Penrose entropiprincip

Astrobiologi

Den struktur som finns i våra kroppar kommer från och byggs upp av mat. Energin i maten har i samtliga fall sitt ursprung i fotosyntesen. Vi måste hela tiden kämpa mot termodynamikens andra lag eftersom entropin i kroppen ökar. Detta på grund av att värme - som har väldigt hög entropi - hela tiden alstras. Entropin i kroppen sänks genom att vi äter mat med låg entropi. Vart kommer då denna låga entropi ifrån? Energin i maten har i samtliga fall sitt ursprung i fotosyntesen som tar sin energi ifrån Solen. Eftersom Jorden är i termodynamisk jämvikt så måste lika mycket energi som kommer ifrån Solen sändas ut igen (det är alltså inte energi som ackumuleras på Jorden). Eftersom arean som energin kommer ifrån p g a Solen har begränsad storlek så måste varje foton ha mycket större energi än fotonerna som återutsänds ifrån Jorden åt en mycket större area. Antal är förknippat med frihetsgrader som i sin tur är förknippad med entropi. Till följd av att Solen är en het punkt på himlen så kan alltså livet på Jorden existera!

Denna mekanism finns återgiven i Roger Penrose (1931- ) bok "The Emperor's new Mind".


Källor:
[1]: Wikipedia, "Entropy", 2019-09-26.
[2]: Penrose, Roger; "The Emperor's new Mind" , 2019-09-29.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.