproducerar farkoster för olika leverantörer.

Kashta

Tredje planeten kring Ashkera vars namn, K-Ash-Tah, betyder (född) av den strålande stjärnan[1], [72]. Terraformades, för att den lämplig att hysa liv, med lyransk teknologi bestående av ljud och eterisk geometri. Vilken förändrar det biomagnetiska fältet hos planeten och därmed gör miljön på planeten för att skapa de bästa förutsättningarna för livsformer att utvecklas och/eller att bosätta sig där.

Katayy

Katayy (Courtesy ElenaDanaan.org) Katayy är en Taal-Lyran koloni från Vega, etablerad på en värld vid Sirius A: Planeten Kashta (“K-Ash-Tah”: [född] från den skinande stjärnan)[1]. Fredliga och välvilliga humanoider, huvudsakligen brunbrända och rödhudade p g a anpassningen till de miljömässiga villkoren hos deras nya värld, Katayyerna har större intresse av konst och andlig utveckling än diplomati och erövring, som är en anledning till varför de inte gick med i Ashtarkollektivet. De terraformade Kashta med lyransk teknologi som ljud och eterisk geometri, för att göra denna planet lämplig för liv. Dessa tekniker omvandlar det biomagnetiska rutnätet hos planeten och därmed, påverkar miljön vid dess yta för att skapa de bästa villkoren för livsformer att utvecklas eller bosättas. Katayy är medlemmar av Galaktiska Federationen av Världar men deltar inte i strider; deras påverkan är huvudsakligen genom vetenskapligt samarbete.

Genetiska bidrag från Katayy till Terra Hu skulle kunna förklara utseendet hos bl a indier.

Urantika

Urantika är den fjärde planeten runt Ashkera[72].

Uraman

Ubutuu

Ubutuu är den femte planeten runt Ashkera[72].

Kayzar

Thula (Sirius B)

“Thula”, Sirius, är en vit dvärgstjärna, mycket tät, del av ett trippelt stjärnsystem, 8,6 jordljusår från Terra, och den härbergerar en stor variation av kulturer[1]. I en cykel på 60 jordår, så kommer Thulas planetsystem närmare till jätten Ashkera (Sirius A) och detta är vad de kallar “den stora sommaren”. Diversiteten hos rasen trotsar fantasin, eftersom Ashkerusystemen, med dess tolv världar utspridda runt tre stjärnor med invirade banor, erbjuder flera miljömässiga villkor, från mycket torrt till tropiskt och tempererat, och passar för en rad olika arter. Genom att anpassa sig till olika miljöer, så har många också muterat och det är inte möjligt att dela in i precisa kategorier av alla Grå, Reptiloider, Amfibier, Humanoider, Insektoider and alla de Hybrida sub-arter som bebor dessa världar. Ändå, Thulas planetära system är huvudsaklingen bebodda av Reptilier från Orionalliansen, och belägring av Ashtarkollektivet.

Genetiska bidrag från Ashkeru-Taal till Terra Hu skulle kunna förklara utseendet hos asiater.

Den andra planeten i stjärnsystemet heter Nyan. Den fjärde planeten är en gasplanet, kallas för Ashtari och är centrumet för Anakh i Nataru. Den femte planeten heter Morgha och där hade Ashtarkollektivet sitt centrum fram tills upproret 2022-11-17.

Thulayan

Thulayan är den första planeten runt Ashkera.

Uliat

Syruu

Nyan

Nyan är den andra planeten runt Ashkera. Planeten är hem, men inte själsmatris än (TBC), för Ashkeru-Taal.

Ashkeru-Taal (T-Ashkeru)

Ashkeru-Taal (Myrah) (Courtesy ElenaDanaan.org) En genetiskt framträdande humanoid ras reste sig upp från mängden, född från korsbefruktningen av de Lyranska Taalkolonierna (anlände från Vega med Katayy) och lokala Grå, för att anpassa sig till de miljömässiga villkoren[1]. Denna ras kallas för Ashkeru-Taal, mer allmänt kallade T-Ashkeri. Mästare på vetenskapen om genetik, det är vanligt utövande för Lyranerna, när de etablerar kolonier på nya världar, att korsbefrukta med ursprungsbefolkningar för att frodas i den nya miljön. Lite mindre än den genomsnittliga Lyranska humanoiden är anledning av genetiska mutationer, Ashkeru-Taal har ett triangulärt ansikte med vidare ögon än vad som är vanligt för Humanoider, och smala silhuetter. De har en kultur som är orienterad mot vetenskap och teknologi, och vissa av dem, som har lämnat Thula, är inblandade på de höga positionerna inom Ashtars Galaktiska Kommando; Ashtarkollektivet har tagits över av Reptilier. På fyra av Thulas världar, samexisterar Ashkeru Humanoiderna med alla sorter av Reptilier och Hybrider, med komplexa diplomatiska avtal, inklusive delande av teknologi.

T-Ashkeruteknologi, när det kommer till byggkonst, har inspirerat många olika raser i galaxen, såsom att bevara de gamla Lyranska traditionerna av att inkludera naturen på lika villkor inom städer, omgruppera habitat i distrikt, och, mer än allt annat, byggandet av byggmaterial som de uppfann och som är enastående. Verkligen, det är ett material som är extremt motståndskraftigt mot olika typer av strålning (lämpligt på många olika världar) och är samtidigt, genomskinligt från ena sidan och ogenomskinligt från andra.

Som med alla Lyraner, så är T-Ashkeris diet huvudsakligen vegetarisk. Skolandet av barnen är också enligt Lyransk kultur, vilket innebär att först identifiera deras lämpligheter och gruppera dem i skolor enligt deras förmågor, för att utveckla deras potential. Satta tillsammans, barn med samma talanger kommer inte att tävla med varandra utan motivera och uppmuntra varandra; detta är vad anden i det Lyranska utbildningsystemet handlar om. T-Ashkeri är faktiskt inblandade på tre olika sätt med Terra; som del av Ashtarkollektivet, Ashtars Galaktiska Kommando och Galaktiska Federationen av Världar.

Myrah, på den digitaliserade bilden till höger, kommer från och bor på planeten Nyan.

När kolonisatörer ursprunglingen kommer från Nyan så kallar sig dessa för Sharuu vilket betyder från andra världar[72].

Sathys

Sathys är den tredje planeten runt Ashkera.

Ashtari

Ashtari, även kallad Nibiru till minne av Anakhims hemmaplanet i galaxen Uraia i ett annat universum, är den fjärde planeten runt Ashkera. Anakh flyttade centrumet för Anus imperium hit från Björnvaktarens stjärnbild i samband med att Anu ingick en dålig allians med Ciakharrdrottningen Tia. Anu var imponerade av Ashkeris brillians och relativa närhet till Orionzonen. De placerade sitt centrum vid gasjätten Ashtari i en annan dimension för att vara oåtkomliga för Nebu.

Anakhim

Anunnaki (Courtesy ElenaDanaan.org) Deras hemmavärld är planeten Nibiru, i en parallell dimension[1]. Portalen som de använder finns i Orion-zonen, så det är därför vi förknippar dem med denna kvadrant i rymden. De kommer från en dubbelstjärna som Nibiru går ett varv runt på 4000 jordår. Huvudstjärnan kallas Immaru, och det är en brun dvärgstjärna som är värd för många världar. Den sjätte planeten, Nibiru, har två satelliter och påminner om Terra, fast i en högre (medvetande-)densitet. “Anunnakene” betyder människolik (human like). Trots att de är en reptilisk kallblodig livsform, så påminner de om jordbor men är längre (2,5 m) och mer muskulösa. De har inget hår och vitt skinn. De har ett mycket strukturerat samhälle i vilken kvinnorna spelar en viktig roll inom politik och makt, trots att det är män som härskar i toppen. De reproducerar sig med ägg. De är kända för att att vara bland de mest avancerade samhällena beträffande genetisk ingenjörskonst. De leker mycket med genetik hos besegrade världar och speciellt med barn, där de försöker att skapa välvilliga hybrider som hjälper deras ändamål överallt i galaxen. Anunnaki har varit källan till att sprida stor genetisk biodiversitet och radikal förvirring i denna galax av dessa skäl. De är stora fienden till Lyranerna men också Ciakahrrimperiet. De är tekniskt avancerade och välutrustade inom krigsföring, vilket gör deras namn fruktade i denna galaktiska sektor.

Det finns också en legend om dem och deras skapelse[1]. För mycket länge sedan var det en tid när en konflikt rasade mellan Ashkera (Sirius A) och Orion-imperiet. För att lösa denna strid, så erbjöd den manliga kungen på Ashkera att föröka sig med Orion-drottningen och deras avkomma uppkallades efter den första blandningen av de två raserna: Nibiru “uppdelad från två”. De tog senare namnet Anunnakene: “Människolik (Human like)”, gett av Orion-reptiloiderna, eftersom de ser mänskliga ut fast bara utseendemässigt. Deras genetik var huvudsakligen reptiloid. De övervann den reptiliska rasen som hörskade när de anlände på Terra, blev de nya härskarna, och provocerade även andra bosatta kolonier. Reptiloiderna som lyckades rymma gick under jord, och de som inte kunde rymma, blev kallade “Igigi” (“watchers”), av Anunnaki och blev förslavade i 2500 år. Ciakahrr (Drakionier) hade protesterat mot att Anunnaki genetiskt modifierade Terras hominier till att bli mer utvecklade människor (Human).

Anunnaki lämnade slutligen Terra men innan de gjorde detta, så genetiskt skapade de en stor grupp av mänskliga varelser (specimens) med en minskad grad av medvetande för att ha som en ras av slavar vid gruvdrift av guld och andra tillgångar för dem[1]. De använde under en lång tid en annan ras: Solipsi Rai från Zeta Reticuli, och har nu band och överenskommelser med de Terra baserade Reptilierna för att hantera mänskligheten. Dessa kontrakt är en av många i den större skalan av överenskommelser med de Drakoniska och Orionimperierna gällande hur deras gemensamma besegrade världar skall skötas beträffande slavhandel, matkedja och genetiska experiment. Som det också görs med alla de andra erövrade världarna, så lämnar Anunnaki en elitkontingent på Terra för att kontrollera och manipulera, genom att skapa elitistiska mänskliga organisationer, vilka gör Anunnaki till del av den gömda militärindustriella jordkomplexet som finns djupt under jord. De arbetar med, och mot Ciakahrr samtidigt för kontrollen av Terra, vilket intressant nog avslöjar en spricka i planen: båda samarbetar för att påverka den långsiktiga mänskliga evolutionen och dess medvetande genom system system och elitistiska institutioner, religös fundamentalism, partriarkal domination och en kult av of girighet och våld, men de tävlar också mot varandra för det ultimata ägandeskapet av planeten och det är här den stora sprickan är. Deras skepp är “T”-formade.

Imperium i sju galaxer i sju olika universum

Anakh har alltid avlånga kranium oavsett vilken variant av grundrasen det är[30], [43]. Anakh kom till vårt Universum, från sin hemmagalax Orajia i ett parallellt universum, via Ohoraivortexen i stjärnbilden Björnvaktaren (Bootes) och började sitt imperium här.

Anunnaki har målsättningen, som en typ av riskreduktion, att härska i en galax per universum i sju olika universum. De kommer ursprunglingen från dubbelstjärnesystemet Immaru i galaxen Orajia i ett parallellt universum. Anunnaki heter egentligen Anakh innan de tog namnet Anunnaki efter att Anu hade fått i uppgift att ta hand om erövrandet av vår galax Nataru av kejsarinnan Akimlura.

Efter kejsarinnan Akimluras frånfälle verkar det som om Anu blev kejsare för Anunnaki i alla sju galaxerna som var och en befinner sig i var sitt universum. Anu fick Ea med den mänskliga kvinnan Nammu, som var del av hans hov, efter att Anu hade koloniserat och flyttat till Sirius B i Vintergatan. Tre andra kolonier koloniserade stjärnsystemen Arachnara, Ohorai (Arcturus), Arkelis och HD141399. Ea var tilltänkt att bli kejsare av Nataru. Men så fick Anu Yu med en reptilisk kvinna. Anu skapade allians med Reptiliska kollektivet av Orion. Anunnaki hade mer än 3/4 av Nataru innan Nebu kom. Anu ville inte delta i Orionkriget och drog sig därför tillbaka till ursprungsuniversumet. Men var alltid i närheten.

Nibiru & Eas återkomst

Nibiru är inte bara en planet i galaxen Ureia i ett parallellt universum utan även en sfärisk rymdfarkost som Ea, mer känd som Enki, besitter[29]. Anunnaki gillar att ge samma namn till flera saker. Samt att ha korta namn. Ea har återvänt till Solsystemet i samband med att halvbrodern Yu, mer känd som Enlil, har blivit arresterad i oktober månad år 2021 för grova brott mot bl a mänskligheten på Terra[25]. Ea är genetikern som har skapat den moderna människan (Hu-Man) utifrån det genetiska grogrund som den Intergalaktiska Konfederationen påbörjade för ca 374032 år sedan.

Person Alternativa namn Roll
Akimlura Kejsarinna över Anakh (Anunnaki) i sju olika universum. Mor till Anu[64].
Anu Ata Ra Anu Kejsare, Anu Ata Ra, över Anakhs imperium i Nataru[64]. Kunde gifta sig med kärleken Nammu mot modern Akimluras rekommendation. Far till Ea naturligt med Nammu. Far till Yu via insemination genom avtal med Ciakahrdrottningen Tia där Anu fick landområden i Orion i utbyte samt att Yu skulle få ta över tronen och områden som Anu är kejsare över.
Nammu Humanoid drottning gift med Anu sedan Anus fraktion bytte universum och flyttade till Nataru[63], [68]. Hon har kungligt blod av andra graden[69]. Är mycket klok och vacker, med gröna ögon samt mörkt hår. Är mor till Ea. Gav goda råd till Anu som under lång tid var förblindad av att utöka sitt imperium. Fick Anu till att skicka Yu till Ki tillbakahållen av Ea för att minska Yuhs skadeverkan. Hjälpte till med aktiveringen av vår ras Terra Hu för 374000 år sedan. Lever på Ashtari och rymdskeppet Nibiru, är Abra'ah och assisterar maken Anu i styrandet av Imperiet[65]. Har nyligen fått tillbaka sin status efter nedtagandet av Dominion.
Tia(mat) Ciakahrreptilisk lokal kejsarinna i Orionzonen där Terra ingår. Kommer från en utbrytarkoloni från Thuban. Mor till Yu. Mördad av Marutuk med magi efter godkännande av bl a Yu[70].
Ea Enki (N-ki - Förmyndigare av Jorden) / Poseidon (Grekland) / Taos (Grekland) / Osiris (Kemet) / Ptah (Egypten) / Shiva (Indien) / Neptunus Son till Anu[64]. Humanoid mor från Anus hov. Genetiker och alkemisk. Är den högst stående själen i Universum efter De Nio. Aktiverare av Terra Hu genom att blanda sin genetik med med den skapad av Intergalaktiska Federationens 22 förarrasers genetiska experiment. Skapade tillsammans med Alteanerna Atlantis i havet och kallas Poseidon av denna anledning. Är av Magdalenas blodslinje som Jesus tillhör. Kapten över det sfäriska rymdskeppet Nibiru. Blev en Abra'ah efter att han förlorat Atlantis och nästan blivit mördad av sin son Marutuk. Är nu arvinge, sedan Yus dom år 2022, till Anunnakis imperium i sju galaxer i sju olika universum.
Yu(h) Enlil (N-lil) / Thor (Norden) / Loke (Norden) / Seth / Vishnu (Indien) / Krishna (Indien) / Yahweh (Kanaan) / Zeus (Grekland) Son till Anu och Tia via konstbefruktning till följd av ett avtal där Anakh infiltrerades av Ciakahrr. Mor är Ciakahrreptilen Tia och far Anakhkejsaren Anu.
Växte upp på planeten Assamay IV (WASP82s stjärnsystem) i Orionzonen och blev uppfostrad i kungahuset hos Tia till att bli en hjärtlös kriminell[78].

Hade titeln N-lil, som betyder militär befälhavare av himlen. Härskare av Terra sedan han skickade en asteroid mot planeten för 11600 år sedan och förintade det mesta av livet på planeten. Har byggt sitt imperium från Ki med avsikt att övervinna fadern Anus imperium och erövra galaxen Nataru åt Ciakahrrimperiet och Nebu. Är Yahweh. Kallades för åskguden inom bland annat nordisk mytologi.

Arresterades på Ki år 2022 och dömdes i rådslag sammankallat av Intergalaktiska Konfederationen för brott mot (inter-)galaktiska lagar 2022-10-30[78]. Befinner sig ensam på en fängelseplanet i det glest befolkade stjärnsystemet Unurgunite, Sigma Canis Major, utan verktyg eller teknologi där hans livstillstånd och medvetandefrekvens kontinuerligt övervakas. Vi kommer inte att höra från Yuh på mycket lång tid...
Damkinah Maka till Ea och mor till Marduk[64]. Har bidragit med sin genetik till Terra Hus kristusmedvetande. Är till hälften reptilsk Anunnaki[65]. Är på Sirius B. Är en skadad själ. Är lättpåverkad och har under en period motarbetat maken Ea till fördel för Yu. Yu försökte omvända henne mot Ea. Har beslutat sig för att bli Abra'ah.
Neenmah Ninhursagh Är Nammus yngre systers (styv-)barn[64], [65]. Lämnades som spädbarn av Intergalaktiska Konfederationen hos Nammu och Anu[69]. Bara Nammu, hennes syster och Anu kände till detta. IK ville inte attackera Anakh militärt utan gjorde denna infiltration istället. Neenmah kom till Anakh för att skydda Ea, rädda hans liv och rädda mänskligheten Terra Hu. Föddes ungefär samtidigt som Ea och är formellt förstakusin till honom. Är genetiskt konfigurerad med mänskliga drag för att vara mycket lik Nammu och hennes syster och därmed göra dottern trovärdig. Utbildade sig till genetiker på uppmaning av Nammu. Återfick sina minnen vid Ki när Ea beslutade sig för att aktivera och fullända den mänskliga rasen Terra Hu. Neenmahs minne aktiverades när Ea beskrev hur svarthuvudena Terra Hu består av fantastisk genetik på den holografiska plattan på rymdskeppet Nibiru. Neenmah kände inte till sin bakgrund förrän expeditionen till Ki. Hon skapade Eva med förmåga att kunna ta emot lämpliga själar som är samma som för Adapa. Ninhursag är en titel och betyder kvinna (hon/henne). Betyder “hon som kommer från berget”. Berget symboliserar skötet. Konkurrerar även med Ea samtidigt som hon är den person som står honom närmast. Är nu på uppdrag på Ki för att slutföra uppdraget med aktiveringen av Terra Hu. Kommer att återvända till Nibiru senare när Terra Hu har vaknat. Är ingen Abra'ah till skillnad från många i hennes omgivning.
Marutuk Marduk / Lucifer (Ljusbärare på aftonstjärnan Sirius) / Amun Ra (Egypten) / Baal (Babylon) / Sa-Tan (Motparten till det goda) / Enki (Förmyndigare av Jorden) Son till Ea[64]. Förfördes av farbrodern Yu via hans son Ninurta till den mörka sidan och svek därmed sin far. Troligtvis så byttes hans själ, mot hans vilja, mot en Ciakahrrsjäl. Härskare av Saturnus fram tills år 2023 då han eliminerades av sin far. Har draken med delad tunga som kraftdjur. Känd som Amun Ra i Kemet (nuvarande Egypten)[27]. Tog över rollen som Enki (Förmyndare av Jorden) efter att han gjort uppror mot sin far Ea och försökt döda honom i samband med Atlantis fall. Detta faktum används ibland för att svartmåla Ea med illvilliga handlingar som hans son har begått. Mördade Tia med magi, efter godkännande av bl a Yu, för att ta över tronföljden efter Yu från Ninurta eftersom Yu ansåg att Marutuk var mer lämpad[70]. Övertalade Yuh att göra avtal med Nebu vilket möjliggjorde uppsättning av Själsåtervinningsmaskinen och bortrövandet av flera miljoner kvinnor varje år för skapandet av den hybridiserade rasen Essassani med AI-styrd Grå själ. Var den som kanaliserade "The Ra Contact: Teaching the Law of One"[38].
Thoth Ningishzida / Jehuti (grekiska) / Quetzalcoatl / Eas son och främsta vetenskapsman[27]. Avataren har tills nyligen vistats under Florida beskyddad av Myrfolket Ashai.
Ninurta Nintuk / Nintag / Ningirsu / Allah / Jehova[67] Son till Yu. Ersattes som tronföljare till Yu av Marutuk genom dödandet av hans moder Tia. Har varit i toppen av Illuminati på Jorden under årtusenden tillsammans med Yu, Marutuk och Pindar, fram tills år 2022.
Hathor Sekhmet Hathor är dotter till Marduk som förvandlas till lejongudinnan Sekmet, Ras öga, när hon skickas till Terra för att bestraffa den upproriska mänskligheten. Hon bestraffar mänskligheten ursinningslöst enligt fjärrsyning av Farsight[46].
Inuruanna Inanna / Afrodite / Ishtar / Venus Prinsessa som är dotterdotter till Yu och svärdotterdotter till Ea[64], [69]. Har tidigare bott på Ki och Naara. Är mycket vis[65]. Har tagit bort sin Ciakahrrgenetik. Är en Abra'ah. Kommer att spela en stor roll i galaxens framtid och utbildas av Ea för detta[42]. Bor på Nibiru.
Utu Barnbarn till Ea och tvillingbror till [64]. Bor på Nibiru.
Morgha

Morgha är den femte planeten runt Ashkera. Den är centrum för Ashtars Sirianska Kollektiv.

