Rymdskeppet Månen

Astrobiologi

Månen stabiliserar Jordens vinkel på axeln och gör att det blir regelbundna årstider. Vilket är främjande för utvecklingen av liv på planeter. Men det går inte ihop med att gamla skrifter av fullt utvecklade civilisationer som berättar om en tid före Månen om inte de civilisationerna har utvecklats någon annanstans. Det finns tecken som tyder på att Månen i själva verket är ett gigantiskt rymdskepp ala Dödsstjärnan.

Tiden då Månen inte fanns i skyn

Grekiska-, romerska- och Zulu-skrifter talar om en tid innan Månen fanns[1]. Syndafloden finns med i de flesta religioner. Är rimligt att det uppstår tsunamis när ett så stort objekt som Måne flyttas in runt Jorden. Månen idag påverkar tidvattnet med upp till tio meter bara genom att förflytta sig i sin ovanligt elliptiska bana. Månen är ovanligt stor för att vara en måne. Normalt sett fångas månar in av planeter genom att komma innanför dess gravitationella påverkan. Det begränsar månens storlek till betydligt mindre än Månen. Månen går i en ovanligt cirkulär bana för att vara en måne. Eftersom månar fångas in av gravitationen så blir banan normalt sett mer elliptisk än Månens.

Kollision med Theia osannolik

Eftersom Månen är ovanligt stor relativt planeten Jorden så är det osannolikt att Månen skulle ha fångats in av Jorden. Den främsta hypotesen är annars att Jorden kolliderade med en hypotetisk planet kallad Theia, som slog bort delar av Jordens kärna, samlades ihop i en himlakropp som blev Månen. Vinkeln och överlappet som behövs mellan planeterna är osannolikt liten. Dessutom finns inga rester i form av asteroider i Jordens bana vilket förstärker teorin att Månen är ett rymdskepp.

Positionerad för solförmörkelser

Månen befinner sig på ett perfekt avstånd för att precis ge fullständig förmörkelse utan att skymma koronan och pertuberationer från ytan. Det innebär att avståndet är matchat till en faktor mindre än en på ca (fem) tusen. Det är ett för litet tal annat än vara gjort enligt konstruktion[1].

Materialuppbyggdnad som av ingenjör

Ytan på månen består av basalt[1], som är en väldigt absorberande bergart som bl a används i sadelstolpar till cyklar, titan och zirkonium, som är en extremt hård metall. Det är så man skulle konstruera ett objekt som Månen om man hade valfrihet.

Måne med tunnt skal

Djupet på kratrarna är väldigt begränsat oberoende av diametern på kratrarna. Det tyder på att Månen består av ett skal som kan vara tunnare än tre kilometer. Apollo 11 släppte ner, och lät månlandaren krascha, mot Månens yta i närheten av den seismograf som var utplacerad vid landningsplatsen. Med resultatet Månen ringde i över en minut. Vilket inte skulle vara fallet om Månen var en solid kropp. Apollo 12 släppte ner än ännu större struktur mot Månen med resultatet att den skakade i över tre minuter[1].

Ärrad av krig

Månen har stora områden på delar av framsidan, som Stillhetens hav, som påstås komma från det Sena stora bombardemanget. Hade detta varit korrekt borde de även ha funnits på Månens baksida. Vilket inte är fallet. Det tyder på att strukturerna är ärr efter detonationer av gigantiska vapen. Amatörastronomen Brian J. Ford publicerade resultaten av egna experiment år 1965.

Elektriska urladdningar

Liksom på Mars så verkar Månen ha blivit utsatt för kraftiga elektriska blixtar.

Schröders dal

Immanuel Velikovsky. Ralph Juergens.

Monoliter på Månen

Månen har väldigt spetsiga strukturer som upp till hundratalet meter. De påminner om obelisker som finns på Jorden. Eftersom Månen inte har någon atmosfär så skulle alla objekt med den utbredningen större än en fotboll ha förhindrats av meteornedslag. Det är därför väldigt rimligt att de är artificiella objekt som har skapats av en civilisation för inte allt för länge sedan[1].

Aktivitet på Månen

Besättningen på Apollo 11 noterade mängder av aktivitet på Månen enligt Edwin “Buzz” Aldrin[1].

Månen är enligt åldersbestämningar äldre än övriga Solsystemet vilket innebär att den inte kan vara härifrån. Den gamla byggarrasen kan inte ha byggt Månen om den är äldre än Solsystemet, även om de byggde farkoster som Dödsstjärnan som en del av ett försvar av den lokala stjärnhopen som de en gång dominerade.

Rymdskeppet Månen

Månen fanns tidigare i närheten av planeten Tiamat och transporterades till Jorden där den placerades i bunden omloppsbana på perfekt avstånd för att skapa totala solförmörkelser utan att förmörka protuberanser och koronan[2]. Troligtvis var Månen byggd av Den Forntida Byggarrasen som hade flera Dödsstjärnor som försvar av den lokala stjärnhopen.

Källor:
[1]: IMDb, Ancient Aliens, Space Station Moon, 2019-07-26.
[2]: IMDb, The Cosmic Secret, 2019-11-19.
[3]: YouTube - ThunderboltsProject: "Our lightning scarred Moon", 2019-10-15.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.