Tankens kraft

Astrobiologi

Siare och folk som läser ur en kristallkula har vi alla hört talas om. Men tänk om det verkligen finns en bakgrund i det som vår vedertagna fysik inte kan beskriva? För att ta reda på detta behöver vi dels dyka ner i kvantmekanik och begreppet icke-lokalitet för att förklara hur det fungerar. Dels finns det tekniker som har använts av flera staters underrättelsetjänster under lång tid som bekräftar att det fungerar eftersom de annars inte skulle ha använt sig av detta.

Kvantsammanflätning

EPR-paradoxen

Albert Einstein (1879-1955) var väldigt negativ till kvantmekanikens lagar och att de skulle vara icke bestämbara. "Gud spelar inte tärning" var ett berömt uttalande av honom. Varje invänding och tankeexperiment han hade lyckades dock Niels Bohr (1885-1962) och hans kollegor förklara[1]. En invändning som Bohr dock inte lyckades förklara var ett (paradoxalt) tankeexperiment tillsammans med Boris Podolsky (1896-1966) och Nathan Rosen (1909-1995) som nu förkortas EPR[9] efter de tre männen som kom på det.

Bells sats

John Bell (1928-1990) ansåg att EPR-paradoxen inte var utlöst trots att det gått 30 år sedan paradoxen skapades och kvantmekaniken användes väldigt framgångsrikt inom fysik och teknik. Han jobbade kvällstid med att försöka att lösa ut paradoxen ur EPR. Detta eftersom det inte var legitimt inom vetenskapliga kretsar att forska om detta ämne. År 1964 skrev han artikeln "On the Einstein Podolsky Rosen Paradox"[4] som publicerade i en marginell vetenskaplig journal.

Bells sats bevisas experimentiellt

År 1982 så utförde Alain Aspect (1947- ) Bells testexperiment som bevisar att EPR[15] stämmer.

År 2018 visade forskare ledda av Anton Zeilinger vid Universitetet i Wien att kvantsammanflätning stämmer väldigt bra och begränsade möjligheterna för valfriheten hos öglan[17], [18]. Forskarna använde ljuset från en kvasar 7,8 miljarder ljusår bort och en annan 12,2 miljarder ljusår bort för att bestämma mätningarna på par av sammanflätade fotoner som togs emot av Telescopio Nazionale Galileo och William Herschel Telescope. De fann korrelationer bland fler än 30000 par elektroner till en grad som vida överstiger gränsen som Bell ursprungligen beräknade för den klassiskt baserade mekanismen.

Svarta hål som hologram

Stephen Hawking (1942-2018), som upptäckte Hawkingstrålningen, hade en utdragen argumentation framförallt med Leonard Susskind (1940- )[7]. Susskind ansåg att information som faller in i ett svart hål lagras på den apparenta horisonten och konserveras. Hawking antog att informationen åkte in i det svarta hålet och försvann för evigt. År 2010 upplöstes bataljen där Susskind gick segrande. Information som faller in på ett svart hål försvinner inte utan lagras på den apparenta horisonten i from av ett kodat hologram där ytan hos det svarta hålet utgör enormt mycket informationslagring. I form av kodad data. Susskind har skrivit en bok om denna "batalj" och dess upplösning[7].

Universum som hologram

På snarlikt sätt som den absoluta hastigheten överstiger ljusets i vakuum när den passerar händelsehorisonten så sker något snarlikt med Universum vi bor i. Eftersom punkter i rumtiden och objekt i Universum avlägsnar sig snabbare ju längre bort man tittar enligt Hubbles lag, Universum expanderar snabbare och snabbare p g a mörk materia (Nobelpriset i fysik år 2011) och är enormt uppblåst enligt inflationsteorin så överträder avlägsnandet av objekt tillräckligt långt bort snabbare än ljusets hastighet apparent. Absolut blir detta, precis som hos ett svart hål, att det blir en apparent horisont.

