Drivkraften att spridas från Jorden

Astrobiologi

För att avancerade civilisationer skall kunna överleva på lång sikt så behöver det kunna spridas från sin moderplanet. Anledningarna är framförallt att kunna överleva den skenande växthuseffekten som inträffar i samband med att den beboliga zonen flyttas utåt så att moderplaneten blir för varm att överleva på. Detta inträffade på Venus för miljardtals år sedan och där är växthuseffekten otroliga 460 Kelvin. Att jämföra med Jordens 32 Kelvin.

Om planetens ledande civilisation missbrukar hydrokarbonintervallet kommer den skenande växthuseffekten att ske flera miljarder år tidigare. Jordens är 4,6 miljarder år gammal och Solen kommer inte att dö förrän vid 11,3 miljarder års ålder. D v s om 6,7 miljarder år. När vattnet väl kokar bort så försvinner smörjmedlet till plattektonismen och koldioxid i atmosfären kan inte bindas längre i marken via Karbonat-silikat-cykeln. Den konvergenta cykeln som stabiliserar atmosfären är därmed borta för alltid.

Elon Musk driver målsättningen via sitt bolag SpaceX att storskaligt kolonisera Mars. Tyvärr har magnetfältet som tidigare har hindrat solvinden att blåsa bort atmosfören försvunnit. Det hjälper alltså inte långsiktigt att spränga atombomber för att få igång en process av den ringa mängd is som finns kvar vid polerna. Att satsa pengarna på att förhindra klimatkatastrofen är en mycket bättre idé.

När en fri civilisation väl bemästrar elektromagnetismen så kommer möjligheten till interstellära resor på köpet. Detta eftersom metriken som beskriver hopp i rumtiden inte bryter mot ljushastigheten i vakuum p g a resenären surfar på en våg där hastigheten snarare är noll än ljushastigheten. Trots att rumtiden runt om färdas i otroligt mycket högre hastighet.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.