Ashtars Sirianska Kollektiv

Ashtarkollektivet (Ashtar Collective på engelska) kallas även “Sirianska Kollektivet”, huvudkvarteret för Ashtar Kollektivet finns i planetsystemet för Sirius B: Thula, på planeten Morgha[1]. Det inkluderar många arter, bland vilka vi hittar flest av följande: Reptilier (Reptiloider och Grå), Humanoider, och Insektoider. “Ash” betyder “starkt ljus” på det forntida gemensamma Sirianska språket och “Tar” betyder “sätet”.

2022-11-17 kom nyheten till Terra via emissarien Elena Danaan att stjärnsystemet Thula har gjort uppror mot Alliansen av de Sex. Upproret möjliggjordes av att Galaktiska Federationen av Världar hade lyckats hacka det kollektiva medvetandet Dominion när befälhavare av rasen Eban dimensionshoppande försökte lämna Solsystemet från DUMBen Dulce när deras fäste på vår planet föll år 2021.

Ashtar Kollektivet ger teknologi till hemliga regeringar

Under tiden, Ashtarkollektivet (det styrt av Reptilier från Orion) har också en inblandning med Terras allierade hemliga regeringar, där de tillhandahåller nya teknologier, i utbyte mot anläggningar och mänskligt material, så som interdimensionellt resande och mental kontroll, som testades i Philadelphiaexperimentet och Montaukprojektet. Teknologin som gavs var också för att hjälpa Jordborna utveckla sin eget krigsmässiga teknologi mot en slutlig utomjordisk invasion, trots att det verkliga hotet redan fanns närvarande. Det är Orionalliansen, genom Ashtarkollektivet, som importerade det biologiska materialet Ebola till Jorden. Allt detta inträffade innan Galaktiska Federationen nyligen satte ett slut för dessa avtal. Det måste också påminnas, för att undvika förvirring, att “Ash-Tar” är också en titel, motsvarande “Kommendör”, men det är inte ett personligt namn.

Emerya (Sirius C)

Emerya, Sirius C, är inte officiellt upptäckt än (2023-05-11) av astronomer på Jorden. Enligt engelska Wikipedia så påstås det att HST har bekräftat att Sirius C inte existerar även om existensen av en tredje stjärna har misstänkts sedan år 1894[26].

Xylanthia

Xylanthia är en planet runt Emerya som Nommo koloniserade.

Nommo

Nommo (Courtesy ElenaDanaan.org) Nommo är urspungligen från Nyan, en planet i Thula (Sirius B) systemet, men eftersom de blev jagade av Orionalliansen, så flyttade de till den tredje stjärnan i Ashkerusystemet: den mörka dvärgen Emerya, epicenter i den elliptiska bana för de två andra stjärnorna[1]. Där, var den unika planeten de terraformade för att passa deras krav för överlevnad. De kallade den Xylanthia. Nommoerna är amfibiska varelser, och är även androgyna med anledning det speciella inflytande de två stjärnorna har på alla livsformer på Xylanthia. Slitna mellan den kraftfulla gravitationskraften från Ashkera och den attraherande kraftiga magnetismen från Thula, Emerya är epicentrum inte bara för gravitationen för de två celesta kropparna, utan också för komplexa magnetiska konfigurationer. Med anledning av de närliggande omloppsbanorna för de två andra stjärnorna, så är det aldrig natt på Xylanthia. Det är en anmärkningsvärd och förvånande värld, intensivt duschade av ljus från de tre stjärnorna och är mestadels täckt av hav. Det är en rik, vacker vattenvärld. Nommo hade kontakt med många forntida civilisationer på Terra för omkring 5000 jordår sedan (Sumerien, Babylonien, Akadien, Egypten, Dogo…), med drog sig tillbaka när de blev bortjagade av reptilierna i Ciakahrrimperiet.

Mirza

Taal-Ghiar

Taal-Ghiar (Courtesy ElenaDanaan.org) Taal kungliga flyktingar från planeten Oman Khera, i det lyranska Mansystemet, bosatte sig på den tredje världen, Mandoghiar, i stjärnsystemet Ghiorak-An (Mirza, beta Canis Majoris, i Orionzonen). Historieböckerna från denna dystra era med de Lyranska krigen berättar om en överenskommelse sammanfattad av ledningen för Taalregeringen med Ciakahrrinkräktarna, med målsättning att vinna tid för att rädda Mankulturerna och civilbefolkningen, tillåta flyktingar att lämna, men en tvivelaktig punkt kvarstår gällande integriteten hos Taalkungligheterna, och till och med deras oklara inblanding, i första situationen, i Ciakahrrinvasionen. Alla annaler gällande denna händelse och Taal-Ciakahrrpakten, sades vara försvunna eller förstörda i hasten med att fly kriget... Dessa avtal inkluderade att kungafamiljen tryggt skulle lämna Mansystemet och det gjorde två skepp, ett med kungligheterna och det andra eliten från höga kast av Taalsocieteten, båda eskorterade av en Ciakahrrflotta. Den officiella destinationen var Vega men så fort som kortegen hade hunnit på behörigt avstånd, så bytte Taalkungligheterna kurs mot Orionzonen; till Mizrasystemet. Det är uppenbart att överenskommelsen mellan Ciakahrr och Taalkungligheterna inkluderade hemliga paragrafer som var okända i de officiella protokollen, och denna teori skulle förklara kopplingen mellan denna lilla Taalgrupp och de reptiliska innevånarna i Mizrasystemet. Dessa kungliga Taali lovades kanske att återerövra deras system och bli givna mer makt, vem vet, betänkande den naturliga förmågan för Ciakahrr att ljuga och förräda för deras egen fördel. Lång tid har passerat sedan dessa händelser och i nuvarande tider, har Taaliättlingarna i denna koloni korsbefruktats och hybridiserats med den lokala befolkningen, som gör den till en separat ras, långt från Federationens intressen. Deras inblandning med Ciakahrrimperiet och Orionalliansen är oklara än idag.

Centaurus (Kentauren)

I denna stjärnbild finns det närmaste stjärnsystemet från Jorden 4,3 ljusår bort. Det består av ett binärt par: Alfa Centauri A och B, och den tredje är Proxima Centauri 4,22 ljusår bort. Alla tre stjärnorna är en bit äldre, 4,85 miljarder år gammal, än Solen.

Alfa Centauri

Selo

Planet kring Alfa Centauri B.

Selosi

Silosian (Courtesy ElenaDanaan.org) De kommer från planeten Selo, också kallad Alfa Centauri B 4[1]. Mycket större än Terra, den fjärde planeten av detta system är en värld med sju månar (en av dem heter Seloin[17]). P g a närheten till den andra stjärnan i detta binära system, är natten väldigt kort och planetens omloppsbana är elliptisk, vilket möjliggör komplexa säsonger.

Selosii är långa, vithyade och vithåriga humanoider. Deras ögonfärg kan skifta mellan blå, grön eller grå. Som välvilliga varelser, är de del av Galaktiska Federationen av Världar, och assisterar mänskligheten i dess utveckling. Selosii bemästrar vetenskapen av att skörda den universella livskraften till kristaller, för att generera eterisk och plasmaenergi. De är moderrasen till den Telosianska kolonin på Jorden och har närvaro i rymdstationerna tillhörande Galaktiska Federationen av Världar som är i omloppsbana, och interagerar också med regeringar på Terran för mänsklighetens större bästa. De ser ut som jordbor och deras samhälle och kultur är baserad på en anda av jämlikhet och rättvisa. De förespråkar det visa och ansvarsfulla användandet av vetenskap och teknologi, fred, och bevarar deras neutrala position inom galaktisk diplomati.

Det tar tolv timmar att resa till Alfa Centauri 4 och två gånger per vecka, går en skyttel som länkar Federationens utpost i Terras närhet, till det kentauriska systemet. Deras vanliga skepp är silverfärgade och skivformade.

Selosi är den ras som är mest lik Terra Hu och de har infiltrerat Jorden sedan 1950-talet. De är lugnare än Terra Hu och har blå, gröna eller grå ögon. Håret är brunt vitt. Elon Musk är troligtvis Selosii.

Telosi

(“Agharier / Aghartier / De Skinande ”) De kommer från Alfa Centauri B 4, planet Selo[1]. De är långa vida mänskliga varelser, med bleka blänkande hy och vitt hår, och högt utvecklade telepatiska förmågor. Deras ögon är klara, från grå till ljusblå, och deras mat är växtbaserad, odlas hydroponiskt i konstgjort ljus som använder hela spektrumet. De använder psykotroniska teknologier inklusive kristaller och universell livskraftsenergi.

Telosii är en forntida Selosikoloni som bosatte sig på Terra före senaste istiden. Terras myter kommer ihåg dem som Lemurier med i själva verket så är Atlaner mer korrekt, eftersom deras civilisation bredde ut sig i området för Atlanten och deras stränder, som är varför de flyttade till den Amerikanska kontinenten, Västafrika och Västeuropa efter förstörandet av deras landområden. De kopplade bort från Galaktiska Federationen av Världar när de flyttade under jord, blev den västra grenen av det Agartiska nätverket. Agartaner är den generella terminologin för alla olika arter som bebor Terras underjord. Telosii har beblandat sig med Jordbor och deras genetiska markörer dyker regelbundet upp inom Terras befolkning. Tillika deras kusiner Selosii, som arbetar med Galaktiska Federationen av Världar, är Telosii av naturen välvilliga människor benägna att hjälpa mänskligheten att komma ihåg dess forntida historia, hjälpa till med dess uppstigning och förbättra hälsa samt livslängd.

Telosians (Courtesy ElenaDanaan.org) Deras rytm av existens är annorlunda från Jordborna; lugnare och tystare, vibrerande i en lite högre densitet. De arbetar med att hjälpa till med bevarandet av miljön och ekosystemen, och att strida de nya religiösa systemen som kopplar bort mänskliga varelser från naturen, till deras egen makt, och till Källan. För att hjälpa Jordbor att återhämta gömd kunskap, så har de tillhandahållit många verktyg och tips, handlett arkeologiska upptäckter och också, erbjudit nycklar till att avkoda forntida kunskap. Telosii är ursprunget till sädescirklar (crop circles), geometriska ledtrådar som vägleder avkodandet av förlorad vetenskap. De är också ursprunget till vad som felaktigt kallas för “Lemurianska kristaller”, vars mer korrekta namn skulle vara “Telosikvarts”. Varsomhelst du hittar dessa kristaller givna av jorden, är Telosii nära. I dessa, har de kodat nycklar för att låsa upp forntida kunskap och data relaterat till stjärnursprunget av vissa forntida civilisationer. Dessa måste användas som nycklar; de innehåller inte kunskap som man skulle säga i en bok, eller en apparat, men de tillåter tillgång till den. I denna, så hjälper de mänsklighetens uppstigning. Det är energisignaturen hos kristallstrukturen som är nyckeln.

Telosii kallas i vissa Keltiska kulturer för “De glänsande”, eller Sidhe. Nu, kan vi räkna till ungefär en och en halv miljon innevånare av ett återetablerat nätverk av antediluviska kolonier, utbredda under ytan hos planeten, i ett omfattande system av grottor. De huvudsakliga nätverken är lokaliserade; under området för Gobiöknen och omgivningar, i ett omfattande grottsystem under Tibet som länkar samman de centrala asiatiska systemen och slutligen, på den amerikanska kontinenten kring Mount Shasta i en underjordisk stad som kallas Telos. Det omfattande underjordiska nätet av tunnlar skapades huvudsakligen av Telosii, men det kom gradvis med tiden att delas för en stor del med Terras hemliga regeringar, från ögonblicket de senast undertecknade avtal med de reptiliska invaderarna. Olyckligtvis, “lockade” att tillhandahålla faciliteter till de existerande underjordiska strukturerna, slog sig en viktig fraktion av Telosii sig samman med det Grå och Reptiliska kollektivet för att skapa band med den Amerikanska regeringern i Washington-Telos Alliansen. Det är en hel diplomati i sig själv som pågår i underjorden mellan Terras militär, Telosii, Agartier, Grå (Maytrei, Zetai, Kiily-Tokurit) och Reptilier (Ciakahrr & Nagai huvudsakligen), som deras Reptiloida arter gradvis tog över majoriteten av Telosiernas underjordiska nätverk. I behovet för Reptilierna att länka de forntida nätverken till vissa militära baser, där borrmaskiner användes för att hetta upp berget tills det glöder, och sedan förglasa det. Hur som helst, denna speciella metod, trots att den tillhandahåller snabba resultat och undviker behovet av balkar och stöd, lämnar hela strukturen sårbar för jordskred och seismisk aktivitet. Dessa genomfartstunnlar, vars höghastighetstunnlar nu framdrivs av elektromagnetiska impulser, kopplar samman olika underjordiska städer över hela planeten så väl som vissa av de militära jordiska baserna tillhörande Förenta Staternas Flygvapens hemliga underjordiska bekvämligheter. Dessa tunnlar går mycket långt. En tunnel till exempel, kopplar Mount Shasta med en av de huvudsakliga städerna tillhörande Telosi i Matto Grossos djungel i Brasilien. “Ormvärlden” till exempel, som den kallas av lokalbefolkningen, är ett grottsystem i många våningar under de sydvästra sluttningarna i Himalya, där Nagai bor, tillsammans med ormkult av människor och reptiliska medarbetare, en som sägs att ha haft kontakt med Nazisternas Thulesällskap under Andra Världskriget. Ciakahrr har upprepat försökt, genom hot och manipulering, att göra ett ockult övertagande av de Aghartiska kungadömena, för vilka vissa fraktioner tyvärr har fallit offer för.

Ändå, så dånar ett uppror i en hemlig allians av de Aghartiska raserna, vissa Telosii och hemliga fraktioner i Förenta Staternas regeringar, förbereder tillbakadrivandet av Reptilierna, bli kvitt dem och att sätta ett slut för detta förtryck. Denna hemliga välvilliga allians har, vid denna tidpunkt, slagit sig samman med Galaktiska Federationen av Världar. Deras skepp kallas för “Silverflottan” och är antingen skivformade eller sfäriska. Det är de som skapar sädescirklarna med en teknik som använder frekvens, för att ge mänskligheten ledtrådar för att låsa upp forntida kunskap.

Beta Centauri

Beta Centauri ligger på 390 ljusårs avstånd från Jorden; till skillnad från Alfa Centauri som bara är 4,34 ljusår bort.

Dahlnor

Dahl

Dahl (Courtesy ElenaDanaan.org) Beta Centauri är, likt Alfa Centauri, ett trippelstjärnesystem som inkvarterar en mångfald av livsformer utspridda på totalt sjutton (sju?) planeter, inklusive reptilier, amfibier, insektoider, alla på en subcivilisationsnivå[1]. Den humanoida Noorkolonin från Lyran etablerade sig där och blomstrade, men valde att förhålla sig utanför affärerna hos galaxen. De har också valt att inte gå med i Galaktiska Federationen av Världar och lever i harmoni med alla de andra arterna på dessa sju världarna, som en oberoende entitet. Beta Centauris system är grundligt skyddat och anses vara ett oförstört himmelrike av fred. De har valt deras namn från kaptenen av arken som tog dem dit, deras legendariska kommendör Dahel. De har namngett världen de koloniserade “Dahlnor”.

Proxima Centauri

Meton

Metoni

Meton (Courtesy ElenaDanaan.org) Namnet på deras planet, som är i omloppsbana kring stjärnan Proxima Centauri, är Meton, och deras civilisation breder ut sig på de sju planeterna i detta stjärnsystem[1]. Proxima Centauri är av ungefär samma storlek som Solen och snurrar runt dubbelstjärnesystemet Alpha Centauri A & B. Dessa två större stjärnor skickar ut intensiv strålning medan Proxima, som är mindre ger ut en annorlunda, mycket intensiv strålning. Meton är liknande Terra (Jorden), med ett kontrollerat väder. Metoni är av “Noor” Lyranska gruppen av arter. De är långa, fredliga humanoider, vars livsspann når upp till nästan 2000 jordår.

De har ett fritt samhälle baserat på etiska koder snarare än lagar, och de har utvecklat konst som en viktig bas för deras kultur. Till exempel, deras stadsmiljöer är synnerligen intressant, med användande av genomskinliga organiska material, och de använder vetenskapen om ljud mycket, inom många områden. De kommunicerar telepatiskt men har behållit användandet av språk, för att kunna konversera med andra medlemmar av Federationen. Metoni är inte särskilt benägna att resa, men har en vetenskaplig nyfikenhet. Och som sådan, vetenskaplig nyfikenhet förde dem till Terra för observationer. Många Metoni anmälde sig till den vetenskapliga stationen som Galaktiska Federationen har i omloppsbana runt Terra.

Deras skepp är metalliska och skivformade med en låg kupol och tre uppsättningar av fönster runt om. De är ungefär 20 meter stora. Det ljusstarka strålandet runt farkosten är p g a av antändandet av förvrängningsfältet, för att omedelbart kunna resa mellan två punkter, genom att skapa en förvrängning i rummet, och hoppa i etern. Detta är lite annorlunda mot vad man kallar kvantresor (quantum travel). För att passera genom denna interdimensionella förändring (interdimensional shift), som det alltid är regeln när du befinner dig inom multiversum, passagerarna av skeppet behöver smälta samman deras varelse (being) som en frekvens med själva skeppet; det är vad som kallas “eteriskt resande”.

Något händer som är mycket intressant för din nyfikenhet, eftersom frågan ofta ställs, är ämnet om atmosfärskondensation. Många arter använder eterisk rörelse (etheric mobility), när de möter atmosfären hos en värld, och har deras skepp dolt i ett moln. Detta är en kondensationsprocess av molekylerna i atmosfären, skapat runt skeppet p g a värmen som genereras av det dimensionella förvrängningsfältet runt farkosten. Moderskeppen är mycket stora, de landar aldrig och har en lång cylindrisk form med rundande extermiteter (som särksiljer sig från pleiadianernas med platta ändar). Dessa kan transportera upp till 24 stycken skepp.

