Saturnus (Anshar)

Astrobiologi

Marutuks före detta planet

Saturnus har dyrkats av de mörka sällskapen. Ringen, med planeten sedd i profil, är en avdelare mellan låg- och högfrekventa energier. Sat-urnus har kontrollerats av Marutuk (Marduk) sedan Atlantis fall år 8640 före Kristus.

Ea neutraliserade sonen Marutuk, sin treudd Trishul som han förlorade vid Atlantis fall och tog tillbaka planeten i samband med att han återvände till Solsystemet i slutet av år 2021. Sedan dess har han gett planeten till Jordens befolkning i samband med Mimas-överenskommelsen.

Titan

Titan är Saturnus största måne och en av de största månarna i Solsystemet.

Utforskande av den forntida byggarrasens städer

Forskare från Jorden kopplade till Jordalliansen får år 2024 tillgång till Titan för att göra vetenskapliga undersökningar[2]. En icke-militär bas för Jordalliansen är etablerad där. Exoarkologer, exobiologer och ingenjörer har påbörjat planeten Saturnus som var tillträde förbjudet medan reptilfraktionen av Anakh styrde planeten.

De kommer även att studera resterna efter forntida svävande städer. Detta för att kunna reproducera denna teknologi på Jorden i framtiden. Teknologin får i dagsläget inte tas från månen Titan eftersom Djupa Staten fortfarande har makt.

Det självleviterande materialet från kvarlämnade städer i Saturnus övre atmosfär har insamlats av forskare från Jorden[3]. Forskare från Jorden försöker nu att återskapa detta material i laboratorium på månen Titan som lånas ut av dess innevånare. Den subatomiska strukturen hos materialen kommer att vara en stor tillgång och användas för att bygga städer i rymden och framförallt på Jorden. Bara detta byggmaterial kan ge total säkerhet hos stabiliteten på de framtida byggnaderna eftersom deras natur är antigravitationell via naturlig masscancellering. Den subatomära strukturen består av elektroner som rör sig runt atomkärnan i en torsionsfältsrörelse. Denna torsionsrörelse skapas av en diatomisk protonkärna som rör sig i vinkelrät rörelse. Massa uppstår när de utsätts för gravitationsvågor men atomer som skapar ett korstorsionsfält genererar inte gravitation.

Mimas

Mimas är den första månen räknat från planeten Saturnus som den är i omloppsbana runt[1]. Det är en rymdstation i form av en artificiell planetoid som är en modifierad naturlig himlakropp från början. Den befinner sig huvudsakligen i åttonde medvetandedensiteten.

Relä för Dominion

Mimas-överenskommelsen

Mimasöverenskommelsen är ett avtal där Anakh ger bort vårdnaden (custodianship) över planeten Saturnus till Jordalliansen för Jordens befolkning Terra Hu[1]. Planeten har varit Anakhs ägo sedan lång tid tillbaka. Men sedan den regressiva Enlil-fraktionen störtades i slutet av år 2021 har vårdnaden övergått till Yuhs halvbror Ea. Ea anser att deras har har gjort tillräckligt dåligt i Solsystemet och vill inte styra mer i vårt stjärnsystem. Administrationen av Saturnus gick till Chris O'Connor som är representant för Förenta Nationerna (i rymden och inte den kompromitterade organisationen på Jorden).


Källor:
[1]: YouTube: Elena Danaan - "The Mimas agreements with Chris O'Connor", 2023-02-09.
[2]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News Ep 14 ~ Jan 22 2024", 2024-01-22.
[3]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News Ep 16 ~ April 15 2024", 2024-04-15.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.