Tankens kraft

Astrobiologi

Siare och folk som läser ur en kristallkula har vi alla hört talas om. Men tänk om det verkligen finns en bakgrund i det som vår vedertagna fysik inte kan beskriva? För att ta reda på detta behöver vi dels dyka ner i kvantmekanik och begreppet icke-lokalitet för att förklara hur det fungerar. Dels finns det tekniker som har använts av flera staters underrättelsetjänster under lång tid som bekräftar att det fungerar eftersom de annars inte skulle ha använt sig av detta.

Kvantsammanflätning

EPR-paradoxen

Albert Einstein (1879-1955) var väldigt negativ till kvantmekanikens lagar och att de skulle vara icke bestämbara. "Gud spelar inte tärning" var ett berömt uttalande av honom. Varje invänding och tankeexperiment han hade lyckades dock Niels Bohr (1885-) och hans kollegor förklara[1]. En invändning som Bohr dock inte lyckades förklara var ett (paradoxalt) tankeexperiment tillsammans med Boris Podolsky (1896-1966) och Nathan Rosen (1909-1995) som nu förkortas EPR[9] efter de tre männen som kom på det.

Bells sats

John Bell (1928-1990) ansåg att EPR-paradoxen inte var utlöst trots att det gått 30 år sedan paradoxen skapades och kvantmekaniken användes väldigt framgångsrikt inom fysik och teknik. Han jobbade kvällstid med att försöka att lösa ut paradoxen ur EPR. Detta eftersom det inte var legitimt inom vetenskapliga kretsar att forska om detta ämne. År 1964 skrev han artikeln "On the Einstein Podolsky Rosen Paradox"[4] som publicerade i en marginell vetenskaplig journal.

Bells sats bevisas experimentiellt vid CERN

År 1975 (TBC) så bevisar forskare vid CERN experimentiellt att Bells sats stämmer.

Svarta hål som hologram

Stephen Hawking (1942-2018), som upptäckte Hawkingstrålningen, hade en utdragen argumentation framförallt med Leonard Susskind (1940- )[7]. Susskind ansåg att information som faller in i ett svart hål lagras på den apparenta horisonten och konserveras. Hawking antog att informationen åkte in i det svarta hålet och försvann för evigt. År 2010 upplöstes bataljen där Susskind gick segrande. Information som faller in på ett svart hål försvinner inte utan lagras på den apparenta horisonten i from av ett kodat hologram där ytan hos det svarta hålet utgör enormt mycket informationslagring. I form av kodad data. Susskind har skrivit en bok om denna "batalj" och dess upplösning[7].

Universum som hologram

På snarlikt sätt som den absoluta hastigheten överstiger ljusets i vakuum när den passerar händelsehorisonten så sker något snarlikt med Universum vi bor i. Eftersom punkter i rumtiden och objekt i Universum avlägsnar sig snabbare ju längre bort man tittar enligt Hubbles lag, Universum expanderar snabbare och snabbare p g a mörk materia (Nobelpriset i fysik år 2011) och är enormt uppblåst enligt inflationsteorin så överträder avlägsnandet av objekt tillräckligt långt bort snabbare än ljusets hastighet apparent. Absolut blir detta, precis som hos ett svart hål, att det blir en apparent horisont.

Icke-lokalitet

Det verkar som om ett Universum befinner sig på ett hologram så projiceras den upplevda verkligheten ner i varje punkt och kan kommunicera med varje annan punkt ögonblickligen eftersom det inte är något verkligt avstånd mellan punkterna[1].


Källor:
[1]: SVTPlay.se, Vetenskapens värld: "Einsteins efterföljare", 2019-09-29.
[2]: Wikipedia, EPR paradox, 2019-10-13.
[3]: Wikipedia, John Stewart Bell, 2019-10-13.
[4]: Bell, John (1964). "On the Einstein Podolsky Rosen Paradox". Physics. 1 (3): 195–200. doi:10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195, 2019-10-13.
[5]: YouTube, Leonard Susskind, The World as a Hologram.
[6]: Wikipedia, Black hole information paradox, 2019-10-13.
[7]: Leonard Susskind, "The Black Hole war", ISBN-10-0316016411, 2009.
[8]: Oskar Klein Centre - Oskar Klein Memorial Lecture 2018 - Leonard Susskind: The quantum origins of gravity.
[9]: Fundamental Fysiks Group @ Wikipedia , 2019-09-29.
[10]: Parapsychology research at SRI @ Wikipedia , 2019-09-29.
[11]: Third Eye Spies @ IMDb, 2019-09-29.
[12]: Lyn Buchanan, "Seventh Sense - The secrets of remote viewing as told by a psychic Spy for the U.S. Military", 2019-10-14.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.