Kosmisk kronologi

Astrobiologi

För att förstå människans plats i Universum så är det bra att förstå vår och Universums histori.

Tidpunkt Händelse Kommentarer
13,8 Går Universum skapas i Big Bang.
5 Går Vintergatan bildas.
4,6 Går Solsystemet bildas.
4,57 Går Jorden bildas i Solsystemet.
2,6 Går Den stora Byggarrasen på Venus blir interstellär.
2,3 Går De äldsta artefakter av intelligent liv som hittas på Jorden. Hittades metallklot med två parallella linjer i sediment i Sydafrika.
2,18? Går Den stora oxidationshändelsen - Syrenivån ökar i Jordens atmosfär.
1,6 Går Den äldsta nuvarande berggrunden i södra Sverige bildas.
600 Mår Sverige befinner sig vid Sydpolen, p g a kontinentaldrift och/eller polförskjutning.
416 Mår Sverige är en öken.
251 Mår Perm-trias-utdöendet inträffar och dinosaurierna börjar dominera.
65 Mår Dinosaurierna dör ut av en asteroid som slår ner på Yukutanhalvön.
50 Mår Kontinentalskift till nuvarande läge.
3,2 Mår Första människan Lucy föds i Afrika Lucy var en hominoid av arten Australopithecus.
705 kår Thiamat sprängs och Mars förlorar sin atmosfär. Mars flyttas i omloppsbana inåt till dagens. Resterna av civilisationerna färdas med Månen till Jorden. De studerar hur livet utvecklas på Jorden.
600 kår Mars flyttar till Månen. Resterna av civilisationerna färdas med Månen till omloppsbana runt Jorden. De studerar hur livet utvecklas på Jorden.
266 kår Kungaföljden i Sumerien börjar.
115 kår Senaste istiden breder ut sig vid polerna med tre km is över Sverige.
75 kår Ny stor ascensionscykel påbörjas. Solsystemet drabbas av en Mikronova och Jorden av en plötslig kontinentalförflyttning.
50 kår Solsystemet drabbas av en Mikronova.
31 kår Atlantis formas som en primitiv jordbrukarcivilisation.
17,5 kår Göbekli Tepe byggs av modifierade Denisovaner.
15 kår Atlantis tar stort tekniksprång och börjar nyttja telepatiska förmågor och nollpunktsenergi.
12960 TBC år Komet slår ner på Jorden och orsakar global översvämning inlandsis.
12 kår Istiden släpper sitt grepp över södra Sverige.
11 kår Atlantis sprängs i en gigantisk explosion där 40 % av befolkningen dör.
11 kår Pyramiderna byggs i Egypten av Ra för andliga ändamål. Det är geometrin som är mest viktig. Byggdes med mental tankekraft åt det egyptiska folket när Athem var farao.
10760 år Atlantis dör ut som civilisation. Resterna som flyttat ut innan dess återfinns i Peru, Tibet och Turkiet.
9,7 kår Solsystemet drabbas av en Mikronova.

Källor:
[1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.