Definition av högt stående civilisation

Astrobiologi

Hos en högt stående civilisation så har stora delar av befolkningen en stor medveten om vad som finns och händer i Universum. Inte bara på planeten där de bor utan även utanför planeten. Detta har de fått genom att det finns ett överflöd av energi och naturresurser samt förmågan att hushålla med dessa på ett hållbart sätt.

De kan lätt transportera sig på planeten utan att smutsa ner miljön eller bullra eller eftersom den stora massan har tillgång till farkoster framdrivna av elektromagnetisk antigravitation och nollpunktsenergi.

De lever i harmoni med naturen som är artmässigt väldigt diversiv. Det gör att matproduktionen hållbar och samtidigt förvånansvärt produktiv. Eftersom transportsystemen sker i luften och inte på marken så behövs inte vägar som skär av biotoper likt de som finns på Jorden med viltstängsel. Djur kan röra sig mycket mer fritt än vad de få vilda djur som finns kvar på Jorden kan.

Det behövs inte vägar för transport som skär av biotoper som annars går rakt igenom biotoper och är skyddade med viltstängsel.

Det finns gott om rent vatten eftersom det inte behövs förbränning av hydrokarboner för att få energi. finns ett överflöd av icke förorenande energiformer som kan rena eventuellt smutsigt vatten. Kläderna är inte gjorda av hydrokarboner och innehåller inte kemikalier som förorenar naturen. Kläderna är integrerade på kroppen som ett skinn som de tar på med tankekraft. Planeten är inte överbefolkad eftersom man inte behöver skaffa många barn för att försörja sig själv i ålderdomen eftersom det finns ett överflöd av resurser. Inte heller uppmuntrar de styrande befolkningen att skaffa sig många barn, för att öka befolkningen, för att få fördelar vid krig och mer makt.

De har lärt sig att leva i harmoni med sitt undermedvetna och har utvecklat telepatiska förmågor. Som de även använder för att kommuniciera med.

P g a de telepatiska förmågorna så går det inte att hålla några hemligheter i samhället vilket har lett till att folk har hög moral och etik.

De reser mycket mer i det mentala än i den fysiska världen. Även om de har förmåga att även resa i den fysiska världen.

De finns utspridda på flera planeter. Fast utan

En sådan avancerad civilisation skulle kunna överleva i miljarder år utan att förstöra sig själv.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.