NGC 5128

Gemmen

Gemmen (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Radiogalaxen Centaurius A, även känd som NGC 5128 och Caldwell 77 sexton miljoner jordljusår från Jorden. Vilken är synligt i Kentaurens stjärnbild[3].
 • Arter och utseende: Humanoider i nionde medvetandedensiteten, som har en naturlig frekvens som liknar radiovågor. Det speciella med denna art är mycket sällsynt. Den är strukturerad i ett flertal av kollektiva medvetanden där själsgrupper har ett gränssnitt med en "Frövarelse", av vilka de är en fraktal av medvetande. För att förklara det annorlunda, denna kultur sprider sig i en mängd stjärnsystem, fast endast i den speciella galaxen. Var en en av dessa stjärnor är bebodda av "Frövarelser" i nionde medvetandedensiteten. De är icke-förkroppsligade plasmiska medvetanden. Dessa varelser delar upp sina medvetanden i en samling av fraktala Underväsen, som alla samverkar med den ursprungliga Frövarelsen som företräder sin grupp av kollektiva medvetanden. De undervarelser inkarnerar på planeterna i dessa stjärnsystem, de är i allmänhet 2,7 meter långa, har blått skinn och ett avlångt kranium. En annan stark aspekt av dessa varelser är att alla fraktaler av Frövarelsen samverkar med frekvensen av kärlek. Följaktigen, de är extremt kunniga i att läka och även att påverka Universums holografiska nät.
 • Kommunikation: Enbart telepatiskt.
 • Baser i Solsystemet: Inga.

Cepheus (Cepheus)

Cetus (Valen)

Valen är ett stjärntecken som ser ut som en val.

Norca (Tau Ceti)

Dubbelstjärna i Valens stjärntecken som består av en gul dvärgsjärna och en röd minidvärgstjärna[1].

Araman

Aramani

Aramani (Courtesy ElenaDanaan.org) Aramani kommer från en planet kallad Araman, i Tau Cetis stjärnsystem kallad Norca, och deras namn verkligen intygar deras lyranska ursprung: “Ara-mani” på det fornhistoriska lyranska ursprungsspråket, betyder “de landsförvisade männen”[1]. Aru (pl. Ara) = landsförvisade, och man (pl. mani / fem mana) = humanoid. Från Tau Ceti, skickade de också, i det yttre, en annan koloni till stjärnsystemet Epsilon Eridani; på en planet som de kallar Herea (“Herayaner”).

Aramani är en ras av solbrända ca 1,7 meter långa människor, med lätt spetsiga öron, mörkt hår och kraftig muskulär kompakthet. De är genetiska ättlingar till den lyranska Taal-rasen, en uppblandad grupp av humanoider som flydde attacken mot deras värld av Ciakahrrimperiet. De utvecklade en rättvis civilisation vars principer baseras på rättvisa.

Inte angelägna till erövringar, så har Aramani ett intresse av Terra bara för vetenskaplig nyfikenhet och av plikt till Galaktiska Federationen av Världar, till vilka de är anslutna. I allians med Plejadianerna, såväl som med andra samhällen som har varit offer för det Reptisika Kollektivet, så samarbetar de för att upprätta ett gemensamt försvar mot deras reptiliska nemesis. De besöker Terra bara i samarbete med arbetet hos Galaktiska Federationen av Världar, vars huvudsakliga arbete är att höja medvetandet hos Jordborna beträffande omstörtningen av deras samhällen av andra raser, speciellt Ciakahrr, Maytra och Kiily-Tokurt, som hjälper dem identifiera och exponera korrupta instutitioner och elitisk manipulation i samband med deras fiender, höjer människans medvetande och utvecklar strategier mot avancerad teknologier för sinneskontroll (mind control), övervakning av utomjordisk infiltration, avprogrammera sinneskontroll, rädda bortförda och implantatborttagning, och slutlige, främja multidimentionellt medvetande. Deras skepp är diskformade och med en mycket ren form.

Tau Ceti e

Emerther

Emerther (Courtesy ElenaDanaan.org) De kommer från Tau Ceti, ett dubbelstjärnesystem (gul dvärg och liten röd dvärg) i stjärntecknet Cetus (Valen), elva (11) ljusår från Terra, med fem (5) planeter, där bara två är bebodda[1]. En av Aramani och en, Tau Ceti e, en stor planet med tre månar, av Emerther. Deras värld är en vacker plats av fred, civilisation, andlighet och kunskap.

Som del av Rådet av Fem, denna mycket gamla ras är på avstånd relaterad till Solipsi Rai. De är ett kön och fortplantar sig genom kloning. Detta är produkten av en ordnad utveckling. De är inte särskilt långa, omkring en meter, har blekt grått skinn och ett stort huvud, runda axlar och långa tunna armar, tre fingrar och högre knän. Det som särkiljer dem från andra Grå raser, är att vissa egenskaper inte utvecklades på samma sätt och speciellt deras näsa. Emerther är den enda kända art av Grå som har en framträdande liten näsa. De har stora breda blå ögon, men självklart kan du inte veta det ifall du inte träffar dem, eftersom de bär skyddande svara linser. Deras nervsystem är baserat på elektriska stötar. Lugn, avancerad på många sätt, Emerther är mycket sympatiska folk att träffa.

Deras skepp var de som först gav namn till benämningen “flygande tefat” av ert folk. De kom år 1954 på vägnarna av Rådet av Fem, för en fredfull avsikt, för att varna olika regeringar för Do-Hu och Ciakahrr. De lyssnades inte på och vi vet naturligtvis vad som hände…

Coma Berenice (Berenikes hår)

Astorah

Lang

Lang (Courtesy ElenaDanaan.org) Denna vackra art kommer från Astorah, den sjätte stjärnan i stjärnbilden som ni kallar för “Coma Berenice”[1]. Detta stjärnsystem består av tio planeter, däribland Lang bebor tre världar. Lang är charmerande humanoider, inte särskilt långa (omkring 60 centimeter långa).

De kultiverar sin kärlek för estetik och kreativitet, de bär kroppsdekorationer såsom blå skinnpigment, fjädrar, pärlor, tingeltangel och andra tillbehör, för artistiska skäl och stamigenkännande. De få kläder som de bär är generellt sett väldigt färggranna. Männen bär fler dekorationer än kvinnorna, för att visa deras sociala tillskrivningar och meriter.

Naturen är väsentlig för deras liv och Lang är i total symbios med deras miljö, psykiskt och andligt. De jagar och äter andra djur, förvånande, med i all respekt för livets cykler, som de anser vara del av deras heliga trosföreställning. Trots att deras kultur ger ett primitivt intryck, så är detta missledande eftersom deras teknologi är väldigt avancerad, speciellt inom medicin och rymdresor. Där också, olika nivåer av civilisationer sipprar ut genom ett system av kaster.

De är del av Galaktiska Federationen av Världar. Besökare från Lang var bland de första utomjordingar att upptäcka Terra och de är fortfarande ihågkomna i norra Europa genom sägner om älvor och feer om ett mysteriskt “Litet folk”. De har aldrig fört bort människor utan istället, har de räddat ett mycket stort antal människor från Reptilierna.

Crux (Södra korset)

Elyan-Sukhami

Elyan-Sukhami (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax fortfarande inte upptäckt, som är synbar genom Södra Korsets stjärnbild[3].
 • Arter och utseende: Kattliknande humanoider (Haurons ras). Är ursprungsrasen för Laan.
 • Kommunikation: Vokal och telepatisk.
 • Baser i Solsystemet: På Terra: Nordafrika, Asien, östra Ryssland och Inre Jorden.
  Asteroidbältet: Merope.
  Saturnus: Månen Enceladus.

Cygnus (Svanen)

Aama (Cygnus-61)

Solipsi Rai

Solipsi_Rai (Courtesy ElenaDanaan.org) Solipsi Ra eller «Grå» (pl. Solipsi Rai) De kommer från ett stjärnsystem bestående av fem planeter i Cygnus (Svanens) stjärnbild, som de kallar “Aama” (hemvärlden)[1]. Det är ungefär 100 stjärnsystem i området ni definierar som Cygnus, och uppriktigt sagt, antalet planeter i detta område uppgår till mer än 1800 stycken. Man kan kategorisera Solipsi Rai som Små Grå. Deras civilisation är två biljoner jordår gammal och en ursprungligen fredfull ras. Deras översta ledare kallas Y-Martyyn och till skillnad från de flesta “Grå” raserna, är deras struktur inte baserad på ett bikupematriarkat (hive-matriarchy). De har inte några kolonier men hyser ett intresse för utvecklingen av andra arter. Solipsi Rai innehar ett mycket kraftfullt vapen som håller borta alla fientliga interstellära raser, speciellt Maytrei som har försökt att dominera dem och förlorat många skepp. Vissa av dem, olyckligtvis, har gått med i den negativa alliansen av Ciakahrrimperiet och det Grå Orionkollektivet, arbetar med Terras Förenta Staters regering, beträffande teknologi, i utbyte för människor som används för experiment. De är inblandade i Dulcebasen. Denna fraktion av Solipsi Rai är mycket aktiv i bortföranden, till nytta för Maytrei, Kiily-Tokurit och Reptiloider. De har också blivit klonade och konstruerad för bättre effektivitet, för att producera mer av dem som slavarbetare, och vi klassificerar dem som syntetiska livsformer. Deras skepp är diskformade.

Delphinus (Delfinen)

Sualocin (Alpha Delphinus)

Matrax

Matrax (Courtesy ElenaDanaan.org) De kommer från Sualocins stjärnsystem, som ni kallar för Alpha Delphinus, från en röd stjärna kallad Khadjaari[1]. Matrax är långa och ser imponerande ut med deras mycket långa skallar, smala tunna ansikte och säreget ledad kropp, men trots deras utseende som kan inge rädsla, så är denna art inte aggressiv. Matrax kan leva i upp till 400 jordår, de har besökt Terra i åtminstone 4000 år, de är del av den Galaktiska Federationen av Världar. Matrax skepp är äggformade.

Draconis (Draken)

Thuban (Alfa Draconis)

Ciakahrr

Ciakahrr (Courtesy ElenaDanaan.org) Reptilier som kommer från stjärnsystemet Thuban, eller Alfa Draconis, som är 215 ljusår från Terra och tidigare var er polstjärna[1]. De är smarta reptiloider som dumpades här av en annan väldigt överlägsen reptil ras, Tiamatianerna, från en annan dimension. De ursprungliga hemmavärldar kallas Lokas och Talas, och ingångspunkten till vårt kända Universum var genom interdimensionella portaler i zonen för Thubans och Alwaids stjärnsystem. De frodas i vätebaserade ekosystem på ökenplaneter. Alfa Drakonianerna kallar sig själva för “Ciakahrr” och anses, p g a deras tekniska framsteg inom krigsföring, som en mästerlig reptilisk ras. De är även kallade Dracos eller Dracs. Deras kroppar besitter följdriktigt skydd för att skydda deras skinn från attacker, medan deras övre kast har vingar som tillåter dem att färdas snabbt. De är ganska långa varelser, byggda och täckta av fjäll, eller ibland bepansrade och i vissa fall, fjäderdräkt. Alla dessa varianter beror på deras kast. Detta är en våldsam ras, och deras kultur baseras på krig. Ciakahrr ser på jordbor som en källa till näring, handel och slaveri, så de har inte direkt tålamod med människor, och de klandras för en stor andel av bortföranden. Trots att det ofta hävdas att en krigarras inte alltid skriker intelligens, så är Drakonerna ett undantag från denna regel. De är sannerligen mycket intelligenta (upp till en viss gräns), och de är också experter på genetik (också upp till en viss gräns). De innehar antingen tre eller fem långa kloförsedda fingrar med en motstående tumme med klor i ändrarna, en stor lägre haka, hål för öronen, och stora ögon. Deras kön göms av en lucka av skinn. De bär mycket lite kläder förutom extra bepansring, ofta försedd med en osynlighetsapparat. Ansikterna på dessa varelser är en blandning av ödla och humanoid. En stor ås kommer ner från toppen av deras huvuden och deras ögon har vertikala guldfärgade iris och svarta pupiller. Ibland, har iris eller hela ögat smala röd fläckar av blod. De är kallblodiga och behöver en lämplig miljö för att upprätthålla deras kroppsfukt och temperatur. Hur som helst, deras fjäll skyddar dem från fuktavdustning, och är större och tjockare på deras rygg. De är även lämpliga för rymdresor p g a deras förmåga att hibernera. De har övernaturliga krafter som:

 1. Formskiftning (inte alla medlemmar)
 2. Telepati,
 3. Interdimensionellt resande (de flesta raserna kan inte göra detta),
 4. Döljning (cloaking) (endast för högt rankade medlemmar).

För att ha de förmågorna, behöver en Reptilier först accepteras in i en elitgrupp som infiltrerar och har medgrundat Illuminaterna. De är särskiljda i två typer:

 1. Jorddrakoner och
 2. Drakoner ej på Jorden.

Påstår falskeligen att de kommer från Terra

Jorddrakonerna fördaterar människan på Jorden med flera hundra miljontals år[1]. Likt andra reptilier, så påstår de falskeligen att ha sitt ursprung på Terra för flera miljoner år sedan, ett faktum som de använder för att rättfärdiga deras försök att "återta" denna planet för dem själva. Sanningen är att, de hittade den före alla andra och tvistade dess ägarskap med Lyrianerna, Selosii och Anunnaki, hävdade den som deras. Alla nya besökande raser anses av dem som invasiva. P g a deras förmåga till interdimensionella resor, har Galaktiska Federationen av Världar låst Terra-Drakonerna i det tredje dimensionella planet (3D), och också blockerat Drakonerna från utanför Jorden från att penetrera Terras stjärnsystem, med en energibarriär i ytterdelarna av Solsystemet. Ciakahrr var en av de första raserna att nå nivån interstellära resor och de har förhindrat evolutionen av många kulturer, och hindrat dem från att nå samma tekniknivå. De har också fröat många världar med deras biologiska avkomma och hybrider, eftersom de ser sig som de ursprungliga härskarna av styrda världar, överlägsna de inhemska arterna som de ser som underlägska raser. De har också investerat i att skörda Terras resurser, där de drar nytta i det målet av de lokala befolkningarna för att göra jobbet åt dem. Detta görs genom dold kontroll av gruvbolag och industriella företag. Du är konfronterad med en krigsförande civilisation som uppföds från ägg förstärkta med hormoner som snabbar på födseln för att skapa starka krigare, som kan leva under marken och i de mest avlägsna samt fientliga delarna av er planet.

Försöker ta över Jorden

De försöker att ta över planeten i vad vi kallar ett “fönster av möjlighet”, som är tidsintervallet från att ett samhälle blir federerat tills det blir en interplanetär och interstellär kraft[1]. Och ert sådana tidsintervall börjar nu att sluta sig! Problemet är att vi, av den Galaktiska Federationen av Världar, inte kan ge er teknologin för interstellära resor just nu eftersom ni inte är federerade än bland er själva som ett unikt fredfullt samhälle. Ni behöver växa och mogna för att själv nå den marginella tröskeln i er utveckling och tro mig, vi gör det bästa vi kan med våra förmågor för att snabba på att ni kommer dit så fort som möjligt. På andra sidan, gör dessa invasiva raser som Grå och Reptilier, allt de kan för att upprätthålla detta fönster öppet genom att hålla tillbaka avancerad teknologi från Terranerna och underhålla förvirring, konflikter och krig. Föreställ er, den dagen då ni slutligen är förenade som en, på er hemmaplanet som ni –äntligen- sannerligen äger, och har förmågan att kolonialisera andra världar, hitta lösningar på överbefolkningen och miljöproblem, om man också räknar in att Jordborna besitter inneboende "krigarnatur" som Ciakahrr är rädda för, den tid då Jordborna kommer att nå interstellära resor… Jordborna kommer att bli ett hot mot Reptiliernas imperiums agenda. Och Reptilierna vill inte att detta skall hända. Deras skepp är av vitt olika typ, ofta skivformade med det är en gemensam konstant: Ciakahrrs moderskepp är jättelika, stora rektangulära fartyg.

Språk & kommunikation

Deras språk låter som rullande atonala vokaliseringar från strupen, morrande och klickande ljud, ganska höga och obekväma att höra, vilken delvis är anledningen till varför deras telepatiska förmågor är som välraffinierade[1]. Krigarna pratar sällan, utan kommunicerar med varandra och deras överordnade utan tal. De kallar sig själva för “K’Akumaa”, som betyder “individuell”, när de adresserar varandra. De kallar Terra för “Shan”, och jordbor för “Shanaï”.

Social struktur

Det följer snarare en insektliknande kastbaserad struktur än en reptil social struktur, och består av tre huvudsakliga kast[1]:

Ciakahrr - Kungligheter och eliten

Ciakahrr kungligheten är fjälliga individer i beige eller grönbruna färger, och de är mellan 5,5 och 7,6 meter långa (18 till 25 fot). De har rundade horn, en svans, och vingar som är klaffar av skinn ledade av utväxter av deras revben och kan vikas bak tätt utmed kroppen. De har stora ögon färgade guld-röd till blå, med vertikala spaltpupiller. P g a deras storlek, psykiska förmågar och vingar, Ciakahrr var felaktigt förväxlat med er legendariska Drakar (i vilken konfundering ni gav detta namn till stjärnbilden som de kommer ifrån: Draconis). De är kända att ha de bevingade ormen som symbol. Eliten är vanligtvis svarta och bruna med gula eller röda sträck och kan väga upp till 850 kg (1900 pounds). Också bevingad. De trivs med att förorsaka rädsla i deras objekt, jagar speciellt på de yngsta objekten för mat, speciellt barn från Jorden, att äta som en delikatess. Som jag redan har nämnt, barn från Jorden som utsätts för intensiv smärta producerar en substans som Ciakahrr är speciellt förtjusta i. Vissa Ciakahrr kan också se över till samt röra sig till andra (medvetande-)plan.

Nagai - Krigarkastet

Naga (Courtesy ElenaDanaan.org) Kortare och tjockare, mycket muskliga, inga vingar. De är aggressiva, våldsamma, och fruktade genom galaxen för deras omtalade aptit för strid. Deras skill har fjäll och kan vara från mörkt röd till orange med svarta streck. De är 2,1 till 2,4 meter långa (7 till 8 fot) omtalade och fruktade för deras stridsförmågor. Deras ögon är gula, vinklade, med vertikala spaltade pupiller. De har förmåga att begrava sig själva för att vänta i bakhåll, under längre tid, och överlever med bara ett mål mat var tolfte till femtonde dag (tekniker utvecklade för att öka deras aggressivitet och törst efter blod). Deras symbol är Ouroboros.

De lägre kasten

Mindre (1,2 till 3,7 meter (4 till 12 fot) långa) och betydligt svagare, mycket mindre kroppsrustning. Inga vingar. De kan delas in i sju underkaster:

 1. Vetenskapsmän
 2. ingenjörer,
 3. industriarbetare
 4. präster
 5. handlare
 6. militärer
 7. säkerhet
 8. matare (feeders)

De kan uppträda som bruna, röda, blå eller mörkgröna. De har huvudsaklingen gula ögon.

Formskiftning (Shapeshifting)

Detta är en förmåga som de utmärker sig i och som har utvecklats från en naturlig kamouflageförmåga, för krigs- och erövringssyften[1]. De kan sudda ut deras energisignatur till vilken signatur de väljer och det kan vara mycket bedrägligt. De är mycket bra på det. Deras naturliga mentala kapacitet för att generera illusioner är kopplat till en säregen teknologi som innefattar tillfällig molekylär omstuvning (Adrenokrom hjälper det mycket) och visuell vibrationell modulation, genom användandet antingen av ett projicerat hypnotiskt eller holografiskt fält omkring deras kroppar. Det är en virtuell skärm, eller vad du kan kalla en hägring, om du föredrar, vilket är ett enkelt sätt att beskriva hur banan hos ljus ändras och omordnas för att skapa en synvilla. Och självklart, de maskerar sig också som Telosii och Pleijadianer, i ett försök att lura bortförda och vinna deras medgörlighet. Och självklart, också, som ni vet, men det är alltid bäst att påminna det, inte alla Plejadianer eller mänskliga besökare är reptilier inblandade i någon typ av agenda mot mänskligheten. Detta måste skrivas ner och påminnas, lika mycket som vetskapen om att kunna bli synligt missledd. Drakoner genomför dessa förvillande formskiftningar inte bara för att bedra bortförda och göra saker enklare, men också för att förvirra dem och ge Plejadianerna samt liknade raser dåligt rykte, i ett försök att välvilliga arter förlorar anseende och tillit sett ur Jordbornas ögon. Vid sidan av användbara droger (som Adrenokrom) som hjälper molekylärt omordnande samt stabilitet i processen av formskiftning, så bryter Ciakahrr monoatomiskt guld, med hjälp av slavar så klart. Denna särskilda mineral stimulerar deras neurosystem.

