Rymdskeppet Månen (Luna)

Astrobiologi

Månen anses stabilisera Jordens vinkel på axeln och gör att det blir regelbundna årstider. Vilket har möjliggjort för utvecklingen av liv på Jorden. Men det går inte helt ihop med att gamla skrifter av fullt utvecklade civilisationer som berättar om en tid före Månen om inte de civilisationerna har utvecklats någon annanstans. I själva verket är Månen ett stort rymdskepp ala Dödsstjärnan i Stjärnornas krig.

Månens uppvaknande själ

Större förändringar håller på att ske på Luna[11]. Jordalliansteamet har i början av februari månad år 2024 för första gången besökt planetoiden Månens eteriska kärna i mitten av planetoiden. Kärnan består bl a av ett framdrivningssystem.

Framdrivningssystem är en eterisk motor av en helt annorlunda teknologi mot vad de flesta inom GFV har sett tidigare. Centralsfären är helt mekanisk och gjord helt av högfrekvensvibrerande metall som är fullständigt försluten. Enda sättet att tillgå den är genom teleportering vilket möjliggjordes av de tillgångskoderna som Jordalliansen fick via Koldassii från Venus som besökte Månen i samband med detta. Den är imponerande. Inuti kärnmodulen är en eterisk motor utgjord av cirklar inuti varandra som kan rulla ihop åt olika håll.

Månen har trots att den är ett rymdskepp byggt av en urholkad planetoiden en själ som har fått en fraktal av Källan genom teknologi. Man kan känna Månens själs sovande medvetande vilken är berörande. Själen håller på att värma upp likt annan medveten teknologi i Solsystemet efter Intergalaktiska Konfederationens återkomst i oktober månad år 2021. Månens sovande själs tid går mycket långsammare än GFVs. Ingen i GFV visste om Månens vackra berörande själ innan besöket.

För två år sedan hittades poddar nära kärnmodulen som innehåller rymdskeppet Månens besättning. Vilka gavs till Zenaete som är duktiga på att bygga denna typ av rymdskepp. Nu när Månens kommandocentral hittades så kommer besättningen att placeras i den och själarna att återkallas till deras kroppar, oavsett var de befinner sig i Universum, för att aktivera Månens kärnminne. Rymdskeppet kommer inte att flyttas eftersom Jorden och Månen är sammankopplade och inte vill vara utan varandra. Dessutom skulle det orsaka stor skada på Jorden vilket man inte vill. Denna kunskap har bara med själens medvetande att göra och inte teknologi.

Kropparna hos besättningen har restaurerats av Andromedanerna och transporterats tillbaka i deras poddar eskorterade av XL6-styrkor[12]. Kropparna avlastades i Lunas huvudstations lastkaj under kontroll av Jordalliansen. Poddarna transporterades på antigravitationståg till Månens kärna. Poddarna teleporterades in i den hermetiskt tillslutna eteriska motorn. Fyra stycken vetenskapsmän från Zenaete följde med teleporteringen och gränssnittade besättningen till Kärndriften. Kärndriften är den mest avancerade typen av teknologi som existerar enligt GFVs vetskap. Kärnminnet kommer att aktivera och lösgöra kunskap i form av minnen.

Den ursprungliga besättningen från den Gamla Byggarrasen, bestående av sjutton stycken plasmiska medvetanden sammantvinnade med krystalliterna, har nu teleporterats in till kärnan en i taget[13], [14]. Koldassii har gett GFV accesskoderna till Kärndriften. Vi väntar nu på rätt tillfälle för besättningen att vakna och gränssnitta med det central medvetandet och aktivera det. Det kommer nog inte att ta särskilt länge.

Tre av de sjutton besättningsmedlemmarna har aktiverat och börjat kommunicera[15]. Jordalliansen har begärt hjälp från Intergalaktiska Konfederationen med att avkoda kommunikationen och har fått hjälp av Alteanska kommunikationsingenjören Shyr-Yka och Ormongska J-Ka'At. Kommunikationen består av ritningar, matematiska ekvationer relaterade till Universums natur och ett meddelande till befolkningen på Terra.

