Vatten

Astrobiologi

Vatten har fantastiska egenskaper i form av:

  1. Stor ytspänning p g a att vatten är en dipol,
  2. stort temperaturspann där det är flytande,
  3. att dess is har lägre densitet än dess flytande form vilket gör att sjöar och hav fryser ovanifrån och inte underifrån, att det har som högst densitet vid fyra grader Celsius.
  4. Vatten kan lagra energi från elektromagnetisk strålning i kristalliknande strukturer som kallas för EZ-lager.
  5. Vatten kan gnida sig mot andra vattenmolekyler genom relativ rörelse och temperaturvariationer och skapa elektriska strömmar.

Största delen, ungefär 70 % av vikten och 99 % av molekylerna, av människor, djur och andra organismer består av vatten.

Vatten har en helhet som är betydligt större än delarna. Vatten uppträder socialt när många vattenmolekyler kommer samman. Vatten påverkas av mekaniska och elektriska energier.

Isolerar biosfären hos planeter

Vattenånga isolerar atmosfären hos planeter och är det främsta växthusgasen hos planeter. Växthuseffekten justeras sedan med framförallt koldioxid CO2 i vissa våglängder av infraröda spektrumet.

Vatten är dipoler

Vatten består av syre, som saknar två valenselektroner i yttersta skalet, och väte som består av en proton utan elektron runt sig och har därför ett överskott på en elektron. Vatten är därmed en dipol som håller samman bra som en ytfilm på tunna ytor och förbättrar kapilläreffekten.

Vattenåtgång

Det behövs 27 liter vatten per dygn i genomsnitt när astronauter är på rymdstationen. Genomsnittsvensken använder 160 liter vatten per dygn i genomsnitt exklusive matproduktion. En köttätare konsumerar utöver det indirekt 1600 liter vatten per hamburgare. En vegetarian bara 200 liter vatten per måltid och sparar därmed omkring en miljon liter vatten per år på maten. Tillverkning av textilier kräver minst 25000 liter vatten per kilogram. Det behövs 40 liter vatten per kvadratmeter att odla enligt filmen The Martian.


Källor:
[1]: Wikipedia, "Water", 2019-12-09.
[2]: YouTube: TEDx Talks, "The Fourth Phase of Water: Dr. Gerald Pollack at TEDxGuelphU", 2013-09-06.
[3]: YouTube: Water, Cells, and Life. Dr. Gerald Pollack at TEDxTEDxNewYorkSalon", 2016-11-21.
[4]: YouTube: The Fourth Phase of Water - Boyond Solid, Liquid and Vapor", 2016-11-21.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.