Förhindrande av skenande växthuseffekt

Astrobiologi

Eftersom en civilisations som kan utvinna hydrokarboner från planetens inre kommer att släppa ut dessa ovanför planetens yta i dess atmosfär så kommer mängden koldioxid och liknande ämnen att öka radikalt. Denna kommer till stor del att lagras i haven som påverkas mest. Men även i atmosfären som leder till en ökad växthuseffekt. Växthuseffekten riskerar att skena iväg eftersom is som finns på polerna, och även utanför polerna under planetens vinter, kommer att smälta och minska planetens albedo. Metan och andra mer extrema växthusdrivandeämnen kommer att omvandlas till gas och skynda på denna process. Venus hade bevisligen en gång flytande vatten. Idag är ytan på planeten så varm att bly flyter och inget liv är i närheten av att kunna existera...

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.