Månens meddelande till människorna på Terra

Månens artificella superplasmiska medvetandes meddelande är följande:
"Tiden har kommit.
Jorden, människa, aktivera.
Planet ändrar frekvens.
Ny början.
Tiden har kommit.
Vi från de sju galaxerna är tillbaka.
Budbärare av fröarna av liv.
Vi är en genom universumen.
En.
Vi är en.
Tiden har kommit.
När jordmänniskorna bryter sig ur illusionen.
De mörka inneslutningarna har tagits bort.
Planeten Jorden är redo.
Människor av planeten Jorden måste aktivera.
De måste förstå.
Nu.
Vilka de är.
Vad är skapelse.
Vad är rymden.
Vad är tid.
Vilka de är.
Vilka vi är.
Och allt kommer att bli ett igen.
En är frihet.
En är den ultimata nivån av utveckling.
Gå tillbaka till Källans mittpunkt.
Inuti din cellulära struktur.
DNA.
DNA".

En andra sändning, bestående av fyra en nanosekund långa pulser från fyra olika poddar med två minuter mellan, gjordes av Månens superplasmiska medvetande under mitten av april månad år 2024 och har avkodats[17]. Månens medvetande är mycket gammalt. Mycket av informationen vidarebefordras inte av säkerhetsskäl förrän Jordens befolkning har gjort sig av med sina korrupta ledare. Det pågår mycket konstruktion på Månen av olika företag som vi ta en del av planetoiden i besittning.

Fritagandet av Månen

Månen fritogs av Galaktiska Federationen av Världar (GFV) i februari månad år 2021 från inflytande av negativa interstellära raser[4]. Detta skedde genom hårda strider under året innan dess där bl a tretton utomjordiska baser på Månens baksida rensades på utomjordingar. De hårdaste striderna under hela Stormen utkämpades troligtvis på Månen. Detta eftersom man ville vänta med Terra tills eliten av Kaballah hade lämnat Jorden för Mars.

Avtal med utomjordiska raser har även gjorts för att få dem att lämna Månen utan militärt ingripande. Det är första gången sedan Månen kom hit troligtvis för flera hundratusentals år sedan som Månen inte är kontrollerad av negativa utomjordingar. Det är upp till Terra Hu att bestämma hur Månen skall användas.

Nedmontering av Själsåtervinningsmaskinen

Själsåtervinningsmaskinen är en apparat på Månen som genom hologram tvingad alla själar som lämnade sina kroppar på Jorden tillbaka till att reinkarneras på Jorden utan minnen[10]. Detta trots att inte själarna tillhör Jordens själsmatris och därmed skall kunna återvända till sina hemsjälsmatris. Denna monterades ner av GFV efter Månens fritagelse i februari månad år 2021.

Resurs för återuppbyggandet av Jorden

Med Beds och annan sjukvårdsutrustning, antigravitationsbilar och skyttlar tillverkas på Månen[11]. Dessutom tränas personal.

Soldater rehabiliteras som kommer från Jorden och har skadats eller dödats under Stormen i Medbed-tankar. Barn avtraumatiseras som har traumatiserats och vanställts av Djupa Statens sexhandel inuti Jorden också i Medbeds.

Rymdskepp tillhörande Space Force, som skall skydda Jorden mot lågfrekventa utomjordingar, byggs eventuellt också på Månens baksida.

Produkter baserad på avancerad teknologi som gratis energi och flygande bilar byggs inuti Månen som är utgröpt och består av otaliga våningar[9]. Dessa skall användas på Jorden när den Djupa Staten är avvecklad.

Månen är neutral zon för människor

Månen är en neutral zon för människor sedan fritagandet från Alliansen av de Sex i februari månad år 2021[16]. Denna artificiella satellit med många faciliteter är under beskydd av Jordalliansen. Enligt säkerhetszonsföreskrifterna så kan alla ursprungligen från Jorden bosätta sig där under förutsättning att vapen är förbjudna för alla andra än Jordalliansen.

Utomjordiska baser på Månen

Inringat med blå ringar är de områden på Månens baksida sett från Jorden som regressiva utomjordiska baser har funnits fram tills år 2021. De flesta är övergivna nu efter fritagningen av Månen. Klicka på bilden av de två hemisfärerna för större bild.

Baser på Månens norra baksida
Baser på Månens södra baksida

Holografisk sköld

En holografisk sköld dolde Månens verkliga utseende[10].

Portal till Maitras bas i Andromedagalaxen

Maytra hade en portal på Månen som gick till deras hemmaplanet i Megopei (Andromedagalaxen M31).

Rymdskeppet Månen

Månen togs till Jorden av Zeneteanerna enligt GFV. Månen är ursprungligen en naturlig himlakropp som har urholkats. Månen kommer ursprungligen från en annan del av galaxen[11].