Holografiska principen

Det finns en matematisk sats, kallad Holografiska principen[16], om att projektorn inte kan vara i samma dimension som hologrammet. Det är ytterligare ett tecken på att Universum är simulerad och observerad utifrån.

Icke-lokalitet

Det verkar som om ett Universum befinner sig på ett hologram så projiceras den upplevda verkligheten ner i varje punkt och kan kommunicera med varje annan punkt ögonblickligen eftersom det inte är något verkligt avstånd mellan punkterna[1].

Fjärrsyning

Med mycket träning och lite talang går det tack vare icke-lokalitetens lagar, som hjärnan kan tillgå hos i stort sett samtliga däggdjur, att fjärrsyna allt som har hänt, och troligtvis kommer att hända, varsomhelst i Universum[14]. Indierna, som är kända för en lång historia av meditation, kallar denna databas för Akashiska minnet[13]. Akashi betyder eter, himmel eller atmosfär på Sanskrit.

Tyskarna använde dessa tekniker före och under Andra Världskriget. Efter Andra Världskriget togs kunskapen till Sovjetunionen som spionerade på USA under lång tid med orimligt bra resultat konventionellt sätt. Via läckor genom sovjeten Pinkowski fick amerikanska diplomater på sent 1960-tal reda på att Sovjet använde medier för att få tillgång till information. Fred "Skip" Atwater gjorde efterforskningar i ämnet och insåg att det verkligen fanns stor potential i detta. Framförallt Ingo Swann (1933-2013) och Hal Puthoff (1936- ) utvecklade kontrollerad fjärrsyning där även vanliga personer kan utnyttja sin naturliga intuition till att fjärrsyna förvånansvärt bra. Forskningen, som bedrevs vid SRI, publicerades i vetenskapliga tidsskrifter och är väl dokumenterad[10]. Tekniken har använts till att spionera tillbaka på ryssarna men även till att avveckla kommunismen[12].

Det är dock viktigt att det spirituella föregår kapabiliteten hos fjärrsynaren eftersom denna förmåga annars kan ha negativa konsekvenser.


Källor:
[1]: SVTPlay.se, Vetenskapens värld: "Einsteins efterföljare", 2019-09-29.
[2]: Wikipedia, EPR paradox, 2019-10-13.
[3]: Wikipedia, John Stewart Bell, 2019-10-13.
[4]: Bell, John (1964). "On the Einstein Podolsky Rosen Paradox". Physics. 1 (3): 195–200. doi:10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195, 2019-10-13.
[5]: YouTube, Leonard Susskind, The World as a Hologram.
[6]: Wikipedia, Black hole information paradox, 2019-10-13.
[7]: Leonard Susskind, "The Black Hole war", ISBN-10-0316016411, 2009.
[8]: Oskar Klein Centre - Oskar Klein Memorial Lecture 2018 - Leonard Susskind: The quantum origins of gravity.
[9]: Fundamental Fysiks Group @ Wikipedia , 2019-09-29.
[10]: Parapsychology research at SRI @ Wikipedia , 2019-09-29.
[11]: Third Eye Spies @ IMDb, 2019-09-29.
[12]: Lyn Buchanan, "Seventh Sense - The secrets of remote viewing as told by a psychic Spy for the U.S. Military", 2019-10-14.
[13]: Wikipedia, Akashic records, 2019-10-26.
[14]: Wikipedia, Remote Viewing, 2019-10-26.
[15]: Wikipedia, Bell test experiments, 2020-01-11.
[16]: Wikipedia, Holographic principle, 2020-03-20.
[17]: Österreischische Akademie der Wissenschaften: "Quantum entanglement confirmed with Light from distant Quasars", 2018-08-20.
[18]: Physical Review Letters: Dominik Rausch et al: "Cosmic Bell test using random measurement settings from high-redshift Quasars", 121, 2018-08-20.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.