Neptunus (Ntu)

Astrobiologi

Neptunus kallas för Ntu av Galaktiska Federationen av Världar (GFV). Neptunus är huvudsakligen en vattenvärld med en del land. Haven på Neptunus är fulla av liv. Det finns djur där som inte finns på Jorden. Neptunus har likt Jorden liv i flera olika medvetandensiteter.

Ebanofficerare fångas på Triton när de försöker att lämna Solsystemet

Officerarna, av rasen Eban, som lämnade DUMBen Dulce i New Mexico hoppade hit och blev fast här när de försökte att lämna Solsystemet via portalen som Koldassii äger. Denna hade dock tillfälligt stängts av GFV för att förhindra detta. Ebanofficernas rymdskepp gömde sig därför tillfälligt i Tritons hav. Resultatet blev att GFV kunde fånga dessa officerare i statis och knäcka koden till Dominion. En hel galax befriades från ett förtryck som var på väg att bli totalitärt.

Koloni av Koldassii

Neptunus bebos av ursprungsbefolkningen Koldassii i sjätte medvetandedensiteten som även bebor Venus i Solsystemet[2], [8].

Koldassii havsbaserad bas (Courtesy ElenaDanaan.org)
Dessa har bl a en station i havet på Neptunus.

Gruvstation tillhörande GFV

GFVs gruvstation i Neptunus ringsystem (Courtesy ElenaDanaan.org)
Finns en stor gruvstation där byggd av GFV för länge sedan, innan Terrakrigen, i Neptunus ringar som utvinner en specifik metall åt Koldasii[2], [8]. Detta för deras skapande av orgon för att kunna bibehålla sin densitet. I utbyte får GFV tillgång till deras portal.

Koldassiis portal

Koldassii har en portal vid Neptunus som GFV får använda utan kostnad[2].

Aktiverande Ark

Ett forntida rymdskepp, en s k Ark, värmer upp delar av Neptunus sedan aktiveringen genom Intergalaktiska Konfederationens återvändande till Solsystemet[3], [4]. Uppvärmningen påbörjades mer än ett år innan IK anlände till Solsystemet och Ganymedes i oktober år 2021. Detta observeras som en uppvärmning av den södra delen av planeten[5], [6].

Energier i atmosfären

JWST Image captures clearest view of Neptunes Rings in decades (Courtesy JWST)
Det är flera områden av större energier vilket syns i infrarött från JWST.

Hav fulla av liv

Havet på Neptunus är fullt av liv enligt GFV[8].

Vetenskaplig observationsstation är tidsbrygga

Neptunuskomet (Courtesy ElenaDanaan.org)
En övergiven mycket gammal gruvstation, som användes av befolkningen Koldassii på Neptunus för att utvinna vatten och mineraler ur objekt i Kuiperbältet, omformades till en övervakningsstation av Galaktiska Federationen av Världar år 1953 för att övervaka Nebu när de anlände till Solsystemet och Jorden[12]. Kuiperbältesobjektet, som heter 12P/Pons-Brooks på Jorden, gavs en omloppsbana runt Solen på 71,2 år. Denna komet återvänder nu intressant nog till de inre delarna av Solsystemet när Nebu är borttagna vid 24 grader Öst. Denna relik från det förflutna är en tidsbrygga. När denna komet återvänder nästa gång år 2095 så kommer mycket att vara förändrat på Jorden och den förväntade framtiden kommer att vara här. Det inspirerar hjärtat att vara kreativt.

Triton

Triton är Neptunus klart största måne, innehar över 99,5 % av planetens månmassa, och har ett hav bestående av kväve[10]. Det finns planer på att utforska detta hav med en ubåt.


Källor:
[1]: Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020-09-03.
[2]: ElenaDanaan.org, "The Seeders - Return of the Gods", 2022-09-21.
[3]: YouTube: Elena Danaan - "Thor Han on the New Earth (March 29 2022)", 2022-03-29.
[4]: YouTube: Elena Danaan - "Neptune Ark activation April 12 2022", 2022-04-12.
[5]: Phys.org: "Astronomers capture surprising changes in Neptune's temperatures", 2022-04-11.
[6]: Forbes.com: "What's happening to Neptune? Massive Telescopes see something weird going on with the eighth Planet", 2022-04-11.
[6]: YouTube: Elena Danaan - "Rapid heating of Neptune linked to activating Space Arks", 2022-04-15.
[7]: YouTube: Elena Danaan - "News from Neptune (July 17 2022)", 2022-07-17.
[8]: YouTube: Elena Danaan - "Journey to Neptune (July 26 2022)", 2022-07-26.
[9]: Wikipedia: "Neptune", 2024-02-09.
[10]: Wikipedia: "Triton (moon)", 2024-02-09.
[11]: Wikipedia: "Exploration of Neptune", 2024-02-09.
[12]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode Episode 25 - April 8 2024", 2024-04-08.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.