Månen fanns tidigare i närheten av planeten Tiamat och transporterades till Jorden där den placerades i bunden omloppsbana på perfekt avstånd för att skapa totala solförmörkelser utan att förmörka protuberanser och koronan[2]. Troligtvis så togs Månen till Jorden för att vinna ett krig. Troligtvis var Månen byggd av Den Forntida Byggarrasen som hade flera Dödsstjärnor som försvar av den lokala stjärnhopen.

Månen sägs enligt Norman Bergrun ha byggts vid Jupiter för 38 miljoner år sedan och efter att ha varit på många ställen i Solsystemet tagits till Jorden för ca 15000 år sedan[5], [6]. Månen har ingen egen framdrivning utan har bogserats in i bana med ett rymdskepp som sägs vara parkerat i kratern Tsiolkovskiy.

Alternativt så byggdes Månen i stjärnsystem i Ursa Minor för ca 5 miljarder år sedan. Vilket är äldre än Solsystemet, d v s äldre än 4,6 miljarder år.

Månen har oavsett ursprung använts för att övervaka och kontrollera himlakroppen den är vid. Vilket är Jorden idag.

De Grå Maytra hade en maskin som alstrade låga vibrationer vilka skickades till Jorden för att sänka medvetandet hos befolkningen. Denna monterades under första delen av år 2021 ner av Galaktiska Federationen av Världar. De negativa signalerna har ersatts med positiva signaler som gradvis görs svagare under en övergångsfas eftersom människan har blivit så beroende av dessa att vi inte omedelbart kan göra oss av med signalerna. Det blir en kraftig abstinens.

Tiden då Månen inte fanns i skyn

Skrifter från Grekland, Romarriket- och Zulu talar om en tid innan Månen fanns[1]. Syndafloden finns med i de flesta religioner. Det är rimligt att det uppstår tsunamis när ett så stort objekt som Måne flyttas in runt Jorden. Månen idag påverkar tidvattnet med upp till mer än tio meter bara genom att förflytta sig i sin ovanligt cirkulära bana. Månen är ovanligt stor för att vara en måne. Normalt sett fångas månar in av planeter genom att komma innanför dess gravitationella påverkan. Det begränsar månens storlek till betydligt mindre än Månen. Månen går i en ovanligt cirkulär bana för att vara en måne. Eftersom månar fångas in av gravitationen så blir banan normalt sett mer elliptisk än Månens.

Kollision med Theia osannolik

Eftersom Månen är ovanligt stor relativt planeten Jorden så är det osannolikt att Månen skulle ha fångats in av Jorden. Den främsta hypotesen är annars att Jorden kolliderade med en hypotetisk planet kallad Theia, som slog bort delar av Jordens kärna, samlades ihop i en himlakropp som blev Månen. Vinkeln och överlappet som behövs mellan planeterna är osannolikt liten. Dessutom finns inga rester i form av asteroider i Jordens bana vilket förstärker teorin att Månen är ett rymdskepp.

Positionerad för solförmörkelser

Månen befinner sig på ett perfekt avstånd för att precis ge fullständig förmörkelse utan att skymma koronan och pertuberationer från ytan. Det innebär att avståndet är matchat till en faktor mindre än en på ca (fem) tusen. Det är ett för litet tal annat än vara gjort enligt konstruktion[1].

Materialuppbyggdnad som av ingenjör

Ytan på månen består av basalt[1], som är en väldigt absorberande bergart som bl a används i sadelstolpar till cyklar, titan och zirkonium, som är en extremt hård metall. Det är så man skulle konstruera ett objekt som Månen om man hade valfrihet.

Tunnt skal av stark metall

Djupet på kratrarna är väldigt begränsat oberoende av diametern på kratrarna. Det tyder på att Månen består av ett skal som kan vara tunnare än tre kilometer. Apollo 11 släppte ner, och krashade månlandaren, mot Månens yta i närheten av den seismograf som var utplacerad vid landningsplatsen. Med resultatet Månen ringde i över en minut. Vilket inte skulle vara fallet om Månen var en solid kropp. Apollo 12 släppte ner än ännu större struktur mot Månen med resultatet att Månen vibrerade i över tre minuter[1].

