Frank Drakes ekvation

Astrobiologi

Det går att beräkna på ett ungefär hur många civilisationer med kapablitet att kommunicera med andra liknande civilisationer. Denna formel kallas för Drakes ekvation och utarbetades av Frank Drake tillsammans med .

Det går att beräkna på ett ungefär hur många civilisationer med kapablitet att kommunicera med andra liknande civilisationer. Denna formel kallas för Frank Drakes ekvation.

Frank Drakes ekvation. Ger ett mått på hur många civilisationer det finns just nu som skulle kunna kommunicera med varandra, åtminstone med simplex.

N = Antalet civilisationer i Vintergatan som vi kan mottaga elektromagnetisk strålning i radioområdet ifrån.
R = Hur ofta lämpliga stjärnor bildas.
fp = Den del av stjärnorna som har planeter.
ne = Antalet "Jordar" per planetsystem.
fl = Den del av de jordliknande planeterna där liv utvecklas.
fi = Den del av planeterna med liv som intelligens utvecklas.
fc = Den del av planeterna där teknologi utvecklas.
fL = Livstiden hos kommunicerande civilisationer.

De senaste åren faktorn ne, antalet "Jordar" per planetsystem, ökat markant från ett obetydligt värde till ca 1,6 Jordar per planetsystem. Det gör att om en intelligent civilisation med förmåga att kommunicera finns i 100 år så bör det finnas 2,5 stycken civilisationer som vi kan kommunicera med just nu. Lever en intelligent civilisation däremot i 10000 år så bör det finnas 250 stycken civilisationer som vi kan kommunicera med just nu i Vintergatan. Spekulerar man i att en framgångsrik civilisation mognar så att den blir fredlig, lär sig att färdas mellan stjärnsystem och därmed sprider sig från moderplaneten till flera andra planeter så bör den kunna existera i åtminstone en miljon år. Är detta det vanliga scenariot så bör det finnas 25000 stycken civilisationer i Vintergatan just nu. Kan även avancerade civilisationer färdas i överljushastighet så kan de rimligtvis färdas även mellan galaxer. Är detta vanligt i den Lokala galaxhopen så skulle 2,5 miljoner civilisationer kunna vara i kontakt med en avancerad civilisation.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.