Ihoprullade dimensionerna

Kvantgravitation

Enligt de fem varianterna av supersträngteorin så finns det nio rumsdimensioner. I världen vi lever i observerar vi bara tre i rummet och så tiden. De övriga sex är ihoprullade på Planck-Wheeler-skalan vid den lågenergifysik som vi befinner oss i sedan något ögonblick efter Big Bang.

Fysiken hos dessa ihoprullade dimensioner beskrivs med Calabi-Yau-former.

Tvärsnitt ur Calabi-Yau form (Courtesy Andrew Hanson, Indiana University)
Tvärsnitt av en Calabi-Yau-form.

Enligt branen som kom i och med den andra strängteorirevolutionen så tillkommer en tionde rumsdimension som förenar de fem supersträngteorierna till en.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.