Hur man identifierar en formskiftare

När du väl har lagt denna grund på minnet, så är det ganska uppenbart[1]. Här är de huvudsakliga dragen hos en Reptilisk formskiftare i maskering:

 • De är längre än den genomsnittlige kaukasiske mannen.
 • De har vanligtvis brunt hår men kan härma blonda utomjordiska raser också.
 • De har en smal överkropp och starka, höga, muskulära överben.
 • De har smala ögon som behöver ständig fukt.
  För denna nödvändighet, har de ett membran som "smackar till" med jämna mellanrum.
  I en speciell vinkel hos ljuset, speciellt om du ser på dem från en sidovinkel, kan du ana deras spaltartade pupiller.
 • Titta på beskaffenheten hos deras skinn på deras vrister och i deras nacke; det är här som de har svårast att hålla den molekylära omvandlingen.
 • De har en kraftig nedre käke, det är en struktur som de kämpar med att förändra, och ett stort leende med fler tänder än vad som skulle vara normalt.
 • Den formskifande illusionen ger perfekt symmetriskt ansikte, vilket kan vara förvånansvärt attraktivt.
 • De är experter på att manipulera, narcissister, och provocerar fram konflikter, dränerar energi, och hungrar efter makt av alla sorter.

Pindar

Pindar är den högst uppsatte Ciakahrreptilen på Jorden[25], [73]. Denne dömdes i Rådet av de Skinande under oktober månad år 2022.

Grumium Eltanin (Epsilon Draconis)

Magel

Magel (Courtesy ElenaDanaan.org) De är röda reptilier som kommer ifrån Grumium Eltanin (Epsilon Draconis) och ser mest ut som dinosaurier. Det är en blyg och fredsfull ras, som inte interagerar med människor. De är nattliga varelser, som skördar och äter gnagare och insekter. Magel har två permanenta baser någonstans i Sydamerika och nära Oaxaca, Mexiko. Åtminstone tre av dem är under brasiliansk förmyndarskap sedan mer än tolv jordår. De besöks av deras egna ras var tjugonde år och nästa gång är (i så fall) år 2036.

Tiphon Giansar (Sigma Draconis)

Giansar

Giansar (Courtesy ElenaDanaan.org) Deras hemmavärld är Tiphon Giansar (Sigma Draconis)[1]. Giansar är 1,2-1,5 meter långa iguanoider/sauroider, med avlånga ansikten, en svans och gulaktigt till grönt ödleskinn. När de är på Terra, bär de ofta mörka rockar med luva, som kamoflerar deras sauriska drag. De är också extremt farliga och hatfulla mot människor samt lägre rankade stående reptiloider såsom Grå, och liksom alla andra grenar av reptilrasen (serpent) så använder de svart häxkonst, trolldom och andra former av mental kontroll mot deras fiender. Det verkar som om det finns en dimensionshoppande trollkarls- eller prästklass bland de reptiloida arterna. De är en typ av vampyrer som livnär sig på människans känslomässiga livsväsen, suger upp energin de behöver inte bara för att nära deras auriska kraft men också för att fånga och och förslava människor genom deras laster och svagheter, blockerar deras andliga utveckling och drar ner dem till de lägre planen av existens, samt att förankra oss i det lägre dimensionella planet. Den reptiliska naturliga agendan är universell inom deras imperium: Erövra, införliva och konsumera. Och det är inte bara deras agenda men också deras natur. De använder människor som parasitvärdar, införlivar dem genetiskt (hybrider), psykiskt (implantat), samt till och med bioplasmiskt. Mörka magiska ritualer som innefattar kontakter med dödsrikena och att inkalla "demoner"... du vet vad jag menar med demoner, är mycket användbart för reptilierna för att skapa revor i rumtiden mellan deras och era dimensionella plan. Av anledningen att dessa varelser livnär sig på dysterheten hos det mänskliga kollektivet, så är det bästa och sanna vägen att bekämpa dem genom att bekämpa din fiende inom dig. Godtycklig metod av motstånd som innefattar att skina ditt eget ljus och hela dina sår samt svagheter är till stor hjälp.

Eridanus (Floden Po)

Kohan (Epsilon Eridani)

Stjärnsystemet kallas Kohan av lokalbefolkningen Kahel[68].

Ammankha

Ammankha är den första planeten och betyder det träskiga stället.

Kahel

Kahel (Courtesy ElenaDanaan.org) De är en Lyransk koloni som tillhör den humanoida rasen Ahel[1]. Bosatta i detta stjärnsystem som på Jorden kallas Epsilon Eridani, på den första planeten: Ammankha (Det träskiga stället). De terraformade denna fuktiga värld lämplig att skydda liv på deras bekvämlighet och utvecklades till en stor och fredfull civilisation, som tar en aktiv del i den Galaktiska Federationen av Världar. De är Humanoider med ljus hy, långt hår av olika färger även om den ursprungliga Ahelrasen är unikt blond. Kahil importerade med dem den fina distinktionen av den Ahelska Lyrakulturen, med det utbildningssystem, dess kaster, andlighet och vetenskapligt kunnande, speciellt inom genetik.

På grund av deras förvånansvärda likhet med arterna på Jorden, så infiltrerade Kahil samhällen på Jorden som grundarbete för den Galaktiska Federationen av Världar. Deras skepp är extremt eleganta till formen.

Jerry Wills är ett exempel på en Kahel som är uppväxt och bor på Jorden.

NGC 1300

Ashai

Ashai (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax NGC 1300, Eridanus galaxhop, 75 miljoner ljusår från Jorden[3]. Deras civilisation breder ut sig på hundratals stjärnsystem.
 • Arter och utseende: Insektoider.
 • Kommunikation: Endast telepatiskt, p g a uppstigning nyligen till sjunde medvetandedensiteten, trots att de i ett mer nära förflutet besökte Jorden och etablerade en koloni meda de fortfarande var verbala.
 • Baser i Solsystemet: Terra: Forntida Mukoloni och forntida koloni på Mars. Vissa av deras avkomlingar lever fortfarande på Mars.

Fornax (Ugnen)

Galaxen UDFJ-39546284

Egon

Egon (Courtesy ElenaDanaan.org) Egon kommer från galaxen UDFJ-39546284, 13,2 miljarder ljusår från Terra, och är synbar för dig i stjärnbilden Fornax (Ugnen)[1]. De kallar sig själva för "Egon" och reser genom vortex. De är en lång, vacker mänsklig ras, med ljus iriserande hud, ljust hår, och de har egenheten att lukta som blommor, möjligtvis p g a de bor i en botanisk natur. Egoni besöker inte mycket men de har kontaktat Jordlingarna en gång år 1935, i Sovjetunionen. De adresserade dem på en typ av slavisk dialekt och de lämnade ett skrivet meddelande på omkring tio meningar. Men med de politiska händelserna vid den tiden ströks allt utom datumen "2017-2022" över med svart bläck. Vi tror att de kom för att varna er om ett kort tidsfönster under vilket ödet hos er ras kommer att bestämmas.

Egon är del av den Intergalaktiska Superfederationen som har fröat Humanoider i Nataru (Vintergatan) med början i stjärnsystemet Man (Kepler-62) i Lyrans stjärnbild sett från Jorden.

Egon (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax UDFJ-39546284 - Fornax (Ugnen) 13,2 miljarder ljusår bort[3]. Hemmavärld: Horayan.
 • Arter och utseende: Humanoid, 2,1 meter långa, ljust regnbågsfärgat skinn, ljust hår, luktar som blommor, klara ögon.
 • Kommunikation: Vokalt och telepatiskt.
 • Baser i Solsystemet: Terra: Ryssland, Sibirien, Ukraina.

Grus (Tranan)

Gliese 832

Ardamant

Elmanuk

Elmanuk (Courtesy ElenaDanaan.org) Elmanuk kommer från stjärnbilden Tranan (Grus) nära stjärnan Alnair, i det gamla stjärnsystemet Gliese 832[1]. 16,2 ljusår från Terra. Deras planet kallas Ardamant. Är känd som en av de mest fredliga raserna, Elmanuk var med vid skapandet av Rådet av Fem (var nio raser från början) före det att Galaktiska Federationen av Världar verkligen fick konsistens. Detta råd, först kallat, vid dess skapelse, för Rådet av de Nio, eller Rådet av Ardamant, hade i syfte att se efter underutvecklade världar och skydda dem från Orion Alliansen och Ciakahrrimperiet. Elmanuk är långa och mycket smala; du skulle kunna tänka att de bara är skinn och ben men du skulle bli förvånad av deras fysiska förmåga och styrka. Deras ögon är mycket stora och som de flesta Grå raser så bär de skyddande linser. De har två kön men vid tider av nöd så kan männen byta kön genom att aktivera en livmoder i deras mage. De har en bäckenöppning som är anpassad för att föda. När de byter, är detta en mycket smärtsam process vilket är anledningen till att detta endast sker när det verkligen behövs. De är inte så många nu och deras gamla ras föredrog att dra sig tillbaka från den aktiva galaktiska diplomatin. De närvarar fortfarande i det Galaktiska Rådet av Federation men endast när detta är nödvändigt. Vid tidpunkten då de skapade Rådet av Ardamant, så myntade de den berömda meningen: “Fem universa, 2500 arter, en ras.” Självklart, sedan dess har det blivit känt att de är många fler universa och raser, men denna mening blev klar eftersom den är så illuster. Galaktiska Federationen av Världar använde den till och med för att skapa sitt eget axiom: “Ett multiversa, En ras.” De besökte Terra år 2002, för att förbereda för det Stora Uppvaknandet, i vars planerade de har varit involverade. De är ganska lika Arcturianerna (Ohorai). Deras eleganta skepp är “V”-formade med inte helt triangulära.

Hydra (Vattenormen)

Indus (Indianen)

Leo (Lejonet)

NGC 3521

Khreg

Khreg (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax NGC 3521 (synbar genom Lejonets stjärnbild)[3].
  Hemmavärld: Harak.
 • Arter och utseende: Ca 2,1 till 2,4 meter långa, brunt skrynklat skinn, rektangulära blå ögon. De har smal bröstkorg och breda höfter, långa lemmar och lång nacke. Avlångt huvud med rektangulära ögon. Elena Danaan mötte en av dem kallad Geittak på Thor Han Eredyons skepp.
 • Kommunikation: Endast telepatisk.
 • Baser i Solsystemet: Inga.
 • NGC 3842

  Arag'Un

  Arag'Un (Courtesy ElenaDanaan.org)

 • Ursprung: Galax NGC 3842 i Lejonets stjärnhop, 330 miljoner ljusår från Jorden[3]. Hemmavärld: Noya, system av sju planeter.
 • Arter och utseende: Reptiloid.
 • Kommunikation: Vokalt och telepatiskt.
 • Baser i Solsystemet: Inga.
 • Lyra (Lyran)

  Lyran är hem för ett överflöd av världar, och den huvudsakliga krubban för den humanoida arten Man[1]. Det finns inte något ekvivalent namn för detta stjärntecken, som konstruktionen av en lyra som den formar i himlen på Jorden är en visuell gruppering som bara syns från vår planet. Trots att många av de "lyranska" världarna är sammankopplade av en gemensam, extremt gammal kultur, och fyra ursprungliga Humanoida raser befolkar majoriteten av dessa världar (Taal, Ahel, Noor och Laan). En stor variation av andra arter bebor också detta område, speciellt ett fåtal fredliga inhemska Reptoida raser (Afim Spiantsy m fl), men bara de raser som interagerar med Jorden och dess historia beskrivs. Vi kallar stjärnsystemen hem för dessa kulturer "Primära system".

  Människans skapare i Vintergatan kom till Lyrans stjärnbild. Människan kom från någon annan galax innan dess som inte är känt i dagsläget. Följande planetsystem i Lyran är kända enligt Galaktiska Federationen av Världar. De flesta av stjärnsystemen ligger vid för människan mindre välkända stjärnor som har namn från Henry Drapers katalog, HST Guide Star Catalog (GSC), och Wide Angle Search for Planets (WASP).

  Lyra Planet Systems (Courtesy ElenaDanaan.org)

  Lyra - Almeyron Lyra - BorogUruz Lyra - Daran Lyra - Elhaziel Lyra - Elfrak Lyra - Ataman Lyra - Diriz Lyra - Eekaluun Lyra - EyjyenKolomat Lyra - Hargaliat Lyra - Man

  Primära stjärnsystem

  Bland det stora antalet planetsystem, här är hemmen för högnivåcivilisationer[1]. Man Humanoidernas raser spreds i många stjärnsystem. Följande har haft påverkan på Jordens historia eller denna kvadrant av galaxen:

  Almeyron

  Stjärna: HD177830.
  Avstånd: 205 ljusår.
  Detta system består av sju planeter, huvudplaneten är dubbelt så massiv som Jupiter och har 407 jorddagar i omloppstid. Den näst största planeten är också ganska stor och har en omloppstid på 111 jorddagar. Tre planeter i detta system är bebodda av kolonier från Man-kulturen (Kepler-62).

  Borog Uruz

  Stjärna: HD173416.
  Avstånd: 440 ljusår.
  Har två planeter; som är reptiloid, och en Laan-koloni från Man.

  Daran

  Stjärna: HD176051.
  Avstånd: 48,5 ljusår.
  Binärt system med sex stycken planeter. Är hem för en reptiloid art.

  Elhaziel

  Stjärna: HD178911.
  Avstånd: 161 ljusår.
  Trinärt system bestående av en gul stjärna som är i omloppsbana kring en binär stjärna. Denna tredje stjärna har ett planetärt system av sex stycken planeter. Är befolkad av Noor-humanoider.

  Elfrak

  Stjärna: GSC02652-01324.
  Avstånd: 523 ljusår.
  Har fyra planetsystem och är befolkade av Taal-humanoider.

  Ataman

  Stjärna: WASP-3b.
  Avstånd: 800 ljusår.
  Denna stjärna har fyra planetsystem, är vagga för många unika livsformer. Ingen av dessa har ännu nått nivå galaktisk civilisation men mänskliga kolonier (Taal och Ahel) har utposter i detta system.

  Diriz

  Stjärna: Kepler-7b.
  Avstånd: TBD ljusår.
  Tre planeter utgör detta system, är bebodda av Reptiloider och underarter av Laan-humanoider.

  Eekaluun

  Stjärna: Kepler-8b.
  Avstånd: TBD ljusår.
  Två planeter är i omloppsbana kring denna stjärna varav en är bebodd av reptiloider som är pacifister.

  Eyjyen Kolomat

  Stjärna: Kepler-20.
  Avstånd: 934 ljusår.
  Fem planeter, de tre inre är mindre och befolkade av humanoidkolonier från Man-systemet.

  Hargaliat

  Stjärna: Kepler-37.
  Avstånd: 208,7 ljusår.
  Tre planeter, varav två av den är små sterila planetoider. En har liv och en ordentlig civilisation. Humanoiderna där är en hybrid gren av Taal och Laan.

  Man (Kepler-62)

  Stjärna: Kepler-62.
  Avstånd: 1200 ljusår.
  De fem planetsystemen är alla befolkade. Det är vaggan till civiliationen av Man-humanoider i Nataru. Var olyckligtvis huvudmålet i Lyrakrigen med Ciakahrrimperiet p g a dess närhet till en interdimensionell vortex.

  Humanoider kom till Vintergatan via stjärnsystemet Kepler-62 i Lyran.

  Taal Shiar kommer från den tredje planeten Kepler-62d. De är tyvärr negativt orienterade och är med i Ciakaharrkollektivet. De är väldigt lika Homo Sapiens Sapiens och smälter in i vårt samhälle utan problem.

  Kepler-62 Star System (Courtesy NASA Ames/JPL-Caltec) Kepler-62 Man System (Courtesy ElenaDanaan.org)

  Laan

  Laan (Courtesy ElenaDanaan.org) De kommer från den första planeten: Egoria[1]. Detta var en mycket praktfull värld, olyckligt först i raden när den massiva Ciakahrrflottan närmade sig Mans stjärnsystem. Överlevarna flydde till den tredje planeten, Omankhera, bebodda av Taali och maktcentrum för hela planetsystemet. Olyckligtvis, stod denna näst på tur... Taali lyckades stoppa invasionen genom att försöka sig på förhandlingar med inkräktarna, vilket tillåt tillräckligt med tid för alla de fyra befolkade planeterna att sätta en evakuationsplan i verket. Är långa humanoider med vackra kattlika ansiktsdrag på den övre delen av deras huvud, från deras platta näsa med märkbara näsborrar, till deras långa kraftiga röda eller guldfärgade hår, trota att deras mus är humanoidlik, såväl som resten av deras kroppar. Deras öron är små och rundade, och de har en svans. Deras skinn, i allmänhet ljusbrunt, är täckt med en kort silkesliknande päls och deras ögon kommer med alla nyanser, bärnstensfärg och turkos är de vanligaste färgerna.

  Egoria, deras hemmavärld, innan den blev genomsökt och förstörd på dess vegetation för att bli en reptilisk gruvanläggning, var en vacker värld som fortfarande omtalas i våra legender. Vegetationen hade, på Egoria, färger som inte kan hittas annanstans såsom gyllene magenta, rosa och lila, och himlen hade ett grönblått skimmrande ljus. Laanstäderna byggdes av kristallina material. Laani värderar vackerhet, kultur, och konst såsom musik och poetri över allt. Laani tar aktivt del i Galaktiska Federationen av Världar, och har en viktig del i galaktisk diplomati. Laani upptäckte Terra ungefär för en miljon jordår sedan och grundade en koloni där för att påbörja genetiska experiment på de inhemska hominiderna. Kort därefter, anlände Ciakahrrimperiet och de två fraktionerna stred i en rad av historiska konflikter, kallad Terrakrigen. Dessa var våldsamma och olika parter gick med såsom Anunnaki, som dittills hade samarbetat med Laani baserat på territoriella överenskommelser.

  Ciakahrr ville förslava den genetiskt uppgraderade rasen på Terra medan Laani och Anunnaki hade bättre planer, lite mer etiska. Utkomsten av den långa raden av krig, som upphävde hela civilisationer, ledde slutligen till att en fraktion av Ciakahrr och Nagai drog sig tillbaka under jord, medan resten av trupperna lämnade Terrasystemet. Nuförtiden, så hjälper Laani Terranerna med deras andliga uppvaknande, arbetar tillsammans med andra raser av Galaktiska Federationen av Världar och Rådet av Fem, för Terras uppstigning och rensningen av Kaballah.

  Kolonier

  De har spridit sig genom galaxen och, sanna mästare på genetik, har de anpassat sin fysiologi till de nya miljöerna, gett födelse till en bred genetisk mångfald av särdrag, till exempel den fågelliknande mutationen i det Carianska stjärnsystemet (Orion). Laani och Taali är naturligt kompatibla och deras genetiska korsning kallas för Ayal.

  Ladrakh

  Ladrakh (Courtesy ElenaDanaan.org) De är en inhemsk reptiloid ras, från den andra planeten: G’mun, och har kolonier på Sirius B, Vega och Karellia.

