Planck-Wheeler-enheterna

Kvantgravitation

Planck-Wheeler-enheterna är de mest grundläggande enheterna i Universum. Den första Planck(-Wheeler-)enheten skapades av Max Planck (1858-1947) i och med att han fann att strålningsspektrat är uppdelat i diskreta steg, ett s k kvanta, med en konstant som numera kallas för Plancks konstant h (senare har man kommit fram till att Plancks konstant på rotationsform är mer grundläggande). Han upptäckte dessutom att hans konstant kunde kombineras med ljushastigheten c och gravitationskonstanten G till bl a enheter för längd. Han misstänkte att dessa enheter var grundläggande i naturen på något sätt men visste inte betydelsen närmare. John Archibald Wheeler (1911-2008), som var den förste vetenskapsmannen att på allvar kombinera kvantmekaniken med relativitetsteorin, kom på 1950-talet fram till att Planck-Wheeler-enheterna har med kvantskum att göra och den ännu ej formulerade kvantgravitationen. Detta beskrevs vetenskapligt för första gången i hans artikel "On the Nature of Quantum Geometrodynamics" från år 1957.

Thad Roberts

Ljushastigheten i vakuum: c = 299792458 m/s.

Gravitationskonstanten: G = 6,67408*10-11 m3/(kg*s2).

Plancks konstant: Plancks konstant = 6,6260755*10-34 Js.

Plancks konstant på rotationsform: Plancks konstant på rotationsform = 1,05457*10-34 Js.

Planck-Wheeler tiden: Planck-Wheeler-tiden = 5,39056*10-44 s.

är, liksom tiden också i vanliga fall är, den mest fundamentala av enheterna. Närmare Big Bang än så här kommer vi inte med kvantgravitationens lagar.

Planck-Wheeler längden: Planck-Wheeler-längden = 1,61605*10-35 m.

är mindre i förhållande till en atoms diameter än atomen i förhållande till Solsystemets diameter.

Planck-Wheeler arean: Planck-Wheeler-arean = 2,61162*10-70 m2.

är fundamental vid beräkning av entropin i svarta hål.

Planck-Wheeler volymen: Planck-Wheeler-tiden = 4,22050*10-105 m3.

Planck-Wheeler frekvensen: Planck-Wheeler-frekvensen = 1,85509*1043 Hz.

Planck-Wheeler energin: Planck-Wheeler-energin = 1,95633*109 J (1,22105*1019 GeV).

Detta motsvarar rörelseenergin hos ett 34 ton massivt flygplan som flyger med ljudhastigheten.

Planck-Wheeler massan: Planck-Wheeler-massan = 2,17671*10-8 kg.

Motsvarar massan hos ett kvalster.

Planck-Wheeler densiteten: Planck-Wheeler-densiteten = 5,15747*1096 kg/m3.

Motsvarar hela det synliga universums massa komprimerad till en protons storlek.

Planck-Wheeler kraften: Planck-Wheeler-kraften = 1,21056*1044 N.

Större än den kraft som skulle uppstå då man hänger hela Vintergatan i en newtonmeter vid Jordens yta. Det är denna kraft som drar ihop en sluten sträng till storleksordningen alfa' som bara är något större än Planck-Wheeler längden.

Planck-Wheeler temperaturen: Planck-Wheeler-temperaturen= 1,41694*1032 K.

Källor:
[1]: Thorne, Kip: "Black Holes and Time Warps - Einstein's outrageous Legacy", W. W. Norton, New York, 1994.
[2]: Luminet, Jean-Pierre : "Black Holes", Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
[3]: Einstein's intuition - Constants of Nature: "Thad Roberts on how to base allmost all natural constants on seven basic units.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.