Hydrokarbonintervallet

Astrobiologi

Planeter finns runt stjärnor som värmer upp dem med elektromagnetisk strålning driven av fusion. Fotosyntes, som troligvis är ett lika naturligt evolutionsfunktion som ögon, lagrar en del av denna energi från stjärnan i biologiskt material som bryts ner när livsformerna kallade växter dör. Genom sedimentering så trycks det biologiska materialet under miljontals år ner till ett djup där värme från planetens inre, orsakad av fission, förädlar/förändrar det biologiska materialet till hydrokarboner innehållande energi som kan utvinnas genom exoterm reaktion. Genom att borra upp dessa hydrokarboner, som är lagrade i flytande eller gasform, så kan denna utvinnas. Eftersom återbilningstakten på hydrokarbonerna är långsam i förhållande till hur snabbt dessa utvinns av en civilisation som kan utvinna dessa så kommer dessa hydrokarboner bara att vara tillgängliga under en kort tid under en civilisations livstid och under en extremt kort tid sett under en planets livstid. Därför kallas denna period av energi i överflöd jämfört med innan för hydrokarbonintervallet.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.