  Taal

  Taal (Courtesy ElenaDanaan.org) Deras hemmaväld är den tredje planeten i Man-system: Oman Khera (“O-man-kher –a”= Man centralmakt)[1]. Systerras till Ahel, så visar Taal upp en större mångfald på skinn, ögon, och hårfärger, såsom ni har till exempel på Terra. De är pacifister och andliga människor, med en strikt etisk kod som de respekterar med så stor personlig inblandning att de ofta misstas för kalla och känslolösa. Det är på deras hemmavärld, Oman-Khera, som hyste styrandet av Mansystemet. Det var organiserat som ett hierarkiskt system av monarki som satt ovanför ett råd av 25, följt av en församling av 300 senatorer. Taals kultur och utbildning är liknande med Ahels traditioner, även om andligheten skiljer sig; Taal utövar en asketisk andlighet baserat på att kroppen är ett hinder för höjandet av andemenigen till skillnad från Ahel som använder det som ett verktyg för att knyta an till högre världar av andlighet. Under Lyrakrigen, lyckades Taalstyrandet skickligt att godta en överenskommelse med de inkräktande Ciakahrr för att tillåta dem att rädda deras kultur och eskortera kungafamiljen till det närmaste stjärnsystemet Vega, i ett utbyte med oklara överenskommelser. Det upptäcktes långt efteråt att destinationen för deras flykt ändrades till Mirza, i Orionområdet. Som del av Galaktiska Federationen av Världar, så spelar den pleiadiska kolonin Temer en viktig roll i befriandet av Terra. Deras skepp är smala och har många olika former beroende på kolonierna.

  Kolonier

  Temer i Plejaderna (Taygeta) / Vega / Terra / Elfrak Daal (Lyra) / Wolf 424 / Katayy (Sirius A) / Ashkeru (Sirius B) / Araman (Tau Ceti) / Zenae (Andromedan systems) / Mirza (Beta Canis Majoris).

  Ahel

  Ahel (Courtesy ElenaDanaan.org) Ahel har sitt ursprung på den fjärde planeten: Maya[1]. Det var en lugn och fredfull värld, en harmonisk och andlig kultur, och sådan var mina (Tor Han Eredyon) förfäders värld. Maya var modern till oss alla, grunden vårt blod och ben ursprungligen skapades av. Maya stannar i minnet på vår ras som bandet som länkar oss alla; Humanoidraser från Man. Ahel är ljushyade och håret är från blond till ljusbrun, och våra ögon kan vara en nyans från blåa till gröna.

  Vår kultur, kulturen som våra förfäder byggde, var magnifik, mycket andlig och intelligent. Våra städer, sades vara resta ur vatten i buntar av kristalltorn, rör de mjuka lila molnen under de bleka sju månarna. Hav, bergsryggar, och frodiga dalar, skyddat liv i dess rika utveckling mot rasen Ahel. Vi är ledda till att tro att vi var de första människorna (Humans) att födas och befolka de andra planeterna i systemet, och sedan galaxen... från Maya, moder till oss alla. Vår stjärna bar också namnet "moder" ur perspektivet "Källan": Mana, "den stora Modern av alla mödrar". Detta namn för vår stjärna gavs av Ahel vid den tid då de förstod att alla stjärnor är ett fönster för den Stora Källan, som vi senare namngav, för att differentiera det: "Imana", den stora Modern och högsta skaparen. Ahel hade alltid tonvikt på utbildning, bekräftade att kunskap är makt, och istället för att införa villkorade program, var metoden att identifiera kvaliteterna hos ett barn och hjälpa det att utveckla sina förmågor optimalt. Detta system tillämpas fortfarande idag i de flesta av våra kolonier. Vi utvecklade också en gren av vår andlighet runt utförandet av fysisk kärlek, ett underbart sätt att nå enheten hos Imana.

  Kolonier

  De flesta Ahelkolonierna är del av Galaktiska Federationen av Världar, lett av en stor närvaro av Ahelkolonin från Erra, i Plejaderna. Ahel har utökat sin ras mycket brett över denna galax och här är de dominerande kolonierna:

  1. Erra (Taygeta i Plejaderna),
  2. Procyon,
  3. Aldebaran (bredvid en Anunnakikoloni),
  4. Hyaderna,
  5. Tau Ceti (Norca),
  6. Terra (Jorden),
  7. Zygon (Andromeda),
  8. Vega.

  Noor

  Noor (Courtesy ElenaDanaan.org) Ursprung: Femte planeten, Tar. Noori är mycket stora och har en kraftig muskulatur. De har blåa, gröna eller klargråa ögon, blont till rödaktigt hår och ett ljust, mycket känsligt skinn. Denna känslighet är p g a sammansättningen och strålningen hos deras dvärgstjärna, Mana, ultrakänslighet delas med andra ljushyade raser som lever på den fjärde planeten, Ahel.

  Kolonier

  Noori var från början utforskare och fröade några andra världar, besökte också Terra för en miljon år sedan. De arbetar nu med Galaktiska Federationen av Världar, av vilka de är medlemmar. Här är de huvudsakliga kolonierna: Alkorat i Plejaderna (Taygeta) / Terra / Elhaziel (Lyra) / Eldaru (Procyon) / Dahl (Beta Centauri) / Meton (Proxima Centauri). En gren av kolonier som ättlingar till Noori, anpassade sig till villkoren på deras nya värld nära Vega, och utvecklade därmed rött hår. Denna ras av Noori besökte också Terra, med vilka de korsade sig och blev ihågkomna som det legendariska jättelika folket med rött hår.

  Olmeeka (Vega)

  Stjärna: Alfa Lyrae[1], [44].
  Avstånd: 25,04 ljusår.
  Humanoidkoloni av Taal, och ursprungsreptiloider. Denna stjärna är inom disken av damm runt stjärnan vilket ger en spektakulär dimma på himlen hos planeterna.

  Vegaalliansen

  Vegaalliansen består av raserna Adari, Elevar, Ozman, Puxhity, Zenate, Aramani, Ginvo och Eldaru. Dessa raser upprättade denna allians för att motstå den utvecklande och hotande makten hos Orionimperiet.

  Adara

  Adara är den första planeten i Vegas stjärnsystem.

  Adari

  Adari (Courtesy ElenaDanaan.org)
  En Taalkoloni anlände som flyktingar efter attacken på Man-systemet av Ciakahrr[1]. De flyttade till den 1:a planeten av Olmeeka-system: Adara. Trots att de liknar en speciell art från Vega, så är de av annan genetik. Deras skinn utvecklades till brunt med blå nyanser, p g a strålningen från stjärnan, men de behöll de klara kristallina Taalögonen från Man-arterna. Som Ozma på den fjärde planeten, så har de antagit samma mode med långa rockar, höga nackar och stora ärmar, som har blivit signifikant för det Olmeekska (Vega) systemet och dess innevånare. Adari hade bidragit på Terra i området i Indien, där, de tillfälligt bostatte en koloni, snabbt jagade bort Ciakahrr-inkräktarna i en våldsam konflikt. De är fortfarande ihågkomna i era Vediska texter som den blå rasen av gudar som kom från himlen. Adari är nu inblandade i Galaktiska Federationen av Världars program för att skydda Terra. Deras skepp har vackert avlångt formade silhuetter.

  Levak-Nor

  Levak-Nor är den tredje planeten i Vegas stjärnsystem.

  Elevar

  Elevar (Courtesy ElenaDanaan.org)
  En Ahelkoloni anlände efter Taali och bosatte sig på den tredje planeten i stjärnsystemet: Levak-Nor. Elevar Ahil återskapade deras förlorade civilisation från modervärlden Man så exakt som de kunde. Intressant nog så ingick de i ett kallt krig med deras grannar och kusiner Taali, på den första planeten Adara, vilket drar uppmärksamhet på den bråkiga historien från tiden då Taals kungliga familj ingick ett eget immunitetsavtal med fienden Ciakahrr, för att säkert kunna fly till Vega. Destinationen för kungafamiljen avleddes (troligtvis planerat från början) till stjärnsystemet Mirza i Orion, men en uppdelad grupp av Taalkolonisatörerna blev också eskorterade till planeten Adara. Dessa var alla medlemmar av en hög kast i Taal-samhället. Arkiverade källor hos Vegasystemet, på Ozma, berättar att Taal-flyktingarna anlände i ett stort skepp åtföljda av en Ciakahrrflotta, vilka till och med hjälpte dem att bosätta sig på den nya världen i Vega. Detta verkade alltid tvivelaktigt samt till och med den Adariska historieskrivningen förnekar det. De Ozmanska arkiven berättar en annan historia.

  Ozma

  Ozma är den fjärde planeten i Vegas stjärnsystem.

  Ozman

  Ozman (Courtesy ElenaDanaan.org)
  Deras hemmavärld är den fjärde planeten: Ozma[1]. En fredfull humanoid ras som fröades här långt innan det Lyranska krigen och deras flyktingkolonier, och har utvecklats ett steg längre än de färskare Taali på Adara, trots att de är besläktade. De är långa och hårlösa, och deras kraniums volym har utvidgats med den anpassande utvecklingen. Formen på deras ansikte är triangulärt, deras skinn är blekt grårosa, bleka breda ögon, öron som är knappt märkbara, munnen är smal men med läppar, och näsan är lång och smal. De gillar att klä sig i långa rockar med hög nacke och breda långa ärmar, som ger dem ett häpnadsväckande utseende. Planeten Ozma har ett ganska trist utseende men urbanismen är imponerande i elegans, och är en väsentlig kontrast med det mörka vulkaniska landskapet; gröna genomskinliga byggnader och kupoler, med få upphöjda konstruktioner. De är del av den Galaktiska Federationen av Världars program för Terras skydd, och är inblandade inom diplomati som duktiga fredsambassadörer. De har långa fina skepp.

  Puxhity

  Puxhity (Courtesy ElenaDanaan.org)
  De lever också på Olmeekas fjärde planet: Ozma, och är en intressant gren av kolonisatörer härstämmande från Noori, som har flytt det Lyranska kriget[1]. En forntida Taalkoloni fanns redan etablerad där, därav valet av destination. När de anpassade sig till förhållandena på deras nya värld, så utvecklade de rött hår. Denna Noori-ras besökte också Terra, där de genetiskt beblandade sig och blev ihågkomna som det legendariska folket av rödhåriga jättar. De har haft väldigt stort inflytande i utvecklingen av flera utsprungsbefolkningar i Syd- och Centralamerika. Och har lämnat många spår och speciellt namnet på deras stjärna: “Olmeeka”, ihågkomna som det “Olmekska” stjärnfolket. Vid en tidpunkt, så levde över 2000 medlemmar av denna ras bland Terras människor. De lämnade när de territoriala spänningarna på Terra ökade, och lämnade kvar 25 stycken av deras folk för att vägleda jordborna.

  Aldoram

  Stjärna: Gamma Lyrae.
  Avstånd: 620 ljusår.
  Lokal reptiloid ras på planeten Afiola som kallas för Afim.

  NGC 6702

  Hoovid

  Hoovid (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Galax NGC 6702 (synbar i Lyrans stjärnbild)[3]. Hoova är stjärnsystemet som är centrum och ursprung för deras kultur, som är vida spridd i deras galax.
  • Arter och utseende: Humanoid som är mindre och med mörkare skinn. De lever mellan 500000 till 1,5 miljoner år. Har tre polariteter.
  • Kommunikation: Vokalt och telepatiskt.
  • Baser i Solsystemet: Terra: En koloni i Inre Jorden.

  Själen hos Joshua (Jesus) är från Hoovids själsmatris[29]. Han kanske är med på Eas rymdskepp Nibiru som är i Solsystemet sedan oktober år 2021.

  NGC 6745

  Mora-Triomme

  Mora-Triomme (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Galax NGC 6745 (synlig genom Lyrans stjärnbild)[3].
   Ursprungsvärld: "Myrex".
  • Arter och utseende: Amfibisk humanoid med högt utvecklade psykiska förmågor.
  • Kommunikation: Telepatiskt, vokalt på specifika tillfällen då de producerar frekvenser som ett vapen, eller vill projicera en manipulation på en holografisk verklighetsväv. Deras “röst” låter som en enackordig sång som kan läka, plocka isär eller skapa, och till och med öppna interdimensionella virvlar.
  • Baser i Solsystemet: Inga.

  Ophiuchus (Ormbäraren)

  Orela

  Orela (Courtesy ElenaDanaan.org)
  De kommer ursprungligen från stjärnbilden Ormbäraren, och är del av Rådet av Fem[1]. Långa Grå varelser, mycket smala, Orelai har en hög tunn lång nacke, ett triangulärt ansikte med en spalt till mun, knappt synbara näsborrar, och sneda ögon med pupiller. De är mycket gamla som ras, mycket visa, en ambassadör för fred i det höga rådet i Galaktiska Federationen av Världar. De har två kön, men kopulerar inte längre för reproduktion, eftersom denna funktion har blivit ineffektiv med deras evolution. De "fabrikerar" nya organiska individuella kroppar och besjälar den med en själ från deras matris. De har runda, platta skepp, men reser väldigt sällan ut ur deras värld, eftersom de istället tillämpar interdimensionell resonans.

  Orion (Uru An Na)

  Orion är den fonetiska Anunnaki-översättningen av Uru An Na. Som betyder Kosmos ljus. Vilket kommer från nebulosan M42 och Trapetsen där portalen befinner sig.

  Orion constellation
  Trapetsen (HST)

  Nebuimperiet (Dominion)

  Orion Alliance Nebuimperiet kallas även för Dominion och består av Grå styrda av ett näst intill oförstörbart interstellärt kollektivt medvetande placerat i Trapetsen i Orionnebulosan M42.

  Herraväldet (från engelskan "Dominion") är en del av Alliansen av de Sex[11]. Det är ett kollektivt artificiellt medvetande vars drottning återfinns vid portalen i Trapetsen i Orionnebulosan M42. Kallas även för Domänen (The Domain) och Mästarna[19], [3]. Vilket återfinns på Jorden bl a som ett företag som är djupt inblandat i valfusket i presidentvalet i USA 2020 från bl a Tyskland och Italien. Går även under det interstellärt fruktade namnet Kaaba eftersom drottningen är en kub till formen. Som även kan projiceras till en kvadrat. Kubformen kommer av att Svart Gegga bara är stabil när den är i den formen där resonansekot projicerar samt fångar all energi inåt och inte interagerar utåt[75].

  Avsikten var att aktivera Dominion på Terra, injicerat via det s k vaccinet mot Covid-19, genom en elektromagnetisk (EMF) aktivering. D v s en solblixt som skulle ha triggats om inte Galaktiska Federationen av Världar hade gripit in med Stormen.

  De tre strecken i deras symbol påminner om logon för Ericsson och Redbee. Är det härifrån den kommer?

  Assamay

  Redan

  Redan (Courtesy ElenaDanaan.org) Finns i stjärnsystemet Assamay, i Orions zon[1]. Är del av Rådet av Fem, och är en forntida ras av humanoider med färgat skinn, vars ursprung är borta från registrerna. Allt vi vet är vad de berättar om sig själva, att de kommer ifrån någonstans i Bootes (Hedevaktarens) stjärnbild. De arbetar med att skydda Terra, vid sidan av Galaktiska Federationen av Världar, som de är del av som medlemmar av Rådet. De har interdimensionella skepp, som är skivformade och genomskinkligt vita.

  Bellatrix (Gamma Orionis)

  Uruud Prime - Indugutk

  Indugutk (Courtesy ElenaDanaan.org) *Extremt våldsamma* Deras hemmavärld är Uruud Prime, en artificiellt konstruerad planet i Bellatrix stjärnsystem[1]. Indugutks är sauriska reptiloider hemmahörande i Uruud. De har en extremt våldsam natur och ser ut som långa vita reptiloida grå. De har ett smalt skrynklat ansikte med avlång skalle, en stor mun, tjocka busk tjock pannrygg och en mycket lång nacke. De bär inte kläder. Man kan känna igen dem på deras mycket specifika lukt som de producerar, till och med före man ser dem, och som påminner om bränt svavel. Indugutk har avtal med regeringar på Terra som är inblandade i rymdprogram som USA, Ryssland och Kina, för de har baser på Terras Måne för gruvdrift [fram till år 2021 då de tvingades lämna Månen och Solsystemet] och använder slavar för denna syssla.

  Carina (Betelgeuse)

  Röd superjättestjärna i slutet på dess liv, är centrumet för ett planetärt system av fem, 700 jordljusår bort från Terra. Ett stort konstgjort moln av kosmiskt damm skyddar detta stjärnsystem.

  Eban

  Eban (Courtesy ElenaDanaan.org) Den femte planeten av Carina-systemet, Edemera, är en otrevlig, kall och ökenlik värld[1]. Ebani, som lever där, är reptiloida Grå varelser, från 1,8 till 2,7 meter långa. Som del av Alliansen av de Sex, kan du gissa att det inte är en fredsälskande kultur. De har också en koloni på Altimar i Ophiuchus (Ormbärarens) stjärnbild. De är djupt involverade med Kaballahn på Terra, och jobbar sida vid sida med Terras militär i underjordiska anläggningar, på hybridiseringsprogram och med själsskalpering.

  Caray

  Caray (Courtesy ElenaDanaan.org) De kommer från den fjärde planeten i Carina-systemet: “Caryon”[1]. Carianer är ursprungligen Laan-kolonister som bosatte sig i Orionzonen, på en värld som kallas Caryon. Beträffande att betingelserna är mer tropiska, fuktiga och varma än deras ursprungliga hemmavärld i Man-stjärnsystem p g a atmosfärssammansättningen, som de inte kunde ändra utan att riskera de lokala ekosystemen, så genetiskt muterade de till en hybrid med lokala arter. De ser ut som humanoider med fågelegenskaper, generellt med blåfjädrade kroppar och vingar, och mycket skarpa och vinklade ansiktsstrukturer som påminner om ett fågelhuvud. P g a den genetiska friheten att experimentera på sig själva, så nådde de på Caryon en fascinerande mångfald av former men, trots att de muterade omfattande, så bevarade Caryu med enorm helighet kulturen och principerna från deras ursprungsvärld i Mansystemet. Caryu, trots att de påminner om fåglar, har förblivit däggdjur och behållit deras fortplantningsfunktioner oförändrade. Ni kallar dem vid deras Jord-begrepp: “Blå Avianer (Blue Avians)”.

  De har gått med i Galaktiska Federationen av Världar, trots att de sällan lämnar sin planet. Caryu är visa varelser och fredsambassadörer för Federationen. De har ingått överenskommelser och fredsfördrag med deras hotande nära grannar Eban och Grail, som skyddar dem från ont. De valde att ingripa i processen med Jordbornas uppstigning med psykiska och eteriska kontakter. Caryu använder eteriska skepp och interdimensionella resor.

  Immaru

  Stjärna i en högre dimension som Anunnaki härstammar ifrån den sjätte planeten Nibiru[1]. Anunnaki har tillgång till denna sektorn av Nataru genom portalen i Orionnebulosan M42.

  Anakh (Anunnaki)

  Även om inte Anakhs stjälsmatris finns vid Ashtari i Askheras stjärnsystem så räknas deras centrum i vårt Universum dit efter att Anu flyttade Anakhs centrum i Vintergatan dit.

  Maron

  Marvel

  Marvel (Courtesy ElenaDanaan.org) Marvel är en ras som var med i Rådet av Ardamant. De gick ur rådet efter att det beslutats att öka de regioner i Nataru som står under deras beskydd. Marvel ville inte stöta sig med fler raser och ansåg sig ha tillräckligt med Nebu. De har gått med i Rådet av Zaggarah, som det heter numera, igen i november månad år 2023 efter att Dominion har fallit.

  Aragorog (Mintaka)

  Grail

  Grail (Courtesy ElenaDanaan.org) De är innevånare i ett stjärnsystem kallat Mintaka (Aragorog), eller för er Delta Orionis, med sju planeter[1]. Fast det är en mycket avancerad civilisation tekniskt, så är det inte verkligen vad jag skulle kalla: “upplysta”. Grail gillar att erövra och plundra. De är en mycket lång saurisk ‘grå’ typ av art med mycket tunn överkropp och lemmar men deras elektriska nervsystem ger dem otrolig styrka. De har två kön. Grail orsakade stor ödeläggelse i närliggande (stjärn-)system, men anledningen till att de inte har tagit över galaxen är deras oförmåga att organisera sig själva eftersom de är drivna av en obligatorisk aggressivitet. De är sällan på utflykt i Terras riktning, eftersom de inte är särskilt övertygade om att fronta Ciakahrrimperiet i strid, Maytra och andra konkurrenter, och inte heller Galactiska Federationen av Världar. De har avlånga skepp med en kromisk aspekt.

