Svamparnas planet

Astrobiologi

Svampar överallt

Svampar har funnits i minst en miljard år på Jorden. Svampar finns överallt i biosfären - även om vi inte kan se dem med blotta ögat. Svampar är mer djur än växter ur ett celluppbyggnadsperspektiv. Det finns förmodligen fem miljoner svamparter men människan känner till ca en procent av dem. Mycel, som är svamparnas rötter och klor, tränger in överallt både genom trä och sten. Det gör de genom att trycka sig in, med upp till hundratals bars tryck, eller genom att äta sig in. Troligtvis vid Prekambrium för en miljard år sedan efter en stor istid så började liv uppstå i form av mikrober och svampar.

Svampar i symbios med växter

Svampar började utvinna mineraler ur berggrunden. De omvandlar sten till jord genom att släppa ut sporer som fräter ner stenen varpå hyfer, trådar, tränger sig in i stenen med flera hundra bars tryck och krossar den. Det är bokstavligt talat mikrogruvdrift som svamparna bedriver. Detta beredde väg för de första växterna på land. För 500 Mår sedan, under Proterozoikum, flyttade alger från hav till vattengölar på land. Näringsämnen och vatten finns överallt i havet men inte på land. Strategin för växterna när det kom upp ur haven blev att leva i symbios med svampar. Och det är en strategi som används fullt ut än idag. Svampar är heterotroper som utvinner kolhydrater från levande organismer, vilket är mer energieffektivt, än att utsöndra egna enzym för att ta upp näringsämnen. Kommer växternas energi från solljus är svamparna fotoheterotroper. Kommer energin från värme är de kemoheterotroper. Algerna gav svamparna kolhydrater, utvunna via fotosyntes, i utbyte mot mineraler. Det blev en biologisk Big Bang. Allt djurliv fanns i haven för 500 Mår sedan. På land fanns bara mossor. Svampar och växter växter in mellan och i varandra på ett konstruktivt sätt. Skapar arbuskler genom att växa in i cellerna. Växterna kan då ta fosfor från svamparna medan svamparna får kol från växterna som de framställt genom fotosyntes. Levermossor är de äldsta landväxterna idag och liknar de växter som fanns för 400 Mår sedan. Stomato är öppningar i bladen som gör att koldioxidhalten in i löven kan styras. Rötter kan skapas och skapa stora skogar och ekosystem. Under 50 Mår reste sig prototaxites upp till åtta meter upp i luften. De hade inga fiender förrän maskdjur började äta dem nerifrån marknivå och uppåt. Prototaxites vidareutvecklades och klättrade upp i träd och blev tickor.

Wood Wide Web

Wood Wide Web kallas det att svampar, som lever i symbios med växternas rötter, kopplar samman sina fruktkroppar med varandra med rötterna under marken. Svampar har förmåga att ta upp näring som har begravts under jorden via sedimentering. Hyferna bildar ett hölje runt växternas rötter som utbyter vatten och mineraler i utbyte mot kolhydrater. Detta nätverk är oerhört sammanflätat. På en kubikmeter finns uppemot tusen mil nätverk. Det gör att hela skogar med växter kan kommunicera med varandra och till och med varna varandra för fara. Hela skogen fungerar som en superorganism.


Källor:
[1]: Svamparnas planet @ Vetenskapens värld, SVTPlay.se, 2019-09-29.
[2]: Peter Wohlleben, "The Hidden life of Trees", Amazon.com, 2019-09-29.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.