Datorsimulering

Astrobiologi

Arkaiska minnet / Matrisen

Att allt i Universum som någonsin händer spelas in och lagras för evigt i Matrisen / Akashiska minnet är ett tecken på att en dator finns bakom Universum. Att allt som har hänt har spelats in påvisas genom fjärrsyning som fungerar.

Att allt som har hänt, och kommer att hända, i världen finns lagrat i Matrisen är ett tecken på att vi lever i en datorsimulering.

Simuleringsargumentet

Människan kan producera realistiska simuleringar (i framtiden). Detaljnivån och korrektheten begränsas av beräkningskapacitet och programmering. Chansen att Homo Sapiens är den mest avancerade civilisationen i Universum är mikroskopisk. Andra civilisationer kommer att ha gjort avancerade simuleringar. Entiteter i simuleringar kan göra simuleringar i sin tur. Och så vidare... Etiska aspekter kommer inte att begränsa alla civilisationer i Universum. Om civilisationer vill simulera framtiden för civilisationer vill göra det så behöver de göra det i väldigt hög detalj. Människors hela hjärnor kommer att kunna ladas upp i maskiner snart. Om man gör det vill man göra en miljö i datorn där inscanningen kan leva; Artificiell Realitet. Människor är inte väl rustade för att klura ut ifall de är riktiga eller ej.

Logiskt sett så är det rimligt att de flesta världar är simulerade. Utom möjligtvis en...

Boströms simuleringsargument

Nicklas Boström (1973- ), som publicerade simuleringsargumentet, bygger på att en av tre följande observationer är sanna:

  1. Delen av civilisationer på människans nivå som når en högre nivå är mycket nära noll.
  2. Delen av civilisationer på människans nivå som är intresserade av att göra simuleringar av förfäder är mycket nära noll.
  3. Delen av alla människor med erfarenheter som lever i en simulering är mycket nära noll.

Tror man på att det finns civilisationer som når än mer avancerad nivå än människans, vilket är fallet enligt bl a Ra, och att dessa använder datorer, vilket är väldigt troligt, så kommer åtminstone någon att lyckas att göra en simulering som är tillräckligt trovärdig för att de som är i den skall tro att simuleringen är verklig. Upplösningen hos simuleringen är begränsad till Planck-tiden och Planck-längden.

Dataspelshypotesen

Om lever i en simulering känns det som det är ett dataspel där utomstående observerar oss när det goda strider mot det onda.


Källor:
[1]: YouTube: "You are a simulation & physics can prove it", George Smoot at TEDxSalford, 2014-02-12.
[2]: YouTube: "You are a simulation & physics can prove it", George Smoot at TEDxSalford, 2014-02-12.
[3]: YouTube: "If Brains are Computers, who designs the Software?, Daniel Dennett, 2017-04-06.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.