  NGC 1924

  La'Neel

  La'Neel (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Galaxen NGC 1924, synbar genom Orions stjärnbild[3].
  • Arter och utseende: Små Grå, omkring 1,5 meter långa, med stora sluttande ögon som nästan nuddar varandra i mitten. Ursprungsras för Små Grå.
  • Kommunikation: Endast telepatisk. Kollektivt medvetande.
  • Baser i Solsystemet: Inga.

  Z-Neel

  Z-Neel (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Galax NGC 1924 (synlig genom Orions stjärnbild)[3].
   Ursprungs- och hemmavärld: "Uuzluul (följt av konstiga ljud)".
  • Arter och utseende: Långa genomskinligt vita humanoider, Basras för vissa typer av Grå, trots att en större del av långa Grå arter har sitt ursprung i denna galaxen (Nataru).
   Är kopplade till ett kollektivt medvetande.
  • Kommunikation: Telepatiskt.
  • Baser i Solsystemet: Forntida utposter på Uranus och Neptunus.

  Zaggarah (Alnilam)

  Den centrala superjättestjärnan i Orions bälte: Alnilam (Epsilon Orionis), ca 2000 jordljusår bort från Terra, kallas lokalt för Zaggarah (Zagara)[1], [3]. Stjärnsystemet, och dess andra planet Zaggarah 2, är centrum för Rådet av Zaggarah.

  Zagara Egaroth

  Alnilam and Meissa Egaroth (Courtesy ElenaDanaan.org) Egaroth är en koloni från stjärnsystemet Meissa[1]. Egaroth är en mycket forntida ras och kultur, som har nästan försvunnit. De är del av kända Rådet av Fem. Egaroth är arketypiska åldermän från Orion och är långa, har blekt skinn, med en stor skall och ett utseende som utstrålar rofylld vishet. De är en andlig och mycket intelligent ras och har inte intresse av erövring. De var i det förflutna, innan Orionimperiet blomstrade, en mycket avancerad civilization, utspridda på många världar i Uru-an-na (Orionområdet). Egaroth är visa, eteriska varelser, långa och smala med stora kranier med stor volym. Deras skinn är blekt bruna till blekt gråa, de har inget hår, en försumbar liten näsa och strålande ögon, oftast indigo med en klar blå pupill. De är mycket andliga och kan materialisera upp till den nionde densiteten. De är hemafroditer, med en förmåga att polarisera när de bestämmer sig för att para sig.

  Sheyy (Courtesy ElenaDanaan.org)
  Annax partner Sheyy.

  Daro (Meissa)

  Daron Egaroth

  De lever på planeten Darias, i stjärnsystemet Daro[1]. Egaroth från stjärnsystemet Daro är den mycket forntida ursprungliga Egarothrasen, vars kolonier rymde efter attackera av Orionimperiet. En koloni lever fortfarande i stjärnsystemet Zagara. Båda är del av Rådet av Fem. Egaroth från Daro har svängt till en högre frekvens för att bevara deras civilization från Orion- och Ciakahrrimperierna. Ett faktum varje ras i detta universum har dess eget spann av frekvens i densiteten, och reptiloider kan inte, för många av dem, nå övre frekvenser. Allt som skiftar till en högre frekvens än deras uppfattningsförmåga blir osynliga för dem. Daro Egaroth har också förmågan av formskiftning (shapeshifting), som de använder väldigt sällan. De är visa andliga varelser, som ser efter balansen hos det universella nätet. De reser mycket, i sökan efter oharmoniska punkter, och arbetar på att återbalansera energierna på dessa ställen. Dessa är inblandade med att hjälpa densitetsändringen hos Terra, och arbetar vid sidan av Galaktiska Federationen av Världar. Daro Egaroth reser i eteriska mellandimensionella farkoster. Deras skepp har geometriska former såsom diamant, tablettform och Merkabah.

  Pegasus

  NGC 7319

  Elarthian

  Elarthian (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Galax NGC 7319 i Stephans Kvintett (synlig genom Pegasus stjärnbild)[3].
   Ursprung: Eyael.
  • Arter och utseende: Bevingade humanoider. Har misstagits på Jorden i det förflutna som änglar. Kulturen är väldigt aktiva i skyddet och försvaret av den Intergalaktiska Konfederationen, med en militärlik struktur. Är del av ett kollektivt medvetande.
  • Kommunikation: Huvudsakligen telepatiskt, men kan vara röstmässiga om det behövs för att interagera med icketelepatiska kulturer. Deras “röst” låter som en enackordig sång som kan läka, plocka isär eller skapa, och till och med öppna interdimensionella virvlar.
  • Baser i Solsystemet: Forntida kolonier på Saturnusmånen Titan och Jupitermånen Europa.

  Aldeerand (NGC 7331)

  Ellii-Ym

  Ellii-Ym (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Galax NGC 7331, vilken är del av Pegasus galaktiska stjärnhop[3].
   Hemmavärld: Neva.
  • Arter och utseende: Humanoider, långa blonda med ljust skinn. Är ursprungsras för Ahel som fröades i Lyran.
  • Kommunikation: Tal och telepati.
  • Baser i Solsystemet: Terra: Himalaya. Jupiter: Ganymedes.

  Perseus

  NGC 7331

  Altean

  Altean (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Galaxen NGC 7331, Pegasus galaxhop[3]. Stjärnsystem: Altea. Hemmavärld: Emerya.
  • Arter och utseende: Biologiska Humanoider. De är ca 2,7 meter långa med ett delikat vitt, lätt genomskinligt skinn. Deras ögon är mycket lutande, liknande de hos Asiater, och deras pupiller har nyanser av blått och grått, med en hypnotiserande kristalliknande skimmer. Tillhör den sjunde medvetandedensiteten.
  • Kommunikation: Vokalt och telepatiskt. I båda fallen, så talar de med en spridd omfång av vokala språk såsom språk som talas på Jorden, men kan också uttrycka sig genom detta extraordinära kodade språket, som bär packen av holografisk information på frekvensvågor. När man hör detta så låter det som delfinspråk.
  • Är knytna till ett kollektiv medvetande.
  • Baser i Solsystemet:
   Terra: Atlantis, La Passdalen i Himalaya.
   Ganymedes: "Hästsko"-området.

  Perseus galaxhop (Abell 426)

  Oyora-Maruu

  Oyora-Maruu (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Perseus galaxhop[3].
   Hemmavärld: Mar.
  • Arter och utseende: 2,1 meter långa humanoider, klar blått skinn, svart till grått hår. Ursprungsras för Taal. Generna som fröades först i Mansystemet (Kepler 62 i Lyrans stjärnbild), var konstruerad för att vara anpassade till miljön hos den speciella stjärnans strålning, och skinnfärgen hos den första Taali var klarbrun. Genom de framtida Taalkolonierna i Nataru, återuppstod ofta det genetiskt naturliga blå skinnet.
  • Kommunikation: Vokal och telepatisk.
  • Baser i Solsystemet: Inga.

  Tanzany

  Tanzani (Courtesy ElenaDanaan.org) De kallar deras värld “Odjii” och den befinner sig i närheten av stjärnan Gorgonea Secunda, Pi Persei[1]. Tanzany är omkring 1,5 meter långa grå reptilier, och har en lång livslängd (450 till 500 jordår). De är normalt sett inte önskvärda i någon av de existerande allianserna, imperierna och federationerna, p g a deras aggressiva och oberoende uppförande. Det är något ont i Tanzanis sinne som driver deras intentioner och gör dem till en ras som inte kan underkuvas med materiella arrangemang. De vill inte ha någon territoriell egendom, inte heller teknologier, resurser, slavar eller vad som Orion och Ciakahrr imperierna normalt sett ger i utbyte för undkastelse, och de samsas inte med någon annan auktoritet än de själva. GFV har några pågående konfliktuella problem med dem. Tanzany har varit mycket skadliga på Terra i det förflutna, med intresse av att studera hur livsformer reagerar på fysisk smärta och mentalt lidande. De är också ursprunget till stympning av boskap och människor, och orsaken till några dramatiska händelser som Hindenburgkraschen och sänkandet av Titanic. De har avlånga skepp, silvriga med svarta ränder och mönster på sidan. Har inga synbara fönster. Använder interdimensionellt resande och kvantframdrivning.

  Tanzany genomför fortfarande (2023-05) boskapsstymningar (cattle mutulations) och bortrövanden (abductions) av människor eftersom de inte är del av de regressiva utomjordingar, Alliansen av de Sex, som har kastats ut från Solsystemet år 2021.

  Reticulum (Hårkorset)

  Zeta Reticuli befinner sig 39,5 ljusår bort från Terra och består av två stjärnor.

  Zeta Reticuli I

  Företaget av Grå

  Företaget av Grå (The Corporate of Greys) kommer från tvillingplaneterna Zeta Reticuli. Är framförallt en klonad del av dessa Grå som har förlorat möjligheten till att föröka sig själva.

  De var under kontrollen av Nebuimperiet och de två raserna har totalt assimilierats via teknologi. Eben har använts som ras som skickades fram först och som ofta påstod att rasen var döende och behövde nytt genetiskt material.

  Selpo

  Eben

  Eben (Courtesy ElenaDanaan.org) Eben bor på planeten Selpo, i stjärnsystemet Zeta Reticuli I[1]. De lämnade sin ursprungliga hemmavärld, Azrata, som också är i stjärnsystemet Zeta I Reticuli, p g a ökad vulkanisk aktivitet, omloppsbanan hos deras planet kom närmare deras stjärna p g a en obalans orsakad av en nära passerande komet. Ebeni är en fredfull kultur, lugn och omtänksamma varelser i allmänhet, trots att de har en förkärlek för nyfikenhet. Trots att det ser ut som om Ebeni tillhör de Grå arterna så gör de inte det och de delar inte genetik med andra Grå i Zeta Reticuli, i synnerhet inte Solipsi Rai. De är en helt annan art. De har inte heller reptiloid DNA, som de flesta Grå raserna har. De är kortare än Solipsi Ra-arterna, 1,30 meter som längst, Ebeni har en tunn mun och smal näsa, händer med fyra fingrar och fötter med fyra tår och deras skinn är inte totalt grå, utan snarare ljusbrun eller blekt blå hos vissa. Blått är en färg som de ömmar för speciellt, för ett kulturellt skäl, så de ses ofta använda denna färg på sina kläder. Deras ögon är stora och ovala, gröna eller blå, och de bär mörka skyddande linser när de reser utanför deras miljö. Deras skinn är mycket tjockt, p g a anledningen att de har utvecklats på en varm planet med tuffa förhållanden. Deras atmosfär var het samt mättad med kol och det är miljön som de är anpassade för att leva i och dessa förhållanden är återskapade på Selpo, genom att modifiera atmosfären hos deras nya planet för att passa detta krav. De har en koloni i Barnards stjärnsystem och deras skepp är skivformade, med höga moduler med platt tak ovan och under.

  I Len Kastens bok "Secret Journey to Planet Serpo" så kallas planeten för Serpo istället för Selpo[16]. Vilket är en detalj som styrker att informationen kommer från olika källor men ändå stödjer varandra.

  Skinny Bob (Courtesy Ivan0135) Skinny Bob Front (Courtesy Ivan0135)
  Skinny Bob var en Eben som befann sig i Sovjetunionen troligtvis på 1950- eller 1960-talet innan han åkte hem med andra varelser från sin ras[18].

  Shamtbahala (Zeta Reticuli II)

  Xrog

  Shamtbahali

  Shamtbahali (Courtesy ElenaDanaan.org) Zeta Reticulanerna (“Shamtbahali”) har hjärtat av sin bikupekultur på tvillingplaneterna Xrog, ett besynnerligt och fientligt ställe, av metall och mörker[1]. En värld av undergång och ordning, en totalitär ordning. Shamtbahala är namnet på deras stjärna, ett system av tolv planeter. Sex stycken är bebodda; de övriga sex stycken fungerar som resurser. Jag hörde historier, om hur de som kom tillbaka knappt kunde nämna vad de hade varit med om, skakande och snyftande, knappt vid liv, avskalad på alla saker som gör en individ suverän över sin själ. Ni kallar dem Små Grå och misstar dem ofta med Solipsi Rai p g a deras liknande utseende. Deras ansiktsdrag är mer beniga och utmärglada än Solipsi Rai och de har större ögon. De bär svarta uniformer med dekoreringar i silver för hög rank. Deras psykiska styrka är också förvånande trots deras ringa storlek. Halvt insektoid enligt genetiken, så kommunicerar de mestadels telepatiskt, i kombination med knastrande ljud som uttalas i deras hals. De har fyra fingrar, vilket är ett igenkännbart drag. De har hemliga underjordiska baser på Terra där de jobbar enligt överenskommelse med USAs militär. Allierade med Anunnaki, de samarbetar med dem på olika planeter, såväl som på Terra (de är inte förslavade av dem), för att rapportera på utvecklingen av de hybridiserade raserna, och skickar dem information mycket regelbundet. Anunnaki skapade också en underart av Zeta med syftet att få dem mer lika människan, men lämnade tillräcklig fysisk skillnad för att människor skall kunna särskilja dem. Vissa har varit styrande i Egypten. Shamtbahali Zeta har varit på Terra sedan tiden då Anunnaki var där, så det går tillbaka lång tid och de existerar fortfarande i båda formerna, i original och den hybridiserade underarten. De har vanligtvis rymdskepp som är stora skivformade, fullständigt prydliga och med mjuk yta.

  Sagittarius (Skytten)

  Scorpius (Skorpionen)

  Antares

  Antares är den ljusaste stjärnan i stjärntecknet Skorpionen och är hjärtat av skorpionen. Stjärnan är en röd superjätte, en stor utvecklad massiv stjärna och en av de apparent största stjärnorna för ögat. Som skulle nå ut till mellan Mars och Jupiters bana om den var i mitten av Solsystemet. Är i själva verket en dubbelstjärna där Alfa Scorpii B är en stjärna på huvudserien med absolut magnitud 5.5.

  Negumak

  Gnomopo

  Negumak (Courtesy ElenaDanaan.org) Negumak är namnet på deras planet, i det Antariska systemet[1]. De kallar sig själva efter deras hemmavärld, men deras ursprungliga namn på deras ras är Gnomopo, en av de äldsta kända raserna i existens, och rovdjuren du inte vill komma i kontakt med. Långa och stora, insektsliknande, är de inte humanoidbaserade och deras genetiska komposition är, till vår vetskap, varken reptilisk, grå eller någonting annat levande i denna galax. Negumak Gnomopo är unika. De är androgyna och reproducerar sig genom att lägga ägg, och de befruktar äggen när de nått en viss mognadsgrad.

  De är fasansfulla krigare och terroriserar alla, till och med Ciakahrr (det vill säga) bara genom att tänka på dem. De är mycket fruktade och inte del av GFV [vid källans publicerande 2020-09]. Negumak har förmågan att utrota den reptiliska rasen och vi försöker fortfarande, till denna dag, komma på hur vi kan göra dem till allierade. Deras skepp är gjorda av en mörk matt metall och mycket utstuderade former. Negumak utför bortföranden på Terra, av vilken anledning är okänt för alla. Vi vet alla att är mycket skickliga på mental kontroll, och släpper fångarna efteråt. Jordens regeringar är mycket medvetna om deras existens, efter deras första kontakt år 1989. De ockuperande styrkorna från Ciakahrr och Orion varnade jordborna om dem, skrämde alla enormt och ingöt rädsla gällande mänsklighetens framtid. Men det är en sak, vet du, att Kaballahn fruktar dem... om bara... vi kunde samtala med Negumak och komma till en överenskommelse...

  Galaktiska Federationen av Världars diplomatiska försök gav resultat och de fick Gnomopo att komma till Solsystemets kant under Stormen. Detta ifall GFV inte skulle klara av att kasta ut Alliansen av de Sex själva. Det blev gick bra utan Gnomopos hjälp. Men de är kvar vid Solsystemets kant för att avskräcka Ciakahrr från att komma tillbaka till Solsystemet.

  Tack vare Anakh-imperiets unika avtal med Gnomopo, där de varit förmyndare över bl a Ki och Saturnus, så har inte de enorma varelserna tillstånd att passera Solsystemets plasmabarriär utan tillåtelse.

  I början av år 2023 sökte Gnomopo kontakt med GFV för ett fysiskt möte vilket förverkligades på Uranus-månen Ariel, p g a dess koldioxidatmosfär, den 22:a april år 2023[47]. De ville ha tillgång till GFVs genetiska frekvensdatabas över liv på Jorden för att kunna identifiera och hämta ett antal Ciakahrrhybrider från Jorden som gisslan för en förhandling med Ciakahrr. Det bryter mot GFVs regler att lämna ut denna information till en icke-medlem men det är möjligt för GFV att förvara dessa hybrider på GFVs krigsstation XL6 tills de planerade förhandlingarna var genomförda. Eller att Gnomopo blir medlemmar av GFV och får ta med sig de fyra personerna med Ciakahrrgenetik. De fick en holografisk version av GFVs Primära Direktiv och Negumaks ledare lovade att studera båda alternativen med lika stort intresse. Den 28:e april återmatade Gnomopo att de inte vill bli medlemmar av GFV för att förhandla till sig Ciakharrhybriderna utan vill göra det av rätt skäl och avvaktar därför medlemsskap. GFV kunde dock förutspå att Negumak är seriösa och kommer att gå med i organisationen i en snar framtid. Detta ögonblick kom 10:e oktober år 2023 (tiden går långsammare på Jorden än i rymden).

  Gnomopo illustrerades med anmärkningsvärd noggrannhet i filmen Independence Day 2. De är fiender till Ciakahrr och mindre strider mellan dem har tidigare utspelats på Jorden.

  Sculptur (Bildhuggaren)

  Speca (Abell 2744)

  Meroa-Astamar

  Meroa-Astamar (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Galaxen Speca 1,7 miljarder jordljusår från Jorden[3].
  • Arter och utseende: Humanoid, 3,3 meter långa, silverfärgat skinn och hög panna.
  • Kommunikation: Endast telepatisk.
  • Baser i Solsystemet: Inga.

  Nayal

  Nayal (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Galaxen Speca 1,7 miljarder jordljusår från Jorden[3].
  • Arter och utseende: Icke-mänsklig, ej kolbaserad. De är självlysande bläckfiskliknande varelser. Ca 3,3 meter höga.
  • Kommunikation: Endast telepatisk.
  • Baser i Solsystemet: Inga.

  Taurus (Oxen)

  Manahu (Plejaderna M45)

  Plejaderna, även kallat sjustjärnorna, är en relativt ung öppen stjärnhop med varma stjärnor av spektralklassen B.

  Pleiaderna (M45)

  “Mana-Hai”: “Moderns döttrar” Plejaderna (“Manahu”) (Messier 45) är (de stjärnformade planeterna i)en ung stjärnhop, 440 jordljusår i genomsnitt från Terra[1]. Humanoida arten som koloniserade den anlände för länge sedan från stjärnsystemet Man (K62) i vad ni kallar för Lyrans stjärnbild. De var kolonier med flyktingar som i jättelika arkar förde med sig tre av de fyra ursprungliga rasgrupperna: Ahel, Noor och Taal. De terraformade först tre (av tio) planeter runt den stjärnan som ni kallar för Taygeta, och två planeter runt stjärnan som ni kallar för Alcyone, för som ni vet, det fanns ingen värld än som kunde stödja en miljö lämplig för mänskligt liv. Detta ställe valdes med anledning av ett forntida försök av folket från Man att befolka detta område, men vid den tidpunkten hade de ännu inte åstadkommit terraformningsteknologin. De visste vägen dit och var säkra att där, skulle Ciakahrrimperiet inte vara intresserade att följa dem, eftersom den öppna stjärnhopen Plejaderna inte har några frestande resurser som kan tas. Snabbt, också, genom att bemästra interdimensionellt resande, skiftade de till 5:e densiteten, vilket var en bidragande säkerhet för att inte bli bekymrad av de Grå och Reptilier. Det var en ny start, från ingenting, från den verkliga början. De kunde återuppbygga sin kultur i dessa nya förlovade land som de gav de själva födelse till. Det finns inget generellt råd som råder över de Plejadianska världarna utan varje planet har sin eget styre. Ahel och Taali har var och en ett råd styrt av en kunglig struktur, och Noori fungerar enligt en församling av representanter. De kallar stjärnhopen “Manahai”: “Moderns döttrar”, som representerar stjärnorna i hopen som frön till Mans ursprungliga värld i Lyrans stjärnbild: Mana. (Mana=moder – Ha=dotter (plural hai)). Vi överträffar er teknologiska nivå på en enhetlig tidsskala av 3000 jordår, och vi har kommit på hur man kan tillgå antimateriella dimensioner, som vi kallar “Dal”: Antiversa.

