Andlighet & religion

Astrobiologi

Det är skillnad på andlighet och religion. Det finns en universell andlighet som är definierad av det som har skapat vårt Universum. Religioner är de konstruktioner som förvanskar den universella andligheten för egna syften.

Andlighet

Andlighet är något större och mer universiellt än religion. Det är den sanna tolkningen av fysikens lagar i Universum. En sann representationen av denna är Lagen om Ett.

Religion

Religion är uppfunnen av människan samt deras härskare och har tre meningar:

 • Rädsla: Människan skall skrämmas till att inte våga tänka och agera på eget sätt.
 • Makt: Att ha kontroll över så mycket som möjligt.
 • Girighet: Att vilja ha saker för sig själv och inte vilja dela med sig.
 • Förvrängning av andlighet till religion

  Inom andlighet kommer man till "himlen" om man gör fler goda gärningar än dåliga. Graden av entropi i systemet minskar eftersom man har samarbetat och byggt upp något tillsammans. Själen når uppstigning vid vissa tillfällen i systemets tidslinje.

  Inom religion kommer man till himlen om man bekänner sina dåliga gärningar även om man har gjort betydligt fler dåliga gärningar än goda. Detta är en förvrängning av andligheten av de som har skapat religionen för att kunna kontrollera befolkningen genom ett tjallarsystem. Personerna i systemet har inte lika stor möjlighet att minska entropin i systemet och nå uppstigning. Men har hjälpt de negativa entiteterna som har byggt upp religionen men har inte lika stor möjlighet att komma till "himlen".

  Gott mot ont

  Det behövs en kamp mellan gott och ont för att individer, och deras själar, skall kunna ha möjligheten att göra fria val som spelar roll. Som spelar roll för utvecklandet av själen.


  Källor:
  [1]: Wikipedia: "Religion", 2020-03-15.
  [2]: The Law of One", 2020-03-15.

  Tillbaka till Kosmologikas hemsida

  © Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

  Nästa sida
  Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte kräver skriftligt tillstånd. Kommersiella ändamål är inte tillåtna. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.