Interstellär transport

Astrobiologi

Transport till andra stjärnsystem:

  1. En G-raket: Farkost med framdrivningssystem som kan ge konstant 9,8 m/s^2 acceleration för att simulera gravitationen. Det gör att människorna som reser med farkosten inte kommer att påverkas av mikrogravitiationens konsekvenser för kroppen som är fallet i omloppsbana runt planet på rymdstationen ISS. Det tar storleksordningen ett år att komma upp i närheten av ljusets hastighet i vakuum. Ju närmare ljushastigheten farkosten går desto mer energi krävs för att bibehålla accelerationen på en Jordytegravitation. Ett problem som måste lösas är att rymdfarkosten kan kollidera med partiklar vilket behöver lösas med sköldar framför farkosten för att leda bort dessa från farkosten.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.