Referenser & litteratur

Astrobiologi

Här följer några referenser för de som vill ha mer kött på benen.

Dokumentärer

Youtube.com, "AsteronX".

Ingående beskrivning av fysiken och teknologin bakom Förenta Staternas Rymdstyrka. Som är långt mer avancerad än vad som framgår av den teknologi som är officiell utåt inom NASA.

Youtube.com, "Living Universe".

Modern dokumentär om sökandet efter liv kring andra stjärnor, hur vi kan ta oss till en exoplanet runt en annan stjärna samt utforska den.

Böcker för lekmän

Ra kanaliserad genom Don Elkins & Carla Rueckert: "The Ra Contact: Teaching the Law of One", L/L Research, 2018.

Två böcker som innehåller 2600 stycken frågor med svar från Don Elkins till Ra. Är troligtvis den bästa kanaliseringen som har gjorts i modern tid. Är den bästa källan till att förstå sig på uppstigning.

Penrose, Roger: "Emperor's new Mind", Oxford University Press, 1989-11-09.

Boken handlar om hur hjärnan fungerar på kvantnivå för att ge medvetande. Och ett entropibaserat paradigm för hur en stjärna som Solen, tack vare att den är en punkt på himlen som är betydligt hetare än övriga himlen, kan möjliggöra liv.

Tompkins, William Mills: "Selected by Extraterrestials", CreativeSpace Independent Publishing Platform, 2015-12-09.

Två böcker som innehåller 2600 stycken frågor med svar från Don Elkins till Ra.

Böcker för studenter

Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0199586455.

Boken är en ganska kort men bra introduktion till astrobiologi. Inte många bilder men bra text. Beskriver villkor för liv och hur dessa kan utvecklas bra.

Ra kanaliserad genom Don Elkins & Carla Rueckert: "The Ra Contact: Teaching the Law of One", L/L Research, 2018.

Två böcker som innehåller 2600 stycken frågor med svar från Don Elkins till Ra. Är troligtvis den bästa kanaliseringen som har gjorts i modern tid. Är den bästa källan till att förstå sig på uppstigning.

Rothery, David A, Iain Gilmour & Mark A. Sephton (Editors): "An introduction to Astrobiology, 3rd Edition", Cambridge University Press, 2018, ISBN 978-1109430838.

Rigorös bok om astrobiologi. Innehåller mycket matematiska beräkningar. Samt mycket bilder och text. Har stort fokus på planeter och månar i Solsystemet som skulle kunna ha liv. Många sidor om identifiering av planeter med astrometri. Finns i elektronisk version.

Artiklar för studenter

Ra kanaliserad genom Don Elkins & Carla Rueckert: "The Ra Contact: Teaching the Law of One", L/L Research, 2018.

Två böcker som innehåller 2600 stycken frågor med svar från Don Elkins till Ra. Är troligtvis den bästa kanaliseringen som har gjorts i modern tid. Är den bästa källan till att förstå sig på uppstigning.

Hemsidor på nätet

Law of One, L/L Reserach & Tobey Wheelock, 2003.

Härifrån kan man söka i databasen för Lagen om Ett som har tagits fram av L/L Research och Tobey Wheelock. Innehåller 2600 stycken frågor med svar från Don Elkins till Ra. Är troligtvis den bästa dokumenterade kanaliseringen som har gjorts i modern tid med stor marginal. Är den bästa källan till att förstå sig på uppstigning. Handlar även om ämnen som drömtydning, illusionen vi lever i, och vad som händer med civilisationen efter uppstigningen.

TheGreaterPicture.com.

Holländsk hemsida om den verkliga världen bakom Matrisen och Slöjan. Har blivit översatt till en mängd språk.

Panspermia.org - Cosmic Ancestry.

En hel hemsida bara om panspermia. Liv kommer från rymden eftersom liv kommer av liv.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.