Kosmisk kronologi

Astrobiologi

För att förstå människans plats i Universum så är det bra att förstå vår och Universums historia.

Tidpunkt Händelse Kommentarer
13,8 Går TBC Universum skapas i Big Bang.
5 Går Vintergatan bildas.
4,6 Går Solsystemet bildas[2]. Solsystemet bildas i en öppen stjärnhop som kallas den lokala stjärnhopen och består av ungefär 53 stycken stjärnor.
4,57 Går Jorden bildas i Solsystemet.
2,8 Går Artefakter av intelligent liv som hittas på Jorden. Stensfärer med tre parallella linjer hittas i sediment i Klerksdorp, Sydafrika.
2,6 Går Den Forntida Byggarrasen på Venus blir interstellär. Blir interstellär och går vidare till fjärde densiteten. Bygger innan dess försvarsnätverket i den lokala stjärnhopen som fungerar i 2,6 miljarder år fram tills för 705000 år sedan.
2,18 Går (TBC) Den stora oxidationshändelsen - Syrenivån ökar i Jordens atmosfär.
1,6 Går Den äldsta nuvarande berggrunden i södra Sverige bildas.
600 Mår Sverige befinner sig vid Sydpolen, p g a kontinentaldrift och/eller polförskjutning.
416 Mår Sverige är en öken.
251 Mår Perm-trias-utdöendet inträffar och dinosaurierna börjar dominera.
65 Mår Dinosaurierna dör ut av en asteroid som slår ner på Yukutanhalvön (TBC).
7,24 Mår Homo Sapiens separerar från Homini[4]. Förmänniska i Azmaka, Bulgarien, dör med en tand som är ett mellanting mellan en schimpans och en människa, Homo Sapiens. Sker i Europa och inte i Afrika enligt nya rön baserat dels på tand med delvis delad rot upptäckt i Aten år 1943. Skogen drar sig tillbaka till förmån för stäpp och savann vilket gör att humanoider som går upprätt är mer effektivt.
6-7 Mår Den upprättgående humanoiden Sahelanthropus tchadensis lever i Djuraböknen, Tchad.[4]. Var upprättgående eftersom kraniet är fäst i ryggraden på det sättet och inte som fyrfota varelser.
6 Mår Fotavtryck lämnas från upprättgående humani på Kreta.[4].
3,2 Mår Lucy föds i Afrika Lucy var en hominoid av arten Australopithecus afarensis. Som troligtvis hade spridit sig från Europa efter det att öknen i norra Afrika hade dragit sig tillbaka.
705 kår Tiamat sprängs och Mars förlorar sin atmosfär[2]. Det lokala försvarsnätet förstörs. Eliten av civilisationen på Mars tar sig till Jorden i tre rymdfarkoster som heter samma som Christopher Columbus (1451-1506) skepp till Amerika. Vilket beror på att Columbus hade som hemligt uppdrag av drottning Isabella (1474-1504) och kung Ferdinand (1452-1516) att hitta resterna av civilisationen från Tiamat.
600 kår Mars omloppsbana flyttas till dagens[2]. Galaktiska Federationen skapar ett minneskomplex åt själarna på Maldek och flyttar Mars omloppsbana inåt till dagens.
500 kår Själarna från Tiamat börjar att reinkarnera inuti Jorden som Bigfootvarelser[2]. Efter 200 kår i chock efter att ha upplevt sin planet explodera, och att ha fått ett nytt minneskomplex, så får de nu komma tillbaka till en planet. Men under sämre förhållanden eftersom civilisationen har levt väldigt negativa liv på Maldek.
480 kår Reptilierna kommer till Jorden.[2]. Efter 200 kår i chock efter att ha upplevt sin planet explodera, och att ha fått ett nytt minneskomplex, så får de nu komma tillbaka till en planet. Men under sämre förhållanden eftersom civilisationen har levt väldigt negativa liv på Maldek.
266 kår Kungaföljden i Sumerien börjar.
200 kår TBC Homo Sapiens Sapiens skapas[5]. Skapas med centrum i Sumerien som ett experiment mellan drygt 20 stycken utomjordiska civilisationer. Med en reptilhjärna, som kompromiss till reptilierna samt för robusthet, och en själ av femte densiteten, vilket kan vara ett trumfkort.
115 kår Senaste istiden breder ut sig vid polerna med tre km is över Sverige.
75,5 kår Ny stor ascensionscykel för Jorden påbörjas. Solen har en solblixt och Jorden av en plötslig kontinentalförflyttning (continental crust displacement). Stjälarna från Mars återföds på Jorden efter att ha blivit klonade och flyttat framåt i tiden flera hundratusentals år av Väktarna[2].
55 kår Solblixt och den näst senaste mindre uppstigningsscykeln påbörjas.
53 kår Civilisationen på Lemurien, i Stilla Havet, bildas.[17]. De hade problem att leva på planeten vid stjärnan Deneb eftersom det hade blivit ogynnsamma förhållanden för liv.
31 kår Atlantis formas som en jordbrukarcivilisation som kom ifrån stjärnsystemet Atlas i Plejaderna[17],[5].
26 kår Archoner kommer till Jorden[6]. Inför en slöja som begränsar mänsklighetens minne av själens tidigare liv, begränsar människans intelligens och spiritualitet.
25 kår Solblixt och den senaste mindre uppstigningscykeln påbörjas. 40 gånger starkare än Carrington-händelse. Baserat på data från iskärnor från Grönland. Hypotes från Thomas Gold på 1960-talet. Jordens Måne styrs framför Solen sett från Antarktis för att minska konsekvenserna där. Ca 2 miljoner personer.
17,5 kår Göbekli Tepe byggs av utbrytare från Atlantis[17] och/eller modifierade Denisovaner.
15 kår Atlantis tar stort tekniksprång och börjar nyttja telepatiska förmågor och nollpunktsenergi[17].
12960 TBC år Komet slår ner på Jorden och orsakar global översvämning inlandsis.
12 kår Istiden börjar att släppa sitt grepp över södra Sverige.
11 kår Delar av Atlantis sprängs i en gigantisk explosion där 40 % av befolkningen dör[17],[15].
11 kår Pyramiderna i Giza byggs av Ra för andliga ändamål[2]. Det är geometrin som är mest viktig och den är till för spirituella ändamål och är inte (tänkt som) en begravningsplats för faraoner. Byggdes med mental tankekraft åt det egyptiska folket när Athem var farao. Budskapet som Ra kom med om Lagen om Ett missbrukades av prästerna och Ra drog sig ur. Senare så började Illuminaterna felaktigen använda pyramiden (i Giza) som en symbol.
10860 år Atlantis dör ut som civilisation[17]. Troligtvis med liknande elektromagnetiska vapen som Atlanerna tidigare hade använt mot Lemurien[5]. Resterna som överlever flyttar ut innan dess till Peru, Tibet och Turkiet[2].
0 eKr Jesus föds[7]. Enligt fjärrsynaren Lyn Buchanan, som fick Jesus som blint fjärrsyningsmål en gång under Project Stargate, så var Jesus den varmaste personen han någonsin träffat. Han fjärrsynade även flera personer när de dog och kom till slutsatsen att både himlen och helvetet finns. Samt att reinkarnation existerar.
1776-07-04 eKr Förenta Staterna av Amerika deklarerar självständighet från Storbritannien.
1859-09-02 eKr Solen får det kraftigaste utbrottet i modern tid. Observeras bl a av den brittiska amatörastronomen Richard Carrington (1826-1875).
1939 eKr Nazisterna inleder samarbete med Dracoreptilierna efter ett möte i Himalaya.
1942-08-23
kl 11:26 CET
Kaptenlöjtnant i Kriegsmarine Werner Theisenberg landstiger på Månen i Mare Imbrium[11],[12]. Resan dit skedde med en ubåt som utrustats med antigravitationsdrift och anpassats till förhållandena i rymdens vakuum. Tyskarna började borra och bygga tunnlar. Snart fanns en forskningsbas på Månen.
1944-xx-xx Nazityskland detonerar atombomb under jorden vid Bergkristall i Österrike.[xx].
1945-03-04 Nazityskland detonerar atombomb på militärbas i Thüringen.[13]. Minst en detonation genomfördes. Adolf Hitler var där med sitt entourage och bevittnade detonation. Ca 600 stycken från koncentrationsläger i närheten dog i samband med detonationen.
1955 eKr Brain drain från Jorden påbörjas. Ca 65 miljoner talanger inom ingenjörskonst och andra vetenskaper, med familjer, rekryteras till utomjordiska projekt med argumentet att säkra överlevandet av civilisationen mot asteroidnedslag. De tas till protoplaneten Ceres, planeten Mars och planeter runt ca tretton andra stjärnor i den lokala stjärnhopen.
2012 eKr Jorden börjar att stödja femte densiteten.
2016 eKr Archoner har erövrat nästan hela Solsystemet[10].
2017 eKr Sfärvarelsealliansen tar över ledandet av Superfederationen[9]. Väktarna kommer fram till att för mycket genetiska experiment har gjorts på Jorden och att övervakningen håller på att gå för långt.
2017-12 eKr 'Oumouamua kommer in i Solsystemet[9],[13]. Är den första asteroiden som kommer in i Solsystemet från ett annat stjärnsystem. Vetenskaplig artikel från Princeton/Cambridge kommer fram till att den har en oförklarlig acceleration. Vilket tyder på att det är en aktiv farkost (på autopilot troligtvis sedan över två miljarder år).
2019-12 eKr Slutfaserna av Nya VärldsOrdningen påbörjas. Covid-19 medvetet utvecklat i laboratorium[14] och utsläppt i Wuhan[10]. Elektromagnetiska system aktiveras i atmosfären bl a för att orsaka väderförändringar som skall påverka matproduktionen negativt. Bränder startas i Amazonas och Australien för att accelerera växthuseffekten och orsaka lidande där en miljard djur dör[16].

