CHNOPS

Astrobiologi

CHNOPS

Över 99 % av allt liv är uppbyggt av sex olika atomer. Väte (H), Kol (C), Kväve (N), Syre (O), Fosfor (P) och Svavel (S). Väte och syre är beståndsdelarna i vatten och typiskt 2/3 av en biologisk organism består av vatten. Kol, väte och syre finns i kolkedjor. Kol, väte, kväve och svavel bygger upp majoriteten av genomet som utgör protein, som utgör stora delar av en muskel.

DNA är utvecklat ur RNA som är en helix istället för en dubbelhelix. RNA saknar inte oxy-gruppen som DNA gör. Därav namnet.

Allt liv i Universum är ett med varandra som enligt Gaia inom grekisk mytologi. Livets byggstenar är de samma i hela Universum eftersom fysiken är densamma. Det är rimligt att genom liknande DNA är universell eftersom denna består av CHNOPS.

Väte (H)

.

Kol (C)

Kol är fantastiskt ur ett astrobiologiskt perspektiv eftersom grundämnet har ett antal egenskaper som särskiljer det från andra grundämnen.

  • Kol har fyra elektronhål vilket innebär att fyra kovalenta bindingar krävs för att fylla dess elektronskal. Fyra bindningar är det maximala antalet i det andra elektraskalet. Det gör att kol kan hålla ett icke trivialt antal bindningar och två atombindningar ut från sidan även när kol är med i en kedja.

  • Kol kan skapa bindningar med andra kolatomer.

  • Endast kol är känt att kunna skapa bindningar av miljardtals atomer.

  • Kolbindningar löses inte upp i vatten.

  • Kol har den högsta smälttemperaturen av alla grundämnen.

  • Kol utgör cirka 30 % av allt stjärndamm mellan stjärnorna.

Kväve (N)

.

Syre (O)

.

Fosfor (P)

.

Svavel (S)

.

Källor:
[1]: Pynamic Periodic Table". [2]: Wikipedia, "Close encounter".

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.