Search for Extra Terrestrial Intelligence

Astrobiologi

Frank Drakes ekvation

Det går att beräkna hur många civilisationer som man kan teoretiskt skulle kunna få kontakt med, och kommunicera med i simplex, om man riktar lämpligt kommunikationsutrustning mot rätt ställen just nu. Denna formel kallas för Drakes ekvation.

N = R * fp * ne * fl * fi * fc * fL

N = Antalet civilisationer i Vintergatan som vi kan mottaga elektromagnetisk strålning i radioområdet ifrån.
R = Hur ofta lämpliga stjärnor bildas.
fp = Den del av stjärnorna som har planeter.
ne = Antalet "Jordar" per planetsystem.
fl = Den del av de jordliknande planeterna där liv utvecklas.
fi = Den del av planeterna med liv som intelligens utvecklas.
fc = Den del av planeterna där teknologi utvecklas.
fL = Livstiden hos kommunicerande civilisationer.

De senaste åren faktorn ne, antalet "Jordar" per planetsystem, ökat markant från ett obetydligt värde till ca 1,6 Jordar per planetsystem. Det gör att om en intelligent civilisation med förmåga att kommunicera finns i 100 år så bör det finnas 2,5 stycken civilisationer som vi kan kommunicera med just nu. Lever en intelligent civilisation däremot i 10000 år så bör det finnas 250 stycken civilisationer som vi kan kommunicera med just nu i Vintergatan. Spekulerar man i att en framgångsrik civilisation mognar så att den blir fredlig, lär sig att färdas mellan stjärnsystem och därmed sprider sig från moderplaneten till flera andra planeter så bör den kunna existera i åtminstone en miljon år. Är detta det vanliga scenariot så bör det finnas 25000 stycken civilisationer i Vintergatan just nu. Kan även avancerade civilisationer färdas i överljushastighet så kan de rimligtvis färdas även mellan galaxer. Är detta vanligt i den Lokala galaxhopen så skulle 2,5 miljoner civilisationer kunna vara i kontakt med en avancerad civilisation.

Eftersom denna ekvation inte är särskilt praktisk att använda för kommunikation så finns det många alternativa ekvationer till denna.

Project Cyclops

Produkten av studien för Project Cyclops år 1971 blev dokumentet "Project Cyclops - A design study of a system for detecting Extraterrestrial Intelligent Life"[2].

Följande sammanfattningar kom man fram till...

Det finns ett antal olika nivåer av civilisationer:

 1. Första nivån:.
 2. Andre nivån:.
 3. Tredje nivån:.
 4. Fjärde nivån:.
 5. Femte nivån:.
 6. Sjätte nivån:.
 7. Sjunde nivån:.
 8. Åttonde nivån:.

Hynek-skalan

Närkontakt med utomjordiska civilisationer av olika nivåer är baserad på Allen Hyneck's (1910-1986) bok "The UFO experience: A scientific inquiry" från 1972.

 1. Första nivån: Synligt observerande av oidentifierade flygande föremål där det är någorlunda bra upplöst vinkelmässigt och med någorlunda detalj.
 2. Andra nivån: Kontakt som lämnar kvarvarande fysiska spår. Kan vara att en elektrisk apparats funktion påverkas, att människor eller djur reagerar.
 3. Tredje nivån: Kontakt där utomjordingar är fysiskt närvarande. Detta inkluderar robotar. Beskrivs i Steven Spielberg's film "Close encounters of the third kind". Finns underkategorier definierade av Ted Bloecher. A. Utomjording observeras inuti farkosten. B. Utomjording observeras inuti och utanför farkosten. C. Utomjording observeras i närheten av farkosten. Men går inte ut eller in. D. Utomjording observeras men inte någon farkost. UFO-aktivitet rapporteras i området samtidigt av andra. E. Utomjording observeras men inte någon farkost. UFO-aktivitet rapporteras inte i området av någon annan. F. Varken utomjording eller farkost observeras men jordvarelsen upplever någon typ av intelligent kommunikatör.
 4. Fjärde nivån: Denna typ är inte inkluderad i Hyneks ursprungliga skala. Hyneks kollega Jacques Vallee anser att denna nivå bör referera till fall där jordvarelser upplever en transformering av deras uppfattning av verkligheten. Kan ske till exempel när människa hämtas av utomjording och/eller farkost.
 5. Femte nivån: En närkontakt med direktkommunikation mellan jordvarelser och utomjordingar. Denna typ av kontakt definerades av CSETI och beskrivs som en ömsesidig kontakt som är medveten, frivillig och initieras av människor. Är koherent meditativ.

Kardashevskalan

Det finns ett antal olika typer av civilisationer enligt Kardashev-skalan, föreslogs av den sovjetiska astronomen Nikolai Kardashev (1932- ) år 1964, som är baserad på hur mycket energi som en civilisation kan använda.

 1. Typ I: Planetarisk civilisation som kan använda och lagra all energi tillgänglig på dess planet.
 2. Typ II: Stjärncivilisation som kan tämja den totala energin hos dess modersplanet. T ex genom en Dyson-sfär.
 3. Typ III: Galaktisk civilisation som kan kontrollera energin på galaktisk skala.

Zubrinskalan

Det finns ett antal olika typer av civilisationer enligt Zubrin-skalan, föreslogs av Robert Zubrin (1952- ) som är baserad på hur spridd en civilisation är i rymden.

 1. Typ I: Civilisation har spritt sig över planeten.
 2. Typ II: Civilisation som har flera kolonier i dess stjärnsystem.
 3. Typ III: Civilisation som kan koloniserat sin galax.


Källor:
[1]: Panspermia @ Wikipedia, 2019-11-03.
[2]: Project Cyclops - A design study of a System for detecting Extraterrestrial Intelligent Life, 2019-11-07.
[3]: YouTube: Steven Greer om Drakes ekvation.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2019- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.