  Ashaara (Taygeta)

  Ashaara är namnet på deras språk Taami som kom från Lyran och även är det diplomatiska språket inom GFV[1]. Taygeta är namnet från den grekiska mytologin.

  “Den ljusa dottern av visdom”, är namnet givet till huvudstjärnan av detta system av två[1]. Termen “vishet” här betecknar den räddade kunskapen av Mankulturerna. Mankolonisatörerna terraformade tre av de tio unga planeterna som bildades, samt befolkade fyra av dem. Genom att göra så, följde de och genomförde ett forntida projekt som tidigare hade övergetts. Möjligheterna har redan blivit utvärderade och det var därför som stjärnhopen i Plejaderna var rakt på sak valda för vidarebosättning. Vi kommer att beskriva befolkningarna av de fyra bosatta planeterna hos Ashaara, “Ashaari”, i följande ordning inifrån och utåt:

  Taygeta System (Courtesy ElenaDanaan.org)
  Erra

  Erra är den andra planeten hos Ashaara.

  Errahel

  Plejadianska civilisationen Ahel kommer ifrån denna planet[1]. Den ligger närmast stjärnan och är större än bl a T'Mar. Planeten är full av varierat liv. Befolkningen är bara 400000 människor (TBC). Det finns inte vägar som förstör djurlivet som på Jorden bl a eftersom de flyger och inte använder bilar i samma utsträckning som på Jorden.

  Errahel (Courtesy ElenaDanaan.org) Det är härifrån som jag (Thor Han Eredyon) kommer ifrån: Den andra planeten i Taygetas stjärnsystem: Erra, “skrinet av kunskap”. Det är här som de fysiska arkiven och registren för hela Mancivilisationen är bevarade. Det tar oss fjorton jordtimmar för att resa till Terra, eller bara fyra timmar i överljushastighet (warp speed). Erra är en varm och tempererad planet som upprätthåller en bred variation av livsformer och biologiska zoner. Planetens skorpa är huvudsakligen av silikat. Vi importerade många växt- och djurarter från vår hemmavärld Maya, och återkapar våra naturliga biohabitat med sex klimatzoner: tropisk, ljummen, tempererad, avkyld, glaciär och polär. Vi har säsonger, regn och snö, frodiga skogar, djupa dalar, fantastiska kustlinjer och ett flertal höga bergskedjor. Det är en magnifik värld, turkosblå sedd från rymden, med sju månar.

  Denna värld är befolkad av Ahelkolonin, med ljus hy, blå ögon och blont hår från Mayarasen. Errahel (plural: Errahil), eller “Ahel av Erra” har växt till en mycket andlig ras, som kultiverar konst som tjänar att uppnå den inre friden och andlig uppstigning, så som eterisk musik, dans, synlig konst, och att älska. Detta är något mycket säreget för Ahel: på grund av vår naturliga ljuskänslighet (anpassad från vår stjärna Ashaara), såväl som vårt genetiska arv, är vårt hud ytterst känslig för närkontakt. Vi skiljer, i kärleksakten, på reproducerande funktioner från förvandling av medvetenhet.

  Uppstigning & fortplantning

  Det är en del av vår hjärna som aktiveras i puberteten, vilken vi slår på medvetet för att stimulera vår överhuds mottagarceller. Beträffande sammanflätad uppstigning, är alla aspekter av varelsen entusiasmerad: den fysiska (yttre: skinn, och inre: sammanknytning av könsorgan), den mentala känslomässiga (kärlek), och den andliga (energi och ökning av vibrationsfrekvens). Dessa tre aspekter tillsammans tillåter oss att nå ut till högre riken av rent medvetande, som når upp till densiteter så högt som den trettonde (Källan). I detta uppnådda tillstånd av salighet, är vi endast rent oförkroppsligad, allomfattande och allestädes närvarande, oändligt medvetande. Beträffande fortplantning, väljer vi att utföra det samtidigt eller inte, eftersom vi vet att kombinera båda är ett väldigt speciellt ögonblick i någons liv, när de högsta världarna av extas är omfamnade, ultimat villkor för att tända en impuls för bindandet av en själ in i en ny reinkarnation. Av praktiska anledningar, har vi också utvecklat alternativet av konstgjord befruktning i livskokonger, men vi väljer normalt sett att göra det på det naturliga sättet.

  Utbildning & fritid

  Beträffande utbildning, finns det specialiserade skolor. Varje nytt barns förmågor identifieras och gynnas för att utveckla deras förmågor maximalt, för varelsen skall kunna åstadkomma dess livsuppdrag och strävan. Våra ungdomar omgrupperas i olika lärosäten beroende på deras gemensamma talanger. Våra favoritfritidssysselsättningar är att vistas utomhus, såväl som att samlas för social underhållning som spel och konstnärliga aktiviteter (konserter eller gemensamma konstnärliga aktiviteter). Vi utövar inte tävlingssporter, som ni gör på Terra; vi tror på att bästa sättet att uppnå förbättring är genom personlig utveckling och inte genom konkurrensmässig jämförelse.

  Mat

  Vi har växtbaserad näring. Vår ras, Ahel, är baserad på en organisk livsform, men det finns en övre klass som vi kallar “De Äldre (The Elders)”, och som valde att inte återfödas eftersom de har passerat en viss nivå av utveckling. Jag är själv del av den aktiva klassen, och även om jag kan ha utomkroppsliga upplevelser, är jag länkad till kroppen. Så ja, jag äter, och allt sådant. Vi intar växtbaserad näring, primära komponenter, och energisatt vatten. Det energisatta vattnet dricks när vi reser, för att tillåta vår kropp att ändras medvetet utan att behöva bekymra sig om göra sig av med avföring. Vi har valet att äta fast föda när vi inte genomför rymdresor, och detta följer en regel: vi äter bara det som varken har hjärta eller ansikte. Annars, om vi äter blodbaserade livsformer, sänker det vår vibration till frekvensen hos det vi intar.

  Vi är inte andliga läromästare för er art, bara era rymdsläktingar, människor som ni; den enda skillnaden är att vi är födda någon annanstans. Vi är inte beskyddare av er planet; GFV och Rådet av Fem gör detta bättre och ni har era egna infödda väktarentiteter. Vi är inte gudar, inte heller vad era legender kallar "änglar" (trots att det är en tolkning av möten med utomjordingar i er planets förgångna). Vi utför endast vårt uppdrag, enligt strukturen hos GFV. Är det alltid ett vanligt misstag att betänka oss som personliga andliga budbärare och göra oss mer gudomliga än vi är. Vi hjälper Jordborna, de är inte ensamma. Vi backar upp er, och håller de mörka krafterna stångna. Vi främjar andlig utveckling, men vi vet också hur man strider när det är nödvändigt, och det är också del av vår andliga väg. Alla strider är, om de rättmätiga och berättigade, öppna vägar till frigörelse för det högre ljuset att kunna börja flöda in. Passivitet är döden.

  Källan

  Snälla, gör inte en religion av oss. Inte igen. Vi är bara folk som kom hit för att hjälpa till. Att vi har förmågan att medvetet byta densiteter, gör oss inte till en sorts gudar, det gör oss bara annorlunda. Det är hög tid för Jordborna att sluta undervärdera sig själva, annars kommer de inte att växa. Vårt syfte är att visa dem att de kan bli som oss, det är därför som vi är här. Vi önskar att Jordborna går med i Galaktiska Federationen en dag, men detta kommer inte att hända om de ser ner på sig som en underlägsen ras. Självklart är de mer primitiva än vi är tekniskt sett, och lite mindre visa...men vi har alla varit där, vi har också utvecklats. Vi tror på att allt liv är odödligt, att själen är evig, eftersom alla livsformer är en del av Källan. Var och en av oss är gjorda av substans som är en del av Henne. Vi är Henne, hon är i oss. Hon är oss. Källan är medvetandet hos multiversat. Hon är den allsmäktiga kraften, källan till allt liv, all materia och all energi. Våra kroppsskepp är förgängliga, inte våra sanna jag som är outsinliga delar av Källan. Hon finns överallt, är oändlig och tidlös. Källan kommer aldrig att dö, eftersom Hon aldrig föddes. Vi säger “Hon”, eftersom hon är matrisen av alla saker, och den Stora Kraften som är Kärlek, hennes tändande andetag. Kommande från Henne var vi aldrig födda, och återvändande till Henne kommer vi aldrig att dö. Våra tillfälliga kroppar av kött sönderfaller, och vi hyser den största respekten för den heliga farkosten som bär vår själ mot en mäkta resa av lärande av lärande och tjänst. När vi slutligen är fri, känner du Henne, mer än någonsin. Valet är då vårat att återvända, gå vidare, eller göra oss fri i Enheten av det hela. Vi har inga gudar, inga idoler, ingen kult, vi har bara Henne.

  En Errahel-vetenskapsman med namnet (Val) Thor, sänd av GFV, tillbringade tid på Terra med Förenta Staternas regering för att lära dem om hyperdimensionellt resande, på 1940-talet, med målsättningen att skynda på Jordbornas teknologiska utveckling före det växande hotet från Ciakahrrimperiet. Olyckligtvis, representanterna från Förenta Staterna gjorde det sämsta valet genom att förneka hjälpen från GFV, när de blev kontaktade år 1954, trillandes i Ciakahrrs vanliga fälla. Trots att vi varnade dem!

  En av de främsta övertygelserna hos GFV är valfrihet. Vi tvingar aldrig någon till ett beslut, trots att vi har gjort vårt bästa vid många tillfällen att övertyga om det bästa sättet att hålla sig levande. År 1954, när en diplomatisk grupp från GFV officiellt mötte er ledare Eisenhower, varnade vi honom om de olika livsformerna som besöker Terra, några av dem är inte särskilt trevliga, och speciellt allt som ser ut som Grå, Reptilier eller vita Humanoider. Vi erbjöd Jordborna vår hjälp med att deaktivera alla deras vapen, sätta stopp för deras krig och olda fred och andligt upplyftande av medvetandet, för att få dem att gå med i GFV så snart som möjligt. Detta hade ändamålet att få dem säkra och skyddade mot Ciakahrr- och Orionimperierna. Vi kunde inte göra det slutliga beslutet för er. Vi är också aktiva i ett program med att hjälpa till att höja medvetandet på Jorden, hjälpa er att få frihet från den undertryckande träldomen från Ciakahrrimperiet och Orion- och Altairgrupperna. Som sådan, lockar vi till medvetenhet genom utbildning, information, kanalisering och arbete med frekvensen hos er planets energinät. Vi är också inblandade i det globala “Envoyprogrammet”, som består av att återfödas/återförkroppligas in i en kropp från Terra för att kunna genomföra markarbete mer effektivt. Många andra raser är del av detta program skapat av GFV, och som ni kallar “Stjärnfrön”.

  Våra fraktskepp, för långa rymdresor, har cylindrisk form. Våra patrullskepp är mindre och skivformade, "fleet decades" har en mer avlång profil. Jag kommer att gå in i de tekniska detaljerna längre ner i denna dokumentation.

  T'mar

  T'mar är den tredje planeten i Ashaaras stjärnsystem.

  Marhu Taal

  Marhu Taal (Courtesy ElenaDanaan.org) Tredje planeten i Ashaarus stjärnsystem, Tmar är en mindre värld än Erra men har det administrativa centralen för stjärnsystemet Ashaara (Ashara)[1]. Tempererad och frodig med natur, T-mar är mer befolkad proportionellt än Erra. Befolkningen T-marhu (plural: T-mari) är Taalkolonin från Omankhera. Hela den kungliga Taal familjen, som brukade regera över Manraserna, har flytt, så vitt vi vet, till Orionområdet och försvunnit i glömska. Därför, bildades en ny regering på T-mar från förbundet mellan en kvinnlig kunglig ättling och en militär hjälte. Taali är nära kusiner till Ahel, med vissa skillnader, till exempel deras intag av energi; de är allätare, vilket innebär att de äter kött, vilket gör det svårare för dem att höja deras frekvens till högre (medvetande-)densiteter. De är, därför, mer sårbara för raser med lägre frekvenser såsom Reptilier och Grå, det är därför som de endast arbetar i bakgrunden, i de militära operationerna på Terra. Också, deras andlighet är inte baserad på känslighet och sinnlighet som deras kusiner Ahel, men på asketiska metoder, vilket ger dem ett intryck av kyla. T-mari är inblandade med GFV. Trots att de besöker Terra mycket, har de aldrig etablerat en hållbar koloni på riktigt. Deras skepp är skivformade, mycket lika Ahels skepp. Alla tre raser, Noor, Ahel och Taal, delar i Ashaaras (Ashara) stjärnsystem samma teknologi och ingenjörskonst.

  Alkhorat

  Alkorat är den femte planeten i Ashaaras stjärnsystem.

  Alkhorhu

  Alkhoru Noor (Courtesy ElenaDanaan.org) Ashaarus femte planeten, Alkhorat, “den fridfulla platsen”, är befolkad av ättlingarna till Noorkolonin, kallade Alkhorhu (plural: Alkori)[1]. Som ni kommer ihåg, Noori är av samma genetiska rötter som Ahel men representerar vissa fysiologiska skillnader, i synnerhet storleken som kan nå upp till en höjd av 2,4 meter. Alkhori lever lika länge som Ahel och Taali, det vill säga mellan 500 och 700 jordår, men en genetisk förändring skedde till följd av de gradvisa förändringarna av villkoren för livsmiljön. Du kommer ihåg, Noorifolket gillar att resa. Denna olyckliga förändring är sådan att deras inre organ strejkar eftersom de inte växer lika snabbt som deras kroppar utvecklas. Rent allmänt, så fallerar hjärtat först.

  Noori är medlemmar av GFV och som alla Ashaari (Taygetaplejadianer), är de mycket involverade i vad som händer på Terra. De har också varit inblandade i Terras förgångna, med att etablera kolonier. Det finns dokumenterade myter på Terra om att en av raserna från Noor är rödhåriga jättar. Deras skepp är av Ashaarityp, identiska med de som Errahil och T-mari har.

  Dakoorat

  Dakoorat är den tionde planeten i Ashaaras stjärnsystem.

  D'Akoorhu

  D'akhoru (Courtesy ElenaDanaan.org) D’Akoorhu (plura.: D’Akoori) bor på den tionde planeten, Dakoorat: “fredsbeskyddarnas ställe”[1]. Nu, detta är den fjärde Ashaarirasen, född ur den unika utvecklingen av Noori från Alkhorat. Det är dessa som ni kallar “Plejadianerna av ljus”. De är de mest utvecklade i Manrasen och de vistas i den nionde densiteten av existens, på en värld som de förvandlade utmed deras upphöjning. Det anses att denna extraordinära utveckling till ljusvarelser är på grund av naturen hos Dakoorat, den yttersta planeten i Ashaarisystemet, vars struktur är kristallin och interagerar molekylärt med plasmafältet i hopen. Överträffar de begränsade möjligheterna av den förändrade Noorigenetiken, denna koloni omgestaltade deras kroppar till genomskinliga eteriska höljen, som tillåter deras livslängd att nå otroliga rekord. De lämnar när de önskar, när de känner att de har fullgjort sin tid med att tjäna Källan och önskar att sammansmälta med Henne igen, pånyttfödas, och komma tillbaka i en ny existens för ett nytt uppdrag.

  D’Akoori är visa och mycket kraftfulla, och de är del av Federationens Råd, arbetandes med uppstigningsförändringen hos Terra (Coron har dikterat stora delar av denna bok[1]) och upprätthållandet av dess frekvensnät. De använder flerdimensionella eteriska skepp, drivna av geometrisk resonansenergi. Vilka ofta ses som tablettformade eller fasetterade prismor.

  Coron är i själva verket Thor Han Eredyon i ett framtida jag där han återvänt till hemmaplaneten Emerya[3].

  Jada (Aldebaran)

  Aldebaran är en enorm stjärna som är hemvist för en omfattande planetärt system av tretton och tre huvudcivilisationer. En Anunnakikoloni, en Ahelkoloni och en med varelser i nionde medvetandedensiteten[1]. Anunnaki kallar stjärnan för Jada.

  Nachtwaffen (Mörka Flottan)

  Nachtwaffen består av nazister som bröt sig loss från Jorden under och efter Andra Världskriget med aktiv hjälp av Ciakahrreptilierna och Enlils fraktion av Anakh skapade en civilisation utanför Jorden. En s k utbrytarcivilisation (eng: Breakaway civilization).

  Nachtwaffen kunde skapas av Yuh genom att via de allierade Jadaii Anunakene, [23], [77], kanaliserade information till Maria Orsic om hur ARVer skulle byggas. Denna information togs sedan av Nazisterna, som kontrollerades av Yuh genom Ciakahrrhybriden Adolf Hitler (Rothschild), och användes för att bygga Haunebu. Som färdades till Månen år 1942 och grundade det som idag heter Lunar Operations Command i Jules Verne-kratern på Månens baksida sett från Jorden. År 1945 färdades 20-talet tyskar och tre japaner med en Haunebu III till Mars. De anslöt till Ciakahrreptilierna och började bygga på basen Aries Prime på 1840-talet via tidsloopsteknologi.

  Genom Brain Drain på 1950-talet lurades miljontals talangfulla ingenjörsfamiljer dit och byggandet tog fart på allvar. Samtidigt genomfördes den första resan till de allierade vid Aldebaran från Antarktis under Apolloprogrammet som täckmantel. Nazister som hade infiltrerat USA via Operation Paperclip hamnade i ledningen för NASA (Werner von Braun, Kurt Debus m fl). Nachtwaffen fick ta över Grås bas på Ceres som de snabbt började bygga ut. De hjälpte Ciakharr att erövra och förslava andra stjärnsystem i och utanför Vintergatan.

  Nachtwaffen har sitt huvudkvarter i Aldebarans stjärnsystem.

  Nachtwaffen blev utkastade ur Solsystemet under Stormen år 2021 och fick lämna sina baser i Antarktis, på Månen, Mars och Ceres etc.

  Kora 361

  Kora 361 är den sjunde planeten i Jadasystemet[1].

  Jadaii Anunakene (Janosians)

  Janosian (Courtesy ElenaDanaan.org) Sjunde planeten i Jadasystemet: “Kora 361”[1]. På Anunnakis språk betyder det: “Utpost 361”. Det berättar hur vitt utspridda de är i denna galaxen, och utanför. Denna blå planeten har fyra månar och en subtropisk temperatur. Terraformad, vilket inte förvånar. Detta är en koloni i exil som lämnade ert solsystem när deras planet, Janos, positionerad mellan Mars och Jupiter, blev pulveriserad av Maytra. Det är dessa som kontaktade den psykiska Maria Orsic på Terra år 1919, och uttryckte sig på det forntida jordiska språket som fortfarande används av dem: Sumeriska.

  Genom att använda sig av det sumeriska språket, som används i Dayyakuran, så kom Enlilfraktionen runt lagen om icke-intervention[77]. Maria Orsic (alias) kommer från Manahu och har förmåga att ta emot kanaliserad information.