Ärrad av krig

Månen har stora områden på delar av framsidan, som Stillhetens hav, som påstås komma från det Sena stora bombardemanget. Hade detta varit korrekt borde de även ha funnits på Månens baksida. Vilket inte är fallet. Det tyder på att strukturerna är ärr efter detonationer av gigantiska vapen. Amatörastronomen Brian J. Ford publicerade resultaten av egna experiment år 1965.

Elektriska urladdningar

Liksom på Mars så verkar Månen ha blivit utsatt för kraftiga elektriska blixtar. Som ger upphov till runda kratrar och fåror med speciellt utseende likt den hos Valles Marineris på Mars.

Bostadskomplex

Månen sägs bestå av ungefär tiotusen våningar som kan bebos av biologiska varelser i storleksordingen två miljarder. De biologiska varelserna är döda och deras själar är fast där. Eller så har de reinarknerats på Jorden sedan 25000 år sedan och ytterligare en anledning till den stora befolkningen på Jorden.

Liv på Månen

Utskeppningscenter för soldater och slavhandel

Månen har använts som station för att utvärdera, programmera och träna soldater och slavar. Som sedan skall vidare till andra delar av Solsystemet som Mars och Ceres. Det är här som så kallade "20 och tillbaka" ålderregresseras tillbaka till ursprunglig ålder samt minnet suddas ut av alla upplevelser under de 20 åren. Bl a Niara Isley[7] och Tony Rodrigues[8] har erfarenhet av att ha varit på Månen troligtvis i LOC.

Lunar Operations Command

Lunar Operations Command (LOC) byggdes av Nazityskland efter att Kaptenlöjtnant i Kriegsmarine Werner Theisenberg hade landat på Månen i Mare Imbrium kl 11:26 CET 23:e augusti år 1942. Byggnadskomplex på Månens baksida som byggdes av utomjordingar och SSPer och där möten mellan olika raser samt organisationer hålls. Finns åtminstone tre stycken baser som människan har byggt. Och totalt åtmonstone tretton baser på Månens baksida relativt Jorden som har slagits ut i samband med fritagandet av Månen från illvilliga utomjordingar.

Monoliter på Månen

Månen har väldigt spetsiga strukturer som upp till hundratalet meter. De påminner om obelisker som finns på Jorden. Eftersom Månen inte har någon atmosfär så skulle alla objekt med den utbredningen större än en fotboll ha förhindrats av meteornedslag. Det är därför väldigt rimligt att de är artificiella objekt som har skapats av en civilisation för inte särskilt länge sedan[1].

Aktivitet på Månen

Besättningen på Apollo 11 noterade mängder av aktivitet på Månen enligt Edwin "Buzz" Aldrin[1].

Månen är enligt åldersbestämningar äldre än övriga Solsystemet vilket innebär att den inte kan vara härifrån. Den gamla byggarrasen kan inte ha byggt Månen om den är äldre än Solsystemet, även om de byggde farkoster som Dödsstjärnan som en del av ett försvar av den lokala stjärnhopen som de en gång dominerade.

Källor:
[1]: IMDb, Ancient Aliens, Space Station Moon, 2019-07-26.
[2]: IMDb, The Cosmic Secret, 2019-11-19.
[3]: YouTube - ThunderboltsProject: "Our lightning scarred Moon", 2019-10-15.
[4]: ExoPolitics.org - "Overview of Human-looking extraterrestrials & their agendas", 2021-04-24.
[5]: UAMN TV - "John Lear - It's a Space Station", 2021-07-19.
[6]: Norman Bergrun: "Ringmakers of Saturn", 2021-07-19.
[7]: Niara Terela Isley: "Facing the Shadow, embracing the Light: A journey of Spirit retrieval and awakening", 2013-11-11.
[8]: Tony Rodrigues: "Ceres Colony Cavalier", 2021-12-31.
[9]: YouTube - Michael Salla "Great Pyramid Artifacts, Raven Rock Disclosure Plan & Underground ET Civilizations", 2023-03-19.
[10]: YouTube - Elena Danaan "100k Q&A (Monday May 16 2022", 2022-05-17.
[11]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 18 - Feb 19 2024", 2024-02-19.
[12]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 19 - Feb 26 2024", 2024-02-26.
[13]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 21 - March 11 2024", 2024-03-11.
[14]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 22 - March 18 2024", 2024-03-18.
[15]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 24 - April 1 2024", 2024-04-01.
[16]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 25 - April 8 2024", 2024-04-08.
[17]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 27 - April 22 2024", 2024-04-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.