Saturnus (Anshar)

Astrobiologi

Marduks före detta planet

Saturnus har dyrkats av de mörka sällskapen. Ringen, med planeten sedd i profil, är en avdelare mellan låg- och högfrekventa energier. Sat-urnus har kontrollerats av Marduk (Sat-an) sedan Atlantis fall år 8640 före Kristus.

Ea neutraliserade sonen Marduk och tog tillbaka planeten i samband med att han återvände till Solsystemet i slutet av år 2021. Sedan dess har han gett planeten till Jordens befolkning i samband med Mimas-överenskommelsen.

Titan

Titan är Saturnus största måne och en av de största månarna i Solsystemet.

Titan

Forskare från Jorden kopplade till Jordalliansen får år 2024 tillgång till Titan för att göra vetenskapliga undersökningar[2]. En icke-militär bas för Jordalliansen är etablerad där. Exoarkologer, exobiologer och ingenjörer har påbörjat planeten Saturnus som var tillträde förbjudet medan reptilfraktionen av Anakh styrde planeten.

De kommer även att studera resterna efter forntida svävande städer. Detta för att kunna reproducera denna teknologi på Jorden i framtiden. Teknologin får i dagsläget inte tas från månen Titan eftersom Djupa Staten fortfarande har makt.

Mimas

Relä för Dominion

Mimas-överenskommelsen

Administrerad av Chris O'Connor[1].


Källor:
[1]: YouTube: Elena Danaan - "The Mimas agreements with Chris O'Connor", 2023-02-09.
[2]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News Ep 14 ~ Jan 22 2024", 2024-01-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.