Kosmisk kronologi

Astrobiologi

.


Källor:
[1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
[2]: Wikipedia, Venus, 2019-04-05.
[3]: Science, "Venus was wet: A measurement of the ratio of Deuterium to Hydrogen", 1982-05-07.
[4]: Pioneer Venus project @ Wikipedia, 2019-11-18.
[5]: Science, "Deuterium on Venus: Observations from Earth", 1991-02-01.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.