Definition av högt stående civilisation

Astrobiologi

Hos en högt stående civilisation så har stora delar av befolkningen en stor medvetenhet om vad som finns och händer i Universum. Information undanhålls inte någon varken p g a det finns en agenda hos någon eller att befolkningen inte förmodas hantera sanningen. Inte bara på planeten där de bor utan även utanför planeten. Detta har de fått genom att det finns ett överflöd av energi tack vare tillgång till fri obegränsad energi via nollpunktsfältet. Det finns ett överflöd av naturresurser eftersom man via tanken kan konstruera objekt från Fjärde Densiteten. Det finns en förmåga att hushålla med naturens resurser eftersom man följer Lagen om Ett och får tillbaka mer av naturen p g a symbios. Man lever i ett med naturen.

Energitillgång

Gemene man har tillgång till energikällor baserad på nollpunktsenergi som är helt utsläppsfri och ljudlös. Som användas för uppvärmning, att driva apparater i hemmet samt till transport.

Det finns gott om rent vatten eftersom det inte behövs förbränning av hydrokarboner för att få energi.

Det finns ett överflöd av icke förorenande energiformer som kan rena eventuellt smutsigt vatten.

Matproduktion

Eftersom man har tillgång till fri energi lokalt så kan man lätt hitta rent vatten och producera maten lokalt och ekologiskt. Genom enkelt samarbete med andra så kan man gå tillsammans och producera mat tillsammans. Maten blir godare och mer diversiv än vad man åstadkomma i storskalig produktion med bekämpningsmedel.

Arbete

Man kan arbeta så mycket man önskar med vad man önskar eftersom man inte måste arbeta för att kunna överleva.

Man uppnår stor inre harmoni och meningsfullhet genom att kunna tjäna andra (Lagen om Ett).

Eftersom man följer Lagen om Ett så vill man tjäna andra och arbeta med det man finner intressant ändå.

Informationstillgång

Det behövs inte mobiltelefoner och datorer, som lätt annars kan ta över och förslava planeter med biologiska varelser, eftersom man har ett ännu bättre informationsutbyte telepatiskt.

P g a telepatiska förmågorna så går det inte att hålla några hemligheter i samhället vilket leder till att folk utvecklar och har hög moral och etik. Eftersom man har hög moral och jobbar för att tjäna andra, snarare än att tjäna sig själv, så behöver man inte ha hemligheter även om andra tillåter att man har det.

Kropp i balans

Man har lärt sig att leva i harmoni med sitt undermedvetna och har utvecklat telepatiska förmågor. Självmord finns inte eftersom av denna anledning och att det inte behövs kemiska mediciner för att att bota människor.

Kommunikation & transport

De kan lätt transportera sig på planeten utan att smutsa ner miljön eller bullra eller eftersom alla kan resa telepatiskt och även har tillgång till flygande farkoster framdrivna av nollpunktsenergi som inte kräver vägar.

Det behövs inte vägar för transport som skär av biotoper som annars går rakt igenom biotoper och är skyddade med viltstängsel.

Man reser mycket mer i det mentala än i den fysiska världen. Men kan även möjlighet att resa omfattande i den fysiska världen p g a få egentliga ansvar i form av arbete, egna fordon med stor rörelseförmåga.

Resursanvändning

Planeten är inte överbefolkad eftersom man inte behöver skaffa många barn för att försörja sig själv i ålderdomen eftersom det finns ett överflöd av resurser.

Inte heller uppmuntrar de styrande befolkningen att skaffa sig många barn, för att öka befolkningen, för att få fördelar vid krig och mer makt.

Sjukvård

Eftersom det inte finns gifter i omgivningen tack vare att saker kan framställas utan påverkan på naturen så behövs inte mycket sjukvård. Allergi, som är ett förgiftningstillstånd, finns inte i större utsträckning.

Eftersom uppvärming och transport sker med nollpunktsenergi utan utsläpp av avgaser från förbränning så finns varken hjärtkärlsjukdomar, som till stor del orsakas av inandandet av smutsig luft, eller cancer, som kommer av de kemikaler som har ansamlats i naturen.

Eftersom inte kärnkraft behövs som kraftkälla så sker inte kärnkraftsolyckor och det finns ingen förhöjd bakgrundsstrålning som leder till oönskade förändringar av arvsmassan vilket leder till cancer.

Skulle man mot förmodan bli sjuk så finns det tillgång till avancerad teknologi som skalära elektromagnetiska vågor samt tachyoner används till att läka och föryngra kroppen.

Naturtillgång

Man lever i harmoni med naturen som är artmässigt väldigt diversiv. Eftersom man är ödmjuk mot naturen så ger naturen mer tillbaka till människan. Det gör att matproduktionen hållbar och samtidigt väldigt produktiv. Eftersom transportsystemen sker i luften och inte på marken så behövs inte vägar som skär av biotoper likt de som finns på Jorden med viltstängsel. Djur, av den tredje densiteten, kan röra sig mycket mer fritt än vad de få vilda djur som finns kvar på Jorden kan.

Kläder

Kläderna är integrerade på kroppen som ett skinn som tas på med tankekraft.

Därmed behövs inte kläderna gjorda av hydrokarboner och innehåller inte kemikalier som förorenar naturen.

Man kan givetvis ha kläder som intresse och har större möjlighet att skapa egna kreationer.

Semester

Eftersom man inte måste arbeta för att överleva, tack vare fri energi och möjligheten att mentalt skapa saker, så kan man ha så mycket semester som man önskar.

Semesterresor över hela planeten, kan ske på kort tid i egna farkoster som kan färdas över hela planeten på minuter. Man och till andra planeter i andra stjärnsystem, kan ske på kort tid.

Styrelseform

Genom ett kollektivt samarbete på ett mentalt plan så styrs civilisationen tillsammans utan att behövs utallokera det genom val där man inte vet vad personen har för egna agendor, ekonomisk eller menatal påverkan från yttre krafter som vill tjäna sig själv.

Man lever i mindre autonoma samhällen men har samtidigt tillgång till hela planetens samlande vetande, kan resa vart man vill när man vill.

De lever i interstellärt samarbete, i en galaktisk konfederation, vilket gör att de inte måste finnas utspridda på flera planeter för att bevara sin arvsmassa och kultur.

En sådan avancerad civilisation kan överleva i miljarder år utan att förstöra sig själv. Exempel på det finns så nära som i vårt Solsystem där de Blå Avierna, även kallad Ra på Jorden, har funnits som högre stående civilisation i 2,6 miljarder år.

Det bästa grundkonceptet för att lyckas med ovanstående är att följa den universella <Lagen om Ett.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.