Källor:
[1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
[2]: The Law of One, 1982.
[3]: The Law of One - Question 10.1, 1982.
[4]: SVTPlay - Vetenskapens värld - "Europas förmänniskor", 2020-03-01.
[5]: Kasten, Len: "Alien World Order", 2017-02-25, ISBN 978-1-59143-323-95.
[6]: PrepareForChange.net: "The Veil", 2012-06-18.
[7]: Lyn Buchanan, "Seventh Sense - The secrets of remote viewing as told by a psychic Spy for the U.S. Military", 2019-10-14.
[8]: Divine Cosmos, 2020-04-20.
[9]: Sphere-Being Alliance, 2020-05-03.
[10]: The Portal - The Intelligence Hub for the Victory of Light, 2020-03-12.
[11]: Insiders reveal SSPs & ETAs, Michael Salla, 2015-09-02.
[12]: BibliotecaPleyades.net: "Interview with Al Bielek", , 2015-06-30.
[13]: ArXiv.org: "Spin evolution and cometary interpretation of the interstellar minor objekt 1I/2017 'Oumuamua", , 2018-11-05.
[14]: YouTube - Peak Prosperity - "Newsweek Bombshell: Covid-19 Virus Lab-made? Fauci connected?", 2020-05-02.
[15]: The Farsight Institute - "Atlantis: The true story", 2016-04-22.
[16]: The Sun - "Dozens arrested for deliberately starting bushfires", 2020-01-07.
[17]: The Law of One - Question 10.15, 1982.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.