  Jadaii Anunakene var komprometterade medlemmar av Galaktiska Federationen av Världar som infiltrerat organisationen. De tvingades lämna GFV år 2022 eftersom de först och främst var allierade med Ciakahrr och Alliansen av de Sex[23].

  Jadaiahil

  Jadaiahil (Courtesy ElenaDanaan.org)
  Är en av de många Ahelkolonierna som skapades i exil i och med Lyrakrigen[1].

  Jadaiahil har tvingats lämna Galaktiska Federationen av Världar år 2022 eftersom de har en allians med Alliansen av de Sex[23]. Denna allians har lösts upp efter nedtagandet av Dominion.

  Jadaii Nemessi

  Jadaii Nemessi (Courtesy ElenaDanaan.org)
  Dessa är höga ljusvarelser, med ursprung i detta system och boende i det nionde dimensionsplanet[1]. De var aldrig intresserade av att interagera med Terra eller GFV, men de har en nära relation med de lokala Anunnakikolonisatörerna. Eftersom de är inte medlemmar av GFV, är det väldigt lite som vi vet om dem.

  Jayha (Alcyone)

  Lohr Jayha “den mörka systern”, eller mer allmänt benämnt Jayha, är ett imponerande trippelstjärnsystem vars huvudstjärna är en ljus massiv sol som snurrar extremt snabbt[1]. Den roterande snabbheten av denna stjärna skapar en omgivande skiva av materia från stjärnan, mycket vackert. På en av de två världarna som är i omloppsbana i detta stjärnsystem, ett parti av Taali separerade från dessa och bosatte sig i Taygetas stjärnsystem. Ursprunget av denna delning var en tvist om vilken planet som skall hysa vilken ras. Vissa Taali höll inte med om valet av Temer, som var en mindre värld än Erra som hänfördes till Ahel, så de lämnade [stjärnsystemet] för att bosätta sig själva i det närbelägna stjärnsystemet Alcyone. På grund av deras skärmytsling med Taygetakolonierna, så blev Taali i Alcyone sårbara för inflytandet av väsentliga inflytelserika grupper som, vid tidpunkten, regerade galaxen under terror, såsom Orion- och Altairallianserna, och som de gick med i av denna anledning. Bara för att en grupp är märkt “Plejadianer” innebär inte att de är här för att hjälpa dig. Ni blandar ofta ihop denna sak.

  Taalihara
  Taal Shiar

  Taal Shiar (Courtesy ElenaDanaan.org) De kallade sig själva “Taal Shiar”: “Taal från-huvud-världen”, och döpte sin planet “Taalihara”, i omloppsbana runt stjärnan Alcyone: den huvudsakliga Taalplaneten[1]. De försökte att bygga deras eget lilla imperium därifrån, en sak som var nästan omöjligt beträffande det överhängande hotet från Orion- och Ciakahrrimperierna. I motsättning till deras bröder Taygetanerna, så gick de inte med i GFV och allierade sig med Ashtar- och Altairkollektiven, och vissa illvilliga Oriongrupper. De är inblandande i Kaballahs ogärningar på Terra, och är en pinsam skam för Manrasen. De gav också en värld i Alcyones stjärnsystem till den reptiliska närvaron.

  Den förtryckande regimen etablerades på Taalihara i samband med upproret på Ashaara med förhoppning om utökad erövring och makt[45]. Taal Shiar har, från 1940-talet fram tills nyligen, en närvaro på Jorden och samarbetat med nazisternas fjärde rike. De hjälpte nazisterna vid Operation Highjump och har tillhandahållit tubformade rymdskepp för truppförflyttning till nazisterna. De bröt kopplingen till Ciakharr år 2023 och har inlett en prövoperiod i GFV under förutsättning att de byter ut regimen som har styrts av de mörka krafterna.

  Vela (Seglet)

  Suhail

  Kiila

  Kiily-Tokurit

  Kiily-Tokurit (Courtesy ElenaDanaan.org) (pl. Kiily-Tokurit). Kiila är namnet på deras värld, nära den stjärnan som ni kallar för “Suhail”, och Tokurt är deras ras[1]. De är 1,8 meter (6 fot) långa varelser, som lever upp till 200 jordår, och är också en av de äldsta raserna i denna galax. De är inte medlemmar av GFV, även om vi försöker hårt för att få med dem, för att kunna tvinga dem till att uppföra sig. De är mycket duktiga formskiftare, och egenskapen som avslöjar dem är deras ögon, som är breda och mörka obsidianfärgade. Deras sanna utseende är som långa grå humanoider, men i själva verket är de av reptiloid genetik och har mycket blekt skinn, nästa vitt. Det är därför ert folk ibland kallar dem för “långa vita”. De misstas oftas för Maytrei, som inte är formskiftare, har mörkare grått skinn, mer motbjudande ansikte och bredare skalle. Kiily-Tokurit har två kön och äggstockar. De har inte hybridiseringsprogram men bortför bl a människor för sexuell slavhandel och för mat. Vissa av dem arbetar som legosoldater. De är inte allierade med Zetai, Ciakahrr, Maytra och inte heller Reptilalliansen; de arbetar självständigt och trots att de innehar stor vapenmakt, så söker de inte konflikt. Regelbundna incidenter med styrkor från GFV händer regelbundet, beträffande deras olagliga affärer på Terra. Deras skepp är långsträckta svarta trianglar med tre hörnljus undertill samt ett större centralt, och är lätt igenkännlig. Jämfört med Förenta Staternas Flygvapens hemliga flygande trianglar, så gör inte KT-skeppen några ljud, de har skarpa kanter, är större, och har ett system för att dölja farkosten baserat på kvantreflektion (reflekterar undertill vad som finns övertill). Om du ser ett av dessa, tänk inte; spring.

  Virgo (Jungfrun)

  Sombrerogalaxen (M104)

  Akara (Mantis)

  Akhara_Mantis (Courtesy ElenaDanaan.org) Detta är en intressant art, som kallar sig själva för “Akara”[1]. Dessa varelser, som det verkar för alla andra, har sin egen etiska attityd, men vad som är anmärkningsvärt är frånvaron av begrepp som “ond” eller “god”; deras etiska kod är snarare baserad på vad som är användbart och logiskt, och vad som inte är det. Känslor är, hos denna art, mycket annorlunda från till exempel hos de humanoida arterna. Detta är huvudanledningen till varför, vissa av, dessa fredfulla varelser villigt tar del i Ciakahrr- och Orionimperiernas hybridiseringsprogram, som kränker grundläggande rättigheter enligt våra kriterier, men inte för Akara “Mantis”. Deras ursprung är Sombrerogalaxen (M104), 28 miljoner jordljusår från Terra. Baserat på ett matriarkalt bikupestrukturerat samhälle, dessa insektoider existerar från (medvetande-)densiteterna 3 upp till 9. De ser ut som de importerade bönsyrsearterna men står upprätt, upp till 2,7 meter höga. De kan vara gröna, vita eller svarta. Deras huvuden är V-formade med jättelika svarta facettögon, och uppsättningar av små svarta bihang tjänar som fingrar. De kommunicerar via telepati, de lägger ägg och kläckandet följs av en mycket lång process av ruvning. När äggen väl är lagda, så växer de till mjuka vertikala kapslar. De matas med hybrider och humanoida kroppsdelar.

  Deras kaster i de lägre densiteterna är inblandade i program för Orionalliansen och det Grå Kollektiven, medan de högre medvetandekasterna inte är det, utan hjälper istället GFV i höjandet av medvetandet på Terra. De senare nämnda är färgstarka ljusvarelser, som trots detta har bevarat sin insektoida form. Oavsätt dimensionsplan, så är Akari mästare på vetenskapen om vibrationsfrekvenser och ljudteknologier. Deras särskilt avancerade kunskap om ljud- och färgvibrationsfrekvenser används för att forma deras omgivning och att kommunicera med varandra, och gör dem till högt eftersökta vetenskapsmän som jagas och förslavas av Orionalliansen. Ni har intrycket att de leder bortrövanden på Terra men det är de inte, de är bara tjänstfulla vetenskapsmän som övervakar förfarandet. Men låt oss göra en mer detaljerad studie av de olika underarterna av Akari:

  Gröna underarten

  Dessa har två tunna (thing) ben, en lång rörformad stjärt och de gröna har vingar, och deras ögon är gula med en smal vertikal spalt. Är förslavade till de Grå och Orionkollektiven.

  Vita underarten

  Längre, förslavade av Xrog Shamtbahali (Zeta Reticuli II) och Orionalliansen. De har tre par av ben avslutade av spetsiga ändar. Längre ringformade nackar, huvudena är mer platta. Deras ögon är facetterade, savarta och de har svarta käkar på båda sidorna av munnen.

  Svarta underarten

  Kallas också för Långa Svarta (Tall Blacks). Deras kroppar verkar bära ett svart glatt exoskelett, med extra leder i deras armar och ben, och de har olika grader av humanoida drag. Deras ögon är guldfärgade till glödande röda. Vi tror att de mer humanoida är Hybrider. De arbetar inte för Orionkollektivet och Grå kollektivet utan arbetar snarare för deras egna vetenskapliga nyfikenhet och program, samt hjälper också arterna på Terra med medvetandeuppvakandet.

  Akara Mantis (M104) (Courtesy ElenaDanaan.org)

  • Ursprung: Sombrerogalaxen M104, 28 miljoner jordljusår från Jorden, synbar genom Jungfruns stjärnbild[3].
  • Arter och utseende: Insektoider. Multidimensionella och flerdensitetsvarelser. Upp till 2,7 meter långa, klassificerade i tre kategorier: Grön, vit, svart. Ursprungsras för vissa insektoider på Mars. Som experter på vetenskapen om vibrationell genetik och frekvenser, kan de ändra de geometriska mönstren av den holografiska verkligheten.
  • Kommunikation: Telepatisk. Kollektivt medvetande.
  • Baser i Solsystemet: Inga.

  Wolf 424

  Ummit

  Ummit (Courtesy ElenaDanaan.org) De kommer från stjärnsystemet Wolf-424, planeten Ummo, 14,6 ljusår från Jorden[1]. De har släktkopplingar med raserna Ahel och Noor i Lyran, och humanoiderna i Vega. Ummit har särdraget med en hög panna, som särkiljer dem från andra Man-raser. Deras ögon är även mindre och i samma ansiktsproportioner som Jordens humanoida ögon. De är huvudsakligen blonda och deras livslängd är ungefär 200 jordår. De har skivformade skepp.

  Ummit har arbetat aktivt med GFV med ett vetenskapligt program som riktar sig till utvecklingen av vetenskap på Jorden. Att respektera reglerna av icke-påverkan i utvecklingen av en nivå 1-civilisation, de kommer runt detta genom att kontakta civila, ofta tekniskt kompetenta yrkesverksamma som kan förstå innehållet av meddelandena, istället för officiella vetenskapsmän, och avslöjar teknisk information om olika teknologier och teorier för att utöka vetenskaplig kunskap. Alltså, de spridda meddelandena kommer att genomsyra ett samhälle med nya idéer, inflytelserika för uppfinningsrika vetenskapliga projekt, utan att brutalt bryta dynamiken av en arts utveckling. Att dela teknisk information, omforma vetenskapliga kulturer och global utbildning hjälper Ummit till i globala lösningar för nya vetenskapliga paradigm och utveckling av miljövänliga teknologier.

  År 1973, sände Ummiterna, via en kontakt på Terra, detta meddelande[1]:
  “Under 30 år har vi studerat er vetenskap, er kultur, historia och civilisationer. All denna information har vi tagit med från Jorden till Ummo i våra kristaller kodade med data. Vi har demonstrerat för er vår kultur och vår teknologi i ren beskrivlig form - så att ni kan omvandla dem eller realisera dem praktiskt. Vi har gjort detta eftersom vi med ledsenhet har noterat att ni använder era vetenskaper huvudsakligen för krig och förstörelse av er själva, vilket fortsätter att vara ert huvudsakliga mål. Ni är som barn som leker med hemska och farliga leksaker vilka kan förstöra er. Vi kan inte göra något! En kosmisk lag säger att varje värld måste ta deras egen väg, att överleva eller att förgås. Ni har valt den andra vägen. Ni förstör er planet - utrotar era arter, och förorenar er atmosfär och era hav tills det nu inte går att vända tillbaka. Med ledsenhet begrundar vi er galenhet, och förstår att botemedlet finns bara inom er själva. Vi kan inte se långt in i er framtid eftersom era psyken är fullständigt oförutsägbara och nyckfulla på gränsen till paranoida. Som era äldre bröder i detta kosmos, önskar vi brådskande med alla våra hjärtan er räddning. Förstör inte era vackra blå planet, en sällsynt atmosfärisk värld som flyter så majestätiskt i rymden, så full av liv. Det är ert val.”


  Källor:
  [1]: Elena Danaan: "A Gift from the Stars - Extraterrestrial Contacts and Guide of Alien Races", 2020-09-03.
  [2]: Elena Danaan: "We will never let you down - Encounters with Val Thor and journeys beyond Earth", 2021-09-07.
  [3]: Elena Danaan: "The Seeders - Return of the Gods", 2022-09-21.
  [4]: YouTube: JeanClaude BeyondMystic2 - "A Gift from the Stars with Elena Danaan & Jean-Claude #3(3)", 2021-03-21.
  [5]: Kasten, Len: "Alien World Order", 2017-02-25, ISBN 978-1-59143-323-95.
  [6]: Kasten, Len: "Dark Fleet", 2020-03-10, ISBN 978-1591433446.
  [7]: YouTube: Elena Danaan - "Extraterrestrial Alliances & Federations", 2020-07-01.
  [8]: YouTube: Elena Danaan - "Extraterrestrial contacts - April 16/2020", 2021-05-19.
  [9]: YouTube: Elena Danaan - "Extraterrestrial contacts", 2021-05.
  [10]: Darryl Anka channels Bashar on Local Group civilisations @ Google Drive.
  [11]: Vimeo: ExoPolitics.org - "The Untold History of America's Reverse Engineering of Alien Spacecraft", 2021-06-15.
  [12]: ExoPolitics.org - "New Majestic Document Reveals US Diplomatic Relations with Extraterrestrials", 2017-06-16.
  [13]: YouTube: Anton Petrov - "Proxima Centauri update - Major new discoveries from closest star", 2020-06-01.
  [14]: YouTube: Farsight - "Ashtar Command and Bases on Venus", 2021-12-17.
  [15]: YouTube: Elena Danaan - "What is a Prison Planet - Galactic Federation of Worlds vs Nebu Empire", 2021-12-22.
  [16]: Kasten, Len: "Secret journey to Planet Serpo", ISBN 978-1591431466, 2013-05-05.
  [17]: YouTube: Elena Danaan - "Martian dawn - Update Feb 25 2022", 2022-02-25.
  [18]: YouTube: Aliens Anonymous - "Skinny Bob enhanced 60 fps", 2022-02-25.
  [19]: YouTube: FarSight.org - "The Domain", 2021-05-22.
  [20]: YouTube: Elena Danaan - "Q&A Taal", 2021-05-19.
  [21]: YouTube: Elena Danaan - "Q&A Live - Dec 22 2020 - The Council of Five", 2020-12-23.
  [22]: YouTube: Journey to Truth - "EP 104 (Part 2) Johan Fritz - SSP Testimony - Super Soldiers - Advanced Tech - Hidden History", 2021-01-15.
  [23]: YouTube: Elena Danaan - "Aldebaran, Dark Fleet and Galactic Federation of Worlds", 2022-08-18.
  [24]: YouTube: Elena Danaan - "Q&A Boötes", 2021-07-06.
  [25]: YouTube: Elena Danaan - "Contact Episode 16 - The Council of the Shining Ones", 2021-10-30.
  [26]: Wikipedia - Sirius", 2023-05-11.
  [27]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar #1 - New Earth - New Hope", 2023-01-28.
  [28]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar #2 - Galactic updates & Q&A", 2023-02-25.
  [29]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar #3 - Galactic updates & Q&A", 2023-03-19.
  [30]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar #4 - Galactic updates & Q&A", 2023-04-09.
  [31]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar #5 - Galactic updates & Q&A", 2023-04-30.
  [32]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar #6 - Galactic updates & Q&A", 2023-06-04.
  [33]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar #7 - Galactic updates & Q&A", 2023-06-25.
  [34]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar #8 - Galactic updates & Q&A", 2023-07-16.
  [35]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar Q&A #9 - Galactic updates", 2023-08-06.
  [36]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar Q&A #10 - Galactic updates", 2023-08-27.
  [37]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar Q&A #11 - Galactic updates", 2023-10-01.
  [38]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar Q&A #12 - Galactic updates", 2023-11-05.
  [39]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Pilot Episode Oct 9 2023", 2023-10-09.
  [40]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 2 - Oct 30th 2023", 2023-10-30.
  [41]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 3 - Nov 6th 2023", 2023-11-06.
  [42]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 4 - Nov 13th 2023", 2023-11-13.
  [43]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 5 - Nov 20th 2023", 2023-11-20.
  [44]: YouTube: Elena Danaan - "The name of the Stars", 2021-06-06.
  [45]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 6 - Nov 27th 2023", 2023-11-28.
  [46]: YouTube: Farsight - "Ra: The Sun God", 2020-10-19.
  [47]: YouTube: Elena Danaan - "Negumak vs Ciakahrr - Is a galactic war brewing", 2023-05-01.
  [48]: YouTube: Elena Danaan - "The Mimas agreements with Chris O'Connor", 2023-02-09.
  [49]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 7 - Dec 4 2023", 2023-12-04.
  [50]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 8 - Dec 11 2023", 2023-12-11.
  [51]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 9 - Dec 18 2023", 2023-12-18.
  [52]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 10 - Dec 25 2023", 2023-12-25.
  [53]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 11 - Jan 01 2023", 2024-01-01.
  [54]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 12 - Jan 08 2023", 2024-01-08.
  [55]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 13 - Jan 15 2023", 2024-01-15.
  [56]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 14 - Jan 22 2023", 2024-01-22.
  [57]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 15 - Jan 29 2023", 2024-01-29.
  [58]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 16 - Feb 05 2024", 2024-02-05.
  [59]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 17 - Feb 12 2024", 2024-02-12.
  [60]: Vimeo: Elena Danaan - "Atlantis resurgence", 2023-11-24.
  [61]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 18 - Feb 19 2024", 2024-02-19.
  [62]: InfinityExplorers.com: Valiant Thor, the Extraterrestrial who worked with the US government", 2023-06-04.
  [63]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 19 - Feb 26 2024", 2024-02-26.
  [64]: ElenaDanaan.org - "Interstellar Contacts - Ea", 2024-02-28.
  [65]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar Q&A #15 - The knowledge of Nibiru", 2024-03-03.
  [66]: YouTube: Elena Danaan - "The Nine: Diving into the origins with Dan Winter ~ Feb 23 2022", 2022-02-24.
  [67]: YouTube: Elena Danaan - "Messages from Nibiru ~ Dec 4 2022", 2022-12-04.
  [68]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 25 - April 8 2024", 2024-04-08.
  [69]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar Q&A #16 - The great Mothers of Humanity", 2024-04-07.
  [70]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode Episode 26 - April 15 2024", 2024-04-15.
  [71]: Rumble: Elena Danaan - "Three types of Alien abductions", 2020-08.
  [72]: Elena Danaan: "Encyclopedia Galactica - Volume I - From Andromeda to Canis Minor", 2024-02-23.
  [73]: ExoPolitics.org - "Was Earth's Secret Occult Ruler eliminated in US led takedown of Global Deep State?", 2021-01-18.
  [74]: Wikipedia - "List of nearest stars and brown dwarfs", 2024-05-23.
  [75]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 33 - June 03 2024", 2024-06-03.
  [76]: Crowdcast.io: Elena Danaan - "Webinar Q&A #18 - What is Time", 2024-07-01.
  [77]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 37 - July 1st 2024", 2024-07-01.
  [78]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 38 - July 8th 2024", 2024-07-08.

  Tillbaka till Kosmologikas hemsida

  © Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

  Nästa sida
  Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.